Mine områder
Hjelp

Kom i gang med Avtalefakturering/Abonnementsfakturering (video)

23-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 09-05-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2062 Visninger

Ved hjelp av avtalefakturering, eller abonnementsfakturering, kan du opprette avtaler og regelmessig fakturere kundene dine.
For å aktivere funksjonen, må du gå inn i innstillingene og merke av for at du ønsker å bruke det.

Slik går du frem:

  1. Velg Vis og klikk Innstillinger.
  2. Klikk knappen Firma.
  3. Velg fanekortet Innstillinger per modul, og klikk på knappen Ordre/faktura.
  4. Merk av for Bedriften benytter avtalefaktura.
  5. Klikk Ok.
  6. Etter å ha startet programmet på nytt, vil du få opp Avtalefakturering ved å velge Vis og peke til Tilbud/Ordre/Faktura.

I avtaleregisteret finner du oversikten over alle avtalene dine. Det er det første vinduet du kommer inn i når du velger Vis - Tilbud/Ordre/Faktura -Avtalefakturering. Det er i dette vinduet du blant annet oppretter nye avtaler, og ser når neste kjøring på eksisterende avtaler er.

En avtale er en mal som er felles for alle kunder som skal faktureres for den samme avtalen eller abonnementet. Det vil si at det knyttes flere kundeavtaler til hver avtale. En avtale kan for eksempel være et abonnement på en avis, alarm eller for eksempel en leieavtale eller lignende. Du bør opprette én avtale per abonnement eller avtale du skal fakturere på bakgrunn av. I avtalen legger du til de produktene og/eller tjenestene som skal inngå i avtale-/abonnementsfakturaen, og setter innstillinger som skal gjelde for ordre som genereres basert på avtalen. Se referanser for hvordan opprette en ny avtale.

Ved hjelp av en veiviser kan du enkelt opprette salgsordre på bakgrunn av avtaler. Veiviseren startes ved å klikke på knappen Ordre/Faktura i verktøylinjen i avtaleregisteret. I veiviseren kan du bestemme hvilke avtaler du vil generere ordre for, og også om det skal være en bestemt kunde eller alle kunder.

Ved å klikke på knappen Vis avtale vil du kunne se detaljer om avtalen, men ikke kunne redigere informasjon i avtalen. Knappen vil kunne gi informasjon til brukere som ønsker mer informasjon om avtalens innhold, men som ikke har tilgang til å redigere avtaler.

Knappen Frekvensregister tar deg direkte til Standardregisteret hvor du kan opprette og vedlikeholde frekvenser. Frekvenser styrer når/hvor ofte det kan opprettes salgsordre på grunnlag av kundeavtaler som er knyttet til en avtale. Det finnes to typer frekvenser: Antall dager og Fast dato i måneden. Dersom du velger Antall dager vil det gå X antall dager fra du sist genererte salgsordre til du kan generere på nytt. Ved bruk av Fast dato i måneden vil du kunne sette for eksempel: dager=1 og måneder=3. Du vil da kunne opprette salgsordre den 1. hver 3. måned.

Ved å klikke Skriv ut vil du kunne skrive ut en rapport som viser fremtidige avtalefakturaer.


Bidragsytere