Mine områder
Hjelp

Kan jeg opprette en valutakonto i Mamut?

12-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 12-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1192 Visninger

Dersom du har en egen konto for valuta i din bank, kan denne knyttes mot en hovedbokskonto med valutafunksjonalitet. Ved bruk av valutakonto vil du ha full oversikt over valutabeholdningen på denne kontoen. Det er kun balansekontoer, unntatt reskontrokontoer, som kan defineres som valutakontoer.

Slik oppretter du en valutakonto:

 1. Gå til Vis - Regnskap - Kontoplan.
 2. Klikk på knappen Ny (Ctrl+N).
 3. Legg inn kontonummeret på den nye kontoen din, for eksempel 1931.
 4. Klikk OK.
 5. Legg inn ønsket navn på kontoen.
 6. Velg fanekortet Avansert.
 7. Velg korrekt valuta i nedtrekkslisten Valuta.
 8. Merk av for Bank/post/kasse. Dette definerer at kontoen er en Bank/post/kasse konto.
 9. Kontroller at øvrige innstillinger på kontoen er korrekt.
 10. Klikk Lagre.

 

Dersom du ønsker å avstemme din valutakonto i bankavstemmingsmodulen i programmet, må du i tillegg merke av for Bankavstemming under fanekortet Avansert på kontoen. Funksjonen for bankavstemming finner du under Vis - Regnskap - Bankavstemming.


For kontoer som er satt opp som valutakonto vil du kunne kjøre ut en egen rapport, Valutakontoutskrift, som gir full oversikt over valutakontoen. Her vil du se alle føringer gjort mot den aktuelle kontoen, både i valgt valuta og i klientvaluta (altså valutaen regnskapet ditt er i). Rapporten finner du ved å gå til Fil - Skriv ut - Regnskap. Her kan du sette utvalg på Regnskapsår, periode og konto. Rapporten er kun tilgjengelig i Mamut Enterprise E5.

Selv om kontoen er satt opp som en valutakonto, vil Mamut alltid regne om til klientvalutaen ved bokføring, da alle beløpene i hovedboken skal være i samme valuta. Det er derfor viktig at valutakursene holdes oppdatert. Det gjøres ved å velge Vis - Regnskap - Valuta.

Merk! Du kan ikke benytte valutakonto i feltet Motkonto i bilagsregistrering.

NB! Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Mamut Enterprise E5.

Bidragsytere