Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Turi M Sorensen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 51 Visninger

Utbetalinger som faller inn under ordningen har siden 2015 vært rapportert i A-meldingen som lønnsrapportering. Disse opplysningene er imidlertid ikke egnet for månedlig rapportering slik som a-meldingen krever. 
Videre håndterer ikke A-meldingen rapportering på organisasjonsnummer, kun på fødselsnummer. Det har derfor ikke vært mulig å rapportere inntekten på virksomheten dersom denne er opptjent i næring.

A-meldingen skal rendyrkes for lønnsopplysninger fra arbeidsgiver og trygde- og pensjonsutbetalere. Kapitalinntekter og næringsinntekt skal derfor ikke inn i A-meldingen med mindre de har tilknytning til lønn, trygd, pensjon osv. Derfor ble det innført en ny ordning med rapportering 1 gang pr. år for utbetalinger av godtgjøring til opphavsmann til åndsverk fra 2018. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018.

Dersom slike utbetalinger er rapportert via A-meldingen i 2018, må dette korrigeres ved å sende inn en erstatningsmelding. 

OBS! Denne nye innrapporteringsformen med årlig innrapportering av utbetalt godtgjøring til opphavsmann til åndsverk er det ikke støtte for i Mamut, og må derfor gjøres manuelt i Altinn.

Skatteplikten gjelder opptjent beløp for mottaker
Godtgjøringen du utbetaler er skattepliktig inntekt for opphavsmannen (mottaker), enten som kapitalinntekt eller næringsinntekt.

 

Inntekten skal tidfestes etter realisasjonsprinsippet. Det betyr at inntekten skal skattlegges i det inntektsåret den er opptjent. Inntekten er opptjent når opphavsmannen har fått en

ubetinget rett til godtgjøringen. Det er uten betydning for tidfestingen når godtgjøringen skal betales eller når den faktisk ble betalt.

 

Hvis utbetaling av godtgjøringen har skjedd fortløpende eller samlet innen utgangen av inntektsåret og rapportert for dette året, blir inntekten skattlagt i riktig år.

 

Hvis utbetalingen skjer året etter at inntekten er opptjent, kan det føre til at opptjent inntekt blir skattlagt et år for sent.

 

Slik vises rapporterte beløp i skattemeldingen
Rapportert kapitalinntekt blir forhåndsutfylt i post 3.1.12 og inngår i foreløpig skatteberegning.

 

Rapportert næringsinntekt tas inn i skattemeldingen som en informasjonstekst under "Foreløpig oversikt over skatter". Næringsdrivende skal fylle ut næringsoppgave hvor opptjent beløp skal tas med i beregningen av netto næringsinntekt. Dette beløpet overføres til post for næringsinntekt i skattemeldingen.

 

Hjelp mottaker å finne riktig beløp som skal føres i skattemeldingen
Vi ber deg gjøre mottaker oppmerksom på at rapportert utbetalt beløp ikke alltid er riktig skattepliktig beløp som skal stå i skattemeldingen. Du kan hjelpe mottaker med å finne riktig opptjent beløp for 2018. Det opptjente beløpet skal føres i skattemeldingen, hvis dette er et annet enn det rapporterte beløpet.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Grunnlagsdata A-ordningen, Skatteetaten på epost grunnlagsdata@skatteetaten.no

 

Bidragsytere