Mine områder
Hjelp

Hvordan kan jeg legge inn halvårs budsjett?

19-12-2006 08:00 (Sist oppdatert 09-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 880 Visninger

I visse tilfeller kan det være ønskelig å legge inn halvårige budsjetter i stedet for å legge inn et totalbudsjett for året. I dette eksempelet skal vi registrere et salgsbudsjett der en totalsum per konto som skal fordeles likt på periodene i første halvår, dette gjøres ved hjelp av en fordelingsnøkkel.

Slik går du fram for å opprette et halvårs budsjett:

 1. Velg Vis - Regnskap - Budsjett.
 2. Klikk Ny.
 3. Legg inn ønsket Navn på budsjettet, og velg hvilket Regnskapsår budsjettet skal gjelde for.
 4. Dersom du ønsker at tall fra dette budsjettet skal fremkomme på rapporter som tar med seg budsjettall, må du merke av i feltet Standard budsjett. Ønsker du å legge inn prosjekt og/eller avdeling på budsjettet må du merke av i feltene for dette.
 5. I nedtrekkslistene til høyre for Salgsbudsjett velger du at det er Hovedbokskonto som skal være budsjettbærer.
 6. Klikk OK.
 7. Veiviseren for budsjett starter. Velg at du ønsker å opprette et Tomt budsjett, og klikk Fullfør.
 8. Klikk på linjen Salgsbudsjett og klikk Rediger.
 9. Klikk på knappen Fordelingsnøkler.
 10. Klikk Ny.
 11. I feltet Funksjon vil det stå et unikt ID nummer som er nummeret til denne fordelingsnøkkelen, det er dette nummeret som skal skrives inn i feltet fordelingsnøkkel når totalsummen skal registreres per konto. I feltet Beskrivelse legger vi inn 1. halvår, i feltene for periode legger du inn 1 for periode 1 til og med periode 6 og 0 fra og med periode 7 til og med periode
 12. Klikk OK og OK.
 13. Klikk på knappen Importer for å importere alle hovedbokskontoene som finnes under salgsbudsjettet.
 14. Endre fordelingsnøkkelen til 2 på en konto, legg inn totalbeløpet i kolonnen Årets. Du vil da se at totalbeløpet fordeles likt utover de første seks månedene.
 15. Gjenta punkt 7 til du har registrert budsjettall på alle kontoene du ønsker.
 16. Klikk Lagre, da forsvinner alle kontoer det ikke har blitt lagt inn budsjettall på.
 17. Klikk Avslutt, du vil da komme tilbake til hovedbildet der du ser totalsummen for året og totalsummen per periode.


Fordelingsnøkler fungerer på samme måte for alle budsjettene i Mamut.
Fordelingsnøklene går på tvers av budsjetter, det vil si at dersom du har opprettet en fordelingsnøkkel på et budsjett kan du bruke den samme nøkkelen på andre budsjetter også.

Bidragsytere