avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Servicepack av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.17.4/5.18.1 er klar.   Versjonen heter 5.17.4/5.18.1 (1845) Filene du trenger å laste for å oppgradere til ny versjon ligger tilgjengelig under "Nedlastninger" som du finner til høyre.    Dette er en servicepack av versjon 5.17.4/5.18.1. Det vil si at den inneholder rettelser og endringer på ting som har dukket opp hittil i 2018.   Disse endringene/rettelsene innebærer blant annet: - Rettelser på innlesing av skattekort - Skattekort for pensjonsutbetalere - Forberdring av rapporten "Antall årsverk". - Utfordringer rundt permisjoner og bytte av arbeidssted - Beregning av finansskatt som har blitt feil i enkelte tilfeller   Produktnotatet som følger med versjon 5.17.4/5.18.1 er fortsatt aktuelt. I tillegg har vi laget et eget dokument som gir en oppsummering av hva som er endret i den nye versjonen. Det viktig at går gjennom dette slik at du er oppdatert hvilke endringer som er gjort.  Disse dokumentene vil du finne sammen med versjonen under "Nedlastninger". 
Vis hele artikkelen
 Vi vil oppgradere Cloud/HLASP til siste versjon av Lønn 5 torsdag 22 februar, til og med fredag 23 februar klokken 0800.   Lønn 5 vil være utilgjengelig for alle kunder i dette tidsrommet.
Vis hele artikkelen
Feilen skyldes at man har Lønn 5 databasene på en case sensitiv(CS_AS) databaseinstans. Lønn 5 krever en case insensitive(CI_AS) databaseinstans.   FeilMeldingen man får under oppgradering til build 1818 er som følger:   1. Hvis Lønn 5 databasen ikke kjører automatisk rollback, noe den skal, så må man legge tilbake sikkerhetskopi fra backupsettet: "2017.12.xx -  Before_Upgrade_HLonn databases backup set.bak".   2. Lokaliser katalogen "Update" som ligger i programkatalogen til Lønn 5. Standardplassering er: "C:\Program Files (x86)\HuldtLillevik\Lonn\Update".   3. Rename eller slett fila "CreateDB.sql" og erstatt den med fila vedlagt nederst i denne artikkelen.   4.  Rename eller  slett fila "Unit_Update_sp.sql"  og  erstatt den med fila vedlagt  nederst i denne artikkelen.     5. Oppgrader databasen på nytt ved å starte Lønn på normal måte og velge databasen i påloggingsbildet.          
Vis hele artikkelen
En del kunder etterlyser mulighet for å vise de ansattes navn på avstemmingsrapporten som kommer fra Altinn for å lettere kunne se hva som er innrapportert. A-melding avstemmingsrapport er en rapport som hentes ned fra Altinn, og som ikke genereres fra lønn. A-meldingen inneholder ikke navn, og derfor viser heller ikke rapporten navn.   Men du kan allikevel vise navn på rapporten ved å slå sammen A-melding avstemmingsrapport med en rapport som viser personnummer og navn. Hvordan du gjør dette kan du se i videoen nedenfor.   Rapportene som brukes i videoene er: 1. A-melding avstemmingsrapport, som du bestiller fra Periodens lønn. 2. Kartotek | Personer | Fanen SØK. Høyreklikk i listen og trykk på flere felt. Huk av for at du ønsker å viser personnummer, navn og ansattnummer - trykk på bruk. Så kan du høyreklikke igjen og trykke på "Eksporter til excel og åpne".       NB! Ønsker du flere nyttige tips i excel kan du melde deg på et av våre excelkurs! https://www.visma.no/kurs/microsoft-office/    
Vis hele artikkelen
Gå på: https://hlasp.visma.com/ Hvis du ikke ser linken "Forgot your password?" til høyre for knappen "Log on" så trykk på knappene: Control(Ctrl) + funksjonstast F5 samtidig for å laste siden på nytt.   Trykk på teksten "Forgot your password" og følg anvisningene på skjermen.   Husk at den nye passordet må tilfredstille passordreglene: Det nye passordet må inneholde minst 10 tegn totalt, det må bestå av minst 1 stor bokstav, små bokstaver og tall og kan ikke inneholde fornavn/etternavn.   Du kan bruke denne løsningen både hvis du har glemt passordet, eller hvis kontoen din har gått ut på dato.( Hvis du ikke rakk å bytte før de 5 dagene løp ut fra du mottok meldingen om at du måtte bytte passord innen 5 dager.)
Vis hele artikkelen
 I forbindelse med de nye reglene som kom i 2018 om trekkpliktig diett har vi fått en del spørsmål om hvordan lønnsarten for trekkpliktig diett skal være satt opp. Hvis du ikke har den, kan du opprette den i systemet. Bruk et lønnsartnummer som er ledig i ditt system, og velg en konto som blir riktig mot regnskapet.     Ønsker du å lese mer om de nye satsene og reglene for diett finner du mer informasjon her.
Vis hele artikkelen
 Det er for tiden problemer med integrasjonsløsningen til Altinn. Dette medfører forsinkelser i utsendelse av returmeldinger på skattekort, a-melding og avstemmingsrapport. Dersom du ikke får returmelding med en gang, vent en stund og forsøk å hente returmeldingen igjen via Verktøy | Altinn | Altinn retur.
Vis hele artikkelen
På grunn av endringer som er gjort hos Altinn ser det ut til at det ikke sendes ut varsler til arbeidsgiver hvis en person endrer skattekortet sitt. Dette gjør at arbeidsgiver kan gå glipp av endringer på skattekort. For å unngå å bruke feil skattekort bør du forespørre og hente inn nye skattekort før hver lønnskjøring. Da er du sikker på at systemet alltid er oppdatert med nyeste skattekort.
Vis hele artikkelen
Permisjoner og permittering skal rapporteres i A-meldingen.
Vis hele artikkelen
Noen kunder opplever å ikke motta returmelding når de har sendt inn til Altinn. Dersom du ikke får returmelding kan du vente en stund, så forsøke å hente returmeldingen på nytt under Verktøy | Altinn | Altinn retur.    Problemet skal nå være løst.
Vis hele artikkelen
 Noen kunder opplever at systemet henger seg opp når de skal lese inn skattekort. Dette skjer stort sett i det man forsøker å dobbeltklikke på filen i Periodens lønn | Oppdatere skattekortopplysninger eller når man høyreklikker på filen for å importere. I disse tilfellene stopper det vanligvis opp fordi det ligger gamle, ubehandlede skattekortfiler i systemet. Gå på Verktøy | Altinn | Altinn retur. Her må du finne alle skattekortfiler som gjelder 2017, merke de ubehandlede skattekortfilene og trykke på "Merk valgte som slettet". Da skal du få lov til å importere skattekort.    
Vis hele artikkelen
Noen nedtrekksmenyer reagerer ikke på museklikk. Problemet kan forbigås ved å bruke piltast og Enter.   Hvis man har dette problemet og vil rette det så last ned Citrix Cleanup, pakke den ut lokalt og kjøre den som Administrator. Så laste ned og installere: https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/legacy-receiver-for-windows/receiver-for-windows-49LTSR.html   Etter innstallasjonen er ferdig, lokaliser citrixikonet nede i Taskbar i høyre hjørne på skjermen, til venstre for klokka så trykk på ikonet "Show hidden icons", høyreklikk på Citrixikonet og velg  "Advanced Preferences",   velg "Auto Update" og sett evt. valget til "No, don't notify me"  hvis du ikke vil at Citrix skal mase på oppgradering til 4.10 som da ikke er 100% kompatibel.   
Vis hele artikkelen
Før du ringer oss i januar er det viktig at du er kjent med innholdet i denne artikkelen. Denne artikkelen vil kunne hjelpe deg gjennom årsavslutningen.   Link til åpningstider   Januar er en travel måned for alle som jobber med lønn. Benytter du deg av Huldt & Lillevik sine supporttjenester, vil du i perioder kunne oppleve noe ventetid. Når du ringer inn på support, får du spørsmål om å sette deg på callback. Vi anbefaler at du velger å sette deg på callback, slik at du får gjort andre ting mens du venter.   Frister: 5 januar: frist for å sende a-melding for desember 15 januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1 februar: frist for å sende sammenstillingsoppgave (personoppsummering) til de ansatte Aktuelle brukertips og nyttig informasjon: Årsavslutningsboken kan du bestille her om du ønsker den. Brukertips vedrørende årsavslutning. Kjørejournal for årsavslutning. Produktnotat for årsavslutningsversjonen (5.17.4/5.18.1) Produktnotater for tidligere versjoner. Veiledning til a-melding Endring i permisjon fra 2018 Spørsmål til support Jeg har kjørt en ekstrakjøring i tillegg til lønnskjøringen for desember, hva gjør jeg med a-melding? Du sender inn a-meldingen på vanlig måte. I mottaket vil den slå seg sammen med den a-meldingen du allerede har sendt inn. Den vil ikke overskrive det som allerede er sendt inn. Dersom du ikke har sendt inn a-melding allerede, kan du sende begge samtidig.   Kan jeg kjøre lønn på to år samtidig? Nei, dette er ikke mulig etter at A-ordningen kom. Men det er mulig å sende korreksjoner i a-melding på 2017 etter overføring til 2018, dersom det er behov for dette. Du finner beskrivelse på dette her.   Blir oppstartsverdier med på a-melding personoppsummering? Nei, a-melding personoppsummeringen består kun av innsendte a-meldinger fra lønnssystemet.   Må jeg kjøre regenerere brudd og aga statistikk som ligger under Periodens lønn | A-melding | Verktøy? Regenerere brudd: vi anbefaler at du kjører regenerere brudd, da denne kan gjøre at personoppsummeringen til de ansatte kan se litt ryddigere ut i noen tilfeller (det er ingen fare med å kjøre dette valget). Regenerere AGA statistikk: Denne er kun nødvendig å kjøre dersom du ikke får ut riktige tall på rapporten: Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag per person, som du finner under Rapporter | Avstemming. Dersom denne har riktige tall, trenger du ikke å kjøre dette valget.    Må personoppsummeringen sendes ut til de ansatte før jeg overfører til nytt år? Nei, du kan sende denne for 2017 også etter overføring til nytt år.   Skal Personoppsummeringen sendes per post eller kan den sendes på mail? Dette bestemmer du selv. Du kan sende enten per post eller på mail i valget "Elektronisk personoppsummering".   Passord på elektronisk personoppsummering? Personoppsummeringen kan sendes med passordbeskyttelse, dette velger dere å sette på før utsending, på lik linje med elektronisk lønnslipp.
Vis hele artikkelen
 EDIT 9/1-2018. Det viser seg at alle innstillinger må stå til Norsk Bokmal på Windowsbrukeren under Region og Språk.   Noen kunder får denne feilmeldingen når de går på Periodens lønn - Oppdater skattekort - oppdater skattekortopplysninger og klikker på returfilen fra Altinn:   Årsaken til feilen er at Windows-brukeren er satt opp til å kjøre Lønn med feil "systemspråk".   Åpne Control panel|Region og fanen "Administrative". Hvis "Current language for non-Unicode programs" står til noe annet enn "Norsk Bokmål" (Norwegian Bokmål hvis du har engelsk windows), så må du endre til  "Norsk Bokmål"    Trykk "Change system locale" og endre denne til "Norsk Bokmål" (Norwegian Bokmål hvis du har engelsk windows). Du får så beskjed om at du må starte PC på nytt for at dette skal tre i kraft.   Restart PC/Server slik den ber om, gå i Lønn og forespør på nytt for å få inn en ny retur, denne skal du så kunne lese inn uten å få "problem med XML-fil".       
Vis hele artikkelen
Hvis en person ikke har fått skattekort for 2018 enda, leses det inn 0 i skattekort på personen når du leser inn skattekortene for 2018. Dette gjør at systemet vil benytte 50 % når du skal kjøre lønn.   Men for lønn i januar kan du fortsatt benytte deg av skattekort fra 2017. For å kunne gjøre dette må du da legge inn dette manuelt inne på Kartotek | Personer. Du vil finne skattekortopplysningene under Kartotek | Personer | Historie.   Gjelder det veldig mange ansatte kan du ta kontakt med support. 
Vis hele artikkelen
 Mange vil opplever av listen i Periodens lønn | Oppdatere skattekort | Oppdatere skattekortopplysninger viser at systemet skal oppdatere fra N/A. Det samme viser rapporter du får ut etter import av skattekort. N/A står for Not Available, det vil i grunnen bare si at den oppdaterer et felt som står tomt i databasen. Det gjør ikke noe at det står N/A på rapporten, det vil ikke utgjøre noen forskjell med tanke på skattekortinnlesingen.
Vis hele artikkelen
Det nye passordet må inneholde minst 10 tegn totalt, det må bestå av minst 1 stor bokstav, små bokstaver og tall og kan ikke inneholde fornavn/etternavn.
Vis hele artikkelen
Kommunikasjon mot Altinn krever at dot.net 3.5 er innstallert. Påse at denne pakken er innstallert på maskinen som får Error Loading Altinn.dll Hvis den er tilstede så kjør dllfixen som ligger i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
 Standard filområde i Cloud Lønn finner du via menyen Verktøy|Åpne Standard Filområde. Området heter Q:\HL\HLonn\Dok\, denne stasjonen ligger på vår terminalserver og alle som har tilgang til å kjøre Lønn i Cloud for ditt firma har tilgang til denne stasjonen.   Det tas kontinuerlig backup av denne filstrukturen.   Når du står i explorervinduet du åpner via  Verktøy|Åpne Standard Filområde så har du tilgang til å kopierere filer mellom ditt miljø og Cloud. Du finner dine disker ved å utvide "This PC" i venstre rute.   Du kan også lese timelister eller fraværsfiler direkte inn i Lønn fra ditt miljø ved å utvide  "This PC" og klikke deg inn til riktig fil når du står i Importvinduet på f.eks Periodens Lønn|Importere. Din maskins lokale disk er markert som Local Disk C:, og dine nettverksdisker heter Network Drive... Du kan også overstyre lagringsområde når du eksporter rapporter, bankliste, regnskapsbilag m.m. tilbake til eget miljø ved å bruke denne fremgangsmåten.   NB.  Siden Lønn kjøres via Citrix så er det viktig at du svarer riktig på alle Citrixdialoger som spør om tilgang til dine disker.   Disse Citrixdialogene må man ALLTID svare "Permit all access" på!!  Blir man nektet å eksportere fila, og ikke får opp dialogen i bildet over, så må man lokalisere Citrixikonet nede i Taskbarfeltet, høyreklikke på Citrixikonet og velge "Connection Center" Klikk på Servernavnet over "Huldt & Lillevik Lønn 5.0 -\\Remote" Klikk så på knappen "Preferences" Under "File Access" så skal valget stå på "Read and write".
Vis hele artikkelen
Feil på DocPath som fører til at Lønn ikke finner malene sine er den hyppigste feilen på Server/klient installasjoner av Lønn 5.
Vis hele artikkelen
Relevante linker