avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan vise delsum på firmarapporter etter oppdatering?

21-11-2011 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 797 Visninger

I Mamut er det mulig å legge til delsummer på tilbud, salgsordre og kreditnota.

Dersom du har oppdatert fra en tidligere versjon vil ikke delsummene automatisk vises på redigerte firmarapporter. Du må da manuelt redigere rapportene etter oppdatering.

Et annet alternativ er at du importerer originalrapporten slik at delsum vises, men du må da gjøre de endringene du tidligere har gjort på nytt igjen. Se denne artikkelen for en beskrivelse av hvordan du importerer originalrapport.


Slik går du frem:

Steg 1: Legg til ny gruppe:

 1. Gå til Vis-Innstillinger-Rapporter-Rapport-/etiketteditor. Du får nå opp en liste over rapporter i Mamut.  
 2. Marker ønsket rapport og klikk Redigere. Rapporten åpnes i redigeringsmodus.  
 3. Høyreklikk på grå gruppedeler Group Header 1:LinkID, og velg 
  Data Grouping.
 4. Klikk knappen Add nede til venstre. Et nytt vindu åpnes (Expression Builder) 
 5. I feltet Group Records by expression <expr> kan du legge til denne teksten:
  g_oTemp.LinePartialSumGroupId
  (Tips! Du kan kopiere teksten ved å markere den og så trykke Ctrl+C på tastaturet. I feltet Group Records by expression kan du trykke Ctrl+V for å lime inn teksten )
 6. Klikk OK to ganger for å gå tilbake til rapport editor.


Steg 2: Legg til ny variabel:

 1. Gå til Report - Variables… i hovedmenyen. Du får nå opp vinduet Report Properties.
 2. Klikk knappen Add nede til venstre og legg inn følgende tekst i feltet Variable name:
  m.lnPartialSum. 
 3. Klikk OK.
 4. Klikk på knapp med tre prikker til høyre for feltet Value to store
 5. I feltet Value to Store in Variable, slett 0 som står der fra før, og legg inn følgende kode:
  iif(g_oTemp.LinePartialSumGroupId > 0 .AND. InList(g_oTemp.LineType,1,2), g_otemp.LineSum, 0 ) 
 6. Klikk OK
 7. Gå til feltet Reset value based on og velg:
  Group:g_otemp.LinepartialSumG i nedtrekkslisten.
 8. Gå til feltet Calculation type og velg Sum i nedtrekkslisten.
 9. Huk av for Release after report
 10. Klikk OK for å lagre ny variabel.


Steg 3: Legg til koden for delsum i rapporten:

 1. Plasser musepekeren på ny gruppedeler Group Footer 2: LinePartialSumGroupID, hold venstre museknapp nede og dra gruppedeleren ca 1 cm nedover. Du får nå et tomt hvitt felt mellom Group Footer 2:LinePartialSumGroupID og Detail. Det er her koden for delsum skal legges inn.
 2. Klikk på knappen ab| i verktøyboksen Report Controls (og marker hvor du ønsker å plassere delsum (i det hvite feltet som beskrevet i punkt1). Vi anbefaler helt til høyre i feltet.
  (Dersom du har slått av visning av Report Controls kan du slå på denne ved å klikke på knappen Report Controls Toolbar i menyen (ikon med hammer og tang))
 3. Vinduet Field Properties åpnes. Legg til følgende tekst i feltet Expression: m.lnPartialSum
 4. Velg fanebladet Format og huk av for Numeric
 5. Legg inn følgende tall i feltet Format expression: 999,999,999,999.99
 6. Velg fanekortet Print when og legg til følgende tekst i feltet Print only when expression is true": m.lnPartialSum<>0
 7. Huk av for Remove line if blank
 8. Klikk OK for å lukke vinduet
 9. Dersom du ønsker å flytte feltet kan du markere det, og bruke piltastene på tastaturet for å flytte det i riktig posisjon.

Steg 4: Formatter feltet 

I steget anbefaler vi å utheve feltet med fet skrift, og å legge til en linje slik at det vises tydelig hvilke linjer som inngår i hver delsum. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en anbefaling.

 1. Endre til Fet skrift (Bold):
  Gå til Format – Font. Her kan du velge at feltet skal vises med Fet skrift (Bold) og også endre skriftstørrelse. Klikk OK når du har valgt ønsket formattering.
 2. Legg til linje:
  Klikk på Line i verktøyboksen Report Control, og musepekeren vil nå vises som et pluss-tegn. Hold venstre museknapp nede og dra ut linjen der du ønsker at den skal være. Vi anbefaler at du plasserer den rett over delsumfeltet InPartialSum.

Når du har gjort ønskede formatteringer kan du velge File – Save for å lagre endringen, og File – Close for å lukke rapportredigering.

Du har nå lagt til felt for delsum på din redigerte rapport. Følg samme beskrivelse dersom du ønsker å legge til feltet på andre redigerte ordre/faktura rapporter. 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips