Mine områder
Hjelp

Hvordan redigere avgiftskoder?

07-08-2009 09:00 (Sist oppdatert 03-12-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1812 Visninger

I avgiftsregisteret vil du finne en oversikt over alle avgiftskoder som er tilgjengelig i programmet. Redigering av avgiftskoder er begrenset til endring av eksisterende koder, og kopiering av eksisterende.

Avgiftsregisteret åpnes enten via Vis - Innstillinger - Firma - Firmainnstillinger - Avgiftsregister, eller via Vis - Innstillinger - Regnskap - Regnskapsinnstillinger - Vedlikehold av avgiftssatser. Marker aktuell avgiftskode og klikk knappen Rediger.
Du kan også redigere avgiftskodene direkte fra Bilagsregistrering. Dette gjør du ved å klikke på pilen ved siden av knappen Kontoplan i verktøylinjen, og velge Avgiftsbehandling. Velg deretter den avgiftskoden du ønsker å redigere, og klikk på Rediger.


Hovedvinduet

 • Avgiftskode: Angir avgiftstypens plassering i listen. Ved å endre denne kan du tilpasse rekkefølgen ved valg i andre moduler. På denne måten blir det enklere å få tak i de avgiftskodene du bruker mest.
 • Beskrivelse: Kan endres dersom du ønsker å angi tydeligere hva den enkelte koden skal benyttes til.
 • Vis i Regnskap: Hvorvidt koden skal komme opp som valgmulighet i bilagsregistrering.
 • Vis i Produkt: Hvorvidt koden skal kunne kobles mot et salgsprodukt.
 • Vis i Ordre/faktura: Hvorvidt koden skal kunne benyttes i Ordre/Faktura-modulen.
 • Vis i Bestilling/Innkjøp: Hvorvidt koden skal kunne benyttes i Innkjøpsmodulen.


Fanekortet Mva.

De tre feltene øverst (Ingen), Mva. eller Eksport angir hvorvidt avgiftskoden har mva-behandling eller ikke. Eksport fra Norge har ikke mva-behandling. Tjenester kan være avgiftsbelagt, se nedenfor.

 • Prosent: Angir prosentsatsen som brukes for å regne ut mva. Du kan ikke endre denne.
 • Funksjon: Kan være Inngående eller Utgående. Salg er 'Utgående mva.' og Innkjøp er 'Inngående mva.'.
 • Standard salgskonto: Denne vil alltid krediteres ved fakturering av produkter med denne avgiftskoden. Unntaket er dersom annen salgskonto er oppgitt særskilt for dette produktet.
 • Standard kostnadskonto: Denne debiteres alltid ved bokføring av innkjøp over denne avgiftskoden. Har du logistikkfunksjonalitet kan kontoen endres under bokføring av et innkjøp. Det finnes også en individuell innstilling per produkt som vil overstyre standard kostnadskonto.
 • Mva-konto: Den kontoen mva-beløpet blir ført på i balansen.
  I feltet til høyre for der man har mva kontoen kan man angi hvilken post i MVA meldingen(Gjelder fom. 1/1/2017, krever versjon 20.1.1822 eller nyere) beløpet skal gjelder for.
 • Mva. forholdstall: Benyttes av bedrifter med delvis mva-fri drift og delvis mva-pliktig. Ved fellesinnkjøp benyttes en prosentvis fordeling som angir hvor mye av prisen på et produkt som skal inngå i avgiftsberegningen.
 • Vis på avgiftsoppgaven: Gjelder versjoner uten regnskap, hvor du kan ta ut en avgiftsoppgave. Her velger du om koden skal være med i oppgaven.

 

Fanekortet Tjeneste utland
Fra og med 1/1/2017 gjelder denne fanen også for import av varer

 • Tjeneste Utland: For avgiftskoder der det skal beregnes avgift ved tjenestekjøp fra utlandet.
 • Fradragsrett/Ikke fradragsrett: Har man fradragsrett for avgifter betalt for tjenester kjøpt i utlandet, settes dette her.
 • Konto for beregnet avgift: Den kontoen som avgiften skal føres på i balansen.
 • Grunnlagskonto 1: Konto for beregningsgrunnlag.
 • Grunnlagskonto 2: Motkonto for beregningsgrunnlag.


Feltet ved siden av konto for beregnet avgift, grunnlagskonto 1, og grunnlagskonto 2 finner du et felt for å angi evt hvor beløpet skal gjelde for MVA-meldingen(Fom 1/1/2017, krever versjon 20.1.1822 eller nyere)

Bidragsytere