Mine områder
Hjelp

Hvordan føre en kostnad i Bilagsregistrering?

17-10-2006 09:00 (Sist oppdatert 09-11-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1393 Visninger

Når du skal bokføre en kostnad, kan dette gjøres i Bilagsregistrering.


Vi tar her utgangspunkt i et eksempel der det skal betales en strømregning på 500 kroner.

Åpne Bilagsregistrering og velg bilagsart Inngående faktura. I feltet Konto legger du inn kontonummer 2410 (leverandørgjeld). Velg ønsket leverandør fra listen, og legg inn fakturaopplysninger. Klikk så Ok. I feltet Motkonto velger du kontonummer 6340 (Lys, varme). Tast inn beløpet i feltet Kredit, tast Enter-knappen på tastaturet og Mamut vil automatisk postere resten av bilaget. I dette eksemplet har vi en avgiftskode på konto 6340, og det blir derfor skillt ut moms på konto 2720 (inngående mva).

Slik kan bilaget se ut:

Bilag      Konto      Beskrivelse                              Debet     Kredit   
IF1        2410       Gjeld-10000 Strømleverandøren   500,00
IF1        6340       Lys, varme  400,00  
IF1 2720       Inngående 25% mva  100,00   

 

I rapporten Resultatregnskap 1 detaljert vil det under Driftskostnader stå kroner 400,-. Årsaken til at tallet ikke er negativt, er at kostnader vil stå som positive tall i resultatregnskapet. En inntekt vil derfor stå som et negativt tall.

Bidragsytere