avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
Morten Heide
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 672 Visninger

Hvis man leverer A-melding fra både Mamut og et eller flere andre lønnsrapporteringssystemer (inkludert direkte fra Altinn) vil man vanligvis få feil på samme og/eller neste måned.

Forklaringen på hvorfor du ikke skal gjøre det finner du beskrevet i denne linken.

Denne artikkelen tar for seg hva du må gjøre om du har kommet til skade å gjøre dette.

Typsike feil som kan oppstå pga dette:

  • Feil skattetrekk og/eller arbeidsgiveravgift på samme måned
  • Feilmeldinger som tilsynelatende ikke stammer fra Mamut på samme måned.

Man får også veldig lett feil på måneden etter, og da desidert vanligst EDAG 108-feilmelding. Dette fordi a-meldinger fra andre systemer tildeler ansatte andre arbeidsforholdID enn Mamut. Disse arbeidsforholdene blir etterlyst i påfølgende måned om de ikke også da rapporteres inn. Gjøres ikke dette, får man EDAG 108.  

Løsningen på alt dette er å rydde opp slik at kun innsending og arbeidsforholdene fra et rapporteringsystem, slik som Mamut, teller.

Beste måten å identifisere at man har sendt a-melding fra forskjellige systemer er å sjekke avstemmingsoppgaven A07 i Altinn.  I rapporten man får fra Altinn finner man fanen innsendingsinformasjon.  Der listes alle registrerte innsendinger opp, uansett hvorfra de er sendt inn.  

Kolonnene MeldingsID ser du ID-nummerene på meldingene.  Mamut sin A-meldingsID starter på 1 og går oppover.  Andre systemer har helt andre måter å numerere sine innsendinger.  Ser du dermed en MeldingsID som ikke er f.eks. kun 34 eller 313, tilhører det nok et annet rapporteringssystem.
Visma Avendo Lønn har noe helt annet, og kan se ut som dette: 2016-10_20160705_103443. 
Visma eAccounting har en annen inndeling, som ser slik ut:
xxxxxxxxx-112015-07072016-153356 (Der x er org/virksomhetsnummer).  
Andre systemer igjen kan inkludere bokstaver og andre tegn.
Selv om man ikke med en gang ser hvilken system a-meldingen kommer fra basert på meldingsIDen, så ser man fort om det er fra noe annet enn Mamut.  

Vi har ikke oversikt over meldingsID oppbygningen til alle de enkelte lønnsystemene, så er man usikker på hvilket rapporteringssystemer meldingsIDen kommer fra bør man sjekke hvilke lønnsprogrammer man selv har brukt nylig, bruker nå og evt hva regnskapsfører bruker. Sannsynligheten er stor for at det er en av dem.  I tillegg til eventuelt Altinn, som vi ser at en del sender direkte fra.

Man må da nullstille/nulle ut samtlige innsendinger fra andre rapporteringssystemer og eventuelle direkte innsendinger fra Altinn for denne måneden slik at man sitter igjen med kun en tellende a-melding fra Mamut. 
Husk at meldingen(e) du evt nullstiller kan ha innhold som ikke er rapportert via Mamut. Da er det viktig at man får det med via Mamut i ny A-melding.

For hvordan å nullstille/sende nullmelding på andre rapporteringssystemer, bes man kontakte supporten til det aktuelle lønnsprogrammet.  For hjelp til å nullstille A-melding sendt direkte fra Altinn, kontakt Altinn support. 

Når man har fått nullet ut alt man ikke ønsker, så vil kun Mamut sin A-melding telle.
Ønsker man å få bekreftet at feilene man tidligere fikk i tilbakemeldingen er borte, kan man sende A-melding på nytt for måneden og se at tilbakemeldingen da er uten feil og med korrekt beløp. 

Bidragsytere