Mine områder
Hjelp

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Flytte fra Huldt & Lillevik til Visma.net Payroll, du finner fremgangsmåten her.
Vis hele artikkelen
22-12-2021 12:06 (Sist oppdatert 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4171 Visninger
På alle brukere i lønnsysstemet ligger det en utgårdato. Denne finner du på den aktuelle brukeren inne på Fil | Bruker. Når utgårdato passeres vil du ikke få lov til å logge deg inn i systemet lenger. Hver dag, i én måned før utgår datoen nåes, vil du få melding om at utgår dato nærmer seg når du logger deg inn i systemet. Da kan du endre denne på Fil | Bruker.   Har du ikke fått endret datoen, og brukeren har blitt låst har du to muligheter:   1. Dersom det finnes flere brukere i lønnssystemet, og en av disse er en adminbruker. Kan denne logge seg inn i systemet og endre utgårdatoen på brukeren.   2. Hvis det bare finnes en bruker i lønnssystemet så må du kjøre script for å endre utgår datoen og låse opp brukeren. Dette scriptet må kjøres direkte i SQL Server Management Studio, av deres IT-avdeling.   Scriptet finner du vedlagt sammen med en beskrivelse for hvordan du kjører script. Scriptet skal kjøres mot fellesbasen - denne vil vanligvis hete HLonn. Scriptet setter utgårdato 31.12.2025   NB! Er du i HLASP (Cloud) må du ta kontakt med support slik at vi kan kjøre scriptet for deg.
Vis hele artikkelen
02-01-2018 13:53 (Sist oppdatert 02-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2509 Visninger
Fra 2023 blir utdanningspermisjon og velferdspermisjon splittet i en lovfestet og en ikke lovfestet del. Velferdspermisjon bytter også navn til “Andre permisjoner”.   Det medfører at disse fraværskodene utgår fra 2023: - Utdanningspermisjon - Velferdspermisjon De blir erstattet av disse: - Utdanningspermisjon lovfestet - Utdanningspermisjon ikke lovfestet - Andre lovfestede permisjoner - Andre ikke lovfestede permisjoner   Du må opprette nye fraværskoder for de nye permisjonsbeskrivelsene på ledige nummer i Huldt & Lillevik.   Dersom du har eldre versjon enn 5.23.1(2983) må du enten oppdatere til nyeste versjon eller kjøre et script for at fraværstransaksjonen skal bli med i a-meldingen. Ta kontakt med oss på support.hl@visma.com eller chat for script.                                            Hvis du har permisjoner på kodene som utgår, må du avslutte de permisjonene per 31.12.2022 i Huldt&Lillevik. Send inn a-melding på kun arbeidsforhold for periode 2022-12. Legg deretter inn permisjonene på nytt med nye fraværskodene og startdato 01.01.2023.   Her denne artikkelen kan du lese om når de forskjellige kodene skal brukes Ny rapportering av permisjon i 2023 
Vis hele artikkelen
21-12-2022 15:32 (Sist oppdatert 01-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1059 Visninger
Det er fra 2023 gjort noen endringer i rapportering av reise/kost.   Følgende inntektsbeskrivelser utgår fra og med 2023: - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på pensjonat   De blir erstattet av disse: - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel med kokemulighet eller privat - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel uten kokemulighet eller pensjonat eller brakke Vi anbefaler at du oppretter nye lønnsarter for bruk med de nye beskrivelsene fra og med 2023. Hvis du må korrigere tilbake i 2022 må du bruke lønnsartene med gammel beskrivelse.   Forslag til lønnsarter: Med kokemulighet   Uten kokemulighet   Dersom du benytter Visma.net Expense eller et annet reiseregningssystem, må du også endre til de nyopprettede lønnsartene på utleggstypene som gjelder diett hybel/brakke/pensjonat her.
Vis hele artikkelen
26-01-2023 12:51
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 178 Visninger
Får du feilmelding 114B, ugyldig verdi for denne kalendermåneden på a-meldingsretur, må du først  annullere alle a-meldinger du har sendt for perioden du får feilen på. Det gjør du ved å gå på Periodens lønn | A-melding | fanen Status.  Stå på den linjen du skal annullere. Trykk annuller og send deretter inn annulleringen. Gå deretter inn på Fravær | Registrere fravær og ferie på de ansatte som får feil på A-meldingen. Dersom du har fravær som er registrert med veferdspermisjon ut i 2023 så må fraværet avsluttes pr. 31.12.2022 i H&L. Send deretter inn en a-melding for desember 2022 med kun arbeidsforhold. Legg deretter inn fraværet for 2023 med de nye fraværskodene. Les mer om de nye kodene her. Send inn a-meldingen for januar på nytt.   Er fraværet registrert på 2022 kan du benytte opprinnelig fraværskode (velferdspermisjon) og sende inn en ny a-melding på desember med kun arbeidsforhold.  Send deretter inn A-meldingen for januar på nytt. Dersom du fortsatt får feil, ta kontakt med oss på support 🙂  
Vis hele artikkelen
26-01-2023 10:59
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 204 Visninger
Det blir fra 2023 innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for inntekter over kr 750 000 per ansatt per arbeidsgiver. De endelige detaljene i regelverket er ikke klare ennå, så det kan være at det kommer en ny versjon tidlig 2023. Har du ikke lønn tidlig i januar, så kan det være lurt å vente litt med å oppgradere til ny versjon.   Versjon 5.22.4  (2979) er oppdatert med gjeldende regelverk.  Du kan lese mer om hva som er endret i versjonen i produktnotatet  Produktnotat 5.22.4 
Vis hele artikkelen
21-12-2022 15:27 (Sist oppdatert 12-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 862 Visninger
Samle side for kunder som har benyttet Huldt & Lillevik og skal starte med Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
09-03-2022 08:30 (Sist oppdatert 06-01-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2485 Visninger
Med ny versjon trenger ikke lenger slette kolonne M i filen du tar ut fra visma.net Expense.     Dette gjelder kun deg som ikke har integrasjon mellom H&L og Visma.net, men importerer reisetransaksjoner med fil - og benytter kostnadsbærere.   På grunn av ny funksjon med mulighet for oppsett av MVA koder i Visma.net Expense (som ikke støttes i H&L) så har det kommet inn en ny kolonne i lønnsfilen som gjør at kostnadsbærere blir forskjøvet en kolonne til høyre.  Dette vil føre til at kostnadsbærerne ikke blir riktig på lønnstransaksjonene ved import av lønnsfilen.   Har du ikke overført filen til H&L? Åpne lønnsfilen du henter fra Visma.net Expense i Excel og slett kolonne M "VAt Code". Deretter lagre filen i CSV format.      Ved import av lønnsfilen så vil nå kostnadsærerne legge seg på riktig felt i H&L.   Har du overført lønnsfilen til H&L og lønnskjøringen ikke er godkjent? Slett det som er importert og importer csv. filen på nytt etter at kolonne M er fjernet i filen.   Har du overført lønnsfilen til H&L og lønnskjøringen er godkjent? ta kontakt med oss på support og vi kan rette historiske transaksjoner med et script.      
Vis hele artikkelen
26-01-2022 15:05 (Sist oppdatert 05-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 813 Visninger
For dere som skal benytte Huldt & Lillevik i 2023 og har versjon 5.22.4(2975)/5.23.1(2975) må dere manuelt oppdatere satser for kilometergodtgjørelse og utlending 2. I nyeste versjon som ligger for nedlastning er disse satsene oppdatert 5.22.4(2979)/5.23.1(2979).   Dere oppdaterer satsene manuelt under Kartotek | Offentlige satser: (gjelder feltene som er markert med gult)     Mer info om nye satser finner du her   
Vis hele artikkelen
05-01-2023 15:23
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 506 Visninger
Med oppslagslisens i Huldt & Lillevik Cloud gir vi deg tilgang til programmet slik at du kan bruke det til oppslag og ta ut rapporter av dine data etter at du har avsluttet bruken av programmet.   Pris og bestilling av oppslagslisens Oppslagslisens bestilles via “Kundemelding” - se nederst i dette brukertipset. Prisen for H&L oppslagsbruker, som dekker våre kostnader til drift og lagring av dine data er kr 317.- pr. mnd. pr. bruker (kr. 358,- for 2023). Prisen for oppslagsbruker for Huldt og Lillevik kunder som ikke skal videre med Visma.net Payroll er kr 735.- pr. mnd. pr. bruker (kr. 735,- for 2023). 3 alternativer for tilgang til historiske Huldt & Lillevik data Det er 3 alternativer for deg som Huldt & Lillevik Cloud kunde å ha tilgang til dine historiske data i Huldt & Lillevik: 1. Bestille Oppslagslisens for H&L Cloud- driftes av Visma - som beskrevet over. 2. Bestille nedlasting av dine H&L data for installasjon på egen PC / server. Du kan gratis bestille nedlasting hos Visma av dine Huldt & Lillevik data for eventuell lokal videre drift. Kontakt din partner eller Huldt & Lillevik teknisk support - kostnader knyttet til oppsett på lokal installasjon vil påløpe. 3. Eget papirarkiv med nødvendige rapporter - se eget brukertips.        Slik bestiller du oppslagslisens via “Kundemelding” i Huldt & Lillevik Velg menyvalg Verktøy | Kundemelding Klikk neste to ganger   Viktig! Skriv inn OPPSLAG foran firmanavnet i feltet Kundenavn   Klikk neste to ganger Uavhengig av antall ansatte du har så skal du nå ved bestilling av oppslagslisens registrere 5 ansatte under Antall årlige rapporteringspliktige Antall brukere skal reduseres til 1, med mindre flere brukere skal ha tilgang til  oppslagslisens. Sett inn under Fil |Bruker i Huldt & Lillevik en  “utgår dato” (dato som er passert) på de brukerne som ikke skal ha tilgang.  Antall  klienter skal stå uendret.      Klikk neste og følg instruksjonene på skjermen - send inn kundemeldingen på vanlig måte Dersom dere har flere brukere, gi beskjed på e-post til support.hl@visma.com om hvilke brukere som skal beholde sin tilgang.   
Vis hele artikkelen
15-12-2022 15:18 (Sist oppdatert 28-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 993 Visninger
Det du lurer på, lurer også mange andre på. Her får du en oversikt over spørsmålene mange stiller oss når de ringer support:   Må jeg ha ny versjon for å kjøre årsavslutning? Svar: Du må ha ny versjon for å overføre til nytt år, men alt annet i årsavslutningen kan du gjøre i nåværende versjon. Du kan utføre tom. punkt 22. i kjørejournalen. Den finner du her.   Hvilke datoer må jeg ta hensyn til i forbindelse med årsavslutning? Svar: 05.01.23 Innsending av a-melding for desember 2022 16.01.23 Betale skatt og arbeidsgiveravgift termin 6 2022 01.02.23 Sammenstillingsoppgave/personoppsummering til ansatte   Jeg har gjort en feil tidligere i år. Hvordan skal jeg korrigere? Svar:  Lønnen må alltid korrigeres den måneden feilen har skjedd. Du kan altså ikke korrigere alt på lønn i desember. Dette gjelder også hvis du har overført til nytt år og skal sende en a-melding korreksjon.   Jeg har kjørt en ekstrakjøring i tillegg til lønnskjøringen for desember, hva gjør jeg med a-melding? Svar: Du sender inn a-meldingen på vanlig måte. I mottaket vil den slå seg sammen med den a-meldingen du allerede har sendt inn. Den vil ikke overskrive det som allerede er sendt inn. Dersom du ikke har sendt inn a-melding allerede, kan du sende begge samtidig.   Hvilke rapporter nullstiller seg og er viktige å ta ut før overgang til nytt år? Svar: Det er viktig at du tar ut disse rapportene: Feriepengeliste: Rapporter | Avstemming | Feriepengeliste Avstemmingsliste pr. lønnsbeskrivelse: Rapporter | Avstemming | Avstemmingsliste pr. lønnsbeskrivelse. Avstemmingsliste pr. konto: Rapporter | Avstemming | Avstemmingsliste pr. konto   Vi har innberettet EKOM på alle ansatte i 2022, men ønsker å gi dette som skattefri gave. Hvordan retter vi det? Svar:  Hvis du ønsker å korrigere naturalytelser som allerede er rapportert i 2022 må du gjøre dette i  ekstrakjøring  for hver periode det gjelder. Du trenger ikke å innberette gaven på annen måte, så lenge den er under det trekkfrie beløpet.   Kan jeg kjøre lønn på to år samtidig?  Svar: Nei, dette er ikke mulig etter at A-ordningen kom. Men det er mulig å sende korreksjoner i a-melding på forrige år etter overføring til nytt år, dersom det er behov for dette. Du finner beskrivelse på dette her.   Kan jeg legge inn variable lønnsarter klar til lønn i januar, før jeg har overført til nytt år? Svar: Ja, disse blir ikke borte og vil da ligge klare til lønnskjøring etter overgang til nytt år.   Må personoppsummeringen sendes ut til de ansatte før jeg overfører til nytt år?   Svar: Nei, du kan sende denne også etter overføring til nytt år.   Skal Personoppsummeringen sendes per post eller kan den sendes på mail?  Svar: Dette bestemmer du selv. Du kan sende enten per post eller på mail i valget "Elektronisk personoppsummering".    Jeg har tidligere brukt Huldt & Lillevik Lønn og har tatt i bruk Payroll i løpet av 2022. Må jeg sende ut personoppsummering/sammenstillingsoppgave fra begge systemer? Svar: Ja. Hittilverdier er ikke med over i Payroll, så du må sende en fra Huldt & Lillevik Lønn med den lønnen du har kjørt der, og en i Payroll for lønn som er kjørt der.      
Vis hele artikkelen
25-11-2021 11:26 (Sist oppdatert 16-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2363 Visninger
Dersom du ikke velger oppslagslisens eller å installere Huldt & Lillevik Lønn på egen PC/ server, må du for å sikre at du overholder oppbevaringsplikten av lønnsbilag i henhold til Bokføringsloven. Velger du å oppbevare dokumentasjonen i PDF filer eller på papir, er du selv ansvarlig for at det du oppbevarer, er i henhold til Bokføringsloven/ oppbevaringsplikten.  Oversikten under er rapporter som er aktuelle for oppbevaringsplikten, men oversikten er ikke uttømmende.   Lønnsslipper for de siste 5 årene –  Rapporter |  Historiske lister | Historiske lønnsslipper. Velg år og skriv disse ut på papir eller lagre dem til PDF. Regnskapsbilag - Rapporter |  Historiske lister |Historiske lønnsbilag, skrives ut eller lagres til PDF pr. lønnskjøring / godkjenning. Banklister - Rapporter |  Historiske lister |Historiske banklister , skrives ut eller lagres til PDF pr. Lønnskjøring Generell statistikk - Rapporter |  Lønnsstatistikker | Generell statistikk, skrives ut eller   lagres til PDF pr. år. Transaksjoner til Excel - Rapporter |  Lønnsstatistikker |Transaksjoner til Excel. D enne inneholder alle transaksjoner som er godkjent i H&L .Den kan tas ut pr år og vil inneholde alt som er gjort i HL for det året. Her kan man sortere selv og velge ut de data man ønsker å kontrollere. Skrives til Excel og lagres. Personalkort - rapporter - personalrapporter - personalkort. Sett hake for ta med sluttede hvis du også ønsker å lagre informasjonen på de sluttede.   I tillegg anbefaler vi at man lagrer følgende listene. Disse kan kun hentes for det året du er i på Huldt & Lillevik. -           Feriepengeliste -           Avstemmingslister pr. Lønnsberegning -           Avstemmingsliste pr konto -           Evt. Innskudd, utlån og renter dersom dere har lån til ansatte. -           Listen Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag pr.person (denne listen kan være stor så den anbefaler vi at der skriver til PDF)
Vis hele artikkelen
15-12-2022 15:17
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 614 Visninger
Før du ringer oss i januar anbefaler vi at du ser gjennom innholdet i denne artikkelen. Her finner du tips som kan hjelpe deg gjennom årsavslutningen. Januar er en hektisk måned for alle som jobber med lønn og du kan oppleve noe ventetid  hos support. Har du byttet lønnssystem? Det er ikke nødvendig med ny versjon for å foreta årsavslutning dersom du ikke skal fortsette med Huldt&Lillevik i 2023. Årsavslutning for deg som har byttet lønnsprogram - les mer her Ønsker du oppslagslisens på Huldt&Lillevik Cloud versjon - les mer her Kurs og veiledning Kurs Kurs er inkludert i ditt programvareabonnement. Årsavslutningskurset finner du her . Microkurs i avstemming av arbeidsgiveravgift finner du her   Veiledning Årsavslutningsboken kan du laste ned i PDF-format nederst til høyre i denne artikkelen. Veiledningen ble produsert i 2021 men er aktuell for i år også.  Kjørejournalen for årsavslutningen finner du her . Veiledningen  til a-meldingen finner du her.     Frister i 2023 5. januar: frist for å sende A-melding på desember 16. januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1. februar: frist for å sende lønnsoppgave til de ansatte (personoppsummering) Brukertips  Generelle brukertips på årsavslutning finner du her .   Under finner du også aktuelle brukertips vi får mye spørsmål om: Kontrollere arbeidsforhold Du finner informasjon om hvordan du kontrollerer arbeidsforhold her. Kontrollere lønnsarter Du finner en beskrivelse på hvordan du skal kontrollere at lønnsartene dine er riktig kodet iht. veiledningen til A-ordningen her. Avstemming av lønn mot regnskap Du finner informasjon om hvilke lister som bør tas ut i forbindelse med avstemming her.   Ofte stilte spørsmål I denne artikkelen finner du svar på spørsmålene mange stiller oss i forbindelse med årsavslutning. Support Selvbetjening  - hjelp deg selv 24/7! Chat med oss nederst i høyre hjørne 💬 Kontakt våre produkteksperter - mer informasjon finner du   her .
Vis hele artikkelen
07-12-2022 14:53 (Sist oppdatert 07-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2434 Visninger
Årets digitale årsavslutningskurs i Huldt & Lillevik Lønn finner du her.   Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement og du kan se det når du selv ønsker.   Kurset er inndelt i to deler. Del 1 inneholder lover og regler som du bør kjenne til før du skal foreta årsavslutning. Del 2 viser hvordan du utfører årsavslutning praksis i Huldt & Lillevik Lønn. I slutten av kurset ligger også dokumentasjon for lover og regler   Kurset ligger i Learning Universe. Første gang du logger inn, må du bruke samme innlogging/epost som du har i Community. Ved første innlogging oppgir du hvilket land du jobber fra (Norge). Deretter har du en bruker og har tilgang til kurset. Øverst i denne artikkelen er det direkte link til kurset, men dersom du ikke skulle finne det kan du søke i søkefeltet etter “Huldt & Lillevik” så skal det også komme opp. Hvis du ikke klarer å logge på chat med oss nederst til høyre  .
Vis hele artikkelen
22-11-2021 11:52 (Sist oppdatert 25-11-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 997 Visninger
  Fritak for forskuddstrekk i lønn og godtgjørelser i november/desember. I følge reglene om forskuddstrekk skal ansatte med månedslønn være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse for siste halvdel av novemer eller første halvdel av desember måned. Lønnstakere med 14-dagers lønn skal være fritatt for forskuddstrekk ved siste utbetaling i november eller første ubetaling i desember. Fritaket gjelder også lønnstakere som bare hjelper til i tiden før jul.   1. Ansatte med 14-dagerslønn I oppgavevalg  Periodens lønn | Lønnsberegning  velges "Skatt i desember 14-dgrlønn (null skatt)" i feltet Skatt. Det vil ikke bli beregnet ordinært forskuddstrekk på noen av de ansatte ved denne lønnsberegningen. For lønnsarter som er definert med Prosent i Grunnlag Skatt, dvs forskuddstrekk med marginalprosent, beregnes fullt forskuddstrekk. Dette gjelder også eventuelt påleggstrekk og frivillig forskuddstrekk.   2. Ansatte med månedslønn I oppgavevalg  Periodens lønn | Lønnsberegning  velges "Skatt i desember mndlønn (halv skatt)" i feltet Skatt. Forskuddstrekk på ordinær lønn vil bli halvert. For lønnsarter som er definert med Prosent i Grunnlag Skatt, dvs forskuddstrekk med marginalprosent, beregnes fullt forskuddstrekk. Dette gjelder også eventuelt påleggstrekk og frivillig forskuddstrekk.   3. Pensjon Pensjon er fritatt for forskuddstrekk hele desember. Ansatte som mottar pensjon kan settes i egen ansattgruppe ved utbetaling av pensjon for desember. Deretter velges "Skatt i desember 14-dgrlønn (null skatt)" i feltet skatt ved beregningen. Ved lønnsberegning vil pensjonen bli beregnet uten forskuddstrekk. Månedslønnede, 14-dagerslønnede, ukeslønnede, og eventuelle pensjonister må kjøres hver for seg i aktuell periode for at dette skal fungere korrekt.
Vis hele artikkelen
04-11-2021 10:49 (Sist oppdatert 16-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1184 Visninger
Dersom du har byttet lønnssystem i løpet av 2022 er det et par ting du må tenke på under årsavslutningen.   Du trenger ikke å oppgradere til årsoppgjørsversjon hvis du ikke har avtale med oss om å kjøre lønn i Huldt & Lillevik i 2023. Kun kunder med gyldig lisens for 2023 vil få overført til nytt år.     Oppslag Huldt & Lillevik Har du Huldt & Lillevik på egen maskin/server har du tilgang til programmet så lenge du ønsker. Dere må  selv sørge for oppbevaring av data for oppslag og ihht. oppbevaringsplikt av regnskapsdokumentasjon.   Kunder som har Huldt & Lillevik hos forhandler må ta kontakt med forhandleren for innformasjon om evt. tilgang, oppslag og oppbevaring av data.   Huldt & Lillevik Cloud kunder kan bestille oppslagslisens https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Oppslagslisens-for-deg-som-gar-fra-Huldt-amp-Lillevik-Lonn-til/ta-p/485009.   Dersom du ikke ønsker oppslagslisens så må du sørge selv for at du har dokumentasjon lagret internt for å tilfredsstille oppbevaringsplikten av regnskapsdokumentasjon.     Personoppsummering Det må sendes personoppsummering fra både Huldt & Lillevik og nytt system for 2022. Personoppsummering skal være sendt ut til de ansatte senest 01.02.2023. Du trenger ikke ny versjon for å få sendt personoppsummeringen til de ansatte.    Kjørejournal - dersom du ikke skal benytte Huldt & Lillevik til lønnskjøringer i 2023 stopper du etter punkt 19 i kjørejournal årsavslutning.     Avstemming Avstemmingsrapporter finnes under rapporter - avstemming. Disse bør skrives ut til papir eller pdf. Bestill avstemmingsrapport fra altinn A-06/A-07 for perioden du skal avstemme. Dersom du skal avstemme hele året samlet må du benytte rapporter fra både nytt og gammelt system.     Korreksjoner/ekstrakjøringer Lønn som eventuelt skal korrigeres for 2022 må korrigeres i det systemet lønnen opprinnelig ble kjørt.  Dersom du har gått over til oppslagslisens i Huldt & Lillevik Cloud og skal ta en ekstrakjøring i 2022, må du ta kontakt med oss for å få lønnsberegnet/godkjent lønnskjøring.              
Vis hele artikkelen
09-11-2022 09:00 (Sist oppdatert 11-11-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2647 Visninger
Det er meldt om vedlikehold i Altinn som kan medføre tregheter på tjenestene denne uken. Dette gjelder bl.a. ved bestilling av skattekort, bestilling av A07 og tilbakemelding på a-melding.   Les mer om dette her: https://www.altinndigital.no/driftsmeldinger/
Vis hele artikkelen
07-11-2022 12:12
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 158 Visninger
Skal du bytte lønnssystem så må første a-melding fra det nye lønnssystem skje måneden etter at du har sendt a-melding på det gamle lønnssystem. Du kan ikke sende a-melding fra to forskjellige lønnssystemer i en og samme måned. Dette kan medføre feil i a-meldingen og at deltidsprosenten til den ansatte dobler seg i Altinn. Eks: En ansatt med f.eks 100% stilling vil da ligge med  200% stilling i Altinn.    Med andre ord - skal du f.eks. gå over til et nytt lønnssystem i september, så skal du kun sende a-meldinger fra nye systemet fra og med september. Skal det sendes a-meldinger for måneder før september, så må dette skje fra det gamle systemet.   Har du allerede sendt inn a-melding for den samme måneden fra to forskjellige systemer - og f.eks. mottatt brev fra NAV vedrørende dette, så er løsningen følgende:   Annuller alle a-meldinger i måneden med dobbel innsending fra ett av systemene. Dersom det kun er sendt inn arbeidsforhold på måneden er dette nok . Bestill deretter en avstemmingsliste (A06) fra Altinn og kontroller at ansatte ikke ligger dobbelt. MERK! Dersom det er sendt inn flere a-meldinger med arbeidsforhold fra gammelt system må alle annulleres. Dersom det er sendt inn inntekt fra begge selskapene i en måned, annullerer du a-meldingen i gammelt system.Om dette er sendt fra Huldt og Lillevik går du inn på Periodens lønn | A-melding og haker av for å utelate arbeidsforhold fra innsending. Da vil kun inntekt og fødselsnummer på ansatt bli sendt inn og du unngår doble arbeidsforhold. Også her er det lurt å ta ut avstemmingsliste for amelding (A06) fra altinn og kontrollere.
Vis hele artikkelen
27-06-2022 14:19
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 564 Visninger
Noen kunder ønsker å utbetale timer til de timelønnede i samme lønnskjøring som man kjører feriepenger på de fastlønnede. I disse tilfellene er det viktig å være obs på skatteberegningen.
Vis hele artikkelen
06-06-2017 18:54 (Sist oppdatert 09-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3906 Visninger
Forretningsregel (278) gjelder forskuddtrekk for arbeidstakere. Denne forretningsregelen kontrollerer at ansattes forskuddstrekk ikke er høyere enn 0. Dersom du får denne tilbakemeldingen, har den alvorlighetsgrad Øyeblikkelig, og må korrigeres.   Denne feilen oppstår eksempelvis dersom man har arbeidstakere som i januar ikke har skattekort, og blir trukket 50% skatt, og dette korrigeres  tilbake i a-melding for februar på grunn av at det har fått utstedt frikort.   Skal slike korrigeringer foretas korrekt, må dette korrigeres på måneden forskuddstrekket ble gjort, og ikke på den måneden frikortet hentes inn.   Dersom du har fått denne feilen må dette korrigeres i 2 ekstra lønnskjøringer. En hvor korrigeringen tilbakeføres på måneden feilen er oppstått, og en på måneden forskuddstrekket ble foretatt.   Først tilbakeføres forskuddtrekket i en kjøring (1) på måneden hvor feilen i a-melding ligger:     Deretter må det kjøres en ny kjøring (2) mot måneden forskuddstrekket ble trukket:     Når du skal sende a-meldingen med disse korrigeringene, bør du sette hake for å utelate arbeidsforhold fra innsendingen.     Her kan du lese mer om foretningsregelen i veiledningen til a-meldingen  
Vis hele artikkelen
06-03-2019 12:01 (Sist oppdatert 09-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 5002 Visninger