Mine områder
Hjelp

En kunde har betalt inn mer enn fakturaens pålydende, hvordan fører jeg dette?

28-05-2010 09:00 (Sist oppdatert 07-12-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 795 Visninger

Dersom du f.eks. har sendt en betalingspåminnelse til en av dine kunder og du har tatt et gebyr på kr 55, så har ikke dette beløpet blitt bokført i regnskapet ditt da du opprettet betalingspåminnelsen. Dersom kunden betaler dette gebyret må dette bokføres.

Under følger et eksempel på hvordan dette kan gjøres. I vårt eksempel er konto 1510 kundereskontro, konto 8060 er inntektskonto for påminnelsesgebyr kunder og konto 1930 er bankinnskudd.

Du hadde opprinnelig en utestående fordring på kunden din på kr 500, og siden de ikke betalte innen betalingsfristen sendte du en betalingspåminnelse med et gebyr på kr 55. Kunden betalte inn kr 555. Innbetalingen kan du enten føre direkte i bilagsregistreringen eller via reskontromodulen.


Slik går du fram i bilagsregistreringen:

 1. Opprett et nytt betalingsbilag, og legg inn korrekt bilagsdato.
 2. Legg inn konto 1510 i kontofeltet, hent opp korrekt kunde og klikk OK.
 3. Merk av fakturaen som kunden har betalt. Fakturabeløpet skal nå automatisk komme opp i kolonnen Innbetalt (i dette tilfellet kr 500).
 4. Legg inn kr 55 i kolonnen Påminnelsesgebyr, og klikk deretter OK. Du vil nå se at du har fått en linje på konto 1510 kundefordringer med kr 500 til kredit, du har fått en linje med konto 8060 påminnelsesgebyr kunder med kr 55 til kredit
 5. På den tredje linjen legger du inn konto 1930 og trykker [+], du vil da se at det blir bokført kr 555 til debet på denne kontoen og at bilaget går i null.
 6. Klikk Lagre, og overfør til Hovedbok på vanlig måte.

Du har nå fått registrert inn det kunden faktisk har betalt. Den utestående fordringen har blitt lukket i reskontroen, og du har også fått en inntekt på kontoen for påminnelsesgebyr kunder.

 

Kontoen for påminnelsesgebyr hentes fra systemkontoene, du kan se hvilken konto du har som påminnelsesgebyrkonto ved å gå på Vis - Regnskap - Innstillinger - Regnskapsinnstillinger - Systemkontoer. Velg deretter Reskontro i nedtrekkslisten for kontogrupper. Du kan endre konto ved å klikke på kontonummeret, da får du opp kontolisten og kan endre kontonummeret.

Slik går du frem i kundereskontroen:

 1. Gå på Vis - Regnskap - Kundereskontro.
 2. I kundelisten velger du Vis detaljer i nedtrekklisten på verktøylinjen.
 3. Marker kunden det gjelder.
 4. Marker fakturaen det gjelder i det detaljerte vinduet.
 5. Klikk på knappen Inn-/utbetaling.
 6. Fakturaen er nå markert i dialogboksen som kommer opp, og fakturabeløpet (kr 500) står oppført i kolonnen Innbetalt.
 7. Legg inn summen på gebyret i kolonnen Påminnelsesgebyr (i dette tilfellet kr 55), og klikk OK.
 8. Du får nå opp en meldingsboks om hvilket bilagsnummer innbetalingen har fått, klikk OK.
 9. Fordringen vil lukkes i reskontroen.

Du har nå bokført et bilag på samme måte som eksempelet under bilagsregistreringen viser.

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips