avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Huldt & Lillevik Lønn

Finn informasjonen du trenger om Huldt & Lillevik Lønn - innenfor alt fra A-melding, til lønnsarter, til ferie og fravær. Snakk med andre brukere, og finn relevante kurs og nyheter.
Siste nytt

Jeg savner et valg for å kunne velge ta med sluttede eller ikke i Personalrapport - Familie og Utskrift Personalkort. Det er litt tungvint å få med alle tidligere ansatte.  
6 2
Postet av
Vi bruker alltid listen over variable transaksjoner til å kontrollere den manuelle jobben som er gjort i lønnskjørinen. Her haker vi av de linjene vi har sjekket og ser om det er noen åpne linjer til slutt. Det hadde vert veldig praktisk om vi kunne hake av for at importerte transaksjoner ikke viser i denne rapporten. De er jo som regel kontrollert og godkjent i et eksternt system. Jeg vil si at over halvparten av listen består av importerte transaksjoner hos oss siden vi fører timer og mesteparten av reiser elektronisk.Samtidig hadde det vert kjekt med muligheten for en rapport som viser både fast og variable transaksjoner, men at man kan se på rapporten hva som er fast og variabelt
1 2
Postet av
Vi har ei fagforening som vil ha fødselsdato på trekklistene vi sender pr. mail hver mnd.I dag er det fødselsnummer (11 siffer) som er mulig å få på fagforeningslistene.Det er ønskelig å få fødselsdato (6 siffer) på listene slik at trekklistene kan sendes pr. mail.Ifølge datatilsynet så må fødselsnummer være kryptert hvis det sendes pr. mail.
1 0
Postet av
En del kunder opplever problemer med å hente inn skattekort for 2017. Vanligvis kommer feilmeldingen: "cannot preform this operation on a closed dataset".   For å få tak i skattekort for 2017 må du da hente inn skattekortene manuelt via Altinn. Bestill via skjema RF 1307 inne i altinn. Da vil du få svar i meldingsinnboksen din og kan legge det inn manuelt på Kartotek | Personer.
4 0
Postet av
Hei.Er det slik at feltet pensjon på lønnsartene har betydning bare når man sender inn elektronisk innrapportering til forsikringsselskap eller har det også betydning for hvilke lønnsarter det blir trukket pensjonstrekk av på de ansatte?
3 0
Det er veldig frustrerende å måtte skrolle ned side på side med gammel ferie og fravær i Registrere fravær, for å sjekke om man har lagt inn et fravær tidligere, og med riktig info.  Er det mulig å få det nyeste fraværet øverst og det eldste nederst? Gjerne med en tom linje øverst for å legge inn det nye fraværet.
5 35
For at dette skal kunne fungere så bør man ha tilgang på egen mailserver som man har full kontroll over. (Eksterne mailservere, typiske ISPservere vil ofte ikke kunne benyttes da de er sperret for slike typer mailoperasjoner.)   I Lønn 5 så må følgende være på plass: Det må stå en gyldig epostadresse i feltet “E-post” i “Kartotek->Firmaoppsett->Firmaopplysninger” og denne adressen må ha tillatelse til å sende mail via smtpserver.   Det må være satt opp en gyldig katalog under “Kartotek->Firmaoppsett-Oppsett Integrasjon” i seksjonen “Lagringsområder->Elektroniske lønnslipper”, og domenebrukeren som kjører lønn må ha minimum “Modify”rettigheter på denne katalogen, underkataloger og filer. (Når det genereres lønnslipper så opprettes det automatisk en katalog kalt “Lslipp” på dette området hvor slippene lagres i pdf format.)   Det må legges inn navn eller ipadresse til SMTPserver i feltet “SMTP server navn” under “Verktøy->Systemoppsett”. Hvis SMTPserver bruker autentisering så kan dette også legges inn her. Lønn 5 støtter nå SSL/TLS og ukryptert autentisering. (NB. SMTPserveradressen i Systemoppsett er unik pr. lønnsdatabase såfremt man ikke har satt hake for "Global SMTP" som da henter SMTP-oppsettet fra fellesdatabasen.)   Hvis alt det ovenstående stemmer så kan man teste med å legge inn en Epostadresse i feltet “Send test e-post til” og teste kommunikasjon ved å trykke på knappen “Test SMTP”. (Dette er kun en forbindelsestest(telnet), og den sier ikke noe om mailserveren er konfigurert korrekt med tanke på masseutsendelser.)   SMTPserveren må være satt opp til å tillate masseutsendelser og relay på port 25. Evt. Volumbegrensninger på SMTPserver kan kludre til sending hvis det er mange lønnslipper som skal sendes. Det samme gjelder brannmurer og antivirusprogramvare og evt. “whitelists” på SMTPserver.   Man kan også sende på valgfri port, dette settes inne på Verktøy-Systemoppsett.   IPAdressen på maskinen som kjører Lønn 5 må også godkjennes for å sende rapporter på mail.   Det er viktig at grensen for antall mail man kan sende stemmer overens med hvor mange lønnslipper man skal distribuere. Har man 20 elektroniske lønnslipper så må regelen på SMTPserver være at man kan sende minst 20 mailer i en operasjon. (Denne grensen settes spesifikt på masseutsendelsesregelen, og må ikke forveksles med sendegrensen på vanlig mailutsendelse.)   Sending av Lønnslipper kan ikke krypteres, men det ligger inne funksjonalitet for passordbeskyttelse av lønnslippene under “Kartotek->Personer->Telefon/E-post”, i seksjonen “Elektronisk lønnslipp”, i feltet “Passord”. For at dette skal fungere så må det settes passord på alle som mottar elektroniske lønnslipper ,og det må hukes av i feltet “Bruk passordbeskyttelse”  under “Periodens lønn->Lønnsrapporter”.   Merk at distribusjon til mailadresser tilknyttet et Microsoftdomene, gmail, online og enkelte andre offentlige maildomener ikke vil kunne motta mailer sendt som massedistribusjon over port 25 da flere ISPer sletter slike mailer ved mottak.   Feilsøking. (NB. Denne logger pr idag kun Systemoppsett testen.) Hvis man sliter med å feilsøke distribusjonen så kan man skru på logging av denne operasjonen. Skru på “Full Verbose Mode” med å kjøre følgende sqlsetning mot databasen man har problemer med å distribuere fra: If NOT EXISTS (SELECT ParamValue FROM Config WHERE ParamGroup='EventLog' AND ParamName = 'Threshold') INSERT INTO Config (ParamGroup,ParamName,ParamValue) VALUES ('EventLog', 'Threshold', '4')ELSEUPDATE Config SET ParamValue = 4WHERE ParamGroup = 'EventLog' AND ParamName = 'Threshold' Når distribusjonen er fullført så kjør følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Select * from EventLog Resultatet kan da se ut som dette: For å skru av Logging så kjøres følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Update Config set ParamValue = 0 where ParamGroup = 'EventLog' and ParamName = 'Threshold' For å se evt. feilmønstre så kreves det at man prøver å distribuere minst 2 ganger. Da vil man kunne lese ut om det er problemer med f.eks. at grensen på masseutsendelser er satt for lavt.
2 0
Postet av
En av mine ansatte ringer og sier han har feil skattetrekk på januarlønn. Skulle hat 38 %, men er trukket 50%. Systemet sier at skattekortID 2018001 er hentet, men felter hvor man angir trekk er blanke. Skattekortlisten viser det samme (altså at skattekort er hentet, men blankt på tabell og %). Jeg kan altså ikke se hva som er korrekt trekk ihht til skattekort, og heller ikke hva som faktisk blir trukket. Og på de fleste står det "skattekortinformasjon er overstyrt", noe som medfører at det er umulig å se om  det faktisk er overstyrt eller om skatttrekk er korrekt. Det som skremmer meg er at hun på support hardnakket påstår at alt er riktig. Total ansvarsfraskrivelse. 
4 2
Postet av
På grunn av mye snøfall, opplever vi desverre problemer med nettverket og bemanningen på telefon vil derfor våre noe redusert mandag 12.02.18. Vi vil derfor anbefale vår kunder å sende inn saker via mail inntil problemet er løst.    Oppdatering kl. 10.30: Problemet er løst og telefon fungerer som normalt igjen. 
0 0
Postet av
Hei, jeg skal kjøre min første lønnskjøring i Huldt og lillevik Cloud. Dette blir februar lønn. Hvordan blir det da vedr A melding. Fikk tips av hun fra tidligere lønningskontor at jeg burde gjøre en speilkjøring,siden de har kjørt januar lønn for oss...Har noen en forklaring på hvordan jeg skal gjøre dette i praksis vedr termin 1 A-melding?
0 0
Postet av
Medlemmer med flest løsninger
Relevante linker