Mina produkter
Hjälp

Boka bort kundförluster

24-11-2020 07:28
  • 0 Svar
  • 8 gilla
  • 3869 Visningar

Hej på er, 

 

I den här guiden går vi igenom hur du bokar bort kundförluster i Visma.net. 

Denna guide finns även i videoformat. Den kan ni finna här nedan. 

 

 

1 Kundförluster

Det finns flera tillvägagångsätt för att boka bort kundförluster i Visma.net. Detta är bara ett av dem. Processen ser lite annorlunda ut beroende på vilket tillvägagångsätt man väljer.

Läs gärna igenom hela lathunden innan ni sätter igång så att ni får alla inställningar på plats innan ni börjar.

 

Enligt Skatteverket ska en konstaterad kundförlust minska underlaget för den momspliktiga försäljningen och den utgående momsen motsvarande det värdet som förlusten avser. Denna nerskrivning ska också göras i den period som kundförlusten har konstaterats i.  I momsrapporten motsvarar detta ruta 05 för den momspliktiga försäljningen och ruta 10-12 för den utgående momsen (beroende på vilken momssats som gäller i det enskilda fallet). 

 

2. Inställningar

 2.1 Kontoplan 

 

Först måste de konton som ska användas för konstaterade kundförluster vara aktiva. I den här guiden 1519, 6351 och 6352. Se även till att konton 1519 har valuta SEK satt på sig.

 

kundförlust 1.png

 

2.2. Orsakskod 

Nästa steg är att skapa upp en orsakskod för denna hantering.

Detta görs under Kundreskontran - Egenskaper - Orsakskoder

 

Här måste en orsakskod skapas, där användingen är "skriv av faktura" och motkontot är det konto ni vill använda för nedskrivning av kundfordran. I det här fallet är det 1519. 

 

kundförlust 2.png

 

2.3 Betalningstyper

 

Gå till Bank/likvidhantering  - Egenskaper - Betalningstyper

Det kan vara bra att skapa en betalningstyp per zon. Dvs en för svenska kunder, en för europeiska kunder och en för icke eu.

 

  • Döp betaltypen – I detta exempel är den döpt till 40
  • Utbetalning/inbetalning - Ska vara inbetalning
  • Arbetsyta: Bank/likvidhantering
  • Beskrivning - Välj en lämplig beskrivning
  • Välj en standard konto/koddel - har valt 6351 som motkonto.

kundförlust 3.png

Klicka sedan på spara.

 

2.4 Likvidkonto

 

Nästa steg är att skapa ett likvidkonto.

Gå till Bank/likvidhantering – Register – Likvidkonton

Koppla på betalningsmetod – Manuell betalning under fliken Betalningsmetod. Jag har valt att koppla min till betalningsmetod 03. 

 

kundförlust 4.png

Koppla betalningstypen som vi skapade tidigare under fliken betalningstyp, se till att betalningstypen har rätt zon på dig.

 

kundförlust 5.png

 

3. Befarad kundförlust 

 

För att vi ska kunna ha en befarad kundförlust så måste den finnas en kundfaktura i systemet som vi kan skriva av. 

Denna faktura bokades i huvudboken vid frisläppningen av fakturan som följer;

 

KontoBeskrivning DebetKredit
1510Kundfordringar3750 
3031Försäljning varor, Sverige 25% moms 3000
2611Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 750

 

 

När vi har insett att vi inte kommer att få betalt för denna faktura ska man boka upp kundfordringen som en befarad kundförlust.

Det gör vi i huvudboken under Redovisning - Verifikationsregistrering

Här vill vi boka nettobeloppet.

Glöm inte att frisläppa verifikatet.

 

KontoBeskrivningDebetKredit 
1519Nedskrivning av kundfordran 3000
1510Befarade förluster på kundfordringar3000 

 

4. Konstaterad kundförlust - när vi bokat befarad

Nu har vi fått veta att denna befarade kundförlust blir en konstaterad kundförlust.

 

4.1 Kundkort 

Det första vi gör nu är att gå till kundkortet (Kundreskontra – Register – Kunder) söker fram kunden och under fliken ”generell information” bockar för Aktivera avskrivningar samt fyller i maxbelopp för avskrivning (det bör täcka fakturabeloppet)

kundförlust 7.png

 

4.2 Skriva av fakturan 

Gå till avskrivning kundfordran (Kundreskontra - Rutiner - Avskrivning kundfordran)

Välj orsakskoden vi skapade tidigare. 

 

kundförlust 8.png

Innan ni klickar på behandling se till att datumet är rätt. Välj sedan att behandla. Detta kommer att stänga fakturan.

Verifikatet ser sen ut som följer

Konto

Beskrivning

Debet

Kredit

1519

Nedskrivning av kundfordringar

3750

 

1510

Kundfordringar

 

3750

 

4.3 Ombokning kundförluster

Nu går vi till Bank/likvidhanteringen väljer ”Ny likvidtransaktion”

kundförlust 8.png

 

Välj likvidkonto: 1519 och Betalningstyp: Konstaterade kundförluster

kundförlust 9.png

På raderna: konstaterad kundförlust i minus, kategori 01 och befarad i förlust i minus med kategori 12.

 

Eftersom vi satte zonen på likvidkontot så behöver vi inte göra detta under redovisnignsdetaljer. 

 

OBS detta är nettobeloppet.

 

Frisläpp sedan transaktionen

kundförlust 10.png

 

Verifikatet som blidas blir som nedan.

Konto

Beskrivning

Debet

Kredit

1519

Nedskrivning av kundfordringar

 

750

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%

750

 

2610

Ingen moms

 

 

6351

Konstaterade förluster på kundfordringar

3000

 

6352

Befarade förluster på kundfordringar

 

3000

 

Detta gör att i momsdeklarationen minskas den momspliktiga försäljningen i ruta 05 och minskningen av den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller.

 

5. Konstaterad kundförlust – utan befarad

Det finns också situationer där vi vill boka en konstaterad kundförlust utan att först ha bokat en befarad kundförlust.

 

5.1 Kundkort 

Det första vi gör nu är att gå till kundkortet (Kundreskontra – Register – Kunder) söker fram kunden och under fliken ”generell information” bockar för Aktivera avskrivningar samt fyller i maxbelopp för avskrivning (det bör täcka fakturabeloppet)

kundförlust 7.png

 

5.2 Skriva av fakturan 

Gå till avskrivning kundfordran (Kundreskontra - Rutiner - Avskrivning kundfordran)

Välj orsakskoden vi skapade tidigare. 

 

kundförlust 8.png

Innan ni klickar på behandling se till att datumet är rätt. Välj sedan att behandla. Detta kommer att stänga fakturan.

Verifikatet ser sen ut som följer

Konto

Beskrivning

Debet

Kredit

1519

Nedskrivning av kundfordringar

3750

 

1510

Kundfordringar

 

3750

 

5.3 Ombokning kundförlust 

Nu går vi till Bank/likvidhanteringen väljer ”Ny likvidtransaktion”

kundförlust 8.png

 

Välj likvidkonto: 1519 och Betalningstyp: Konstaterade kundförluster

kundförlust 9.png

På raderna väljer vi konstaterad kundförlust i minus, kategori 01

kundförlust 11.png

 

OBS detta är nettobeloppet.

 

Frisläpp sedan transaktionen

kundförlust 12.png

Konto

Beskrivning

Debet

Kredit

1519

Nedskrivning av kundfordringar

 

3750

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%

750

 

6351

Konstaterade förluster på kundfordringar

3000

 

 

6. Avskrivning kundfordran utanför Sverige

Har du en kundfordran du vill skriva av och kunden inte är svenskt är det exakt samma tillvägagångsätt. Det enda du behöver ändra på är några inställningar.

 

  1. Skapa ett nytt konto/likvidkonto för den valda valutan. Exempelvis EUR. Detta krävs om du vill skriva av fakturan i rätt valuta.
  2. Skapa en ny betalningstyp för den valda zonen.

kundförlust 13.png

3. Skapa en ny orsakskod som går emot det nya likvidkontot

 kundförlust 14.png

 

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här