Mine områder
Hjelp

Skatteberegning ved feriepengekjøring

23-05-2017 20:55 (Sist oppdatert 20-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6483 Visninger

Her kommer noen eksempler på hvordan skatteberegningen blir når du kjører feriepenger. Her holdes de ordinære feriepengene utenfor, siden disse er trekkfrie uansett.

 

NB! Det som er viktig å vite i tillegg, er for at systemet skal ta trekkfritaket så må du:

 1. Ha med ansattgruppen på “generere trekk for feriefravær”
 2. Kjøre lønnsberegning med “skatt ved ferielønn, null skatt”.
 • Eks 1: 
 • Fastlønn  50 000
 • Trekk 30/26 - 57 692 
 • Trekkgrunnlag -7 692
 • Trekkpl. naturalytelser 5 000 
 • Trekkgrunnlag -2 692
 • Overtid 5 000
 • Faktisk trekkgrunnlag 2 308 

Her er trekket høyere enn lønn, som gir et negativt grunnlag på -7 692,- De trekkpliktige naturalytelsene (EKOM, forsikring, fri bil osv) reduserer det negative trekkgrunnlaget til -2 692,- MEN disse ville uansett vært trekkfrie, selv om de var høyere enn det negative trekkgrunnlaget (se eks.2) Lønnsartene skal stå til "skatt tabell". Overtiden gjør at trekkgrunnlaget blir positivt og det vil da bli trekt skatt av 2 308,- Men, for at systemet  skal trekke denne skatten når man bruker "skatt ved ferielønn null skatt" må lønnsarten stå til "skatt prosent".

 • Eks 2.
 • Fastlønn  50 000
 • Trekk 30/26 -57 692
 • Trekkgrunnlag -7 692
 • Trekkpl. naturalytelser 10 000 
 • Trekkgrunnlag 0  (2 308)
 • Overtid 5 000
 • Faktisk trekkgrunnlag 5 000 

Her er det likt som i eksempel 1, trekkgrunnlaget er negativt, men de trekkpliktige naturalytelsene  (EKOM, forsikring, fri bil osv) er høyere enn det negative trekkgrunnlaget. Selv om det egentlig blir 2 308,- trekkes det ikke forskuddstrekk her, men lønnsartene må stå til "skatt tabell". Det trekkes da kun skatt av overtiden på 5 000,- så lenge den står til "skatt prosent"

 • Eks 3:
 • Fastlønn 50 000
 • Feriepenger over 60 år 13 800
 • Trekk 36/26 -69 230
 • Trekkgrunnlag -5 430
 • Trekkpl. naturalytelser 2 500
 • Trekkgrunnlag -2 930
 • Overtid 5 000
 • Faktisk trekkgrunnlag 2 070

Her er trekket høyere enn lønnen og feriepenger over 60 år, som gir et negativt grunnlag på -5 430,- De trekkpliktige naturalytelsene (EKOM, forsikring, fri bil osv) reduserer det negative trekkgrunnlaget til -2 930,- MEN disse ville uansett vært trekkfrie, selv om de var høyere enn det negative trekkgrunnlaget (se eks.2) Lønnsartene skal stå til "skatt tabell". Overtiden gjør at trekkgrunnlaget blir positivt og det vil da bli trekt skatt av 2 070,- Men, for at systemet  skal trekke denne skatten når man bruker "skatt ved ferielønn null skatt" må lønnsarten stå til "skatt prosent". I dette tilfellet vil det ikke bli beregnet skatt prosent av Feriepenger over 60 år, da trekkgrunnlaget er negativt. Skatt prosent vil kun slå inn når trekkgrunnlaget er positivt. 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"