avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
(updated by Turi M Sorensen VISMA ‎06-02-2019 15:31 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 889 Visninger

Mamut er tilrettelagt for en mest mulig fleksibel overgang til et nytt år, og man kan på en enkel måte føre på to regnskapsår samtidig.

 

Som regel er det nødvendig å kunne fortsette bokføringen av forrige regnskapsår en stund etter at man har gått inn i det nye året. I Mamut løses dette ved å endre aktivt regnskapsår i Regnskapsinnstillinger eller manuelt endre år i Bilagsregistrering. Dette gjør at du får et spillerom med hensyn til årsoppgjøret, samtidig som den løpende bokføringen ikke blir skadelidende.

Regnskapsåret avsluttes først når alle posteringer er på plass, og utgående balanse for forrige året er overført som inngående balanse i det nye året. Etter at årsavslutningen er foretatt, er det ikke lenger mulig å bokføre eller endre på bokførte data i det avsluttede året. Skulle det senere oppstå forhold som du i ettertid gjerne skulle hatt med i det avsluttede regnskapet, er den eneste løsningen å ta med dette som en korreksjonspostering året etter. Slike sikkerhetstiltak er påkrevet dersom løsbladforskriftenes krav om ikke slettbare lagringsmedier skal etterkommes.

 

Regnskapsperioder og -år

Regnskapet i Mamut har standard 13 regnskapsperioder. Periode 1 til 12 er årets tolv måneder, periode 13 skal brukes til å postere årsoppgjørsposteringene. Regnskapsmodulen er laget slik at du som bruker skal ha mest mulig fleksibilitet ved overgang til ett nytt år. Det innebærer at du ikke trenger å gjøre noe spesielt for å ta systemet i bruk ved overgang til nytt år, utover å opprette et nytt regnskapsår. Se under hvordan de ulike modulene bestemmer hvilket regnskapsår føringer blir bokført i.

 

Ordre/Fakturamodulen

I Mamut er det mulig å styre hvilken periode (dato) en faktura skal bokføres i ved å sette ønsket fakturadato i feltet "Fakturadato" i Ordre/Faktura-modulen. Det er datoen som skrives inn her som bestemmer hvilken periode fakturaen blir bokført i. Hvis du ikke legger inn en fakturadato vil systemdatoen bli brukt. Bruker du en fakturadato som tilhører en lukket periode, så vil programmet bokføre fakturaen på første åpne periode.

 

Innkjøpsmodulen

I innkjøpsmodulen er det fakturadatoen som settes ved bokføring av innkjøp som bestemmer periode og regnskapsår.

 

Lønnsmodulen

I Lønnsmodulen vil systemdato bli brukt som standard lønnsår. Dersom du skal kjøre en lønnskjøring for et tidligere år, så må du endre lønnskjøringsdato før du begynner å registrere lønnen. Les mer her 

 


Bidragsytere