Mine områder
Hjelp

Hva er a-meldingen?

12-12-2017 15:16 (Sist oppdatert 14-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1690 Visninger

A-ordningen er en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen trådte i kraft 1. januar 2015.

Nyttige linker og mer informasjon

Altinn.no, informasjonsside om a-ordningen: https://www.altinn.no/no/A-ordningen/

Hvorfor a-melding?

A-ordningen er en del av EDAG prosjektet, Elektronisk dialog med arbeidsgiver, et prosjekt som blant annet har som mål å forenkle innsending og rapportering til myndighetene.

Hva skal a-meldingen erstatte?

A-meldingen vil erstatte en rekke skjema som i dag sendes til forskjellige etater og på forskjellige tidspunkt, men som allikevel innehar mange fellestrekk:

 • Lønns- og trekkoppgave
 • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
 • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Oppgave til lønnsstatistikk
 • Melding til Aa-registeret

Gjennomføring?

A-meldingen er en rapport der man sender inn opplysninger om

 •  Lønn og ytelser utbetalt i en kalendermåned
 • Status på alle arbeidsforhold i en kalendermåned

A-meldingen for en måned skal sendes innen den 5. i måneden etter, og den skal inneholde alle utbetalinger gjort i måneden du rapporterer for.

For hver a-melding man sender inn får man en tilbakemelding. Denne leses inn i lønnssystemet og er en oppsummering og tilbakemelding på de data som er sendt inn. Dersom innsendt melding inneholder avvik må disse undersøkes nærmere, rettes og ny a-melding sendes. 

A-meldingens innhold, arbeidsforhold

En a-melding skal inneholde alle ansatte i bedriften, uavhengig av om vedkommende har mottatt noe lønn eller ytelser i perioden. Dette er informasjon om:

 • Identifikator; fødselsnummer, d-nummer
 • Type arbeidsforhold
 • Start-/Slutt-dato
 • Stilling/Yrke, spesifisert med STYRK-kode
 • Avlønningstype
 • Avtalt lønn, stillingsprosent, siste dato disse ble endret
 • Arbeidstidsordning
 • Lønnstrinn/Lønnsansiennitet der det er relevant
 • Permisjoner og permitteringer
 • Andre opplysninger som kan være relevant med forskjellige typer arbeidsforhold.

A-meldingens innhold, lønn og ytelser.

Dersom en ansatt har mottatt lønn eller ytelser i perioden det gjelder, skal dette rapporteres sammen med den ansatte i a-meldingen. I tillegg til beløpet eller verdien av ytelsen skal det rapporteres:

 • Hva slags type fordel er ytelsen? 
 • Er ytelsen trekkpliktig
 • Skal ytelsen med i grunnlag for arbeidsgiveravgift
 • Skal ytelsen behandles etter særskilt skatte- og avgiftsregel
 • Finnes det start-/sluttdato for ytelsens opptjeningsperiode

I tillegg til å definere type ytelse og fordel, skal alle ytelser ha en beskrivelse. Beskrivelsen identifiserer hva slags ytelse dette er. For en del type ytelser skal det oppgis antall, slik som f.eks. for Timelønn. I tillegg vil det for noen typer være nødvendig med ytterligere spesifikasjon eller tilleggsinformasjon.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Veiledningen til a-meldingen som du finner her inneholder en utdypende beskrivelse av alt som skal rapporteres. I tillegg finner du Kodespeilet, som tar utgangspunkt i dagens LTO-koder og viser sammenhengen til ny rapportering.

Brønnøysundregistrene, søk i Enhetsregisteret: http://w2.brreg.no/enhet/sok/

SSB, STYRK register: http://www.ssb.no/a/yrke/

 

-------------------

Gi gjerne en "like" om du synes artikkelen var nyttig, og legg inn en kommentar for å dele dine tilbakemeldinger! Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Bidragsytere
Aktuelt brukertips