Mine områder
Hjelp

Trekk i lønn for ferie - Dagsats/Timesats

23-05-2017 18:21 (Sist oppdatert 26-05-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 6194 Visninger

Skal du ikke trekke den ansatte full ferie, men kun noen dager i en annen mnd enn den ordinære feriepengekjøring, kan du bruke dette oppsettet. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk.

Beløpet som skal rapporteres i inntektsbeskrivelsen er negativt og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn (eller kompensasjonstillegg bolig hvis trekket også foretas i dette). Beskrivelsen skal bare rapporteres med positivt beløp ved korreksjon. Rapporteringsplikten er en plikt per kalendermåned i a-ordningen, og derfor må rapporteringen for de månedene som inneholder feil rettes. Er det rapportert feil trekk i en måned, må feilen rettes i den måneden som inneholder feilen.

Antall feriedager Etter ferieloven har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år. En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 6 dager ekstra ferie, altså totalt 31 virkedager. 

Arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO-området, statlig eller kommunal sektor eller andre mindre tariffområder har fått utvidet feriefritid til fem uker (30 virkedager) og seks uker for arbeidstakere over 60 år (36 virkedager). Lørdag regnes som virkedag. 

 

Antall virkedager i en måned

Etter ferieloven har en uke 6 virkedager (inkl. lørdager). 6 virkedager * 52 uker = 312 virkedager i året 312 virkedager : 12 måneder = 26 virkedager i gjennomsnitt per måned.

For arbeidsgivere som regner med 5 virkedager per uke 5 virkedager * 52 = 260 virkedager i året 260 virkedager : 12 måneder = 21,67 virkedager (avrundet til 22 virkedager)

 

Opprett lønnsarten som beregner dagsats slik som denne:

For at denne skal hente ritkig dagsats fra de ansatte må du inn på Kartotek | Ansattgrupper og legge inn 260 i sats 2 (eller et annet ledig sats felt) hvis dere regner 5 virkedager per uke, eller 312 hvis dere regner 6 virkedager per uke. Dere kan også alternativt legge inn -260 eller -312 her inne, da slipper dere å registere beløpet i perioden med minusfortegn manuelt. 

Merk; dette forutsetter at de ansatte har 100% deltid, har du en annen deltidsprosent på den ansatte som skal trekkes for noen dager må dere manuelt regne dere frem til dagsatsen. Da tar dere utgangspunkt i fastlønnen til den ansatte og deler på 26 eller 22 virkedager for å få dagsatsen. 

Når dere skal registere dette i Perioden legger dere inn antall med negativt fortegn som da vil gi negativt beløp som skal trekkes. 

Fastlønnen til den ansatte må ligge registrert i periodens lønn! 

 

Importerer du timer fra et forsystem kan du bruke denne veiledningen: 

 

Først skal dere inn på Kartotek | Ansattgrupper og velge et ledig timesatsnr, her har vi brukt 5. Legg inn -1950. Dette er fordi forsystemer henter antall timer, ikke antall dager. Antall timer som skal legges i minus her kan variere fra kunde til kunde. Men skal ha samme timesats i minus som Timesats 1 viser. 

Inne på personkortet til de ansatte vil de nå se slik ut:

 

Timesatsen på lønnsarten Trekk i Lønn for ferie - Dagsats/Timesats må legges inn med riktig timesats, for at dette skal fungere, i dette tilfellet ville det vært 5. 

Når dere legger inn antall timer så vil det være positivt, men siden satsen er negativ vil også beløpet bli negativt.

 

Her finner du kurs for feriepenger i Huldt & Lillevik. Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement.

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"