Mine områder
Hjelp

Hvilke MVA-kontoer legges til automatisk ved oppdatering til nyeste versjon

06-01-2017 24:01 (Sist oppdatert 24-01-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 7618 Visninger

I forbindelse med den nye MVA-meldingen, som er gyldig fra 1/1/2017, er det blitt behov for flere momskontoer i kontoplanen. Disse legges automatisk til i forbindelse med oppdatering til nyeste versjon av Mamut One, 20.1.1826.

 

Nedenfor finner du en oversikt som viser de momskontoer som i utgangspunktet skal ha eksistert før oppdateringen, samt de kontoer som skal legges til ved oppdatering til versjon 20.1. 1826.
Kontonumrene varierer avhengig av hvilken kontoplan man valgte ved opprettelse av firmadatabasen, men de tre vanligste kontoplanene kan du se i tabellen nedenfor.

 

Kontoer som i utgangspunktet skal eksistere før oppdatering:

Mamut Standard Kontoplan


NARF Utvidet kontoplan

Mamut Standard Kontoplan (Gammel)

Beskrivelse på konto i kontoplan

2710

2701

2310

Utgående, høy mva

2715

2703

2315

Utgående, middels mva

2716

2704

2316

Utgående, lav mva

2717

2702

2317

Beregnet avgift utlandet

2720

2711

2320

Inngående, høy mva

2725

2713

2325

Inngående. middels mva

2726

2714

2326

Inngående, lav mva

2727

2717

2327

Innførsel varer, høy sats

2728

2718

2328

Innførsel varer, middels sats

2729

2719

2329

Innførsel varer, lav sats

2745

2752

2345

Grunnlag 1 tjenester utlandet

2746

2762

2346

Grunnlag 2 tjenester utlandet

2750

2740

2350

Oppgjørskonto merverdiavgift

 

Om det er noen av disse som ikke eksisterer hos dere, må de opprettes manuelt i kontoplanen under Vis - Regnskap - Kontoplan

 

NB:Beskrivelsen på kontoene i kontoplanen varierer litt i de forskjellige kontoplanene; de vi benytter i tabellene i denne artikkelen er hentet fra Mamut Standard Kontoplan.

Kontoene som blir lagt til automatisk ved oppdatering er følgende: 

Mamut Standard Kontoplan


NARF Utvidet kontoplan

Mamut Standard Kontoplan (Gammel)

Beskrivelse på konto i kontoplan

2741

2731

2341

Innførselsmva, 25%

2742

2732

2342

Innførselsmva, 15%

2743

2733

2343

Innenlands kjøp mva 25%

2761

2751*

2361

Grunnlag 1 innførsel varer, høy sats

2762

2761*

2362

Grunnlag 2 innførsel varer, høy sats

2763

2753*

2363

Grunnlag 1 innførsel varer, middels sats

2764

2763*

2364

Grunnlag 2 innførsel varer, middels sats

2765

2759*

2365

Grunnlag 1 innførsel varer, ingen mva

2766

2769

2366

Grunnlag 2 innførsel varer, ingen mva

2767

2757

2367

Grunnlag 1 kjøp av klimakvoter/gull

2768

2767

2368

Grunnlag 2 kjøp av klimakvoter/gull

 Kontoer markert med * finnes i NARF Utvidet kontoplan fra tidligere.

Er det noen av disse kontoene som eksisterer før oppdateringen (dvs opprettet manuelt), evt. med en annen beskrivelse og saldo, så blir det ikke gjort noe med disse kontoene ved oppdatering. Man må da selv sørge for å endre beskrivelse på kontoene via Vis - Konto - Kontoplan, og flytte saldoen til en annen konto ved å føre et bilag i bilagsregistreringen.

 

Det anbefales i tillegg å lese følgende artikkel om den nye MVA-meldingen: 
Slik fungerer MVA-meldingen i Mamut fra 01.01.2017

 

 

 

 

 

 

Bidragsytere