Mine områder
Hjelp

Hvordan kan jeg legge til nye bruddsummer på Resultatrapportene

18-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 599 Visninger

For å legge inn nye bruddsummer må du inn og redigere oppstillingsplanen.


Slik går du frem:

 1. I hovedvinduet i Mamut, velger du menyen Vis/Regnskap/Kontoplan.
 2. Vinduet for kontoplanen vises, her markerer du den konto som skal med i den nye bruddsummen, f.eks. kontonummer 3200.
 3. Velg knappen Endre oppstillingsplan. MERK: Dersom denne knappen ikke vises, må du først trykke knappenUtvidet (hvitt utropstegn med blå bakgrunn).
 4. Under valget Driftinntekter finnes bruddsummene Salgsinntekter og Annen driftsinntekt.
 5. Marker den ene bruddsummen og klikk en gang med høyre museknapp. Du får da opp en liten meny. Velg Nytt element for å lage en ny bruddsum.
 6. Gi den nye bruddsummen navn. Hvis du ønsker at den nye bruddsummen ikke skal komme nedenforSalgsinntekter og Annen driftsinntekt, men før eller midt mellom må du slette disse bruddsummene og opprette de på nytt. Vær da oppmerksom på at du ikke får slettet bruddsummer hvis det er knyttet kontoer mot disse.
 7. Etter å ha opprettet en ny bruddsum må du knytte ønskede konti mot denne. F.eks vil konto nr. 3200 opprinnelig være knyttet mot bruddsummen Salgsinntekter.
 8. Klikk (marker) i stedet på navnet på den nye bruddsummen og trykk Lagre.
 9. På Resultatrapportene vil kontonummer 3200 nå kommen under den nye bruddsummen.
Bidragsytere