Huldt & Lillevik Lønn
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Huldt & Lillevik Lønn

Finn informasjonen du trenger om Huldt & Lillevik Lønn - innenfor alt fra A-melding, til lønnsarter, til ferie og fravær. Snakk med andre brukere, og finn relevante kurs og nyheter.
Siste nytt

Hei,jeg lurer på om lønns art 12 Trekk i lønn for ferie 25/22 skal beregnes proporsjonalt den tid, somansatte harjobbet i fjor?For eksempel, i løpet av 2017 jobbet ansatte på 2 arbeidsgivere. På siste arbeidsgiver med 12% ferie sats og fast månedslønn 100% stilling jobbet kun 4 måneder fra september til desember 2017.I 2018betaler siste arbeidsgiver100% ferie i juni månedslønn, som relativt var tjent for 4 måneder i 2017.Beregnes trekk i lønn for ferie 25/22 proporsjonalt den tid som ansatte har jobbet i 2017på den konkret arbeidsgiver? Eller trekkes 100% som for hele år? Kan dere henvise til regelen, forskrift eller lovens pant. Takk for hjelpen.
Det er veldig frustrerende å måtte skrolle ned side på side med gammel ferie og fravær i Registrere fravær, for å sjekke om man har lagt inn et fravær tidligere, og med riktig info.Er det mulig å få det nyeste fraværet øverst og det eldste nederst? Gjerne med en tom linje øverst for å legge inn det nye fraværet.
Bør man/bør man ikke slette gamle år i H&L? Evt. hvike år kan man slette nå i 2018? Må jo ofte slette gamle år for å få frigitt ansattnummer.
Det kan være nyttig i forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR), å ta en gjennomgang av historikken som ligger i lønnssystemet. Det kan være mange gamle år og tidligere ansatte som ikke er hensiktsmessig å ha liggende i Huldt & Lillevik lengre. For at du skal få slettet tidligere ansatte, er første forutsetning av du rydder i lønnshistorikken. For å sjekke hvor mange tidligere år du har liggende, kan du gå til menyvalg Verktøy | Slette | Tidligere år. For å slette året, sett hake for Lønnregisteringer og Fraværsregistreringer, klikk OK. Du kan kun slette ett år av gangen. NB! Husk sikkerhetskopi før du starter. For å slette personer, gå til menyvalg Karotek | Personer, klikk Slette øverst i bildet. Klikk deretter Kontrollér, da får du opp de personer som kan slettes. Det er en del forutsetninger som må være oppfylt for at du skal få slettet en person. - Det må ikke finnes lønns- eller fraværsregistreringer på personen. - Sluttet dato må være registrert på personen. - Personens status må være Sluttet. - All fast lønn og alle faste trekk må være slettet. - Personen må ha fått utbetalt alle feriepenger til gode. - Personen kan ikke ha feriedager til gode, se Kartotek | Oppstartsverdier. Dersom personen(e) du ønsker å slette ikke blir tilgjengelig i bildet over, klikk Skriv ut. Pass på at det ikke er hake for Kun data som kan slettes. Da vil du få en rapport som indikerer hvorfor personen eventuelt ikke kan slettes. Her ser du i kolonnen melding at det eksempelvis er registrert fravær, at det ligger godkjente transaksjoner, og fastlønn/trekk inne på de ansatte.
Jeg savner et valg for å kunne velge ta med sluttede eller ikke i Personalrapport - Familie og Utskrift Personalkort. Det er litt tungvint å få med alle tidligere ansatte.
Relevante linker
Les om elefanten i rommet