Mina produkter
Hjälp

Mamut Free, vad är det?

11-02-2022 14:51 (Uppdaterad 22-09-2023)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 829 Visningar

Då man har avslutat sitt licensavtal för Mamut så har man fortfarande möjlighet att kontrollera de tidigare uppgifter man har registrerat i systemet.

När man avslutar licensavtalet övergår alla licenser till nivån Mamut Free utan kostnad. 
På denna nivån kommer ni fortfarande kunna logga in i Mamut och använda programmet som en referenskälla för era uppgifter.

 

Via rapportena kommer ni fortfarande kunna skriva ut information från ert Mamut, även om ni inte kan öppna avdelningen i programmet.

 

Nedan följer en summering av vilka funktioner som är tillgängliga i Mamut Free.

 

Mamut skrivbord

Skrivbord.jpg

 

Mamut skrivbord är fortfarade tillgängligt och kan anpassas för att visa information.
Obs. Notering bör också göras om att eventuell webshop ska ha stängts ned vid avslutande av Mamut.

 

Arkiv

 

Företagsdatabaser
Ni har full tillgång till de företagsdatabaser som redan är registrerade i ert Mamutprogram.
Det är inga problem med att öppna och växla mellan dem.
Att skapa nya företagsdatabaser är dock inte tillgängligt.

 

Skriv ut
Skriv ut är rapportdelen i Mamut. Ni kan också nå denna via Rapporter från Mamuts skrivbord.
Här kan ni skriva ut information från ert Mamutprogram.
Detta gäller även från avdelningar som ni inte längre kan öppna i programmet.
Exempelvis så har ni fortfarande tillgång att skriva ut rapporter kopplade mot reskontra.
Tillgång till och urval av rapporter begränsas inte av licensnivån Mamut Free.

 

Säkerhetskopia
Ni kan fortfarande både skapa och återställa säkerhetskopior i programmet.
Åtkomst ges också att hantera inställningar för säkerhetskopiering.

 

Databasverktyg
Vissa funktioner under kategorin För support faller bort, vilket ni kan se via skärmbild.

Databasverktyg.jpg

 

Visa

 

I denna del summeraras funktioner i Mamuts olika avdelningar.
Saknas tillgång till en viss avdelning, går information att skriva ut via rapporterna i respektive avdelning.

 

Kontaktuppföljning

Kontaktuppföljning.jpg

 

Åtkomst finns här för Kontaktperson och produkter kopplade till kontakterna.

 

Projektregister

Avdelningen kan öppnas och sökas igenom, men inga nya projekt kan skapas.

 

Aktivitet

Nya aktiviteter kan inte längre skapas. Däremot ges åtkomst till Systemdefinierade aktiviteter och kalendern.

 

Produktregister

Produktregister.JPG

 

I avdelningen kan ni skapa nya, samt redigera existerande produkter.
Via lagerfliken, eller under Lageravdelningen, kan ni hantera flytt mellan lager samt ta in/ut från lager. 
Det går inte att skapa nya varupaket, men går att plocka isär, sätta ihop existerande.

 

Offert

Offert.JPG

 

Orderregistreringen faller bort under denna licens, men Offertdelen lämnas kvar att använda som referens.
Information kopplat till Order och Fakturor skriver ni ut via rapporterna under kategorin Försäljnig & Fakturering.

 

 

Redovisning

Huvudbok.JPG

 

 

I denna kategori har ni tillgång till Huvudboken och kan använda sökfunktionen för att finna och se över redan registrerade verifikat. Genom knapparna Nyckeltal, Resultat och Balans ges tillgång till översikt av dessa.

Det finns även tillgång till Valutaregistret, samt Bankavstämning.
Reskontra är däremot inte tillgängligt. Detta gör att information kopplat till reskontra skrivs ut via rapportena i kategorin för just Reskontra.

 

Tidrapportregistrering

Tillgång finns för att söka information om redan registrerad information, men inget nytt kan läggas till.

 

Beställning/Inköp

Inköp.JPG

 

Inköpsregistering ger tillgång att söka och leta i redan registrerade inköpsordrar.
Dock ges ingen tillgång att skapa nya eller att redigera existerande.

 

Lager

Lager.jpg

 

I lageravdelningen har ni översikt över existerande lager, men kan inte registrera nya.
Det finns möjlighet att göra lagerflyttningar av produkter, samt Ta in/Föra ut varor från lager.
Möjlighet ges också att Plocka ihop, samt Plocka isär redan existerande varupaket.
Under Lagerförändringar och reservationer kan ni även söka likt med en aktiv licens.

 

Status

Här kan ni se status för Företagsdatabasen, Försäljning och er Redovisning.

 

Inställningar

 

Här faller inställningarna för Redovisning bort, dock kvarstår resterande kategorier.
Dessa är dock begränsade och har inte samma tillgångar som vid aktiv licens.


Användare

Behörighetskontroll och styrning av tillgängliga Företagsdatabaser är inaktiverad.
Tilgängliga moduler är Skrivbord, Rapporter, Produkt, Inköp, Huvudbok, Outlook.
Mobile scanner är deaktiverad.


Företag

Konto- och landsinställningar tappar Bankgirokategorin.
Momsregister tillåter översikt och redigeraing av existerande momssatser.
Grundinställningar kan redigeras och det går att lägga till nytt.
Tillgängliga moduler är Produkt och E-handel (minns dock att E-handel inte är aktiv).

 

Säkerhet

Endast inställningar för Säkerhetskopiering är tillgängliga.

 

Rapporter

Rapportredigeraren och Adressändring är fortfarande fullt tillgängliga.

 

Övriga inställningar

Här är endast Landregistret tillgängligt. Ni har tillgång att redigera och lägga till i registret.

 

Hjälp

 

Mamut Help
Tillgång finns för både Online och Offlinehjälpen.

 

Om

Under denna avdelning faller Administrera licensinformation bort.

 

Import / Export

Denna funktion faller bort inne i Mamut, men kan nås via mappen med programfilerna.

Filen heter Mamut ImportExport.exe och finns som standard i Mamuts programfilsmapp på följande sökväg i windows utforskare: C:\Program Files (x86)\Mamut

 

Import export.JPG

 

Dubbelklicka på filen och logga in med samma användarnamn och lösenord ni har till Mamut. Detta ger er tillgång till Import och Exportfunktionen i Mamut.

Aktuella ämnen

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här