Mine områder
Hjelp

Hvordan få mappet kontoplan og avgiftsregister med SAF-T koder?

16-09-2020 16:07 (Sist oppdatert 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 13586 Visninger

Det har på senere tid kommet endringer i formatet og de siste endringene og funksjonalitet for SAF-T eksport fungerer dermed kun fra og med versjon 23.0.1149 av Mamut. Du kan enkelt se hvilken versjon du arbeider i ved å logge på Mamut og klikke på Hjelp- Om.

 

Det er viktig at du alltid arbeider i siste versjon av Mamut, slik at du arbeider i et system som er oppdatert med regler og endringer fra Skatteetaten, samt ny og forbedret systemfunksjonalitet. Vi publiserer alltid siste versjon med installasjonsfil og versjonslogg her.

 

Mamut-kunder som oppretter nye firmadatabaser, eller som har en nyere firmadatabase fra og med versjon 20.1 får tildelt SAF-T kontoer automatisk på standardkontoer i Mamut i versjon 23.0. De som har redigert/egenopprettede kontoer må selv tildele riktige SAF-T kontoer. 

 

Vi har mange kunder som har brukt Mamut lenge før versjon 20.1 kom ut, og de har dermed ikke fått lagt inn SAF-T kontoer automatisk. Vi har derfor laget script som kan kjøres mot firmadatabaser med Mamut Standard kontoplan og NARF Utvidet kontoplan. Les mer om hvordan du får tilgang til scriptene her.

 

Scriptene kan kun mappe standardkontoer i Mamut, det betyr i praksis at du må mappe redigerte og egenopprettede kontoer manuelt. Du må også mappe avgiftsregisteret manuelt.

 

Mapping av kontoplan:

Gå til Vis - Regnskap- Kontoplan

Søk opp aktuell konto/bla med de blå pilene i verktøylinjen

Under fliken SAF-T velger du aktuell SAF-T konto i listen

Her har du en oversikt over SAF-T kontoer fra Skatteetaten

 

Hvordan få en utskrift fra Mamut av kontoplan med SAF-T konto?

 

Mapping av avgiftsregisteret:

Gå til Vis - Innstillinger - Regnskap  - Regnskapsinnstillinger - Vedlikehold av avgiftssatser.

Marker aktuell avgiftskode og klikk på knappen rediger/ Dobbeltklikk på aktuell avgiftskode

I feltet for SAF-T velger du aktuell SAF-T kode.

Her har du en oversikt over SAF-T koder fra Skatteetaten

 

NB! Når du mapper avgiftskoder er det viktig at du ser på feltene Prosent og Funksjoner i selve avgiftskoden. Vi vet at det er mange kunder som har redigert avgiftskoder og lagt inn eget navn på koder, derfor er det viktig at du sjekker hvilken mva-prosent og funksjon (inngående/utgående) avgiftskoden faktisk har, slik at du får mappet avgiftskodene til riktig SAF-T kode.

 

Du må også mappe avgiftskoder som ikke lenger er i bruk, fordi det ved eksport også tas med gamle avgiftskoder i filen. Vi har sett at kunder som brukt Mamut over flere år blant annet har avgiftskode 7, 8, 11, 13 og 14 % mva - disse kan mappes til lav og middel sats for inngående og utgående mva, SAF-T-kode 13 og 33 for lav sats inngående/utgående og SAF-T-kode 11 og 32 for middel sats inngående/utgående. Du finner en oversikt av SAF-T-kodene fra Skatteetaten her

 

Se eksempel av mapping av avgiftsregister i PDF-vedlegget.

Vedlagt denne artikkelen finner du en PDF-fil som viser mapping av avgiftsregister i en ny klient i Mamut. Nummer på avgiftskoder varierer hos alle kunder beroende på hvor lenge firmadatabasen har eksistert, det er derfor viktig at du ikke stirrer blindt på nummeret, men faktisk ser på hvilken avgiftskode det gjelder (standard navn på avgiftskoden, prosent og funksjon).

 

Det er den bokføringspliktiges ansvar at alt mappes korrekt, vedkommende må selv kontrollere at alle kontoer og avgiftskoder er koblet korrekt. Hvis ditt firma skal bruke andre SAF-T kontoer enn det som er standard, og du er usikker på hva av SAF-T kontoer du skal bruke - må du spørre en autorisert regnskapsfører eller Skatteetaten for bistand. Mamut support har ingen regnskapsfaglig support og kan dessverre ikke bistå ved regnskapsfaglige spørsmål.

 

 

 

Bidragsytere