avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Lagerinventering vid övergång till nytt år

27-12-2018 08:35 (Uppdaterad 28-12-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 510 Visningar

I Mamut Business Software sker varutransaktioner vid varuleverans i ordermodul, varumottagning i inköpsmodul, skapande av manuella lagerförändringar i lagermodul och vid lagerinventering . Vi rekommenderar att punkterna under Före lagerinventering ufförs efter det att alla varutransaktioner för 2018 är registrerade och innan varutransaktioner för 2019 registreras. När inventeringen utförs bör man registrera varken försäljning eller inköp som påverkar lagerbehållningen. Om det är nödvändingt måste det tas hänsyn till i Invetneringsrapporten. Inventeringsmodulen i Mamut kommer att justera förväntad behållning i efterhand men modulen måster restartas för att dessa värden ska hämtas fram.

Före lagerinventering

 1. Beräkna lagervärde och disponsibel lagerbehållning för att vara säker på att alla transaktioner i ditt Mamut-sytem är uppdaterade. Detta görs genom att gå till
  Arkiv – Databaseverktyg – För support, och välja Korrigera och kontrollera lagerdataintegriteten.
 2. Skriv ut Lagervärdeslista för att få översikt över lagervärdet före lagerinventering.
  Gå till Arkiv– Skriv ut, och välj Produkt till vänster. Skriv ut rapporten Lagervärdeslista (lagerförändringar). Denne ger dig lagervärdet före utförd inventering.
 3. Skriv ut Inventeringsrapport, som du använder som underlag för själva inventeringen.

VIKTIG! Om du också använder serienummer, varuparti eller hållbarhetsdatum, måste du skriva ut en separat Inventeringsrappor för dessa. Det är rapporten Inventeringsrapport: Serienummer, varuparti och hållbarhetsdatum.

 

Utför lagerinventering 

 1. Registrer räknat lager.
  Själva inventeringen registreras genom att gå till Visa – Lager – Lagerinventering.
  Lagerinventeringen i Mamut kan avbrytas och sparas. Detta görs genom att klicka på Avbryt, och svara Nej till Ska lagerinventeringen annulleras?. När inventeringen startas på nytt, får du upp frågan Ska du fortsätta på den påbörjade inventeringen? Genom att svara Ja till detta, kommer du att fortsätta där du avsluttade.

 2. Utför lagerinventering.
  Innan du utför lagerinventeringen bör du se till att systemdatum i Mamut är 31/12 2018 så att inventeringen blir registrerat på riktigt år.
  1. Stäng alla moduler. 
   Om du har inveteringsfönstret öppet måste det också stängas. Tryck på Avbryt och svara Nej på frågan Ska lagerinventeringen annulleras?

  2. Gå till Arkiv – Systemdatum, marker datumet 31/12 2018 i kalendern, och klicka OK för att godkänna.

  3. Gå till Visa – Lager – Lagerinventering, svara Ja till Ska du fortsätta på den påbörjade inventeringen? och genomför lagerinventeringen.

  4. Efter att inventeringen är genomförd bör du gå igen till Arkiv – Systemdatum, trycka Dagens datum och OK för att sätta dagens datum som systemdatum 

Efter lagerinventering 

 1. Skriv ut en ny Lagervärdeslista.
  När inventeringen är genomförd bör du skriva ut en ny lagervärdeslista. Gå till Arkiv– Skriv ut, och välj Produkt till vänster. Skriv ut rapporten Lagervärdeslista (lagerförändringar). Den ska nu visa korrekt lagervärde för året 2019.
Medverkande
Aktuella ämnen