Mine områder
Hjelp

Cannot find specified SQL server

07-10-2016 19:25 (Sist oppdatert 04-11-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 6366 Visninger

Det er i versjon 22 av Mamut gjort forbedringer mot feil knyttet til at SQL serveren ikke kjøres. Siste versjon kan lastes ned herfra.
Merk at systemkrav for denne versjonen er windows 8.1 eller 10

Om dere av forskjellige årsaker ikke kan oppdatere til versjon 22, kan dere følge denne fremgangsmåten:

Om du forsøker starte Mamut og får meldingen Cannot find specified SQL service, må du restarte tjenesten manuelt

1) For å restarte tjenesten må du først sjekke om du har SQL Server Configuration Manager via startmenyen på din maskin. Om du har den på din maskin kan du åpne den og starte Tjenesten SQL Server (Mamut) via den. 
Får du derimot ingen treff på denne, er det fordi den siste Anniversary-oppdateringen på Windows 10 har fjernet dette. Du må da starte SQL serveren via lokale tjenester/services på din maskin

2) Åpne Lokale Tjenester/Services på din maskin, ved å skrive inn ordet Tjenester på din startmeny:3) Scroll ned til SQL Server (MAMUT)4) Høyreklikk på tjenesten, velg Start eller Start på nytt, alt etter hva som er tilgjengelig for å trykke på5) Når prosessen er fullført skal du kunne starte Mamut som normalt

--

Vi har sett flere tilfeller hvor Windows ikke har fungert som det skal etter å ha blitt oppdatert til Windows 10. Om denne feilmeldingen er noe som gjentar seg systematisk på din maskin, så kan du forsøke å aktivere en utsatt oppstart av tjenesten, for å se om det gjør at den klarer å starte av seg selv. Det vil ta noen minutter fra maskinen er kommet inn i Windows, og følgelig må du da vente like lenge med å starte Mamut. 
Årsaken til at man i noen tilfeller velger forsinket start er å unngå konflikter mellom oppstart av SQL og andre programmer som starter opp automatisk sammen med Windows. Slik reduserer man da sjansen for at SQL ikke starter i det hele tatt, og man slipper å starte tjenesten manuelt. 

Aktivering av Forsinket start gjør du ved å velge "Egenskaper" i stedet for "Start" når du høyreklikker på tjenesten "SQL Server (MAMUT)" (jfr fremgangsmåten ovenfor). I nedtrekkslisten bak "Oppstartstype" velger du "Automatisk (Forsinket start)".
 

Bidragsytere