cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Mamut One

Sort by:
Denne artikkelen tar for seg hvordan du sender en elektronisk faktura fra Mamut One fra den Autoinvoice-løsningen. 
View full article
03-09-2018 14:53 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 5211 Views
Ofte stilte spørsmål om Elektronisk handelsformat (EHF), efaktura, autoinvoice,B2C
View full article
01-02-2015 20:45 (Updated 02-06-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 12584 Views
Via AutoInvoice kan man sende efaktura direkte til privatpersoner via tjenesten Visma Autoinvoice, slik at den havner i kundens nettbank. Dette kalles også eFaktura B2C. Man benytter da Nets sitt nettverk for å levere fakturaene til den aktuelle kunden i deres nettbank.
View full article
21-09-2018 14:59 (Updated 07-05-2020)
 • 1 Replies
 • 1 kudos
 • 2207 Views
  Først kan du prøve å midlertidig stoppe  brannmur og antivirus tjenester. Dette er først for å utelukke at det blokkerer forbindelsen mellom Mamut og Internet Explorer som Autoinvoice bruker for å vise innhold i Sendte/Mottatte dokumenter.   Kontroller at maskinen din er koblet til Internett, og prøv å starte Mamut-programmet på nytt. Hvis dette ikke hjelper, kan det hende at du må starte AutoInvoice-tjenesten på nytt. Hvordan restarte Autoinvoice-tjenesten :   Høyreklikk på Start-knappen i nedre venstre hjørne av skjermen og velg Datamaskinbehandling. I venstre menyen utvider du Tjenester og programmer og velger Tjenester. Finn Mamut.AutoInvoice.Service tjenesten, høyreklikk på den og velg Start eller Start på nytt (avhengig av hva som er tilgjengelig) Start Mamut-programmet på nytt og prøv å åpne Autoinvoice på nytt.     Hvis det bare er Sendte/Mottatte dokumenter som du ikke kan åpne, må du også sjekke om  https://*.visma.net  er lagt til  Trusted Sites i Internet Explorer-innstillinger (dvs. ikke Windows Edge)   Trykk på Verktøy (Alt+X)  - tannhjulet i øverste høyre hjørnet. Alternativer for internett Fanekortet Sikkerhet - Klarerte områder - Nettsteder Legg til dette nettstedet i sonen : https://*.visma.net  Legg til - Lukk - Ok       Når du er ferdig, åpner du lenken:   https://autointerface-embeddable.visma.net    i Internet Explorer på samme maskin for å se hva slags melding du mottar. Hvis du kommer til en side som sier "Firma UUID er påkrevd for godkjenning." uten andre meldinger eller feilmeldinger, bør du også kunne åpne Sendte/Mottatte dokumenter i Mamut.   Hvis ingenting skjer når du prøver å gå til Sendte/Mottatte dokumenter i Mamut, det vil si  at det ikke åpnes noe vindu i det hele tatt, må Mamuts programfiler repareres da filen MBS_Autoinvoice_eUI.exe kan være borte fra mappe C: \ Program Files (x86 ) \ Mamut \ Bin \ Autoinvoice   Slik reparerer du Mamut-programfiler https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Mamut-One/Hvordan-reparere-programfilene-til-Mamut/ta-p/27297   Opplever du fortsatt problemer med Autoinvoice i Mamut, kontakt  Mamut Supportsenter på telefon 815 55 470. Du  vil bli spurt om kundenummeret ditt. Dette for at vi lettere skal kunne finne deg i vår database, og se om du har en gyldig serviceavtale.   Kundenummeret ditt finner du i ditt Mamut program ved å velge Hjelp - Om.    Du kan også registrere din henvendelse via programmet eller sende e-post til support@mamut.no for å få hjelp.
View full article
09-04-2020 12:46 (Updated 09-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 420 Views
Det kan oppstå problemer med utskrift til PDF fra Mamut når denne driveren ikke fungerer som den skal. Dette kan komme av problemer med installasjon, konflikt med andre drivere eller oppsett i Windows.
View full article
17-01-2013 08:00 (Updated 20-02-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 31974 Views
Ved sending av eFaktura er det noen krav til informasjon som må være på plass. Hvis informasjon mangler eller er feil, vil XML genereringen feile og du vil få opp en feilmelding som spesifiserer hva som er feil eller mangler
View full article
08-12-2017 12:53 (Updated 23-10-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 7257 Views
Du kan få ulike feilmeldinger i Mamut ved aktivering av Outlook-integrasjonen. Eksempler på disse kan d se i denne artikkelen
View full article
21-12-2012 08:00 (Updated 25-09-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 3023 Views
Vi har utviklet en ny AutoInvoice-integrasjon i versjon 22.0 av Mamut, som dere nå har fått tilgang til å aktivere. Den nye integrasjonen gjør det mulig å sende og motta elektronisk faktura (f.eks EHF) direkte i Mamut programmet, uten at man trenger å benytte Mamut Online og medfølgende synkronisering. Vennligst les igjennom denne artikkelen nøye før dere aktiverer integrasjonen.
View full article
03-09-2018 14:34 (Updated 11-09-2019)
 • 2 Replies
 • 1 kudos
 • 12646 Views
Etter installasjon av oppdateringen til Windows 10 versjon 1709 som også er kalt Fall Creators Update kan man oppleve kommunikasjonsfeil mellom Mamut og Outlook.
View full article
29-11-2017 11:51 (Updated 14-08-2019)
 • 8 Replies
 • 1 kudos
 • 5588 Views
Ved fakturering av en ordre kan du få tildelt et automatisk KID-nummer for fakturaen. KID-nummeret gjør det enklere å finne frem til hvilken faktura som er blitt betalt.    For at du skal kunne benytte deg av automatisk KID-nummer må du opprette en såkalt OCR-avtale med din bankforbindelse. Du vil da få både brukerveiledning og annen relevant informasjon. Det er likevel en del generelle innstillinger i Mamut som må gjøres, og dette kan du lese mer om i denne artikkelen. For øvrig informasjon henviser vi til brukerveiledning som følger med din OCR-avtale. 
View full article
09-08-2010 09:00 (Updated 14-08-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 7062 Views
I versjon 19 av Mamut støttes nå å sende en elektronisk faktura rett til en kundes nettbank via tjenesten Visma Autoinvoice. Dette kalles også eFaktura B2C. Det brukes da Nets sitt nettverk for å levere fakturaene til den aktuelle kunden i deres nettbank.
View full article
15-10-2015 21:36 (Updated 15-03-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 3196 Views
Man kan få feilmelding om oppdatering av lager ved levering av ordre.
View full article
27-10-2016 21:59 (Updated 08-03-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 833 Views
Fakturatjenesten Visma Autoinvoice kan håndtere alle former for å levere en faktura til en kunde, både elektronisk, per print eller per mail. Denne artikkelen beskriver hvordan du kan sette opp innstillingene på kunden slik at du bestemmer om en kunde skal få print, en annen e-post og en tredje eFaktura. Dette er veldig fordelaktig da det effektiviserer det å sende ut fakturaer selv om mottaker vil ha den per brev eller mail og ikke eFaktura.
View full article
16-06-2016 22:30 (Updated 08-03-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 851 Views
Det er flere grunner til at sending av eDokument feiler, men som oftest er årsaken at påkrevd informasjon mangler. I denne artikkelen har vi listet de vanligste feilkildene.
View full article
07-01-2014 08:00 (Updated 25-02-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 2126 Views
Du kan opprette tekstmaler for e-poster med f.eks. salgsordrer, fakturaer eller kreditnotaer. Dette kan være nyttig for å spare tid ved standardiserte utsendelser av til eksempel fakturaer på e-post.
View full article
16-10-2013 09:00 (Updated 25-02-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1240 Views
Dersom du ønsker mulighet for å skreddersy rapporter etter eget ønske har du mulighet til å bruke eksport til Pivot i Microsoft Excel. I Excel har du mulighet til å lage egne rapporter basert på tall fra Mamut og disse gir mulighet til et dynamisk filter som gir rapportene deres en ny dimensjon.
View full article
17-08-2013 24:59 (Updated 25-02-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 610 Views
Hvis du har aktivert integrasjonen med Outlook på brukeren i Mamut, men det ikke kommer noen verktøylinje i Outlook, kan det være litt forskjellige ting som er årsak. Her er de fleste årsakene med løsninger.
View full article
21-12-2012 08:00 (Updated 25-02-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1717 Views
Når integrasjonen mellom Outlook og Mamut er aktivert, kan det forekomme feilmeldinger i Outlook relatert til dette.
View full article
21-12-2012 08:00 (Updated 25-02-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1716 Views
I det siste har noen kunder opplevd at ved opprettelse av nye dokumenter i Mamut opprettes de med feil filnavn og blir ikke lagret i Mamuts dokumentmappe. Dette fører til at dokumentene ikke kan åpnes senere.   Det ser ut til at en årsak til dette er om man i Word har satt opp at standard filtype er noe annet enn .Docx.   Løsningen er da å gå inn i Word på Fil - Alternativer - Lagre. Øverst kan filformat velges. Pass på at dette er satt til et format som lagrer som *.docx. Eksempler på dette er "Word dokument (.docx)" eller "Strict Open XLM dokument (.docx)".
View full article
14-02-2019 11:12 (Updated 14-02-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 291 Views
For å kunne bruke Mamuts integrasjon med Outlook i Office 2013 på Windows 8, må du installere filen msaddndr.dll fra Microsoft før Mamut installeres eller før Mamuts tillegg for Outlook registreres.
View full article
21-12-2012 08:00 (Updated 06-02-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1322 Views