Mine områder
Hjelp

Hvordan kan jeg oppdatere produkter via Mamut Import/Eksport?

15-04-2014 18:14 (Sist oppdatert 26-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2830 Visninger

Om du har behov for å oppdatere flere produkter samtidig, kan du bruke Mamut Import/Eksport. Dette kan være aktuelt f.eks. om du ønsker å endre pris eller oppdatere lagerbeholdning på flere produkter samtidig.

Oppdatering av produkter i Mamut Import/Eksport skjer i to trinn. Først må du eksportere ut produktene fra Mamut og redigere filen med de endringer du ønsker, og deretter importerer du filen til Mamut igjen for å oppdatere produktene.

Slik går du frem for å eksportere produktene:

 1. Gå til Fil – Eksport – Import/Eksport.
 2. Velg Produkter.
 3. Angi hvilken firmadatabase du ønsker å importere fra.
 4. Klikk på knappen med tre punkter til høyre om Filnavn.
 5. Skriv inn GBAP15.txt som filnavn og velg ønsket plass for lagring av filen.
 6. Klikk Lagre og deretter Fullfør.

 

Når du åpner filen så kommer den se ut på følgene måte (dette er et eksempel på en eksportfil som kun inneholder et produkt): 

GBAP15;100001;Dator;St;4.500;1.000;8230.0000;10392.0000;12;6;7;8230.0000;D150;7.000;1;15;73513537;

Hvis du ønsker kan du åpne denne filen i Microsoft Excel for å enklere se de ulike verdiene i kolonner. Her har vi lagt til en tabell som viser disse verdiene i kolonner på slik måte som Excel filer er oppbygget. I tillegg har vi lagt til rubrikker som viser hva de ulike kolonnene inneholder for produktinformasjon. Du kan selv legge til disse kolonnene for å enklere kunne redigere filen med din data.Noen av disse verdiene er hentet fra Standardregisteret i programmet, og må angis med numeriske standardtall før du importerer filen til Mamut. Eksempel på slike verdier er Utgående MVA og Produktgruppe. For å finne riktige numeriske tall som skal angis i importfilen må du eksportere Standardregisteret. Les mer om dette her


Etter redigering av filen kan du importere den for å oppdatere produktene.
MERK! Om du har åpnet filen i Microsoft Excel og gjort dine endringer der, er det viktig at du lagrer filen som semikolonseparert fil (*.csv) før importen. Det må også slette linjen med rubrikker før du importerer filen. Ta alltid sikkerhetskopi av programmet før du utfører noen import av data!

Importer deretter filen til Mamut på slik måte:

 1. Gå til Fil – Import – Import/Eksport – Produkter.
 2. Marker den firmadatabase du skal importere til.
 3. Klikk på knappen med tre punkter for å bla deg frem til området hvor du har lagret filen.
 4. Huk av for Oppdatere ekstisterende kunder/leverandører/produkter.
 5. Klikk på Import.

Du har nå oppdatert dine produkter med de nye verdiene som angitts i importfilen.

Videre dokumentasjon på Mamut Import/Eksport finner du I Mamuts programfilsmapp, standard plassering på C:\Programfiler\Mamut\ImportExport

Bidragsytere