cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hvordan fører jeg kantinetrekk i Mamut?

21-10-2013 09:00 (Updated 25-02-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 929 Views

For å føre kantinetrekk i Mamut må du opprette en egen lønnsart for dette i lønnsartregisteret.

 

 

Slik går du frem:

  1. Velg Vis/Lønn/Lønnsarter.
  2. Klikk på knappen Ny for å opprette en ny lønnsart.
  3. Vinduet Lønnsart vil nå åpnes og du kan legge inn nødvendig informasjon. Velg ønsket Lønnsartnr. og Beskrivelse. I dette tilfellet har vi valgt å bruke lønnsart nr. 600 og teksten ”Kantinetrekk” i feltet Beskrivelse. I feltet Kostnadskonto har vi valgt konto ”5520 Kantinekostnader” og konto ”2910 Skyldig Lønn” i feltet for Balansekonto. Huk av for Utbetalt lønn, Felt for antall, Felt for pris og Skal slås sammen på lønnsslipp. I feltet Formel – Lønnsgrunnlag legger du inn beløpet som skal trekkes, i dette tilfellet har vi valgt at kantinetrekket skal være kr. 150,- og legger inn -150.

 

MERK: Husk å legge inn beløpet i feltet Formel – Lønnsgrunnlag med minus foran slik at det kommer til fradrag på den lønnen som skal utbetales.

 

Contributors
Featured Article