Mine områder
Hjelp

Feriepenger sluttoppgjør - tilbakeføring

26-01-2016 17:29
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 5619 Visninger
Feriepenger sluttoppgjør brukes når lønnstakeren slutter.

Sluttoppgjør – generelle regler
Feriepenger sluttoppgjør brukes når lønnstakeren slutter. Ved bruk av lønnsart 38 Feriepenger sluttoppgjør beregnes feriepenger for inneværende år og feriepengegrunnlaget nullstilles.

Hovedregelen ifølge ferieloven er at alle feriepenger skal utbetales ved fratreden. Ifølge en uttalelse av Finansdepartementet 02.07.1998 kan imidlertid arbeidsgiver og arbeidstaker før fratreden avtale at feriepengene skal utbetales i påfølgende år, dvs i ferieåret, slik at beløpet kan utbetales trekkfritt.

I praksis skjer imidlertid at sluttoppgjør utbetales, og arbeidstaker ber om at dette tilbakeføres. Det hender også at sluttoppgjør utbetales ved en feil, slik at tilbakeføring må gjøres i lønnssystemet.

Hva må du gjøre i lønnssystemet?

 1. Velg oppgaven Kartotek | Personer og angi aktiv i feltet Status. Dette fordi lønnstaker automatisk settes som sluttet ved bruk av lønnsart for feriepenger sluttoppgjør.
 2. Velg oppgaven Kartotek | Oppstartsverdier og register lønnsart 135 Regulering feriepengegrunnlag med det beløp som sluttoppgjøret er beregnet av, eksempelvis kr 100 000,- ved et sluttoppgjør på
  kr 10 200,-.
  I feltene under Feriep. til utbetaling angis sluttoppgjøret med minustegn foran, i vårt eksempel kr 10 200,-.
 3. Velg oppgave Periodens lønn | Registrere pr. person og registrer lønnsart 37 Feriepenger med skatt. Beløpet som skal tilbakeføres vil automatisk framkomme. Tilbakeføring av forskuddstrekk gjøres med lønnsart 198 Korreksjon forskuddstrekk, og beløp angis med minustegn foran. Netto utbetalt vedrørende sluttoppgjøret registreres på lønnsart for forskudd med minustegn foran.

  NB! Lønnsart 38 Feriepenger sluttoppgjør kan ikke brukes ved tilbakeføringen.
 4. Kjør lønnsberegning og skriv ut lønnsslipp og kontroller at feriepengegrunnlag hittil er korrekt.
 5. Etter godkjenning av lønnen velg oppgave Rapporter | Avstemming | Feriepengeliste og kontroller feriepengegrunnlaget på aktuell person. 
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"