Huldt & Lillevik Lønn
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Vidar Kristiansen4 VISMA
  Vi har for tiden problemer med å motta Payslip fra H&L Lønn i Visma.net, og på Employee App på smarttelefon. Det jobbes med å finne ut av dette, og vi vil komme med oppdateringer så fort det blir løst.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎13-11-2018 09:53
 I forbindelse med oppgradering til høstversjonen av Lønn 5(5.18.3 1985) så må man nå klikke på dropdownmenyen(Se bilde.) for å finne sin standardprinter.   Dette skyldes at våre terminal/citrixservere ble oppgradert til Windows Server 2016, og i dette operativsystemet så har de byttet lokasjon på registrynøkkelen til Standard printer.   Derfor må man påregne å måtte klikke på dropdownmenyen for å finne den printeren man vil bruke inntil Lønn får en oppdatering hvor dette er rettet.        
Vis hele artikkelen
av Elin Hammerud VISMA
Ved generering av a-melding på versjon 5.18.3 vil noen oppleve å få denne feilmeldingen.       Dette skyldes at lønn blir rapportert sammen med et avsluttet arbeidsforhold.     Løsningen er å "dele" opp a-meldingen.  Send en a-melding med hake for innsending av kun arbeidsforhold, og en a-melding med hake for utelate arbeidsforhold fra innsending.                    Dette vil bli rettet i årsoppgjørsversjonen 5.18.4 som kommer i siste halvdel av Desember.     
Vis hele artikkelen
av Åse Brørby Andreassen VISMA
 Dette valget vil komme når årsoppgjørsversjonen kommer ut, versjon 5 18 4, og den kommer ut ca. siste uken før jul. Menyvalget vil ligge under Fravær | Inntektsmelding Hvis dere skal sende inn digital inntektsmelding før årsoppgjørsversjonen kommer ut, må dette gjøres manuelt på Altinn.no. Det åpnes opp for digital inntektsmelding på Altinn.no fra 04.12.18
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Åse Brørby Andreassen VISMA ‎29-10-2018 15:28
 Rapporterer du a-melding på organisasjonnummer idag...?  Digitial inntektsmelding for 2019 krever innsending på virksomhetsnummer.  Følg vedlagte brukertips for å endre dette
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎22-10-2018 12:38
Dette scenarioet gjelder fremdeles i Oktober 2018.    Noen kunder opplever at systemet henger seg opp når de skal lese inn skattekort. Dette skjer stort sett i det man forsøker å dobbeltklikke på filen i Periodens lønn | Oppdatere skattekortopplysninger eller når man høyreklikker på filen for å importere. I disse tilfellene stopper det vanligvis opp fordi det ligger gamle, ubehandlede skattekortfiler i systemet. Gå på Verktøy | Altinn | Altinn retur. Her må du finne alle skattekortfiler som gjelder 2017, merke de ubehandlede skattekortfilene og trykke på "Merk valgte som slettet". Da skal du få lov til å importere skattekort.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎12-10-2018 10:14
  Har du fått brev fra Skatteetaten om at du har ansatte som ikke har fått lønn på ett år?   Bestill en a-melding avstemmingsrapport for siste måned. På arkfanen Arbeidsforhold må du finne de aktive arbeidsforholdene mot oppgitte virksomhetsnummer.  Sammenlign disse fødselsnumrene mot fødselnumrene på fanen for innteksopplysninger.  Er det noen som mangler her, eller har null i beløp?   Kryssjekk disse mot generell statistikk for å finne ut hvem av disse som ikke har hatt lønn de siste månedene, og som må sluttmeldes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎05-10-2018 11:22
Vi anbefaler at du leser nyhetsbrevene fra A-ordningen for å holde deg oppdatert på hvilke fokusområder a-ordningen har, og hva de opplever som utfordringer.   Her finner du siste nyhetsbrev fra A-ordningen for August/September: https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/nyhetsbrev/nyhetsbrev-august-september-2018.pdf    Her får du kanskje svar på noen av dine spørsmål, og tips om hva du bør tenke over i A-meldingen.      Her kan du abonnerer på nyhetsbrev fra A- ordningen: https://survey.euro.confirmit.com/wix/7/p1865053737.aspx  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎03-10-2018 11:22
 Vi opplever at gamle a-meldinger dukker opp igjen under Periodens lønn | A-melding | fanen Generere a-melding.  Disse meldingene ligger og sperrer for innsending av nye a-meldinger.  For å få fjernet disse gamle meldingene må dere ta kontakt med deres forhandler eller vår support på 09102.         
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kenneth Skogen VISMA ‎01-10-2018 13:56
Vi anbefaler at de som ennå ikke har avstemt regnskapet mot lønn hittil i år gjør dette nå. Avstemming i lønnssystemet bør gjøres flere ganger i løpet av året. Vi anbefaler at du som et minimum foretar en avstemming pr. 30.06, 31.10 og 31.12. Formålet er å kontrollere at data i lønnssystemet er korrekt, samt å foreta en avstemming mot regnskapet.   Listene under Rapporter | Avstemming tas ut og avstemmes mot regnskap.   Listen A-melding oppsummering kan sjekkes mot avstemmingsrapport som kan tas ut under Periodens lønn | Bestille avstemmingsrapport.   Det kan være lurt å ta ut en feriepengeliste hver måned, og lagre denne i pdf. I tillegg anbefaler vi at du tar ut en feriepengeliste før du overfører til nytt år.
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Såfremt du har en aktiv nettverkskobling på maskinen din så vil altså ikke Lønn 5 bli borte fra maskinen selv om du ikke gjør noe på en hel arbeidsdag.    Hvis Lønn forsvinner etter lunsj eller random iløpet av dagen så har du mistet kontakten med vår Citrixserver.    Årsakene til det kan være mange, men som hovedregel så skal dette ikke skje hvis det er en aktiv nettverkskobling på maskinen din.   Ting man kan sjekke selv er dvalemodus og hibernateinnstillinger. Andre mer skjulte innstillinger kan være strømsparingsinnstillinger på nettverkskort.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎27-09-2018 10:36
Her finner du brukerveiledning for hvordan du bruker Visma.Net Payslip i HuldtLillevik Lønn 5. Den heter "Payslip Daglig bruk v.2.1.pdf".     Veiledningen tar for seg oppsett av brukere, tildeling av roller, og kjøring av Payslip til VismaNet.    
Vis hele artikkelen
av Kenneth Skogen VISMA
 NAV har i de siste månedene kontrollert, og gitt tilbakemelding til kunder som har rapportert ulogisk høye antall timer i a-melding. Årsaken til dette er at flere lønnsarter enn Timelønn er satt opp med lønnsbeskrivelse Timelønn | Lønn, slik at også ulike typer tillegg rapporteres med denne lønnsbeskrivelsen. Etter som denne lønnsbeskrivelsen også rapporterer antall timer, vil dette summere seg opp i mottaket, og samme timen rapporteres flere ganger.  Eksempel på feil rapportering kan være hvis du utbetaler en time på lønnsart for timelønn, og vedkommende samtidig har et ansiennitetstillegg. Dersom dette utbetales på lønnsart med lønnsbeskrivelse timelønn, hvor det legges inn antall, vil dette i a-meldingen  rapporteres  som to timer. Det er viktig å passe på at lønnsbeskrivelsen Timelønn kun brukes på lønnsarter hvor det utbetales avtalt timelønn, og ikke på lønnsarter for ulike tillegg. Tillegg har egne lønnsbeskrivelser som da må benyttes.    Tilgengelige lønnsbeskrivelsene for tillegg er: - Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid, eksempelvis, skifttillegg, turnustillegg, tillegg for arbeid på lørdag, søndag, kveld og natt. - Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid, eksempelvis, vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg. - Helligdagstillegg, eksempelvis arbeid på 1. og 17. mai, og andre bevegelige helligdager - Fast tillegg, eksempelvis, tillegg for fagansvar eller lederansvar.   I tilbakemeldingen fra NAV finner du også informasjon om hvilke perioder som skal korrigeres.   For å rette dette, kan du annullere den eller de innsendte a-meldingene ved å gå til menyvalg Periodens lønn | A-melding, fanen Status. Sett hake for mottatt tilbakemelding fra altinn øverst i bildet, og marker aktuell melding. Klikk Annuller melding, og send denne inn i neste bilde (altinn innsending). Da vil den bli tilgjengelig for innsending igjen. Korrigere lønnsbeskrivelsen, og sende a-meldingen(e) på nytt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎11-09-2018 14:29
For å kunne bytte epostadresse på en ansatt i VismaNet, så må man følge denne veiledningen.   1) Administrator gjør endringen (Gir administrator bedre kontroll slik en sikrer at Lønn oppdateres)   - Logg inn i Visma.net(https://connect.visma.com/)   med en Admin konto. - Administrator går til Admin | Konfigurasjon og deaktiver/haker av for at brukere skal   få lov til   å endre egen epost adresse selv. - Administrator endrer mailadressen for brukeren ved å gå til Admin | Brukere og roller,   klikker seg inn på brukeren det gjelder og endrer epostadressen i feltet "E-postadresse".   Administrator må da oppgi sitt passord en gang og systemet sender mail til bruker som må   akseptere før endringen gjennomføres. - Når endringen i Visma.net er gjennomført kan administrator endre i Lønn    under Kartotek|Personer|Telefon/E-post i Lønn 5. - Når lønnsansvarlig har endret epostadressen under   Kartotek|Personer|Telefon/E-post   i Lønn 5, så trykker man på lynet under Visma.net integrasjon|Visma.net bruker for   å få riktig kobling igjen.     2) Bruker endrer selv   - Logg inn i Visma.net(https://connect.visma.com/) med en Admin konto. - Gå til Admin/Konfigurasjon og hake av for at brukere skal   få lov til å endre egen epost adresse. - Be brukeren(e) logge inn på https://connect.visma.com/ for å endre epostadressen sin. - Gi beskjed til lønnsansvarlig om å endre til ny epost adresse    under Kartotek|Personer|Telefon/E-post i Lønn 5. - Når lønnsansvarlig har endret epostadressen under Kartotek|Personer|Telefon/E-post   i Lønn 5, så trykker man på lynet under Visma.net integrasjon|Visma.net bruker for   å få riktig kobling igjen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎07-08-2018 12:43
Hvis man får denne feilmeldingen i Lønn så kan det skyldes korrupsjon på filer i katalogen GdgFtr som ligger på området definert som DocPath i registry på server.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎30-07-2018 13:10
Det er oppdaget Access Violation-feil flere steder i Lønn 5 på 5.18.2.   De stedene som er rettet på 1912 er: Ved bytte av klient via menyen Oppgaveliste. Ved registrering i Periodens Lønn. Ved forsøk på å ta enkeltfils backuper i Systemvedlikehold.   Feilen/e oppstår hvis man bytter fra en klient til en annen ved å velge klient inne i Lønn, og så fortsetter å jobbe på klienten man byttet til.    Build 1912 skal rette alle feilene som er listet over.      
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
22. juni ble det besluttet et nytt reiseregulativ for statens satser.   Du kan lese om de nye satsene her:  Nytt reiseregulativ - virkningstidspunkt fra 22.06.2018   Satsene i Visma.net Expense oppdateres av Visma. Les gjerne mer om dette her: Nytt reiseregulativ fra 22. juni
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
Når alle reiser som er gjennomført tom 21. juni 2018 er registrert og utbetalt kan dere endre til følgende satser inne på Kartotek | Offentlige satser Tillegg for tjenestekjøring i Tromsø Det tidligere tillegget som gjaldt tjenestekjøring i Tromsø er endret. Nå er forutsetningen for å kunne gi et  tillegg på kr. 0,10,- pr. km. at den ansatte fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen. Denne utgiften må dokumenteres.    Øvrige endringer i statens reiseregulativ med virkning fom 22. juni 2018 finner dere her.
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Lønn 5, 5.18.2(1912) retter Access Violation feilene på A-Melding, Periodens lønn og Separat fils backup i Systemvedlikehold.   Er man plaget av disse meldingene på de respektive menyvalg så oppgrader til siste versjon av Lønn.
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Tidligere lå historiske produktnotat under Hjelp | Brukerdokumentasjon i Huldt & Lillevik lønn. Nå finner du de her på Community ved å klikke på Nedlastinger og Historiske produktnotat  
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Les Visma Digital Index
Mest brukte tags