Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Construction

Sortera efter:
Du som bedriver byggverksamhet, t.ex. som underentreprenör, är enligt lag skyldig att föra elektronisk personalliggare genom det system som tillhandahålls av byggherren. Om byggherren valt Visma Construction avseende elektronisk personalliggare är du som underentreprenör alltså skyldig att föra elektronisk personalliggare genom Visma Construction.
Visa fullständig artikel
21-12-2020 14:31 (Uppdaterad 11-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1765 Visningar
Denna information gäller Administratörer samt UE-administratörer.  Vid implementation av Visma Construction får du som kund (byggherre) tillträde till systemet genom att få login-information som du använder via www.tt.movenium.com eller via appen Visma Construction. Flera personer kan vara Administratörer hos byggherren och försedda med rättigheter att administrera systemet och delegera administrationsrätt till ex UE-administratörer, i praktiken platschefen hos en underentreprenör. Som underentreprenör (UE-administratör) är du ansvarig för att dessa uppgifter förs in i personalliggaren: Ditt namn samt ditt personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer. Byggarbetsplatsens identifikationsnummer. Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för alla som är verksamma i din byggverksamhet på byggarbetsplatsen. Med verksamma menas inte bara anställda, utan alla som på något sätt deltar i byggverksamheten. Dessutom är du som underentreprenör (UE-administratör) ansvarig för att det varje dag som någon är verksam på arbetsplatsen förs in när personen har börjat respektive slutat sitt arbetspass. Uppgifterna ska föras in direkt – inte i förväg eller efterhand. De ska också vara kopplade till personens identifikationsuppgifter.   Visma Construction har publicerat ett inlägg För underentreprenörer där man kan läsa om entreprenörens skyldigheter och hur man registrerar användare samt bjuder in användare till projekt med projektkod för självregistrering. Kontroll av företag och kort i ID06-databas Alla utfärdade ID06-kort registreras i en central databas hos ID06 AB och utifrån denna databas tillhandahåller ID06 AB en spärrtjänst där ackrediterade aktörer kan göra uppslag för att avgöra om ett kort är giltigt eller inte. I ID06-databas kan även företag kontrolleras. Det är därför viktigt att ni som Administratörer eller UE-administratörer säkerställer att ni spärrar kort tex i samband med att någon i er byggverksamhet slutar. ID06 Kortkontroll På www.id06.se kan du manuellt kontrollera om ett ID06-kort är aktivt eller inaktivt. Klicka här I rutan skriver du in det ID06-kortnummer som du vill kontrollera. ID06-kortnumret finner du till höger om fotografiet.  ID06-kortnumret består av två inledande bokstäver, följt av 10 siffror som anges precis som på kortet.  ID06 Företagskontroll På www.id06.se kan du manuellt kontrollera om ett företag är registrerat hos ID06 AB. Klicka här. Här kan du kontrollera om ett företag är ID06-anslutet. I rutan nedan skriver du in det organisationsnummer som du vill kontrollera.  Automatisk kontroll av ID06-kort Vid varje inläsning av ID06-kort till Visma Constructions regbox genomförs en spärrkontroll mot ID06 spärrtjänst. Om ett ID06-kort finns i ID06-databas och är spärrat kommer dennes tillträden i systemet att blockeras och en status-ikon kommer att visas under rubrik "Status" i Användare-översikten. Ett ID06-kort som ej finns i ID06-databas och är spärrat kan ej rapporteras in i systemet. Läs nedan gällande statusikoner och förklaring.   Varje dygn kopplar Visma Construction upp sig mot ID06 spärrtjänst och uppdaterar automatiskt status på samtliga kort i systemet.  Om ett korts giltighet har gått ut eller spärrats blockeras tillträdesrättigheterna automatiskt i systemets samtliga regboxar. Statusikoner för ID06-kort Förklaring ID06-kort är OK. ID06-kort ej OK. Kontrollera personnummer, ID06-kortnummer, organisationsnummer mm ID06-kort är Blockerat. ID06-kort är NY.   Administratörer och UE-administratörer kan också manuellt masskontrollera registrerade ID06-kort via Användare och markera de användare som ska kontrolleras och välj knappen "MER".   Viktiga länkar: Visma Community för Construction (driftstatus, användartips, nyheter m.m):  https://community.visma.com/t5/Visma-Construction/ct-p/SE_SW_visma_construction Du når även denna länk om du är inloggad i systemet, via profilgubben. Logga in/glömt lösenord i Visma Construction:  https://tt.movenium.com/ Kom igång med din ID06-regbox:  https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma/Kom-igang-med-din-ID06-Regbox/ta-p/228570 Dubbelkolla att ett ID06-kort är aktivt:  https://id06.se/kortkontroll SKV-rapport vid kontroll: https://api.moveniumprod.com/ttapi/personalliggare
Visa fullständig artikel
11-07-2022 12:34
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 47 Visningar
  Fråga Vad är skillnaden mellan rättigheterna för Visma Constructions olika användarroller? Nedan hittar du en lista över de användarroller som finns i Visma Construction och dess rättigheter. Svar ANVÄNDARROLLER   Administratör Fullständiga rättigheter till hela systemet och tillgång till alla moduler för Visma Construction Kan addera, ändra och ta bort: användare, projekt, arbetstider, frånvaro osv. Kan skicka ut lösenord till användare Fullständiga rättigheter till alla rapporter Har tillgång till alla inställningar , kan aktivera/inaktivera produkter, funktioner och redigera formulär Har tillgång till alla närvarotider i Personalliggaren Kan bjuda in UEs till projekt  Kan lägga till närvaro för sig själv Byta företagsvy vid flera byggherrar   Arbetsledare Plus Tillgång till projektlistan och kan lägga till, ändra och inaktivera projekt  Tillgång till användarlistan och kan lägga till, ändra och inaktivera användare Tillgång till arbetsgivare-listan och kan lägga till, ändra och inaktivera arbetsgivare  Tillgång till arbetstider och kan lägga till, ändra och inaktivera anställdas arbetstider  Tillgång till frånvaro och kan lägga till, ändra och inaktivera anställdas frånvaro  Kan bjuda in UEs till projekt  Kan lägga till närvaro för sig själv  Byta företagsvy vid flera byggherrar Arbetsledare   Tillgång till arbetstider och kan lägga till, ändra och inaktivera anställdas arbetstider  Tillgång till frånvaro och kan lägga till, ändra och inaktivera anställdas frånvaro Kan bjuda in användare till projekt  Kan lägga till närvaro för sig själv Byta företagsvy vid flera byggherrar   UE-­administratör  Tillgång till sina egna anställdas arbetstider, närvarotider via Personalliggaren, frånvarotid och kan lägga till, ändra och ta bort alla tider Tillgång till att lägga till, redigera och ta bort användare inom sitt eget företag  Kan bjuda in egna användare och egna UEs till projekt  Kan ansluta till projekt  Kan anslutna egna anställda till projekt Kan skicka ut projektkod till egna UEs Kan lägga till närvaro för sig själv Byta företagsvy vid flera byggherrar   Anställd   Tillgång till sina egna arbetstider och kan lägga till, ändra och ta bort sin egna tider. (anställdas redigeringsmöjligheter kan begränsas i ”inställningar” av en administratör)  Kan ansluta till projekt  Kan lägga till närvaro  Byta företagsvy vid flera byggherrar
Visa fullständig artikel
11-11-2021 17:04
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 221 Visningar
För att hantera all den här typen av information på ett konfidentiellt sätt har Visma Construction stöd för ett antal användarroller.
Visa fullständig artikel
13-02-2020 09:32 (Uppdaterad 11-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1285 Visningar
  Om du som ADMIN har en fast byggarbetsplats som är någorlunda geografiskt begränsad (t.ex. ett stationsbygge) så finns möjligheten att köpa och använda en ID06-kortläsare istället för (eller som komplement till) appen och/eller Visma Constructions hemsida.
Visa fullständig artikel
03-02-2021 16:22 (Uppdaterad 11-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2396 Visningar
Hur hittar jag min faktura?  Du kan alltid se dina fakturor genom att logga in i Visma Construction. Visma Constructions inloggningsportal, app.movenium.com, är en portal där alla dina tjänster hos Visma Construction samlas. Här får du information om dina tjänster som exempelvis rör användarkonton, aktiva byggprojekt, vilka regboxar du har aktiva per byggprojekt, hur du redigerar din e-post och byte av användarroll. För information om en specifik tjänst ber vi dig att använda menyvalet "Inställningar", välja den tjänst du har frågor om och läsa tjänstens egna hjälptexter.   Menyvalet Inställningar visas endast om du är inloggad som administratör.    Under Fakturainformation får du en överblick över företagets fakturor. Här kan du också ladda ner en fakturakopia genom att välja länken Hämta fakturakopia. Du kan även se Gamla fakturor   Om ditt företag får pappersfakturor från Visma Software AB och du hellre vill ha dem via e-post kan du maila till ekonomiavdelningen via VSWS.Ekonomi@visma.com eller ringa +46 10 141 27 00. Ekonomiavdelningen har telefontid 09.00-12.00 helgfri måndag-fredag.      
Visa fullständig artikel
07-10-2021 17:59
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 320 Visningar
    Problem med internet på mobilen? Det är lugnt, du kan alltid närvaroregistrera via SMS! Läs mer här.
Visa fullständig artikel
19-11-2020 12:30 (Uppdaterad 19-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 988 Visningar
Du kan i alla rapportvyer i Visma Construction välja vilka kolumner du vill se och spara vyer utefter dina egna önskemål.
Visa fullständig artikel
12-11-2020 14:59
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 531 Visningar
Här ser du vilka produkter ditt företag använder i Visma Construction!
Visa fullständig artikel
12-11-2020 14:42
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 487 Visningar
När funktionen Arbetsuppgifter är aktiverad kan arbetstider som en användare lägger in registreras i arbetsuppgifter och deluppgifter. Exempel om du vill veta delmoment i ett projekt så kan användaren skriva vilken arbetsuppgift hen gjorde och hur lång tid det tog. Denna information kan också användas som sökkriterium i olika rapportvyer i Visma Construction.  
Visa fullständig artikel
21-10-2020 15:44 (Uppdaterad 21-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 581 Visningar
Direktredigering kan användas för att redigera dina rapporter mycket snabbare direkt i översikten. Funktionen kan aktiveras genom att trycka på knappen "Direktredigering" ovanför den rapport du vill redigera.
Visa fullständig artikel
28-09-2020 16:13 (Uppdaterad 28-09-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 679 Visningar
Funktionen "Kunder" ser till att du kan koppla projekt och del-projekt till dina slutkunder. 
Visa fullständig artikel
28-09-2020 16:24 (Uppdaterad 28-09-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 695 Visningar
Funktionen "Avrundning av arbetstid" ser till att avrunda arbetstidens start- och sluttider inom dina önskade tidsintervaller.
Visa fullständig artikel
28-09-2020 16:46
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 696 Visningar
Fråga Hur loggar jag in i Visma Construction?   Svar Du kan logga in på Visma Construction-tjänsten via   tt.movenium.com. Notera! När du använder en dator rekommenderar vi alltid Chrome-webbläsaren.   Läs gärna inlägg gällande webbläsare här.   Du hittar två olika inloggningsalternativ - antingen med ditt eget användarnamn för tjänsten eller via Visma Connect.   Visma Construction eller Visma Entry finns också att ladda ned för iOS och Android. Öppna App Store eller Google Play i din smarttelefon och sök efter Visma Construction (f.d. Movenium) eller Visma Entry. Om du har en Windows-telefon kan du logga in via telefonens webbläsare på tt.movenium.com Spara gärna Visma Constructions inloggningssida som ett bokmärke på telefonens startskärm.       
Visa fullständig artikel
28-09-2020 16:08
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 885 Visningar
Visma Constructions Dashboard är till för att förenkla för alla användare när man ska hantera sina arbetstider, sin fråvaro och ska ge en bättre överblick över vad som är inrapporterat. Detta görs med hjälp av olika Widgets, dess Widgets kan du som användare välja att gömma eller göra synliga via knappen "Editera".     Under knappen "information" hittar du en genomgång av hur du nyttjar vår Dashboard på bästa sätt. Vi går där igenom hur du kan ta bort, visa och positionera dina Widgets så som du själva önskar att din Dashboard ska se ut.   En del av våra Widgets i Dashboarden blir endast synliga om den inställningen är aktiverad, t.ex. "Saldo" som automatiskt beräknar om du arbetar mer eller mindre timmar än vad som är inlagt i ditt veckoschema.  Här under användartips kommer det dyka upp mer information gällande alla individuella widgets och deras funktionalitet under kommande dagarna, så håll utkick. Har ni någon feedback så tveka inte på att skicka den direkt till oss via vår Widget.
Visa fullständig artikel
16-06-2020 14:29
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 788 Visningar
In- och utcheckning på arbetsplatsen sker normalt genom vår app i iOS eller Android. Appen heter Visma Construction eller Visma Entry och finns att ladda ner för Android (t.ex. Samsung) och iOS (t.ex. iPhone).
Visa fullständig artikel
17-06-2019 12:31 (Uppdaterad 17-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2080 Visningar
Du som använder Internet Explorer kan uppleva att det inte går att lägga in arbetstider. Oroa er inte, datan sparas. Många problem kan bero på gamla cookies eller att det finns kvar felaktig information i webbhistoriken.
Visa fullständig artikel
19-02-2020 10:10 (Uppdaterad 19-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 969 Visningar
För att en underentreprenör ska kunna söka, hitta och checka in och ut på ett projekt krävs att du ger underentreprenören tillgång till projektet. Detta gör du genom att bjuda in en UE-administratör (eller annan UE-anställd) till ett projekt. 
Visa fullständig artikel
13-02-2020 09:06
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1003 Visningar
  Skatteverket får besöka en byggarbetsplats för att kontrollera att de som utför arbete där finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöket.
Visa fullständig artikel
17-06-2019 13:41 (Uppdaterad 19-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1070 Visningar
Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som arbetar på din byggarbetsplats.
Visa fullständig artikel
17-06-2019 12:56
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 915 Visningar