avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan redigere/opprette en lønnsart?

16-12-2011 08:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 6597 Visninger

Alle typer lønn som utbetales via programmet er definert som lønnsarter. Det gjelder både time- og månedslønn, skattetrekk og feriepenger for å nevne eksempler. Lønnsartregisteret inneholder en rekke forhåndsdefinerte lønnsarter. I registeret kan du opprette nye lønnsarter og redigere eksisterende dersom du har behov for det. Ved å klikke Dupliser kan du opprette en ny lønnsart med utgangspunkt i innstillingene til en eksisterende. Det kan være hensiktsmessig dersom det bare er små avvik i innstillingene på den nye lønnsarten.

 

 

Du kan skrive ut en liste over alle lønnsarter og innstillinger for disse ved å klikke på Skriv ut.

Slik oppretter du en lønnsart:

1.    Velg Vis - Lønn - Lønnsarter.

2.    Klikk Ny. (Alternativt kan du markere en eksisterende lønnsart og klikke Dupliser).

3.    Sett innstillinger for lønnsarten og klikk OK.

 

Ønsker du å redigere en lønnsart markerer du lønnsarten i listen og klikker Rediger

 

Generelle innstillinger:

Lønnsartnr: Hver lønnsart må ha hvert sitt unike nummer. Nummeret benyttes ved lønnsregistrering og er kun et internt nummer.
Beskrivelse: Skriv inn en beskrivelse av hva lønnsarten gjelder, f.eks. Timelønn, Månedslønn, Fri ulykkesforsikring etc. Teksten vil vises på lønnsslippen.
Kode på lønns- og trekkoppgave: Fra 1. januar 2015 ble lønns- og trekkoppgaven erstattet av A-melding, og det er ikke lengere nødvendig å angi Kode på lønns- og trekkoppgave på lønnsartene.  
Kontonummer for føring i hovedbok: Velg kostnadskonto og balansekonto fra kontoplanen som skal benyttes ved bokføring av lønn ført med denne lønnsarten.

Ordinær lønnsytelse: Her merker du av dersom lønnsarten er en ordinær lønnsytelse, for eksempel månedslønn, timelønn osv.

Tilleggsytelse: Her merker du av dersom lønnarten er en tilleggsytelse, for eksempel bonus osv.

Trekkgrunnlag: Merkes av om beløpet inngår i grunnlaget for forskuddstrekk.

Pensjonsgrunnlag: Styrer om lønnsarten inngår i grunnlaget for Obligatorisk Tjenestepensjon.

Sykepengegrunnlag: Merkes av om beløpet inngår i sykepengegrunnlaget.

Tilskudd til pensjonsordninger: Benyttes når arbeidsgivers andel av arbeidsgiveravgiftspliktige tilskudd og premier til pensjonsordninger skal innrapporteres. Etter overgangen til A-melding skal denne ikke benyttes lengre. Man bør i stedet angi rutinenummer 15. Du finner en oversikt over rutinenumre lengre nede.

Arbeidsgiveravgift: Bestemmer om beløpet skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Systemet beregner da arbeidsgiveravgift på beløpet, som avsettes på systemkonto for arbeidsgiveravgift.

Brutto lønn: Styrer om beløpet skal inngå i begrepet bruttolønn. Ved registrering av lønn på lønnsarter som er merket av for bruttolønn blir det summert en verdi som kan benyttes i formelfeltet. Formelen Mndlonn summerer alle lønnsarter som er merket med bruttolønn.

Innberetningspliktig: Merkes det av her blir føringer på lønnsarten rapportert inn på A-meldingen (du må i tillegg ha lagt inn korrekt Kode i a-melding under fanekortet Innstillinger for A-melding).

Feriegrunnlag: Dersom dette feltet er merket av vil systemet beregne feriepenger og avsette dette korrekt på systemkontoene. Er lønnsarten også merket for arbeidsgiveravgift vil det i tilleggg beregnes arbeidsgiveravgift på feriepengene, som avsettes på respektive systemkontoer.

Utbetalt lønn: Styrer om lønnsarten er en utbetaling eller ikke.

Felt for antall: Gjør det mulig å legge inn en verdi på lønnsarten i kolonnen "antall" ved registrering av lønn.

Felt for pris: Gjør det mulig å legge inn en verdi på lønnsarten i kolonnen "a pris" ved registrering av lønn.

Beløpet skal være negativt: Kjører en sjekk på om beløpet som blir lagt inn ved lønnsregistering er negativt eller ikke, dersom man legger inn et positivt beløp vil man få beskjed om at beløpet skal være negativt.

Skal slåes sammen på lønnsslipp: Gjør at like lønnsarter summeres opp på lønnsslippene.

Antall er antall kilometer: Skal bare merkes av på lønnsarter for kilometergodtgjørelse.

Antallkontrol: Kan være til nytte dersom du har behov for å bestemme satsen ut ifra hvor mange km som kjøres. For eksempel kan en sats gjelde til og med 10.000 km og en annen for det overskytende. Fører du flere kilometer på lønnsarten enn det som er angitt i feltet vil du få en melding.

Rutinenummer: En rutine utfører faste handlinger i systemet. Det er kun i unntakstilfeller at det vil være nødvendig å legge inn rutinenummer på egenopprettede lønnsarter.

Oversikt over rutinenummer og hva rutinen gjør:
1 Trekk av utleggstrekk A
2 Trekk av eget ønsket skattetrekk
3 Utbetaling av feriepenger
4 Skattetrekk, prosenttrekk
5 Skattetrekk, tabelltrekk
6 Utbetaling/tilbakeføring av forskudd
8 Trekk av bidragstrekk
9 Diverse trekk 1
10 Diverse trekk 2
11 Trekk av utleggstrekk B
12 Diverse trekk 3
13 Ikke lenger i bruk
14 Hjemme PC - trekk
15 Tjenestepensjon, Firmaets andel
16 Tjenestepensjon, Ansattes andel
17 Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV

 

Formel - Lønnsgrunnlag: Formelfeltet angir hvor i personalregisteret beløpet til
denne lønnsarten skal hentes fra. Ved føring av månedslønn på en ansatt styrer formelen "g_emp.r_month" at "Felt for pris" skal hentes fra månedslønnen som er registrert på den ansatte. Les mere om formler her.

Innstillinger for a-melding:

Du kan lese mere om innstillingene for A-melding her

Aktuelt brukertips