Mine områder
Hjelp

Ny Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) fra 2017 for Mamut One

22-09-2016 19:22 (Sist oppdatert 23-01-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 4805 Visninger

Den nye oppgaven kalles «Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)» og erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift

Bakgrunnen for endringene:

Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten, som i sin tur betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift, og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.

Når skal man begynne med den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)?

Den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) gjelder alle transaksjoner som er utført fra og med 1. januar 2017. For transaksjoner som er foretatt i 2016 skal den gamle omsetningsoppgaven benyttes.

Hvordan ser den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen) ut?

Et bilde av den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen) finnes nedenfor. Den vil bestå av tilsammen 19 poster, mot 11 poster i dagens omsetningsoppgave.

Noen av postene er nye, andre er endret. For å gi en bedre oversikt, er postene gruppert som følger:
Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Post 2: Samlet omsetning innenfor merverdiavgiftsloven + innførsel
Post 3-7: Innenlands omsetning og uttak
Post 8: Utførsel av varer og tjenester
Post 9-11: Innførsel av varer
Post 12-13: Omvendt avgiftsplikt
Post 14-16: Fradrag for innenlands inngående MVA
Post 17-18: Fradrag for innførselsmerverdiavgift
Post 19: Sum avgift (å betale/til gode)

Mamut One og overgangen til ny Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding):

Den nye Skattemelding for merverdiavgift vil være tilgjengelig fra neste versjon av Mamut, som skal være klar i god tid før 1/1 2017.

Ved oppdatering til ny versjon vil det i Mamut bli lagt til nye avgiftskoder i avgiftsregisteret, samt at det vil opprettes nye momskontoer i kontoplanen.
Nærmere informasjon om dette vil være tilgjengelig når den nye versjonen er klar til release.
I skrivende stund er datoen for release av den nye versjonen ikke fastsatt.

Vi anbefaler at Dere benytter tiden frem til 1/1 2017 til å forberede dere best mulig, og sette dere inn i de nye reglene.

Klikk her for kurs som tar for seg den nye MVA-oppgaven for 2017

Bidragsytere