avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Personalliggaransvar för underentreprenörer

14-06-2019 09:19
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 597 Visningar

Sedan 1 januari 2016 är det lagkrav på att elektronisk personalliggare ska föras på alla byggarbetsplatser i Sverige där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp. 

 

Ett av de vanligaste ämnena som de hantverkare vi träffar har funderingar kring är ansvarsfördelningen kring ID06-personalliggare i de fall då det är en byggherre som anlitar flertalet underentreprenörer. Detta är också ett, av naturliga skäl, ofta aktuellt ämne då det är mycket vanligt att flertalet underentreprenörer jobbar på ett och samma byggprojekt när de överstiger 4 prisbasbelopp i värde (och därmed kräver en personalliggare). Till exempel så är det vanligt att byggherren anlitar en underentreprenör för att ta hand om VVS, en annan för elen och så vidare.

Så vem är egentligen ansvarig för att hålla arbetsplatsen med personalliggare i dessa fall?

 

Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och innehåller identifikationsuppgifter (organisationsnummer, SKV-nummer, etc) om företaget och samtliga närvarande personer på byggarbetsplatsen. Det är dock byggherren som är ansvarig för att hålla byggarbetsplatsen med personalliggare som används av underentreprenörer. Således är byggherren också skyldig att betala vite i de fall då Skatteverket gör besök och brister i rapporteringen i Personalliggaren upptäcks om inget annat avtalats parterna emellan. Många byggherrar har avtal med underentreprenörer, där UEs ansvarar för att skaffa mobiler, datorer, ID06-kort som behövs för att skapa en närvaroregistrering.

 

Om man av någon anledning vill förflytta ansvaret från byggherren till huvudentreprenören går det att göra genom att skriva ett avtal. Däremot är reglerna så att det skall finnas en ansvarig entreprenör (företag) på varje projekt. Detta av anledningen att man inte ska kunna skylla på varandra i det fall då brister i personalliggaren upptäcks.

Visma Construction har ett smidigt system för att hantera Underentreprenörer (UE:s) som i korthet går ut på att byggherren bjuder in sina underentreprenörer och utser en underentreprenörsadministratör (UE-admin) som då kan registrera och hantera sina egna anställda. Detta gör att man på ett enkelt sätt kan delegera ut hanteringen av Personalliggaren till respektive företagsansvariga så att de kan distribuera inloggning, ansluta sina anställda till respektive projekt och följa upp sina anställda via systemet.

Även om detta inte förändrar den juridiska aspekten gällande ansvar för personalliggaren är det ändå så att det företag som har hand om den anställde känner sina arbetare bäst själva och att det därför möjliggör en enklare personalhantering att vardera företag har hand om sina anställda.

 

Om ni vill veta mer om hur man ska hantera sina underentreprenörer via Visma Construction hänvisar vi till vår kundservicechef, Patricio Beck, genom att ringa 0840808879 eller maila till patricio.beck@visma.com.

Visma Construction ID06 PersonalliggareVisma Construction ID06 Personalliggare

 

 

Medverkande