Mine områder
Hjelp

Hvordan sette opp Mamut til å skrive ut til en etikettskriver i Windows 8/10

09-04-2013 24:15 (Sist oppdatert 25-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1824 Visninger

For å benytte Mamut mot en etikettskriver må denne settes opp i Windows og Mamuts etikett tilpasses for denne skriveren.

 

Først må skriveren settes opp i Windows til å benytte rett etikettstørrelse. Dette gjøres slik:

 1. Åpne Start-menyen og velg Devices and printers.
 2. Høyreklikk på etikettskriveren og velg Printer Properties.
 3. Klikk på knappen Preferences.
 4. Sett Nedtrekkslisten Paper Options til etikett-typen som står i skriveren.
 5. Velg fanen Finishing.
 6. Sett Orientation til Landscape.
 7. Klikk OK.
 8. Du står nå i vinduet <skrivernavn> Properties, klikk på fanekortet Advanced.
 9. Klikk på knappen Printing defaults.
 10. Sett Nedtrekkslisten Paper Options til etikett-typen som står i skriveren.
 11. Velg fanen Finishing.
 12. Sett Orientation til Landscape.
 13. Klikk OK.
 14. Klikk OK en gang til.
 15. Du er nå tilbake til skriver-vinduet, høyreklikk på skriveren og velg Printer Properties.
 16. Klikk på Print Test Page og se om skriveren skriver korrekt og liggende.
 17. I oversikten over skrivere, høyreklikk på skriveren og velg Set as default printer.

Du må også sette Mamuts etikett til å benytte den riktige skriveren og papirstørrelse. Det gjøres slik:

 1. I Mamut åpner du menyen Vis - Innstillinger – Rapporter - Rapport-/Etiketteditor.
 2. Velg fanen Etiketter.
 3. Marker etiketten som skal skrives ut.
 4. Trykk knappen Redigere.
 5. Velg File - Page Setup.
 6. Sjekk at etikettskriveren kommer opp som skriver og huk på for Save printer environment.
 7. Klikk på Page Setup.
 8. Sett så Nedtrekkslisten Paper size til til etikett-typen som står i skriveren (om mulig).
 9. Sett Orientation til Landscape.
 10. Klikk OK helt til du er tilbake i etiketten.

 

Du har nå definert at etiketten er en bestemt størrelse. Dette er sannsynligvis mindre enn området som benyttes av feltene. Tilpass dette slik:

 1. Flytt feltene i rapporteditoren til venstre og tett opp mot Page Header. Feltene må ikke passere utenfor høyre grense til rutefeltet.
 2. Sjekk hvor langt ned på linjalen på venstre hånd linjen Detail ligger. Hvis denne ligger for langt ned i forhold til hvor høy etiketten er ved liggende utskrift vil du få en feilmelding ved utskrift om at «Detail band is too large…». Flytt derfor Detail opp til den er oppunder det nederste feltet i etiketten.
 3. Hvis dette fremdeles ikke er nok må du redusere størrelsen på det største feltet. Klikk på feltet og gå inn på menyen Format.
 4. Sjekk at Snap to grid ikke er haket på. Fjern i så fall denne haken.
 5. Pass på at feltet fremdeles er markert, hold Shift tasten inne og trykk på Pil-opp tasten. Dette vil gjøre feltet mindre.
 6. Når feltet er minsket nok flyttes Detail linjen oppunder igjen.
 7. Velg File - Save.
 8. Velg File - Close og svar Yes på å lagre endringer hvis du får spørsmål om dette.
 9. Trykk Lukk.

 

Test etter dette en utskrift av etiketten.

Bidragsytere