Huldt & Lillevik Lønn
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Hvis dette skjer deg mens du er inne i Lønn så må du ta kontakt på 09102 innvalg 2 for å få terminert Lønn 5 slik at du kan starte Lønn på nytt.   Hvis det ikke haster så send mail til support.hl@visma.com.   Det jobbes med å utbedre feilen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎19-09-2018 13:04
Her finner du brukerveiledning for hvordan du bruker Visma.Net Payslip i HuldtLillevik Lønn 5. Den heter "Visma.net Payslip brukerveiledning v.2.1.pdf".   I veiledningen så ligger det flere steder henvist til 2 script som kan kjøres mot databasen/e for å forenkle oppsettet. Disse scriptene er nå vedlagt artikkelen som "Payslip.zip" Scriptene må/skal kjøres av en person med ITkompetanse mot databasene via SQL Server Management Studio. Scriptene kan modifiseres før kjøring, vær varsom.    
Vis hele artikkelen
av Kenneth Skogen VISMA
 NAV har i de siste månedene kontrollert, og gitt tilbakemelding til kunder som har rapportert ulogisk høye antall timer i a-melding. Årsaken til dette er at flere lønnsarter enn Timelønn er satt opp med lønnsbeskrivelse Timelønn | Lønn, slik at også ulike typer tillegg rapporteres med denne lønnsbeskrivelsen. Etter som denne lønnsbeskrivelsen også rapporterer antall timer, vil dette summere seg opp i mottaket, og samme timen rapporteres flere ganger.  Eksempel på feil rapportering kan være hvis du utbetaler en time på lønnsart for timelønn, og vedkommende samtidig har et ansiennitetstillegg. Dersom dette utbetales på lønnsart med lønnsbeskrivelse timelønn, hvor det legges inn antall, vil dette i a-meldingen  rapporteres  som to timer. Det er viktig å passe på at lønnsbeskrivelsen Timelønn kun brukes på lønnsarter hvor det utbetales avtalt timelønn, og ikke på lønnsarter for ulike tillegg. Tillegg har egne lønnsbeskrivelser som da må benyttes.    Tilgengelige lønnsbeskrivelsene for tillegg er: - Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid, eksempelvis, skifttillegg, turnustillegg, tillegg for arbeid på lørdag, søndag, kveld og natt. - Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid, eksempelvis, vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg. - Helligdagstillegg, eksempelvis arbeid på 1. og 17. mai, og andre bevegelige helligdager - Fast tillegg, eksempelvis, tillegg for fagansvar eller lederansvar.   I tilbakemeldingen fra NAV finner du også informasjon om hvilke perioder som skal korrigeres.   For å rette dette, kan du annullere den eller de innsendte a-meldingene ved å gå til menyvalg Periodens lønn | A-melding, fanen Status. Sett hake for mottatt tilbakemelding fra altinn øverst i bildet, og marker aktuell melding. Klikk Annuller melding, og send denne inn i neste bilde (altinn innsending). Da vil den bli tilgjengelig for innsending igjen. Korrigere lønnsbeskrivelsen, og sende a-meldingen(e) på nytt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎11-09-2018 14:29
For å kunne bytte epostadresse på en ansatt i VismaNet, så må man følge denne veiledningen.   1) Administrator gjør endringen (Gir administrator bedre kontroll slik en sikrer at Lønn oppdateres)   - Logg inn i Visma.net(https://connect.visma.com/)   med en Admin konto. - Administrator går til Admin | Konfigurasjon og deaktiver/haker av for at brukere skal   få lov til   å endre egen epost adresse selv. - Administrator endrer mailadressen for brukeren ved å gå til Admin | Brukere og roller,   klikker seg inn på brukeren det gjelder og endrer epostadressen i feltet "E-postadresse".   Administrator må da oppgi sitt passord en gang og systemet sender mail til bruker som må   akseptere før endringen gjennomføres. - Når endringen i Visma.net er gjennomført kan administrator endre i Lønn    under Kartotek|Personer|Telefon/E-post i Lønn 5. - Når lønnsansvarlig har endret epostadressen under   Kartotek|Personer|Telefon/E-post   i Lønn 5, så trykker man på lynet under Visma.net integrasjon|Visma.net bruker for   å få riktig kobling igjen.     2) Bruker endrer selv   - Logg inn i Visma.net(https://connect.visma.com/) med en Admin konto. - Gå til Admin/Konfigurasjon og hake av for at brukere skal   få lov til å endre egen epost adresse. - Be brukeren(e) logge inn på https://connect.visma.com/ for å endre epostadressen sin. - Gi beskjed til lønnsansvarlig om å endre til ny epost adresse    under Kartotek|Personer|Telefon/E-post i Lønn 5. - Når lønnsansvarlig har endret epostadressen under Kartotek|Personer|Telefon/E-post   i Lønn 5, så trykker man på lynet under Visma.net integrasjon|Visma.net bruker for   å få riktig kobling igjen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎07-08-2018 12:43
Hvis man får denne feilmeldingen i Lønn så kan det skyldes korrupsjon på filer i katalogen GdgFtr som ligger på området definert som DocPath i registry på server.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎30-07-2018 13:10
Det er oppdaget Access Violation-feil flere steder i Lønn 5 på 5.18.2.   De stedene som er rettet på 1912 er: Ved bytte av klient via menyen Oppgaveliste. Ved registrering i Periodens Lønn. Ved forsøk på å ta enkeltfils backuper i Systemvedlikehold.   Feilen/e oppstår hvis man bytter fra en klient til en annen ved å velge klient inne i Lønn, og så fortsetter å jobbe på klienten man byttet til.    Build 1912 skal rette alle feilene som er listet over.      
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
22. juni ble det besluttet et nytt reiseregulativ for statens satser.   Du kan lese om de nye satsene her:  Nytt reiseregulativ - virkningstidspunkt fra 22.06.2018   Satsene i Visma.net Expense oppdateres av Visma. Les gjerne mer om dette her: Nytt reiseregulativ fra 22. juni
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Altinn melder om stopp i returer av skattekort. Det jobbes med saken. 
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
Når alle reiser som er gjennomført tom 21. juni 2018 er registrert og utbetalt kan dere endre til følgende satser inne på Kartotek | Offentlige satser Tillegg for tjenestekjøring i Tromsø Det tidligere tillegget som gjaldt tjenestekjøring i Tromsø er endret. Nå er forutsetningen for å kunne gi et  tillegg på kr. 0,10,- pr. km. at den ansatte fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen. Denne utgiften må dokumenteres.    Øvrige endringer i statens reiseregulativ med virkning fom 22. juni 2018 finner dere her.
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Lønn 5, 5.18.2(1912) retter Access Violation feilene på A-Melding, Periodens lønn og Separat fils backup i Systemvedlikehold.   Er man plaget av disse meldingene på de respektive menyvalg så oppgrader til siste versjon av Lønn.
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Tidligere lå historiske produktnotat under Hjelp | Brukerdokumentasjon i Huldt & Lillevik lønn. Nå finner du de her på Community ved å klikke på Nedlastinger og Historiske produktnotat  
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Når man sender inn en supportsak så er det ønskelig at bildene man legger ved inneholder så mye relevant informasjon som mulig.   Man bør f.eks ta bilde av hele kartoteket man jobber i når man får feilmelding.   Evt. sensitive data kan enkelt redigeres bort før man sender det inn hvis man bruker f.eks det innebygde utklippsverktøyet i Windows som heter SnippingTool.exe. (Se eksempelbilde under) For å starte SnippingTool klikk på Windows Startknappen din og skriv inn Snippingtool.exe.   Support bruker veldig mye tid på å innhente informasjon pga at de vedlagte bildene ikke viser hvilket kartotek feilen oppsto i, noe som enkelt kan løses ved å ta bedre bilder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Maren Langlo VISMA ‎06-06-2018 15:19
Feilen er rettet i servicepack av versjon 5.18.2 (1911) som er tilgjengelig for nedlasting. Cloudkunder blir oppgradert onsdag kveld.    Feilmeldingen kan se slik ut:    Løsningen er å avslutte og starte opp lønnsystemet på nytt.    Dette gjelder også i Cloud. Man kan ikke sende A-melding på 1 klient, bytte klient for så og sende A-melding på den også.   Man må avslutte Lønn etter innsending av A-melding hvis man vil sende på flere selskaper/klienter, og så starte på nytt for å sende på neste.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎31-05-2018 12:55
Når man legger opp trekk for lønn i ferie ligger lønnsarten trekk i lønn for ferie forhåndsvalgt. Men man må også velge den eller de lønnsarter som skal være med å generere trekket. Dette er f. eks fastlønn.   Her er et skjermbilde som viser hvordan det skal se ut når det genereres trekk for feriefravær. Dersom det skal være flere lønnsarter som skal være med å generere trekket må disse også flyttes over til Valgte lønnsarter sammen med fastlønn.            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎31-05-2018 09:43
Feil på DocPath som fører til at Lønn ikke finner malene sine er den hyppigste feilen på Server/klient installasjoner av Lønn 5.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Maren Langlo VISMA ‎29-05-2018 15:08
For å imøtekomme kravene i den nye personvernloven som trer i kraft 1. juli 2018 er det utarbeidet nytt rapportvalg under Rapporter | Personalrapporter | Personalopplysninger (GDPR) på versjon 5.18.2 (1910). Her kan du skrive ut rapport for en person av gangen med de opplysningene som er registrert på en ansatt i Huldt & Lillevik.  Her finnes det ulike enkeltrapporter som skrives ut eller lagres en og en.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎29-05-2018 07:54
Vi mottar en rekke funksjonelle spørsmål fra våre kunder relatert til GDPR og Huldt & Lillevik Lønn. Dette vil vi forsøke å besvare i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Det kan være nyttig i forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR), å ta en gjennomgang av historikken som ligger i lønnssystemet. Det kan være mange gamle år og tidligere ansatte som ikke er hensiktsmessig å ha liggende i Huldt & Lillevik lengre. For at du skal få slettet tidligere ansatte, er første forutsetning av du rydder i lønnshistorikken. For å sjekke hvor mange tidligere år du har liggende, kan du gå til menyvalg Verktøy | Slette | Tidligere år.   For å slette året, sett hake for Lønnregisteringer og Fraværsregistreringer, klikk OK. Du kan kun slette ett år av gangen.   NB! Husk sikkerhetskopi før du starter.   For å slette personer, gå til menyvalg Karotek | Personer, klikk Slette øverst i bildet. Klikk deretter Kontrollér, da får du opp de personer som kan slettes.       Det er en del forutsetninger som må være oppfylt for at du skal få slettet en person.   - Det må ikke finnes lønns- eller fraværsregistreringer på personen. - Sluttet dato må være registrert på personen. - Personens status må være Sluttet. - All fast lønn og alle faste trekk må være slettet. - Personen må ha fått utbetalt alle feriepenger til gode. - Personen kan ikke ha feriedager til gode, se Kartotek | Oppstartsverdier.   Dersom personen(e) du ønsker å slette ikke blir tilgjengelig i bildet over, klikk Skriv ut.   Pass på at det ikke er hake for Kun data som kan slettes. Da vil du få en rapport som indikerer hvorfor personen eventuelt ikke kan slettes. Her ser du i kolonnen melding at det eksempelvis er registrert fravær, at det ligger godkjente transaksjoner, og fastlønn/trekk inne på de ansatte.  
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Det er en feil i systemet som gjør at det trekkes skatt på feriepengene når det ligger tall i feltet frikortbeløp når ansatte har hatt frikort og gått over til prosentkort. Denne feilen ligger både på versjon 5.18.1 og 5.18.2. For å løse dette må man fjerne frikortbeløpet på personen under Kartotek | Personer og feltet Frikortbeløp. Man finner en oversikt over hvilke ansatte dette gjelder ved å gå inn på Kartotek | Personer | Søk-fanen. Høyreklikk i bildet, velg flere felt og huk av for Prosenttrekk og Frikort beløp. Hvis det ligger beløp på frikort må man fjerne dette beløpet under Frikortbeløp på Personer-fanen.   Vedlagt ligger informasjon som viser feilen, og hvordan den skal rettes.
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Du kan ringe oss på telefon 09102 for å snakke med en av våre lønnskonsulenter Tast inn din kunde-ID når du ringer oss som du finner på menylinja øverst i Huldt & Lillevik Gjelder det spørsmål rundt oppgradering, lønn i cloud, installasjoner, flytting av klienter etc velger du teknisk innvalg Dersom det er behov for fjernstyring ved hjelp av Teamviewer finner du link til det her. Legg gjerne denne siden som en favoritt slik at du finner den enklere ved en senere anledning. Scroll nedover til finner du Last ned quicksupport og klikk på den linken for å komme videre. Du vil få opp en Partner Id og et passord som du oppgir til lønnskonsulenten.  Har du lønn lokalt på din pc finner du link til Teamviewer under Hjelp | Fjernstyring.   Du kan sende oss en e-post til support.hl@visma.com Angi en beskrivende tittel på hva det gjelder Skriv hvilken versjon du har av lønnsprogrammet Legg gjerne ved skjermbilder som beskriver hva det er du vil ha hjelp til   Forøvrig viser vi til våre hjelpesider I Huldt & Lillevik Hjelp | Brukerdokumentasjon  Visma Community brukertips og nyheter som utarbeides av våre lønnskonsulenter
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Les om elefanten i rommet
Mest brukte tags
Påloggede brukere (455)