avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
av Vidar_Teknisk_Avd VISMA
Hei, vi har nå funnet at det er en bug i SQL Server 2019 som gjør at mor-datter klienter fungerer dårlig
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎21-10-2020 14:07
Det er for tiden forsinkelse på tilbakemelding fra Skatteetaten, noe som resulterer i at at retur på skattekort ikke kommer inn. Altinn jobber med å løse feilen, link til driftsmeldinger her.   OPPDATERING: Feilen er nå rettet
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎15-10-2020 15:14
Avvik på forretningsregel 290 gir avvisning på a-meldinga, fordi du har rapportert arbeidsforhold mot organisasjonsnummer.  En avvist a-melding vil si at A-meldingen ikke anses som levert.    Den avviste meldinga må du slette ved å gå til Periodens lønn | A-melding | fanen Status. Finn meldinga, marker den og trykk på knappen Slett melding.      Har du har personer med arbeidsforhold "frilansere/styremedlem.." eller "pensjonister og andre typer ytelser", kan du forsøke å sende arbeidsforhold og inntekt hver for seg, dvs. i to separate A-meldinger. Dette velger du i a-meldingsbildet.  Send en a-melding med kun arbeidsforhold.  Sjekk at returmeldingen er godkjent.    Deretter kan du sende en a-melding med hake for å utelate arbeidsforhold.                                    Du får et varsel fordi du har utelatt arbeidsforhold, bekrefte denne før du sender inn som vanlig.  Sjekk ny returmelding at alt er godkjent.     Om a-meldinga forsatt ble avvist ta kontakt med oss på 09101 så vi kan hjelpe deg.  Ha gjerne Teamviewer klar 🙂      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar_Teknisk_Avd VISMA ‎16-10-2020 11:30
Cloudmiljøet vil bli oppgradert til 5.20.3 i tidsrommet fredag 30/10 kl.1800, til mandag 02/11 kl.0700.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎12-10-2020 10:47
Har du fått brudd på forretningsregel 289 - "Ugyldig identifikator for virksomheten"  på A-meldinga?  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎25-09-2020 10:54
Hvis du skal trekke ansatte i lønn under permittering/permisjon eller sykmelding kan du lage ett automatisk trekk for dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎25-09-2020 10:24
Hvis du har en ansatt som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal dette rapporteres i A-meldingen. Registrer fraværet under Fravær | Registrere fravær og ferie med fraværskode Syk over 12 mnd (AAP)  og angi eventuelt syk % hvis den ansatte er på delvis arbeidsavklaringspenger. Neste gang du sender inn A-melding blir dette med i rapporteringen.      Skal du redusere lønn når den ansatte mottar delvis arbeidsavklaringspenger kan du legge opp en lønnsart som trekker den ansatte og la fastlønna ligge. Dette gjør du på tilsvarende måte som når en ansatt er i delvis permisjon eller permittering.
Vis hele artikkelen
av Gunvor B VISMA
Fra 2018 vil dagens permisjonstyper bli erstattet av nye, på grunn av at det er krav til at det skal spesifiseres nærmere hva slags type permisjon det er snakk om.   Dagens typer, blir erstattet av følgende fraværskoder. Permisjon ved foreldrepenger Permisjon ved militærtjeneste Utdanningspermisjon Velferdspermisjon Red.dagsverk (velferdsperm.) Disse må opprettes i menyvalg Fravær | Fraværskoder: Forslag til til nye fraværskoder:                   Disse vil ikke være gyldig, eller mulig å rapportere på før januar 2018. Det er viktig å være klar over at vi ikke kommer til å konvertere dagens fraværskoder til nye fraværstyper.   Har du permisjoner som går over årsskifte, må du inn å avslutte disse pr 31.12.17 på gammel fraværstype og fortsette fra 01.01.18 med ny fraværstype.   De nye fraværstypene er klare i versjon 5.17.3 (1727) av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Foreldrepermisjon i perioden det blir utbetalt foreldrepenger, skal rapporteres med fraværstype Permisjon ved foreldrepenger. Permisjon utover perioden med foreldrepenger skal rapporteres med fraværskode Red.dagsverk (velferdsperm.)   NB! Det er viktig at du ikke endrer type på de eksisterende fraværskoder, men at du oppretter nye fraværskoder med korrekt type.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎15-09-2020 09:03
  I menyvalget Altinn Innsending har meldingen statusen "Overført til Altinn, venter på godkjenning". Dette betyr at meldingen ikke er mottatt hos Altinn enda.   Avvent derfor en stund, før du forsøker å hente status ved å markere meldingen og klikke "Hent Status" i Altinn Innsending.    Om det ikke hjelper å hente status må vi på support lage ett script til deg for å endre status på a-meldingen, slik at du kan slette meldingen, generere og sende den på nytt.  Vi trenger ditt A-meldingsnummer og klientnummer (fire siffer) for å lage script til deg.    Ta kontakt på 09101 eller support.hl@visma.com for hjelp 🙂        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Julie Langlete Uttian VISMA ‎04-09-2020 14:29
Gunnbeløpet i folketrygden gjeldende fra 01.05 er nå publisert. Nytt grunnbeløp er kr 101 351. Husk å endre dette i menyvalg Kartotek | Offentlige satser.     På Fagområdet for lønn & HR kan du lese mer om dette   Du kan også abonnere på nyheter dette området ved å velge Abonnér på det aktuelle området.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar_Teknisk_Avd VISMA ‎03-09-2020 13:33
Bytt til egetvalgt passord ved førstegangs pålogging i HLASP. Det nye passordet må inneholde minst 14 tegn totalt, det kan ikke være likt ett tidligere passord.   Characters that are allowed: Uppercase characters of European languages (A through Z) Lowercase characters of European languages (a through z) Base 10 digits (0 through 9) Non Alphanumeric characters: !@#$%^&*_-+=`|\(){}:;"'<>,.?/   Rutine for bytte av passord i HLASP: Logg inn på https://hlasp.visma.com som vanlig. Når du har kommet inn på siden hvor du har Lønn 5 ikonet så lokaliser og klikk på tannhjulet øverst i høyre hjørne på siden, klikk så på "Account Settings" og velg "Change password".    
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
Når bedriften benytter Visma.net Expense og arbeidsgiver betaler enkelte reiseutgifter på en reiseregning, f.eks. fly og hotell, mens den ansatte skal ha refunderte øvrige utlegg, er spørsmålet hvordan håndtere dette i lønn/regnskap.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunvor B VISMA ‎01-09-2020 08:50
Ordningen med lønnskompensasjon ble gjort gjeldende fra 20 mars 2020 og opphørte pr. 01.september 2020. Tema i denne artikkelen er derfor ikke gjeldende etter 01.09.20.   Løsningen for lønnskompensasjon og refusjon av forskuttert lønn i forbindelse med Corona-viruset er nå klar. Arbeidsgivere skal, som vanlig, rapportere permitteringer i A-meldingen. I tillegg må arbeidsgivere legge inn noen opplysninger direkte på NAV for at NAV skal kunne utbetale riktig beløp til permitterte ansatte og arbeidsgivere.  Les gjerne mer om dette i artikkelen til vår juridiske avdeling, eller evt. også på NAV sine sider.    Opplysningene arbeidsgivere må rapportere direkte på NAV er følgende: Fødselsnummer til de ansatte Daglønn Siste dato for forksuddtering av lønn, dersom lønn er forskuddtert.  Nav har laget en kalkulator for hvordan du enkelt kan regne ut dagslønn for den ansatte. Denne finner du her. Opplysningene kan også enkelt hentes fra lønnsystemet, ved bruk av Søk-fanen under Kartotek | Personer.    Opplysninger vedr. fastlønnede ansatte Det enkleste er å eksportere årslønnen fra lønnsystemet og gjøre manuelle beregninger i Excel-dokumentet for å finne korrekt dagsats. Dette kan du gjøre på følgende måte.   Under Kartotek | Personer finner du fanen Søk. Denne fanen er tilgjengelig FØR du entrer deg ned på den ansatte. Påse derfor at markøren din står i feltet for ansattnummer, hvis ikke klikker du tilbakepilen på verktøylinjen.    Inne på Søk-fanen høyreklikker du i bildet, og velg "Flere felt".    Huk av for følgende felter: Fødselsnummer Årslønn Det kan også være en fordel å ha med navn og/eller ansattnummer (NR) slik at du vet hvilken person det gjelder. Dersom du også tar med deg ansattgruppe", kan du enklere se hvem som er fastlønnet, eller også evt. permittert dersom du tidligere har lagt de permitterte over i en egen ansattgruppe.    Klikk Bruk.   Nå vil disse feltene legge seg til som kolonner. Du kan enkelt flytte på kolonnene dersom du ønsker, ved å dra de fra høyre til venstre eller motsatt.    Eksporter feltene til Excel. Dette gjør du ved å høyreklikke i bildet på nytt, og velge "Export til Excel og åpne". Du må gi dokumentet et navn og sørge for at det lagres på en plassering hvor du kan finne det igjen.    I Excel må du nå legge inn noen beregninger slik at du kommer frem til dagsatsen NAV etterlyser.  1. Dersom tallene som er hentet fra Huldt & Lillevik er definert som tekst, må du først konvertere de til tall.  2. Legg inn en formel som beregner dagsats, dvs. årslønn/260.     Merk! Du skal rapportere dagslønn iht til den stillingsprosenten den ansatte har på permitteringstidpunktet, dvs. at dersom den ansatte f.eks. jobber 80% må du regne deg frem til hva dagslønn er i 80% stilling (dagslønn x 0,8). Det er fortsatt noe uklart om NAV klarer å ta hensyn til permitteringsprosenten som tidligere er meldt inn, dette kommer vi tilbake til når vi får tilbakemelding fra NAV. Permitteringsprosenten vil ha betydning for hvor mange dager arb.giver har lønnsplikt, siden arb.giver skal dekke 15t totalt, uavhengig av hvor mange dager dette da splittes på som følge av delvis permittert.    Dersom du skal rapportere opplysningene via Excel-malen til NAV, må du også konvertere fødselsnummer til å ikke inneholde tankestrek. Dette kan du enkelt gjøre ved å markere kolonnen, velge "søk og erstatt" og legge inn at "-" skal erstattes med blankt felt.        Du kan nå bruke listen i Excel for legge inn opplysningene som kreves hos NAV. Dersom du velger å kopiere inn kolonne for kolonne i Excel-skjemaet NAV har laget, må du huske å ta noen stikkprøver slik at du er sikker på at du får kopiert inn korrekt informasjon på korrekt sted.    Merk! Dato for siste lønnskompensasjon er ikke lagret i lønnsystemet, dette feltet må du derfor fylle ut basert på egne oversikter i bedriften.       Opplysninger om de timelønte Det enkleste er å eksportere timesatsen fra lønnsystemet og gjøre manuelle beregninger i Excel-dokumentet for å finne dagsatsen. Dette kan du gjøre på følgende måte.   Under Kartotek | Personer finner du fanen Søk. Denne fanen er tilgjengelig FØR du entrer deg ned på den ansatte. Påse derfor at markøren din står i feltet for ansattnummer, hvis ikke klikker du tilbakepilen på verktøylinjen.    Inne på Søk-fanen høyreklikker du i bildet, og velg "Flere felt".    Huk av for følgende felter: Fødselsnummer Sats 1 Det kan også være en fordel å ha med navn og/eller ansattnummer (NR) slik at du vet hvilken person det gjelder. Dersom du også tar med deg ansattgruppe", kan du enklere se hvem som er fastlønnet, eller også evt. permittert dersom du tidligere har lagt de permitterte over i en egen ansattgruppe.    Klikk Bruk.   Nå vil disse feltene legge seg til som kolonner. Du kan enkelt flytte på kolonnene dersom du ønsker, ved å dra de fra høyre til venstre eller motsatt.    Eksporter feltene til Excel. Dette gjør du ved å høyreklikke i bildet på nytt, og velge "Export til Excel og åpne". Du må gi dokumentet et navn og sørge for at det lagres på en plassering hvor du kan finne det igjen.    I Excel må du nå legge inn noen beregninger slik at du kommer frem til dagsatsen NAV etterlyser.  1. Dersom tallene som er hentet fra Huldt & Lillevik er definert som tekst, må du først konvertere de til tall. 2. Legg inn en formel som beregner dagsats, dvs. sats1*7,5t.     Merk! Du skal rapportere dagslønn iht til den stillingsprosenten den ansatte har på permitteringstidpunktet, dvs. at dersom den ansatte f.eks. jobber 80% må ned regne deg frem til hva dagslønn er i 80% stilling (dagslønn x 0,8). Det er fortsatt noe uklart om NAV klarer å ta hensyn til permitteringsprosenten som tidligere er meldt inn, dette kommer vi tilbake til når vi får tilbakemelding fra NAV. Permitteringsprosenten vil ha betydning for hvor mange dager arb.giver har lønnsplikt, siden arb.giver skal dekke 15t totalt, uavhengig av hvor mange dager dette da splittes på som følge av delvis permittert.  Dersom du skal rapportere opplysningene via Excel-malen til NAV, må du også konvertere fødselsnummer til å ikke inneholde tankestrek. Dette kan du enkelt gjøre ved å markere kolonnen, velge "søk og erstatt" og legge inn at "-" skal erstattes med blankt felt.        Du kan nå bruke listen i Excel for legge inn opplysnigene som kreves hos NAV. Dersom du velger å kopiere inn kolonne for kolonne i Excel-skjemaet NAV har laget, må du huske å ta noen stikkprøver slik at du er sikker på at du får kopiert inn korrekt informasjon på korrekt sted.    Merk! Dato for siste lønnskompensasjon er ikke lagret i lønnsystemet, dette feltet må du derfor fylle ut basert på egne oversikter i bedriften.     Kjente utfordringer Ordningen for lønnskompensasjon er en helt ny ordning, og med det kommer desverre ofte også noen utfordringer.  Dette er det vi har erfart så langt.   NB! I de tilfeller det er mangler eller feil ved løsningen, gir vi fortløpende tilbakemelding til NAV, men ta også gjerne kontakt med NAV direkte dersom du mener det er riktig registrert og rapportert fra din side slik at de kan hjelpe deg med å se hva som gir deg utfordringer.    Feilmelding vedr. flere permitteringer ved registrering av skjema i NAV portalen Noen kunder opplever å få feilmelding når de sender inn skjemaet inne på NAV sine sider. Feilmeldingen sier at det er registrert flere permitteringer, slik at det ikke kan avgjøres hvilken permittering det registreres opplysninger for.  Løsning: Bestill en A-melding avstemmingsrapport for hver av månedene du har permitterte. Sjekk om det er registrert flere permitteringer på en eller flere av de ansatte, og sjekk videre om disse overlapper. Sjekk også om det er registrert overlappende fravær i Fravær | Registrere fravær og ferie, i lønnsystemet. Overlapper fraværet kun i A-melding avstemmingsrapport, kan du forsøke å annullere A-meldingen(e) for de månedene det overlappende fraværet er rapportert, og sende inn på nytt for samme måned.  Overlapper fraværet i lønnsystemet, må du rette opp slik at det kun ligger en "gyldig" linje med permittering. Sett til og fradato til samme dato, og legg i 0 i feltet syk% på alle linjer bortsett fra en. Sørg for at den linjen som "står igjen" inneholder korrekte datoer for permitteringen.  NB! Permitteringer som endrer %permittert, skal fortsatt rapporteres med to permitteringer (linjer).  Dersom du ikke finner noen årsak til feilmeldingen, kontakt NAV slik at de kan hjelpe deg med å se på hvorfor du får feilmeldingen.      Du har lagt inn permitteringer i lønnsystemet på et senere tidpunkt enn når de oppsto Dersom arbeidsgiver f.eks. permitterte ansatte fra mars måned, men ikke registrerte dette før i mai, er dette kun registrert på A-meldingen for mai (med mindre du sendte A-melding med arbeidsforhold tilbake i tid etter permitteringene var registrert under fravær). Dette er i utgangspunktet helt greit - arbeidsforhold kan korrigeres tilbake i tid, i nåværende A-melding. Men det kan se ut som om NAV sine systemer ikke takler dette siden deres system pr. nå kontrollerer mot måned for måned av innsendte A-meldinger. Løsning: Send A-melding med kun arbeidsforhold fra og med den måneden dere permitterte ansatte. Dette vil også medføre at du må sende A-melding på de påfølgende månedene frem til nåværende kalendermåned. Opplysningene registreres hos NAV nesten umiddelbart, slik at du kan forsøke å sende skjemaet for lønnskompensasjon og refusjon på nytt, nesten umiddelbart.  Feilmelding "Du kan ikke rapportere for fremtidlige perioder" Dersom du får feilmelding vedr, at du ikke kan rapportere / kreve refusjon for fremtidlige perioder, betyr det at permitteringene ikke har oversteget 18 dager enda. Ordningen vedr. lønnskompensasjon gjelder for de 18 dagene med lønn den permitterte får dekket av Forlketrygden. Den permitterte må derfor være permittert i over 20 dager, før du kan søke om lønnkompensasjon.   Når jeg får refusjon av NAV, hvordan skal dette føres i lønnsystemet? Dette kan du føre på samme måte som refusjon sykepenger, så fremt du også utbetalte forskuddet til den ansatte som vanlig lønn.  Dersom du lagde en ny lønnsart for å innrapportere forskudd av lønn under permittering, og denne lønnsarten ikke hensyntok aga, må du kjøre det i minus på samme lønnsart.  Hvorvidt bedriften skal dekke feriepenger før lønnen som er kompensert, må også tas hensyn til. Lønnsarten for refusjon sykepenger (standard lønnart 99), hensyntar ikke feriepenger, fordi den ansatte normalt får dekket feriepenger i sykemelding, og arbeidsgivere også får refusjon fra NAV. Dersom bedriften ikke skal dekke feriepenger for forskutteringen i permitteringen må det opprettes en ny lønnsart lik la. 99, med hake for feriepenger.           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎19-08-2020 13:58
Fra og med H&L Lønn versjon 5.19.2 vil nå ledeteksten i Kartotek | Firmaoppsett | Oppsett kostnadsfordeling overføres til Expense istedenfor standardnavnet når noe er skrevet i feltet. Dette gjelder når en ikke har Visma Business eller Visma Global integrert. Les mer her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jørgen Larsen2 VISMA ‎14-08-2020 13:27
Oppdatert 14.08.2020   Gå på: https://hlasp.visma.com/ Hvis du ikke ser linken "Forgot your password?" til høyre for knappen "Log on" så trykk på knappene: Control(Ctrl) + funksjonstast F5 samtidig for å laste siden på nytt.   Trykk på teksten "Forgot your password" og følg anvisningene på skjermen.   Husk at den nye passordet må tilfredstille passordreglene: Det nye passordet må inneholde minst 14 tegn totalt, det må bestå av minst 1 stor bokstav, små bokstaver og tall og kan ikke inneholde fornavn/etternavn. Fra 1 juni 2020, så vil ikke passordet utløpe slik det har gjort tidligere. Det vil si at du vil beholde ditt passord helt til du eventuelt endrer dette selv igjen   Du kan bruke denne løsningen både hvis du har glemt passordet, eller hvis kontoen din har gått ut på dato.( Hvis du ikke rakk å bytte før de 5 dagene løp ut fra du mottok meldingen om at du måtte bytte passord innen 5 dager.)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎10-08-2020 14:54
Ved å sette på muligheten for å laste opp manuelle betalinger, kan du remittere lønnsfil til banken vi Visma.net AutoPay.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎10-08-2020 12:17
Som en del av tiltakspakken i forbindelse med Korona-viruset vil satsen for arbeidgiveravgift reduseres med 4% for 3. termin 2020. Samtidig  er fristen for å betale arbeidsgiveravgift og finansskatt for 2. termin utsatt til 15. august.   NB! Du skal ikke endre endre satsene for arbeidsgiveravgift som ligger i Huldt & Lillevik!   Skatteetaten  vil beregne hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av hva du har rapportert i a-meldinger for mai og juni (3. termin), og vil sende ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin.  Forfall for 3. termin foreslås utsatt til 15. oktober.      Ved beregning av den reduserte arbeidsgiveravgiften (aga) skal ytelser som arbeidsgiver har fått refundert fra NAV inngå i beregningsgrunnlaget. Dette gjelder for eksempel sykepenger, foreldrepenger og lønnskompensasjon til permitterte. Klikk her   for å se eksempel på sidene til Skatteetaten.   Du skal altså sende inn a-meldinger som normalt, og motta betalingsopplysninger av skatteetaten i ettertid.    Har du betalt inn for mye, vil du få dette tilbakebetalt. Dette bokfører du manuelt i regnskap - du trenger ikke foreta deg noe i Huldt & Lillevik, men det kan være greit å lage et notat på beløpet som er korrigert i regnskapet, slik at du husker på å hensynta dette når du skal avstemme mellom lønn og regnskap.          Du kan også lese mer om dette på Fagområde for lønn og HR Her kan du lese mer om de ulike tiltakspakkene hos Skatteetaten som følger av Corona-viruset  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎10-07-2020 14:55
Det kan virke som om Altinn har en feil ved innsending av oppgaver. Ved innsending fra Huldt & Lillevik medfører dette feilmeldingen under:       I Altinn Innsending har meldingen statusen "Overført til Altinn, venter på godkjenning". Dette betyr at meldingen ikke er mottatt hos Altinn enda. Avvent derfor en stund, før du forsøker å hente status ved å markere meldingen og klikke "Hent Status" i Altinn Innsending.    Du kan også oppleve tregheter med å få tilbake returmeldinger fra Altinn. Dersom du får sendt oppgaven, men ikke får automatisk returmelding, kan du forsøke å hente denne manuelt.  Merk! Det er ikke nødvendig å sende flere like oppgaver (f.eks. flere skattekortforespørsler) til Altinn som følge av denne feilen.    Altinn har ikke oppdatert driftstatus hos seg enda, men vi har vært i kontakt med de for å undersøke hvorfor dette skjer. Vi oppdaterer denne artikkelen så fort vi vet noe mer.        Oppdatering 10.07: Det virker som de fleste nå får sendt oppgaver til Altinn uten problemer. Hvis du ble påvirket av feilen i går når du sendte inn A-melding, og oppgaven fortsatt ligger i Altinn Innsending med en av statusene nevnt over, kan du forsøke å hente status på meldingen ved å markere den og klikke på "Hent status". Dersom dette ikke har noen effekt må vi kjøre et script for å endre statusen på A-meldingen slik at den kan sendes på nytt. Kontakt oss på support.hl@visma.com for å få bistand til dette 😉
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎17-06-2020 13:28
Noen kunder ønsker å utbetale timer til de timelønnede i samme lønnskjøring som man kjører feriepenger på de fastlønnede. I disse tilfellene er det viktig å være obs på skatteberegningen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎12-06-2020 11:50
Innimellom er det behov for å annullere en tidliger innsendt A-melding. Det gjør du ved å gå til Periodens lønn | A-melding | fanen Status      Marker A-meldingen du vil annullere og trykk på knappen "Annuller melding"         Send annulleringen til Altinn ved å trykke på "send" knappen.   Du har nå annullert A-meldingen din. Du vil også få en returmelding på denne. Den kan vise 108-avvik på alle ansatte, nettopp fordi du har annullert.  Er det en lønnskjøring du har annullert, vil lønnskjøringen kommer tilbake under Periodens lønn | A-melding.    Når eventuelle rettelser er gjort, kan du sende den inn igjen på vanlig måte.     NB! Som utgangspunkt anbefaler vi ikke at du annullerer A-meldinger for langt tilbake i tid, men innimellom kan det være nødvendig.     
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Lønnsforum Høst