Mine områder
Hjelp

Hvordan håndtere beskatning av privat fordel ved bruk av yrkesbil og håndtering av dette i Mamut

16-02-2016 20:45 (Sist oppdatert 08-01-2020)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3838 Visninger

Hvordan håndtere beskatning av privat fordel ved bruk av yrkesbil og håndtering av dette i Mamut

 

Arbeidsgiver kan velge mellom to metoder for å beregne den skattepliktige fordelen til den ansatte:

1: Sjablongmetode, som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag

2: Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Velger man Sjablongmetoden reduseres listeprisen med et bunnfradrag på 50% - dog maks kr 150.000. Har man allerede redusert listeprisen, enten i henhold til de ordinære reglene for elbiler, eller til regelen for reduksjon av listepris der yrkeskjøring overstiger 40.000 km, gis ikke bunnfradraget i tillegg.

Har man redusert listeprisen i henhold til regelen for biler eldre enn 3 år kan bunnfradraget gis i tillegg.

A-meldingskoden for denne metoden er: «Inntekt – Naturalytelse –yrkebilTjenestligbehovListepris».

 

Velger man Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk, beskattes den ansatte med en sats på kr 3,40 pr privat kjørte kilometer.

For å benytte denne metoden er det et krav at det foreligger en elektronisk kjørebok som dokumenterer totalt antall kjørte kilometer, samt totalt antall kjørte yrkeskilometer.

A-meldingskoden for denne metoden er: «Inntekt – Naturalytelse -yrkebilTjenestligbehovKilometer».

 

For mere informasjon om reglene, se Skatteetaten:

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/bilsatser--firmavarebiler-klasse-2-og-sma-lastebile...

 

Hvordan håndtere dette i Mamut:

Begynn med at sjekke at du har den nyeste versjon av Mamut One.
Gå til
Hjelp – Om i Mamut-programmet for å sjekke dette. Nyeste versjon er 21.0.1352. Har du ikke nyeste versjon kan den lastes ned her:

https://vucustomer.visma.com/Download?areaId=129

 

SJABLONGMETODEN:

  1. Gå til Vis - Lønn - Personalregister - Lønn - Firmabil og registrer firmabil på vanlig måte med full listepris - men huke av for Yrkesbil.

  2. Opprett en ny lønnsart med A-meldingskoden «Inntekt – Naturalytelse – Yrkebil tjenestlig behov listepris», slik at det blir korrekt rapportert til Altinn.
    1. Lønnsarten opprettes ved å gå til VisLønnLønnsarter.
    2. Klikk Ny.

Den kan for eksempel se slik ut:

 LA_512_01.pngCapture.PNG

NB: Det kan også innrapporteres på A-meldingskoden «Inntekt – Naturalytelse – Yrkebil tjenestlig behov listepris» uten arbeidsgiveravgift i tilfeller hvor man ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig.

Man skal da ikke huke av for arbeidsgiveravgift.

 

Bruk av lønnsarten i lønnsregistreringen:

Når lønnsarten legges inn i lønnsregistreringen, vil Mamut automatisk beregne beløpet den ansatte skal beskattes av basert på informasjonen, som er angitt på yrkesbilen på den ansatte i Personalregisteret.

Listepris og Registreringsnummer vil også automatisk hentes fra yrkesbilen på den ansatte i Personalregisteret.

 

INDIVIDUELL VERDSETTELSE BASERT PÅ FAKTISK PRIVAT BRUK:

Velger man å benytte metoden «Individuelle verdsettelse basert på faktisk privat bruk», må man også opprette en ny lønnsart. Denne må ha A-meldingskoden «Inntekt – Naturalytelse – Yrkebil tjenestlig behov kilometer» for å innrapportere dette korrekt i A-meldingen.

Lønnsarten opprettes ved å gå til VisLønnLønnsarter.

Klikk Ny.

Den kan for eksempel se slik ut:
LA_513_01.pngLA_513_02.png

      

Det kan også innrapporteres på A-meldingskoden «Inntekt – Naturalytelse – Yrkebil tjenestlig behov kilometer» uten arbeidsgiveravgift,i tilfeller hvor man ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig.

Man skal da ikke huke av for arbeidsgiveravgift.

 

Bruk av lønnsarten i lønnsregistreringen og inntastning av registreringsnummer:

Når lønnsarten legges inn i lønnsregistreringen, vil systemet automatisk hente satsen på kr 3,40, og man må bare angi antallet av private kjørte kilometer.

 

lonnsregistrering_01.png 

Ikonet for tilleggsinformasjon vil «lyse» rødt, da det er påkrevd å angi Registreringsnummer, når A-meldingskoden «Inntekt – Naturalytelse – Yrkebil tjenestlig behov kilometer» benyttes.

Dette kan gjøres ved å klikke på ikonet for tilleggsinformasjon:

 

tilleggsinfo_01.png

Angi ønsket registreringsnummer

Klikk OK.

Glemmer man å registrere informasjonen ved lønnsregistreringen kan dette også gjøres i etterkant, dvs når man har generert A-meldingen for den aktuelle måned (før man sender den inn).

Nærmere beskrivelse av dette finner du her:

http://community.visma.com/t5/Brukertips/A-melding-Lonnskjoring-og-registrering-av-tilleggsinformasj...

Aktuelt brukertips