Mine områder
Hjelp

Avgiftsoppgaven stemmer ikke

03-04-2012 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3312 Visninger

Det kan være flere årsaker til at avgiftsoppgaven ikke stemmer. Du vil her få en oversikt over de vanligste årsakene til en differanse.


Forklaring av punktene på avgiftsoppgaven:

  • I punkt 1 i avgiftsoppgaven henter programmet tall fra alle kontoer som i kontoplanen har avhukningen Skal være med i grunnlag for utg. omsetning. (Se punkt 1 i listen under). Dette er omsetning innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.
  • I punkt 2 hentes all omsetning fra punkt 1, minus omsetning utenfor merverdiavgiftsloven. Hvis du på en konto har huket av for utenfor avgiftsområdet, så kommer den ikke med i dette punktet.
  • I punkt 3 hentes alt som er ført med avgiftskode Ingen avgift, og som på kontoen har avhukningen Skal være med i grunnlag for utg. omsetning. Alt som kommer i punkt 3, skal også komme i punkt 1 og 2.
  • I punkt 4, 5 og 6 hentes tall fra alle føringer med avgiftskode for henholdsvis høy, middel og lav sats (utgående avgift), mens beregnet avgift henter tall fra saldoen på konto 2710 (høy), 2715 (middels) og 2716 (lav).
  • I punkt 7, Grunnlag for avgift på tjenester utland og beregnet avgift, henter programmet tall fra føringer som er gjort mot avgiftskodene Import tjeneste, innenfor EU og Import tjeneste, utenfor EU. Her vil både grunnlaget og beregnet avgift vises.
  • I punkt 8, 9 og 10 hentes saldoen på kontoene 2720 (høy), 2725 (middels) og 2726 (lav). Det vil her kun komme tall under Beregnet avgift. Det skal ikke vises grunnlag for inngående avgift.

Dersom avgiftsoppgaven ikke stemmer, anbefaler vi at du skriver ut rapporten Avgiftsoppgave (avstemming). Den gir opplysninger om hvilke bilag som forårsaker en eventuell differanse. Dersom du ikke finner årsaken til differansen her, kan du skrive ut rapportene Avgiftsoppgave Detaljert og Avgiftsoppagave Detaljert 2 for å undersøke nærmere hva hver post på avgiftsoppgaven består av.

 

 

Gå gjennom følgende punkter for å finne årsaken til differanse:  

1.     Feil innstilling på én eller flere kontoer

Alle kontoer som skal være med i grunnlag for utgående omsetning, må ha innstilling for dette i kontoplanen. Dersom du har opprettet egne salgskonter i 3000-serien, eller fører på kontoer utenfor 3000-serien med avgiftskode utgående mva, har ikke kontoene automatisk fått denne innstillingen. Har du feil beløp i punkt 1 og 2, så skyldes det sannsynligvis dette. Et eksempel på en konto hvor dette kan være aktuelt er "Tap på fordringer". 

Slik går du frem for å velge at en konto skal være med i grunnlag for utgående omsetning:

a.    Gå til VisRegnskapKontoplan

b.    Finn frem til aktuell konto og klikk på fanekortet Avansert

c.    Merk av i feltet Skal være med i grunnlag for utgående omsetning

2.     Direkte føring mot konto for utgående mva:
Direkteføring av utgående mva vil si at det har blitt ført direkte mot konto 2710, 2715 og/eller 2716. Avgiftsgrunnlag blir ikke registrert ved en slik føring, og det vil bli differanse mellom utgående mva og grunnlaget for beregning av avgiften. Dette vil fremkomme på rapporten Avgiftsoppgave (avstemming).
 

3.     Inngående saldo bilaget har saldo på mva- kontoene:
IS-bilag skal vanligvis ikke inneholde saldo på konto 2710-2744. Før årsavslutning skal alle mva-konti være tømt mot oppgjørskonto for mva. Bilag som er bokført i periode 13 med avgiftskode blir ikke tatt med i den automatiske tømmingen av mva-kontoene ved terminavslutning, og må derfor tømmes manuelt. Har du saldo på mva kontoene i ditt Inngående saldo bilag, så må du gjøre opp dette i året før, og deretter overføre midlertidig inngående saldo på nytt.
 

4.     Inngående saldo med avgiftskode eller inngående saldo med resultatkonto
Dersom inngående saldo ble ført med avgiftskode på noen konti, vil dette føre til feil på avgiftsoppgaven. Dette må korrigeres i Bilagsregistrering. Ingen resultatkonti (Kontonummer 3000-9999) skal være på inngående saldo per 1.1. Dersom inngående saldo skal legges inn midt i året, må dette gjøres i mva-terminen før terminen hvor regnskapsføring starter, og vanlig periodeavslutning må foretas, slik at mva-kontoene blir korrekt tømt mot oppgjørskonto for mva.
 

5.     Brukt avgiftskode for både utgående og inngående mva på samme konto
Dersom du for eksempel har brukt konto 3010 med avgiftskode både for utgående og inngående mva, vil du få feil på punkt 1 og 2 på avgiftsoppgaven. Årsaken til det er at føringer med inngående avgift vil også komme med i grunnlaget for utgående avgift. Har dette skjedd må du reversere bilagene som er ført med feil avgiftskode, og føre de på nytt mot en annen konto.
 

6.     Bilag er ført mot feil periode/år

Dersom det er noen bilag som ikke kommer med på avgiftsoppgave detaljert, eller avgiftsoppgave detaljert 2, så pass på at bilagene er ført på riktig år og periode. Vær også oppmerksom på hvilket filter du har satt ved utskrift av avgiftsoppgaven. Husk at hver mva- termin vanligvis omfatter to regnskapsperioder, der januar og februar er mva- termin 1, osv.

 

TIPS:Skatteetatens nettsider kan du få mer hjelp til utfylling av omsetningsoppgaven.

 

MERK: Vi gjør oppmerksom på at Mamut Support ikke hjelper brukere med avstemming av avgiftsoppgaven. Dersom avgiftsoppgaven ikke stemmer med hovedbok, må du selv gå gjennom hovedbok og finne feilen. Avstemming er et "regnskapsteknisk" arbeid som alle regnskapsførere utfører, og dette arbeidet dekkes derfor ikke av serviceavtalen (Jmf. Mamut One serviceavtale, pkt. 4).

Bidragsytere
Aktuelt brukertips