Mine områder
Hjelp

Hvordan føre refusjon av sykepenger?

29-12-2011 08:00 (Sist oppdatert 19-08-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 12310 Visninger

Grunnlag for refusjon av avgift (sykelønn, foreldrepenger etc. refundert fra NAV) skal spesifiseres i A-meldingen. Husk at dette er et negativt beløp og skal redusere sum arbeidsgiveravgift til betaling.

For å få refusjon av avgift med i A-meldingen må denne føres mot lønnsarten for Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV i lønnsregistreringen. Man kan velge å føre det direkte på den ansatte, som refusjonen vedrører eller man kan f.eks føre det på lønnsansvarlig/daglig leder. Velger du å bruke den ansatte vil refusjonen fremgå av lønnslippen til den ansatte. 


Lønnsregistrering:

Lønnsarten som skal benyttes heter Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV. Den vil som standard ha lønnsartnr 785. Var dette nummeret tatt i bruk, da denne lønnsart ble lagt til via en systemoppdatering vil den være opprettet på første ledige nummer etter 785.

 

Ved føring mot lønnsarten må avgiftsgrunnlaget legges inn med negativ verdi. Lønnsarten er ikke standard satt opp mot noen kontoer, så dersom du vil at det skal føres mot andre kontoer enn kun resultat- og balansekontoen for arbeidsgiveravgift, så må dette spesifiseres på lønnsarten. Dersom du ikke spesifiserer noen kontoer på lønnsarten vil føringer gjort mot lønnsarten bli ført debet mot balansekontoen for arbeidsgiveravgift (standard 2780), og kredit mot resultatkontoen for arbeidsgiveravgift (standard 5410) (spesifisert under systemkontoer i regnskapsinnstillinger).

 

Det er viktig at det er overensstemmelse mellom lønnkjøringsdato og periode i lønnsavregningen på lønnkjøringer med refusjon av avgift.

Summering av føringer gjort mot lønnsarten vil automatisk vises i feltet Refusjon sykepenger i A-meldingsbildet.

 


Bidragsytere