Huldt & Lillevik Lønn
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Hanna Eid VISMA for 5 timer siden
Feil ved synkronisering mot Visma.Net i H&L Lønn 5 versjon 1845. Dette gjelder ikke kunder som har filbasert overføring, eller ikke benytter Expense. Kun kunder som har OPG integrasjon vil få dette problemet.     For å fikse eventuelle problemer som oppstår ved synkronisering, ta kontakt med Teknisk Support på 09102 eller support.hl@visma.com. Feilen vil ikke ødelegge noe, men fører til at informasjon ikke blir overført til Visma.net.
Vis hele artikkelen
av Maren Langlo VISMA
 Skal du legge inn registreringer på Kartotek | Oppstartsverdier og får opp feilmeldingen "Feil ved lønnsberegning" skyldes det at du står på en ansatt som har status sluttet. Saken er meldt til utvikling, men for å komme rundt det kan man endre den ansatte til status aktiv så lenge.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Maren Langlo VISMA ‎17-04-2018 14:41
Huldt & Lillevik sender ikke lenger ut mailvarsel når det foreligger versjonsoppdateringer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎17-04-2018 09:27
 I Lønn 5 så må følgende være på plass: Det må stå en gyldig epostadresse i feltet “E-post” i “Kartotek->Firmaoppsett->Firmaopplysninger” og denne adressen må ha tillatelse til å sende masseutsendelser via SMTPserver.   For å sende rapporter så må IPadressen som følger kommunikasjonen også settes som godkjent bruker av masseutsendelser på mailserver.   Det må legges inn navn eller ipadresse til SMTPserver i feltet “SMTP server navn” under “Verktøy->Systemoppsett”. Hvis SMTPserver bruker autentisering så kan dette også legges inn her. Lønn 5 støtter SSL/TLS og ukryptert autentisering. (NB. SMTPserveradressen i Systemoppsett er unik pr. lønnsdatabase såfremt man ikke har satt hake for "Global SMTP" som da henter SMTP-oppsettet fra fellesdatabasen.)   Det må være satt opp en gyldig katalog under “Kartotek->Firmaoppsett-Oppsett Integrasjon” i seksjonen “Lagringsområder->Elektroniske lønnslipper”, og domenebrukeren som kjører lønn må ha minimum “Modify”rettigheter på denne katalogen, underkataloger og filer. (Når det genereres lønnslipper så opprettes det automatisk en katalog kalt “Lslipp” på dette området hvor slippene lagres i pdf format.)   Hvis alt det ovenstående stemmer så kan man teste med å legge inn en Epostadresse i feltet “Send test e-post til” og teste kommunikasjon ved å trykke på knappen “Test SMTP”. (Dette er kun en forbindelsestest(telnet), og den sier ikke noe om mailserveren er konfigurert korrekt med tanke på masseutsendelser.)   SMTPserveren må være satt opp til å tillate masseutsendelser og relay på valgfri port. Evt. Volumbegrensninger på SMTPserver kan kludre til sending hvis det er mange lønnslipper som skal sendes. Det samme gjelder brannmurer og antivirusprogramvare og evt. “whitelists” på SMTPserver.   Man kan sende på valgfri port, dette settes inne på Verktøy-Systemoppsett.    Det er viktig at grensen for antall mail man kan sende stemmer overens med hvor mange lønnslipper man skal distribuere. Har man 20 elektroniske lønnslipper så må regelen på SMTPserver være at man kan sende minst 20 mailer i en operasjon. (Denne grensen settes spesifikt på masseutsendelsesregelen, og må ikke forveksles med sendegrensen på vanlig mailutsendelse.)   NB!! Office 365 har en begrensning på maks 30 mail i minuttet. Har man flere enn 30 ansatte i en sending så må man dele opp sendingen i 30 og 30, dette gjøres ved å tilpasse på ansattnummer 1-30, 31-61 osv.   Sending av Lønnslipper kan ikke krypteres, men det ligger inne funksjonalitet for passordbeskyttelse av lønnslippene under “Kartotek->Personer->Telefon/E-post”, i seksjonen “Elektronisk lønnslipp”, i feltet “Passord”. For at dette skal fungere så må det settes passord på alle som mottar elektroniske lønnslipper ,og det må hukes av i feltet “Bruk passordbeskyttelse”  under “Periodens lønn->Lønnsrapporter”.   Merk at distribusjon til mailadresser tilknyttet et Microsoftdomene, gmail, online og enkelte andre offentlige maildomener ikke vil kunne motta mailer sendt som massedistribusjon over port 25 da flere ISPer sletter slike mailer ved mottak.   Feilsøking. (NB. Denne logger pr idag kun Systemoppsett testen.) Hvis man sliter med å feilsøke distribusjonen så kan man skru på logging av denne operasjonen. Skru på “Full Verbose Mode” med å kjøre følgende sqlsetning mot databasen man har problemer med å distribuere fra: If NOT EXISTS (SELECT ParamValue FROM Config WHERE ParamGroup='EventLog' AND ParamName = 'Threshold') INSERT INTO Config (ParamGroup,ParamName,ParamValue) VALUES ('EventLog', 'Threshold', '4') ELSE UPDATE Config  SET ParamValue = 4 WHERE ParamGroup = 'EventLog' AND ParamName = 'Threshold' Når distribusjonen er fullført så kjør følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Select * from EventLog Resultatet kan da se ut som dette: For å skru av Logging så kjøres følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Update Config set ParamValue = 0 where ParamGroup = 'EventLog' and ParamName = 'Threshold' For å se evt. feilmønstre så kreves det at man prøver å distribuere minst 2 ganger. Da vil man kunne lese ut om det er problemer med f.eks. at grensen på masseutsendelser er satt for lavt.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎10-04-2018 14:21
Oppsett av lønnssystemet mot Altinn. Vedlegg som viser oppsettet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎26-03-2018 13:31
Feil på DocPath som fører til at Lønn ikke finner malene sine er den hyppigste feilen på Server/klient installasjoner av Lønn 5.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎23-03-2018 15:25
Vi mottar en rekke funksjonelle spørsmål fra våre kunder relatert til GDPR og Huldt & Lillevik Lønn. Dette vil vi forsøke å besvare i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Her kan du lese mer om alternativer for utsending og kryptering av lønnsslipper fra Huldt & Lillevik Lønn.
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Her finner du brukerveiledning over hvordan du koder lønnsarter for bruk mot Visma.Net Payslip, og hvordan du oppretter Visma.Net kontoer til de ansatte som skal motta Payslip.   Veiledningen er ment som hjelpemiddel til lønnsansvarlig for å komme igang med Payslip mot Lønn 5 etter at den tekniske delen er satt opp av IT.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎15-03-2018 14:18
I dette miljøet så har man i utgangspunktet 2 alternativer for hvordan man vil sette opp SMTPinnstillingene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎12-03-2018 13:59
Før du skal sette opp en nye kunde med OPG integrasjon til Visma.net, bør du gå gjennom sjekklisten her: Kontroller at du har oppdatert til nyeste versjon av Huldt & Lillevik Lønn, versjon 5.18.1 eller nyere. Dersom kunden benytter Visma Business eller Visma Global må denne være på versjon 11 eller nyere. Dersom kunden har Visma Document Center, og startet med dette på en tidligere versjon enn 11 på Visma Global / Visma Business, må det kjøres et script for å rydde i gamle koblinger. Ta kontakt med teknisk support for å få ordnet i dette (løses i ny versjon i mai). Dersom kunden har Expense fra tidligere (f.eks. gjennom regnskapskontor), kan lisens ikke overføres. Denne må avsluttes og startes på nytt kundenummer. Dersom brukere allerede finnes i Visma.net, noter hvilke roller disse brukerne har, da disse må legges inn i Huldt & Lillevik Lønn som vil stå som eier av brukerne. Har kunden Visma.net Financial, kan OPG integrasjon ikke benyttes. Kontroller at kunden har gyldig bruker og lisens i Visma.net. De kreves lisens for Huldt & Lillevik Lønn og aktuell Visma.net tjeneste for å kunne sette opp integrasjonen. Komplett beskrivelse av hvordan du setter opp integrasjonen finner du her.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎12-03-2018 13:57
Etter at du har satt opp Huldt & Lillevik Lønn med OPG integrasjon til Visma.net må du synkronisere grunndata i menyvalg Verktøy | Visma.net integrasjon | Synkronisere grunndata. Her finner du informasjon om når du skal bruke de ulike valgene i dette menyvalget:   Start synkronisering Dette valget MÅ kjøres første gang kunden settes i gang. Denne rutinen henter informasjon fra Visma.net og sender til Huldt & Lillevik Lønn der hvor Huldt & Lillevik Lønn ikke er eier (konti og kostnadsbærere). Rutinen setter utløpsdato på kostnadsbærere i lønn som ikke eksisterer i Global/Business. I tillegg sendes informasjon der Huldt & Lillevik Lønn står som eier. Dersom det finnes lønnsarter og personer i Visma.net som ikke finnes i Huldt & Lillevik Lønn vil disse bli flagget som slettet. Rutinen tar ofte lang tid da den verifiserer og mottar bekreftelse for hver post som synkroniseres. Dette for å sikre konsistente data.   Synkroniser endringer Denne rutinen sender endringer der Huldt & Lillevik Lønn står som eier og henter endringer fra Visma.net der Huldt & Lillevik Lønn ikke står som eier. Rutinen sletter ikke data.   Synkroniser alle data Denne rutinen sender alle data på nytt der Huldt & Lillevik Lønn står som eier og henter alle data på nytt fra Visma.net der Huldt & Lillevik Lønn ikke står som eier. Rutinen sletter ikke data. Denne rutinen kan benyttes dersom en forventet endring ikke blir synkronisert.   NB! Du må kjøre Synkroniser endringer hver gang du har nye data i Huldt & Lillevik Lønn som skal overføres til Visma.net. Ved pålogging til Huldt & Lillevik Lønn vil du få en melding om at data må synkroniseres dersom det er gjort endring i noen av registrene som er synkronisert med Visma.net.   Komplett beskrivelse av hvordan du setter opp integrasjonen finner du  her .  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎12-03-2018 13:37
Skal du igang med Visma.net Expense eller Payslip, finner du mer informasjon om hvordan du går frem her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hanna Eid VISMA ‎08-03-2018 10:25
For kunder som bruker skatteregel "Skattefri organisasjon", "Nettolønn", "Nettolønn Sjømenn",  "Svalbardinntekt", "Særskilt fradraf for sjøfolk", "Inntekt på Jan Mayen..."   på Kartotek | Personer er det problemer med visningen av skatteberegning på versjon 5.18.1 (1845).   Eksempel: På Kartotek | Personer ligger det skatteregel "Skattefri organisasjon" og 35 % skatt. I Periodens lønn | Registrere per person beregnes skatten etter 50 %. Når du kjører lønnsberegning og tar ut lønnsrapporter (lønnslipp og bankliste) så er det riktig (35%). Det vil si at utbetalingen og innberetningen på personen blir riktig, det er kun visningen i Periodens lønn | Registrere per person som er feil.
Vis hele artikkelen
av Hanna Eid VISMA
Inntil 1. januar 2018 var avlønningstype en opplysning som måtte rapporteres i a-meldingen. Fra 2018 er det ikke nødvendig å rapportere avlønningstype. Hvis du har registert at den ansatte mottar akkordlønn, fastlønn, honorar, provisjonslønn, prosentlønn eller timelønn i lønnssystemet, så er ikke dette lenger en opplysning a-ordningen bruker.   Avlønningstype er nå erstattet av en ny lønnsbeskrivelse. Lønn til personer som mottar honorar, prosentlønn, akkordlønn eller provisjonslønn skal nå rapporteres med lønnsbeskrivelsen   “Kontantlønn-HonorarAkkordProsentProvisjon”. Dersom du har slike utbetalinger må du opprette en ny lønnsart hvor du tar i bruk den nye lønnsbeskrivelsen.   NB! Beskrivelsen skal ikke benyttes ved utbetaling av honorar eller godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd el. Da brukes beskrivelsen for styrehonorar.  
Vis hele artikkelen
av Hanna Eid VISMA
Det er for tiden forsinkelser på returmeldinger fra Altinn. Dersom du ikke får returmelding med en gang du sender inn til Altinn må du vente en stund og så forsøke å hente returmelding manuelt.   Fremgangsmåte: 1. Gå på Verktøy | Altinn | Altinn retur. 2. Velg fanen "Hent returmeldinger fra Altinn". 3. Kryss av for type returmelding du skal hente. 4. Trykk på "vis tilgjengelige returmeldinger fra Altinn". 5. Bestill pinkode og tast den inn når du får den. 6. Du vil få opp returmeldingen udner "tilgjengelige meldinger for nedlastning". Merk denne og trykk på "Hent valgte meldinger fra Altinn". 7. Du vil nå komme inn i "Oversikt hentede meldinger" hvor du kan behandle returmeldingen på vanlig måte.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hanna Eid VISMA ‎20-02-2018 22:26
Servicepack av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.17.4/5.18.1 er klar.   Versjonen heter 5.17.4/5.18.1 (1845) Filene du trenger å laste for å oppgradere til ny versjon ligger tilgjengelig under "Nedlastninger" som du finner til høyre.    Dette er en servicepack av versjon 5.17.4/5.18.1. Det vil si at den inneholder rettelser og endringer på ting som har dukket opp hittil i 2018.   Disse endringene/rettelsene innebærer blant annet: - Rettelser på innlesing av skattekort - Skattekort for pensjonsutbetalere - Forberdring av rapporten "Antall årsverk". - Utfordringer rundt permisjoner og bytte av arbeidssted - Beregning av finansskatt som har blitt feil i enkelte tilfeller   Produktnotatet som følger med versjon 5.17.4/5.18.1 er fortsatt aktuelt. I tillegg har vi laget et eget dokument som gir en oppsummering av hva som er endret i den nye versjonen. Det viktig at går gjennom dette slik at du er oppdatert hvilke endringer som er gjort.  Disse dokumentene vil du finne sammen med versjonen under "Nedlastninger". 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎06-02-2018 09:44
Feilen skyldes at man har Lønn 5 databasene på en case sensitiv(CS_AS) databaseinstans. Lønn 5 krever en case insensitive(CI_AS) databaseinstans.   FeilMeldingen man får under oppgradering til build 1818 er som følger:   1. Hvis Lønn 5 databasen ikke kjører automatisk rollback, noe den skal, så må man legge tilbake sikkerhetskopi fra backupsettet: "2017.12.xx -  Before_Upgrade_HLonn databases backup set.bak".   2. Lokaliser katalogen "Update" som ligger i programkatalogen til Lønn 5. Standardplassering er: "C:\Program Files (x86)\HuldtLillevik\Lonn\Update".   3. Rename eller slett fila "CreateDB.sql" og erstatt den med fila vedlagt nederst i denne artikkelen.   4.  Rename eller  slett fila "Unit_Update_sp.sql"  og  erstatt den med fila vedlagt  nederst i denne artikkelen.     5. Oppgrader databasen på nytt ved å starte Lønn på normal måte og velge databasen i påloggingsbildet.          
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hanna Eid VISMA ‎29-01-2018 15:13
En del kunder etterlyser mulighet for å vise de ansattes navn på avstemmingsrapporten som kommer fra Altinn for å lettere kunne se hva som er innrapportert. A-melding avstemmingsrapport er en rapport som hentes ned fra Altinn, og som ikke genereres fra lønn. A-meldingen inneholder ikke navn, og derfor viser heller ikke rapporten navn.   Men du kan allikevel vise navn på rapporten ved å slå sammen A-melding avstemmingsrapport med en rapport som viser personnummer og navn. Hvordan du gjør dette kan du se i videoen nedenfor.   Rapportene som brukes i videoene er: 1. A-melding avstemmingsrapport, som du bestiller fra Periodens lønn. 2. Kartotek | Personer | Fanen SØK. Høyreklikk i listen og trykk på flere felt. Huk av for at du ønsker å viser personnummer, navn og ansattnummer - trykk på bruk. Så kan du høyreklikke igjen og trykke på "Eksporter til excel og åpne".       NB! Ønsker du flere nyttige tips i excel kan du melde deg på et av våre excelkurs! https://www.visma.no/kurs/microsoft-office/    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎29-01-2018 12:05
Gå på: https://hlasp.visma.com/ Hvis du ikke ser linken "Forgot your password?" til høyre for knappen "Log on" så trykk på knappene: Control(Ctrl) + funksjonstast F5 samtidig for å laste siden på nytt.   Trykk på teksten "Forgot your password" og følg anvisningene på skjermen.   Husk at den nye passordet må tilfredstille passordreglene: Det nye passordet må inneholde minst 10 tegn totalt, det må bestå av minst 1 stor bokstav, små bokstaver og tall og kan ikke inneholde fornavn/etternavn.   Du kan bruke denne løsningen både hvis du har glemt passordet, eller hvis kontoen din har gått ut på dato.( Hvis du ikke rakk å bytte før de 5 dagene løp ut fra du mottok meldingen om at du måtte bytte passord innen 5 dager.)
Vis hele artikkelen
Les om elefanten i rommet