avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

A-melding, mulkt og gebyr ved manglende eller forsinket rapportering

19-12-2017 14:07 (Sist oppdatert 14-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 927 Visninger

Vi har publisert mange artikler som handler om den «a-ordningen» og «a-meldingen» og alt du bør forberede og tenke på i forbindelse med den. I denne artikkelen ønsker vi å legge fokus på konsekvensene om du ikke leverer a-meldingen innen fristen.

Som vi har skrevet før, så skal a-meldingen sendes inn senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder. Unntaket er når fristen faller på en helgedag eller helligdag, da utskytes fristen til første påfølgende virkedag.

Dersom fristen ikke overholdes, kan en oppgavepliktig bli ilagt enten tvangsmulkt ved manglende rapportering, eller overtredelsesgebyr ved for sen innrapportering. For tiden utgjør gebyret kr 1025.

Manglende rapportering – tvangsmulkt

En oppgavepliktig som ikke innrapporterer alle nødvendige opplysninger innen fristen kan bli ilagt en daglig løpende tvangsmulkt for manglende rapportering frem til opplysningene er levert, eller dersom opplysningene ikke er gitt i den form Skattedirektoratet har bestemt.

Tvangsmulkt skal normalt utgjøre 1/10 rettsgebyr per dag per inntektsmottaker det ikke er gitt pliktige opplysninger om (per i dag vil det si kr 102,50). Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret (kr 15375).

Dagen som fastsettes i vedtaket om tvangsmulkt er starten på tvangsmulkt, og tvangsmulkt løper frem til den opplysningspliktige har oppfylt alle krav. 

For sen rapportering – overtredelsesgebyr

Den som ikke innrapporterer alle påkrevede opplysninger innen fristen kan bli ilagt et overtredelsesgebyr av Skattedirektoratet ved for sen innrapportering. Dette gebyret gjelder også dersom opplysninger ikke er levert i den form Skattedirektoratet har bestemt.

Overtredelsesgebyret skal normalt utgjøre ¼ rettsgebyr (kr 512,50) per dag forsinkelsen har vart. Gebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret (kr 15375).

Gebyret beregnes fra og med dagen etter fristen til den dag opplysningene ble gitt. For fristen gjelder altså den 5. i måneden etter utløpet av kalendermåneden opplysningene gjelder.

Dersom det er påløpt tvangsmulkt for samme forsinkelse skal det ikke ilegges overtredelsesgebyr.

Hva kan man gjøre for å unngå sanksjoner?

Det er viktig å sørge for at alle opplysninger til enhver tid er oppdatert om bl.a følgende punkter :
• Sykemeldinger
• Permisjoner
• Timelister/honorarer
• Reiseregninger
• Sluttmeldinger
• Lønnsutbetalinger
• Nytilsettinger
• Naturalytelser

 

____________________

Gi gjerne en "like" om du synes artikkelen var nyttig, og legg inn en kommentar for å dele dine tilbakemeldinger! Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Bidragsytere
Aktuelt brukertips