avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
..følg anvisningene i artikkelen under.   https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Lonn-5-starter-ikke-i-Cloud-animasjonen-pa-Lonn-5-ikonet-snurrer/ta-p/107522/jump-to/first-unread-message
Vis hele artikkelen
 I Visma Expense så har man mulighet til å bruke Google 2 faktor autentisering via Googles app. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en   NB. Før man velger Alternativ 2. Kundens Administrator i Expense aktiverer 2 faktor for alle ansatte. Så tenk først gjennom dette: Før man går til det skritt å aktivere dette for alle brukere så verifiser at alle ansatte har smarttelefoner som kan kjøre denne appen, og om det er ønskelig å aktivere for alle ansatte, eller om det heller er hensiktsmessig å ha det pr. bruker. Vær også klar over at det er enkelt å aktivere det for alle ansatte, men at det vil medføre mye ekstraarbeid å deaktivere det hvis man går for dette alternativet. Dette gjelder spesielt for regnskapskontorer og andre som har mange firmaer de kjører lønn for da det å deaktivere løsningen må gjøres av hver enkelt bruker,  det kan ikke bare skrues av globalt på samme måte man skrur det på.   Alternativ 1. Aktivering på brukernivå.(Hver enkelt bruker må gjøre dette selv.) Logg inn i Visma Expense på brukeren din. Klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne på siden og så på "My Details"     Under Security så klikker du på "Enable Two-step verification"   Autentiser deg med Expensepassordet ditt.   Klikk "Continue"   På smarttelefonen din, åpne "Google Two-step authenticator" appen og klikk på den røde knappen med + symbolet nederst og velg opsjonen "Skann en strekkode", skann strekkoden på skjermen, legg inn koden du får i appen for "Visma Connect".   Noter deg nødkoden på ett sikkert sted.   Klikk "Done"     Neste gang du logger inn i Expense vil du bli bedt om å autentisere med kode fra appen.   Alternativ 2. Kundens Administrator i Expense aktiverer 2 faktor for alle ansatte. Logg inn med administratorbrukeren i Expense. Klikk på fanen "Admin".   Klikk på "Configuration"   Sett hake i boksen " I want to enable 2 step verification for my users. "            
Vis hele artikkelen
Vi anbefaler at de som ennå ikke har avstemt regnskapet mot lønn hittil i år gjør dette nå. Avstemming i lønnssystemet bør gjøres flere ganger i løpet av året. Vi anbefaler at du som et minimum foretar en avstemming pr. 30.06, 31.10 og 31.12. Formålet er å kontrollere at data i lønnssystemet er korrekt, samt å foreta en avstemming mot regnskapet.   Listene under Rapporter | Avstemming tas ut og avstemmes mot regnskap.   Listen A-melding oppsummering kan sjekkes mot avstemmingsrapport som kan tas ut under Periodens lønn | Bestille avstemmingsrapport.   Det kan være lurt å ta ut en feriepengeliste hver måned, og lagre denne i pdf.
Vis hele artikkelen
Skal du igang med Visma.net Expense eller Payslip, finner du mer informasjon om hvordan du går frem her.
Vis hele artikkelen
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon fra Huldt & Lillevik Lønn. Tjenesten er gratis og kan tas i bruk uavhengig av andre Visma.net tjenester!
Vis hele artikkelen
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Huldt & Lillevik Lønn
Vis hele artikkelen
 Dersom du ønsker å skrive ut eller eksportere (til PDF) a-melding oppsummering i menyvalg Periodens lønn | A-melding, etter generering av a-melding, får du i versjon 5.17.3 (1727) feilmelding. Du må klikke på fanen Oppsett, og så tilbake til Forhåndsvisning før du skriver ut. Se vedlegg for nærmere beskrivelse.
Vis hele artikkelen
Kommunikasjon mot Altinn krever at dot.net 3.5 er innstallert. Påse at denne pakken er innstallert på maskinen som får Error Loading Altinn.dll Hvis den er tilstede så kjør dllfixen som ligger i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
Fritak for forskuddstrekk i lønn og godtgjørelser i desember.
Vis hele artikkelen
 Skatteetaten åpnet i 2016 for at arbeidsgivere og pensjonsutbetalere kan foreta redusert skattetrekk allerede i november i stedet for desember. Dette gjelder også nå i 2017.   Trekkfritak gjennomføres i månedslønn for siste halvdel av november i stedet for første halvdel av desember, slik mange arbeidsgivere har praktisert i flere år.   – Hensikten med endringene er at redusert trekk skal kunne komme den ansatte til gode i god tid før julestria starter. Det er likevel dere som arbeidsgiver som velger når trekkfritaket skal gjennomføres for deres bedrift.   Skatteetaten har bestemt at tilsvarende fleksibilitet skal gjelde ved lønnsbetaling per time, dag eller uke, ved utbetaling hver 14. dag og ved utbetaling av pensjon.
Vis hele artikkelen
NB!! 5 dager før passordet går ut så mottar man en mail med informasjon om at passordet må byttes. Hvis man ikke bytter passord før denne fristen går ut, så mister man muligheten til å bytte passordet selv. Da må du enten ringe 09102/Teknisk innvalg, eller sende en mail til support.hl@visma.com, og få resatt passordet og låst opp kontoen.   Rutine for bytte av passord i HLASP: Logg inn på https://hlasp.visma.com som vanlig. Når du har kommet inn på siden hvor du har Lønn 5 ikonet så lokaliser navnet ditt øverst i høyre hjørne på siden, klikk på navnet ditt og velg "Change password". Det nye passordet må inneholde minst 10 tegn totalt, det må bestå av minst 1 stor bokstav, små bokstaver og tall og kan ikke inneholde fornavn/etternavn.
Vis hele artikkelen
For ansatte som har igjen beskatning på 366,- eller mindre av grensen på 4392,- ut året vil beløpet for EKOM «falle ut» hvis du utfører en ekstrakjøring med kun variable data. Hvis de ansatte innberettes for 366,- pr mnd eller får refusjon, så vil dette normalt oppstå mellom november og desember lønnskjøring.   For rette opp i dette må det kjøres et script for at EKOM skal komme opp i periodens lønn igjen.   For kunder som er i vårt Cloud-miljø må de ringe inn på tlf 09102 og velge innvalg Teknisk.   Scriptet finner dere nedenfor, sammen med en veiledning for hvordan det kan kjøres. Det må kjøres mot klientbasen som dere oppleverer feilen på. 
Vis hele artikkelen
 Det er for tiden stopp i utsendelser av returmeldinger fra altinn.    Altinn jobber med å saken.    Vi kommer med en oppdatering når feilen er rettet.    Det gjelder A-melding retur og A-melding avstemmingsrapport. 
Vis hele artikkelen
 Dette skyldes feil i nettleseren(Google Chrome). Lokaliser knappen med de 3 prikkene øverst i høyre hjørne i Chrome og klikk på den. Click på ikonet øverst i hjørnet Velg "Innstillinger". Scroll ned i bunnen på siden og velg "Avansert". Scroll ned i bunnen på siden og velg "Tilbakestill" og klikk på "Tilbakestillknappen".   Restart nettleseren og logg inn i hlasp.visma.com på nytt.   Visma anbefaler ikke bruk av andre nettlesere enn Chrome mot NetScaler i HLASP, men hvis du bruker en annen nettleser og får denne feilen så bruk samme fremgangsmåte og resett nettleseren du bruker.    
Vis hele artikkelen
Endringene som er gjort i systemet i forbindelse med flere arbeidsforhold krever at de som rapporterer elektronisk til pensjonstilbyder må gjøre noen endringer i rutinene sine.
Vis hele artikkelen
  Det er nå mulig å sende ut elektronisk personoppsummering med passordbeskyttelse. Passordet er det samme som på elektroniske lønnslipper.   For sending av elektronisk personoppsummering med passordbeskyttelse går til du til Rapporter | A-melding | Personoppsummering og hak av for Bruk passordbeskyttelse, trykk på det oransje lynet for å generere personoppsummeringen for alle ansatte, trykk så på konvolutten for å sende dem.   Dette forutsetter at du har satt opp systemet for elektronisk sending.      Har du ikke benyttet funksjonen for elektronisk sending av elektroniske lønnslipper, eller personoppsummering tidligere kan du følge denne veiledningen for oppsett:   Verktøy | Systemoppsett   Fyll inn SMTP server navn og SMTP port. For å se om koblingen er satt opp riktig kan du legge inn e-post adressen din i feltet Send test e-post til: og trykk på knappen Test SMTP. Er det satt opp riktig vil du får en tekst som sier av SMTP server funnet. Er det ikke satt opp riktig får du rød tekst som sier Kan ikke koble. Da er informasjonen du har fylt inn feil.     Deretter går du til Kartotek | Personer | Telefon/-Epost  Og legge inn e-postadresse til den ansatte, og hak av for Elektronisk lønnslipp og personoppsummering.     Velg distribusjonsmåte og hvor det skal distribueres til (det må samsvare med feltet hvor du har fylt inn e-postadresse).   Passord vil automatisk være fylt ut av systemet og er postnummeret til den ansatte.   Du kan overskrive passordet hvis det er ønskelig.  
Vis hele artikkelen
Fra 2018 vil dagens permisjonstyper bli erstattet av nye, på grunn av at det er krav til at det skal spesifiseres nærmere hva slags type permisjon det er snakk om.   Dagens typer, blir erstattet av følgende fraværskoder. Permisjon ved foreldrepenger Permisjon ved militærtjeneste Utdanningspermisjon Velferdspermisjon Red.dagsverk (velferdsperm.) Disse må opprettes i menyvalg Fravær | Fraværskoder: Forslag til til nye fraværskoder:             Disse vil ikke være gyldig, eller mulig å rapportere på før januar 2018. Det er viktig å være klar over at vi ikke kommer til å konvertere dagens fraværskoder til nye fraværstyper.   Har du permisjoner som går over årsskifte, må du inn å avslutte disse pr 31.12.17 på gammel fraværstype og fortsette fra 01.01.18 med ny fraværstype.   De nye fraværstypene er klare i versjon 5.17.3 (1727) av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Foreldrepermisjon i perioden det blir utbetalt foreldrepenger, skal rapporteres med fraværstype Permisjon ved foreldrepenger. Permisjon utover perioden med foreldrepenger skal rapporteres med fraværskode Red.dagsverk (velferdsperm.)   NB! Det er viktig at du ikke endrer type på de eksisterende fraværskoder, men at du oppretter nye fraværskoder med korrekt type.
Vis hele artikkelen
Relevante linker