Huldt & Lillevik Lønn
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Lønn 5, 5.18.2(1912) retter Access Violation feilene på A-Melding, Periodens lønn og Separat fils backup i Systemvedlikehold.   Er man plaget av disse meldingene på de respektive menyvalg så oppgrader til siste versjon av Lønn.
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Tidligere lå historiske produktnotat under Hjelp | Brukerdokumentasjon i Huldt & Lillevik lønn. Nå finner du de her på Community ved å klikke på Nedlastinger og Historiske produktnotat  
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Når man sender inn en supportsak så er det ønskelig at bildene man legger ved inneholder så mye relevant informasjon som mulig.   Man bør f.eks ta bilde av hele kartoteket man jobber i når man får feilmelding.   Evt. sensitive data kan enkelt redigeres bort før man sender det inn hvis man bruker f.eks det innebygde utklippsverktøyet i Windows som heter SnippingTool.exe. (Se eksempelbilde under) For å starte SnippingTool klikk på Windows Startknappen din og skriv inn Snippingtool.exe.   Support bruker veldig mye tid på å innhente informasjon pga at de vedlagte bildene ikke viser hvilket kartotek feilen oppsto i, noe som enkelt kan løses ved å ta bedre bilder.
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
Det er oppdaget Access Violationfeil flere steder i Lønn 5 på denne versjonen.   Feilen/e oppstår hvis man bytter fra en klient til en annen ved å velge klient inne i Lønn, og så fortsetter å jobbe på klienten man byttet til.   Workaround. For å unngå Access Violationfeilen/e så må man avslutte Lønn og starte det på nytt og logge rett inn på selskapet man skal jobbe på. Skifte av klient inne i Lønn fungerer altså ikke.   Vi jobber på spreng med å finne hovedårsaken til denne feilen, og har rettet feil på A-Melding og backup til separat fil inne på Systemvedlikehold.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Maren Langlo VISMA ‎06-06-2018 15:19
Feilen er rettet i servicepack av versjon 5.18.2 (1911) som er tilgjengelig for nedlasting. Cloudkunder blir oppgradert onsdag kveld.    Feilmeldingen kan se slik ut:    Løsningen er å avslutte og starte opp lønnsystemet på nytt.    Dette gjelder også i Cloud. Man kan ikke sende A-melding på 1 klient, bytte klient for så og sende A-melding på den også.   Man må avslutte Lønn etter innsending av A-melding hvis man vil sende på flere selskaper/klienter, og så starte på nytt for å sende på neste.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎31-05-2018 12:55
Når man legger opp trekk for lønn i ferie ligger lønnsarten trekk i lønn for ferie forhåndsvalgt. Men man må også velge den eller de lønnsarter som skal være med å generere trekket. Dette er f. eks fastlønn.   Her er et skjermbilde som viser hvordan det skal se ut når det genereres trekk for feriefravær. Dersom det skal være flere lønnsarter som skal være med å generere trekket må disse også flyttes over til Valgte lønnsarter sammen med fastlønn.            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎31-05-2018 09:43
Feil på DocPath som fører til at Lønn ikke finner malene sine er den hyppigste feilen på Server/klient installasjoner av Lønn 5.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Maren Langlo VISMA ‎29-05-2018 15:08
For å imøtekomme kravene i den nye personvernloven som trer i kraft 1. juli 2018 er det utarbeidet nytt rapportvalg under Rapporter | Personalrapporter | Personalopplysninger (GDPR) på versjon 5.18.2 (1910). Her kan du skrive ut rapport for en person av gangen med de opplysningene som er registrert på en ansatt i Huldt & Lillevik.  Her finnes det ulike enkeltrapporter som skrives ut eller lagres en og en.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎29-05-2018 07:54
Vi mottar en rekke funksjonelle spørsmål fra våre kunder relatert til GDPR og Huldt & Lillevik Lønn. Dette vil vi forsøke å besvare i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Det kan være nyttig i forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR), å ta en gjennomgang av historikken som ligger i lønnssystemet. Det kan være mange gamle år og tidligere ansatte som ikke er hensiktsmessig å ha liggende i Huldt & Lillevik lengre. For at du skal få slettet tidligere ansatte, er første forutsetning av du rydder i lønnshistorikken. For å sjekke hvor mange tidligere år du har liggende, kan du gå til menyvalg Verktøy | Slette | Tidligere år.   For å slette året, sett hake for Lønnregisteringer og Fraværsregistreringer, klikk OK. Du kan kun slette ett år av gangen.   NB! Husk sikkerhetskopi før du starter.   For å slette personer, gå til menyvalg Karotek | Personer, klikk Slette øverst i bildet. Klikk deretter Kontrollér, da får du opp de personer som kan slettes.       Det er en del forutsetninger som må være oppfylt for at du skal få slettet en person.   - Det må ikke finnes lønns- eller fraværsregistreringer på personen. - Sluttet dato må være registrert på personen. - Personens status må være Sluttet. - All fast lønn og alle faste trekk må være slettet. - Personen må ha fått utbetalt alle feriepenger til gode. - Personen kan ikke ha feriedager til gode, se Kartotek | Oppstartsverdier.   Dersom personen(e) du ønsker å slette ikke blir tilgjengelig i bildet over, klikk Skriv ut.   Pass på at det ikke er hake for Kun data som kan slettes. Da vil du få en rapport som indikerer hvorfor personen eventuelt ikke kan slettes. Her ser du i kolonnen melding at det eksempelvis er registrert fravær, at det ligger godkjente transaksjoner, og fastlønn/trekk inne på de ansatte.  
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Det er en feil i systemet som gjør at det trekkes skatt på feriepengene når det ligger tall i feltet frikortbeløp når ansatte har hatt frikort og gått over til prosentkort. Denne feilen ligger både på versjon 5.18.1 og 5.18.2. For å løse dette må man fjerne frikortbeløpet på personen under Kartotek | Personer og feltet Frikortbeløp. Man finner en oversikt over hvilke ansatte dette gjelder ved å gå inn på Kartotek | Personer | Søk-fanen. Høyreklikk i bildet, velg flere felt og huk av for Prosenttrekk og Frikort beløp. Hvis det ligger beløp på frikort må man fjerne dette beløpet under Frikortbeløp på Personer-fanen.   Vedlagt ligger informasjon som viser feilen, og hvordan den skal rettes.
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Du kan ringe oss på telefon 09102 for å snakke med en av våre lønnskonsulenter Tast inn din kunde-ID når du ringer oss som du finner på menylinja øverst i Huldt & Lillevik Gjelder det spørsmål rundt oppgradering, lønn i cloud, installasjoner, flytting av klienter etc velger du teknisk innvalg Dersom det er behov for fjernstyring ved hjelp av Teamviewer finner du link til det her. Legg gjerne denne siden som en favoritt slik at du finner den enklere ved en senere anledning. Scroll nedover til finner du Last ned quicksupport og klikk på den linken for å komme videre. Du vil få opp en Partner Id og et passord som du oppgir til lønnskonsulenten.  Har du lønn lokalt på din pc finner du link til Teamviewer under Hjelp | Fjernstyring.   Du kan sende oss en e-post til support.hl@visma.com Angi en beskrivende tittel på hva det gjelder Skriv hvilken versjon du har av lønnsprogrammet Legg gjerne ved skjermbilder som beskriver hva det er du vil ha hjelp til   Forøvrig viser vi til våre hjelpesider I Huldt & Lillevik Hjelp | Brukerdokumentasjon  Visma Community brukertips og nyheter som utarbeides av våre lønnskonsulenter
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Dersom man har flere lønnsarter som skal danne grunnlag for ferietrekk i feriemåneden og overstyrer brøken vil man se at systemet henter opp trekkbeløpet for fastlønn på alle linjene. Dette er en feil i systemet som gjør at man må beregne trekket og overstyre beløpet i disse feltene manuelt. Dette vil for eksempel gjelde hvis man har personer over 60 år og skal trekke for den sjette ferieuken, eller i tilfeller hvor man ikke skal trekke for full ferie.   Vedlegget viser hvordan det ser ut når trekket legger seg over flere linjer.
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Hvis du har en ansatt som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal dette rapporteres i A-meldingen. Registrerer fraværet under Fravær | Registrere fravær og ferie med fraværskode Velferdspermisjon  og angi eventuelt syk % hvis den ansatte er på delvis arbeidsavklaringspenger. Neste gang du sender inn A-melding blir dette med i rapporteringen.    Skal du redusere lønn når den ansatte mottar delvis arbeidsavklaringspenger kan du legge opp en lønnsart som trekker den ansatte og la fastlønna ligge. Dette gjør du på tilsvarende måte som når en ansatt er i delvis permisjon eller permittering. På lønnsarten som skal trekke angir du i satsfeltet som tilsvarer det den ansatte mottar i arbeidsavklaringspenger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎09-05-2018 10:14
Vi opplever at det er en del spørsmål om ansatte med frikort og utbetaling av feriepenger. Her kommer det derfor litt informasjon om temaet:   Ansatte med frikort kan tjene opp til 55.000 kr uten at det trekkes skatt. Dette gjelder all trekkpliktig lønn, men også sykepenger, fri kost og losji, samt feriepenger. Det er verdt å merke seg at feriepenger som ble opptjent foregående år, men som betales ut i år, samt feriepenger som betales ut dersom den ansatte slutter i jobben i år inngår i frikortbeløpet. Det vil si at feriepenger opptjent i fjor også vil spise av frikortet. Dersom personen da passerer frikortgrensen i feriepengekjøringen vil det bli trukket 50 % av det overskytende. Eksempel: Feriepenger                         8 000 Sum trekkgrunnlag juni      5 000 (Frikort rest pr 01.06:                     3 000) Skatt juni (50%)                   2 500   Utebetalt juni:                        5 500   Anbefaler derfor de ansatte som har frikort om å sjekke opp dette og eventuelt bestille seg et skattekort slik at de slipper 50 % trekk.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎30-04-2018 11:28
Høsten 2017 gikk Altinn ut med informasjon om at regnskapskontorer måtte oppdatere sine roller i altinn. Dersom dette ikke ble gjort er konsekvensen nå at man mister tilgangen til kundene sine i Altinn, og at disse nå må delegeres på nytt.   For mer informasjon følg denne linken: https://www.altinn.no/nyheter/opprydding-kliendelegering/    
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Vi erfarer at det er flere som opplever at ansatte som har sluttet kommer tilbake. Det kan gå lang tid, eller kort tid. Enkelte ganger får man også beskjed om at en ansatt slutter, men så viser det seg at dette ikke er tilfelle likevel. Vi har laget en veiledning som tar for seg hvordan man skal behandle dette i lønnssystemet. Dere finner den som et vedlegg her.
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Skatteetaten har nå åpnet opp igjen for varsling når det kommer endringer på skattekort. Merk dere at denne varslingen kun sendes til innboksen for firmaet i Altinn, og ikke per e-post/SMS.   Det er viktig å sette opp varslingen riktig i Altinn ellers kan man få varslinger for hele virksomheten, og ikke kun den klienten man ønsker. Gå inn på Profil | Din kontaktinformasjon for virksomheten, og legg inn E-post her for å få varsling kun på de kundene du har tilgang til. Vedlegget viser hvorden dette ser ut i altinn.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hanna Eid VISMA ‎23-04-2018 16:03
Feil ved synkronisering mot Visma.Net i H&L Lønn 5 versjon 1845. Dette gjelder ikke kunder som har filbasert overføring, eller ikke benytter Expense. Kun kunder som har OPG integrasjon vil få dette problemet.     For å fikse eventuelle problemer som oppstår ved synkronisering, ta kontakt med Teknisk Support på 09102 eller support.hl@visma.com. Feilen vil ikke ødelegge noe, men fører til at informasjon ikke blir overført til Visma.net.
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Skal du legge inn registreringer på Kartotek | Oppstartsverdier og får opp feilmeldingen "Feil ved lønnsberegning" skyldes det at du står på en ansatt som har status sluttet. Saken er meldt til utvikling, men for å komme rundt det kan man endre den ansatte til status aktiv så lenge.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Les om elefanten i rommet