Mine områder
Hjelp

Forklaring til de ulike feltene ved opprettelse av ny konto i kontoplanen

04-07-2007 09:00 (Sist oppdatert 29-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1697 Visninger

I vinduet Kontoplan finner du en rekke innstillinger for de ulike kontoene i kontoplanen.


Vinduet for Kontoplan åpnes ved å velge menyen Vis - Regnskap - Kontoplan.

Feltene og tilhørende forklaring:

Kontonr.: Her skriver du inn det nye kontonummeret. Dette nummeret må være større enn 1000 og mindre enn 8999.
Navn: Her skriver du et forklarende navn for kontoen.

Standard fokus: Når du registrerer et bilag i bilagsregistrering, vil denne innstillingen lede deg til riktig felt. Debet er mest vanlig for kostnader og Kredit for inntekter.

Avgiftskode: Her legger man inn hvilken avgiftskode de ulike kontoene skal ha. Denne avgiftskoden kan overstyres i Bilagsregistrering hvis man ikke har haket av for Avgiftskode sperret. Valg av avgiftskode på konti i kontoplanen gjør at man ikke trenger å tenke på riktig mva behandling når man bruker konti som er forhåndsoppsatte med riktige avgiftskoder.

Avdeling: Dette feltet kan brukes til å fordele inntekter og kostnader til de enkelte avdelingene i et enkelt avdelingsregnskap.

Prosjekt: Dette feltet kan brukes til å fordele inntekter og kostnader til de enkelte prosjektene i bedriften for enkel oppfølging av prosjekter.


Fanekortet SAF-T

Fra og med versjon 20.1.1822 støtter Mamut SAF-T. Dette brukes ved innrapportering av regnskspdata til myndigheter for revisjon og ettersyn. Dette er en frivillig ordning fram til 1. Januar 2020. Trykk her for mer informasjon om dette.
Her knytter du egne kontoer til "standardkontoer" slik at myndighetene lettere forstår hva som er hva.


Fanekortet Avansert

Reskontrofunksjon: For at et bilag som føres skal legge seg både i Hovedbok og Reskontro må man føre på en konto som har reskontrofunksjon.

I Mamut finnes det følgende valg:

  • Ingen - Dette velges hvis kontoen ikke skal ha reskontrofunksjonalitet.
  • Kunde - Dette velges hvis hovedbokskontoen skal være en kundereskontro. Ved oppstart av systemet finnes det kun en kundereskontro, hovedbokskonto 1510. Men det er intet i veien for at brukeren kan opprette flere kundereskontroer.
  • Leverandør - Dette velges hvis hovedbokskontoen skal være en leverandørreskontro. Ved oppstart av systemet finnes det kun en leverandørreskontro, hovedbokskonto 2410. Men det er ikke noe i veien for at brukeren kan opprette flere leverandørreskontroer.

Valuta: Her kan du velge hvilken valuta du vil knytte kontoen mot (kun balansekontoer).

Std. motkonto: Dette valget gir store muligheter for å effektivisere regnskapsføringen. Her kan man legge inn standard motkonto som automatisk vil komme opp når den respektive kontoen blir valgt. Anta, f.eks. at man nesten alltid skal føre mot konto 3010 når man bruker kundereskontroen. Ved å legge inn 3010 som standard motkonto på konto 1510 vil man slippe å taste inn 3010 som motkonto når man bokfører manuelt i Bilagsregistreringen.

Sperret for føring: Denne innstillingen gjør det mulig å sperre kontoen for føringer.
Avgiftskode sperret: Denne sperren gjør at man ikke kan endre avgiftskode på kontoen i Bilagsregistrering. Avgiftskoden som kommer fram når man velger denne kontoen i Bilagsregistrering er avgiftskoden som er valgt på kontoen i Kontoplanen F.eks. ofte er mange av balansekontiene sperret for valg av avgiftskode i Bilagsregistrering. Dette gjør at man unngår feilposteringer samt har bedre kontroll på mva-oppgjøret.

Ikke vis i bilagsregistrering: Vises ikke i bilagslisten som benyttes ved oppslag i bilagsregistrering. Det er fremdeles mulig å føre bilag på kontoen om du skriver kontonummeret direkte i bilagsregistreringen.
Utenfor avgiftsområde: Noen typer selskaper har omsetning innenfor og utenfor avgiftsområde. Den omsetningen som stammer fra det utenfor avgiftsområde skal kun være med i pk. 1 på omsetningsoppgaven som skal sendes til fylkesskattekontoret. For at systemet skal holde disse kontoene utenfor mva oppgjøret må det hakes av for at kontoene er Utenfor avgiftsområdet. Dette valget er mest aktuelt for konti i 3000-serien (inntektskonti).

Skal med i grunnlaget for utgående omsetning: Her velger du om kontoen skal med i avgiftsgrunnlaget eller ikke.

Bank/Post/Kasse: Om du merker av her, og i tillegg setter begrensninger på en bilagstype, kan du ikke bokføre bilagstypene med begrensninger på denne kontoen.

Bankavstemming: Markeres dersom du ønsker at kontoen skal benyttes i bankavstemmingsmodulen i programmet.

Prosjekt påkrevet: Ved å merke av her får du hverken lagret eller overført et bilag til hovedboken uten å legge et prosjekt på denne bilagslinjen.

Avdeling påkrevet: Ved å merke av her får du hverken lagret eller overført et bilag til hovedboken uten å legge en avdeling på denne bilagslinjen.

Aktuelt brukertips