Mine områder
Hjelp

Første fraværsdag i inntektsmeldingen

24-06-2021 14:59 (Sist oppdatert 02-11-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2048 Visninger

Hva som er første fraværsdato i en inntektsmelding, vil variere for ulike typer fravær. Her ligger det eksempler på hva som skal legges inn i feltet Fraværets startdato og Sykepenger i arbeidsgiverperioden i en inntektsmelding:

 

Dersom det er flere fravær i arbeidsgiverperioden, så er det første dagen i det fraværet som går utover arbeidsgiverperioden som skal angis.

 

Eksempel der arbeidsgiverperioden består av flere delperioder:

En arbeidstaker har flere perioder med fravær slik at arbeidsgiverperioden består av delperiodene 2. august - 5. august, 9. august - 10. august og 20. august – 29. august. Første fraværsdag er da 20. august, da dette er første dagen i den perioden med fravær som går utover arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager.

 

Inntektsmelding.PNG

 

Dersom arbeidstakeren først har vært fraværende på grunn av arbeidsuførhet utover arbeidsgiverperioden (det er sendt inntektsmelding for dette fraværet), så vært i arbeid en eller flere dager (men ikke så lenge at det er ny arbeidsgiverperiode), for så å bli sykmeldt igjen, skal det sendes ny inntektsmelding og den første fraværsdagen i det siste fraværet oppgis.

 

Eksempel der arbeidstaker får et nytt fravær innen 16 kalenderdager fra forrige sykefravær:

En arbeidstaker har fravær 1. september – 20. september, der 1. september – 16. september utgjør arbeidsgiverperioden. Arbeidstaker gjenopptar så arbeidet 21. september – 25. september, men får så et nytt fravær fra og med 26. september, slik at det ikke er en ny arbeidsgiverperiode for det nye fraværet. Første fraværsdag for det nye fraværet er da 26. september.

 

Inntektsmelding.JPG

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"