avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
Isabell Hernández
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 936 Visninger
Mamut fikk støtte for det nye SAF-T formatet i 2016. Alle firmadatabaser som ble opprettet fra og med versjon 20.1 fikk dermed automatisk kobling til SAF-T konto på alle standard konto- og avgiftskoder i Mamut. Når dette ble implementert var det riktig oppsett for SAF-T, men nå har det blitt endringer i formatet og det betyr at SAF-T kontoene også må oppdateres i Mamut. SAF-T kontoene vil bli oppdatert i versjon 23.0, som vi arbeider med at få ferdigstilt. Hvis du ønsker å se hva riktig format for SAF-T er nå, kan du klikke her
 
Kunder med nyere firmadatabaser som har den automatiske koblingen til SAF-T, og kunder med eldre firmadatabaser som manuelt har tildelt SAF-T kontoer ved hjelp av denne artikkelen, vil få Mamuts standard kontoer automatisk oppdatert med kobling til det nye formatet for standard SAF-T kontoer når de oppdaterer Mamut til versjon 23.0. Kunder som har redigert standard kontoer eller opprettet egne kontoer i Mamut, må selv tildele riktige SAF-T kontoer i neste versjon av Mamut. 

 

NB! SAF-T skal brukes i forbindelse med bokettersyn, det er derfor ikke slik at du må legge opp SAF-T konto i alle firmadatabaser, men kun de som eventuelt blir plukket ut til bokettersyn. Det er den bokføringspliktiges ansvar at alt mappes korrekt, vedkommende må selv kontrollere at alle kontoer og avgiftskoder er koblet korrekt - eventuelt kontakte en autorisert regnskapsfører eller Skatteetaten for bistand. SAF-T formatet blir offisielt et krav til rapporterings format ved bokettersyn fra og med 1. januar 2020.

 

Lenger ned i artikkelen finner du en PDF-fil av rapporten Kontoplan, liste. Dette er en rapport vi har redigert i en ny firmadatabase i versjon 22.1 for å bruke som eksempel. Rapporten viser hvordan kontoplan er lagt inn med standard oppsett av SAF-T koder i Mamut. Husk at dette er det gamle SAF-T formatet som var aktuell i 2016, når prøveordningen ble implementert i Mamut. Som forklart lenger opp i artikkelen, vil SAF-T kontoene bli oppdatert i neste versjon av Mamut. Se en kontooversikt over det nye SAF-T formatet her.

 

Hvis ditt firma eventuelt skal bruke andre SAF-T kontoer enn det som er standard, og du er usikker på hva av SAF-T kontoer du skal bruke - må du spørre en autorisert regnskapsfører eller Skatteetaten for bistand. Ved oppdatering av Mamut til versjon 23.0 er det kun standardkontoer i Mamut med kobling til SAF-T kontoer som vil kunne oppdateres automatisk. Firmadatabaser uten kobling i standardkontoer til SAF-T og redigerte/egenopprettede kontoer må redigeres og tildeles SAF-T konto manuelt

 

Om du har behov for å redigere rapporten "Kontoplan, liste" i din egen firmadatabase for å se SAF-T konto og beskrivelse, kan du følge veiledningen her under for redigering. 

 

Gå på Vis- Innstillinger- Rapporter- Rapport/Etiketteditor for å redigere rapporter. Marker ønsket rapport (f.eks. Kontoplan, liste) og klikk på Rediger.

 

Rediger inn følgende Expression koder:

SAF-T KontoRep_GetField("g_saftacc", "g_saftacc.pk_id=="+Str(Rep_Getfield("g_acc", "g_acc.accid=g_oTemp.accid", "saftaccid")),"accid")

 

SAF-T Beskrivelse: Rep_GetField("g_saftacc", "g_saftacc.pk_id=="+Str(Rep_Getfield("g_acc", "g_acc.accid=g_oTemp.accid", "saftaccid")),"description")

 

Her er et eksempel på hvordan redigering av rapport Kontoplan, liste kan se ut:

SAFT.png

I eksempelet har vi valgt å fjerne feltene for Prosjekt og Avdeling for å lage plass til de nye feltene. Vi valgte å legge inn "SAF-T" som overskrift, og to nye felter under for SAF-T konto og beskrivelse. Hvis du i din firmadatabase bruker prosjekt og avdeling i kontoplan, kan det være lurt å beholde de og heller lage bedre plass blant feltene.

 

Klikk her for å se en nærmere beskrivelse for hvordan du redigerer rapporter i Mamut.

Om du har behov for flere rapportkoder kan du klikke her.

 

VIKTIG: For å få skrevet ut rapportene du har redigert må du velge at standard rapportområde er firmarapporter, hvis ikke vil du få skrevet ut originale uredigerte rapporter. Standard rapportområde settes i brukerprofilen. Se denne artikkelen for mer informasjon.

 

Redigerte rapporter med rapportkoder vises kun på utskrift til forhåndsvisning, PDF og skriver.

Bidragsytere