avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Isabel Hernandez VISMA ‎07-01-2019 14:54 )
Isabel Hernandez
  • 6 Svar
  • 1 Liker
  • 425 Visninger

De nye satsene i statens særavtaler er slik:

Kr      4,03 Kilometergodtgjørelse med egen bil (økt fra kr 3,90)

Kr  780,00 Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting (økt fra kr 754)

Kr  307,00 Diettgodtgjørelse for reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer (økt fra kr 297)

Kr  570,00 Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer (økt fra kr 552)

Kr  435,00 Nattillegg (økt fra kr 430)

 

Skattedirektoratet har gitt følgende grenser for trekkfri utbetaling:

Kr     3,50 Kilometergodtgjørelse med egen bil (uendret)

Kr 578,00 Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting på hotell (økt fra kr 569)

Kr 161,00 Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting på pensjonat (økt fra kr 159)

Kr   89,00 Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting på hybel/brakke, priv. (økt fra kr 88)

Kr 200,00 Diettgodtgjørelse for reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer (nedjustert fra kr 297)

Kr 400,00 Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer (nedjustert fra kr 552)

Kr 435,00 Nattillegg (økt fra kr 430)

 

Differansen mellom statens avtale sin satser og skattedirektoratets forskuddsatser er skattepliktig fordel for den ansatte.

 

Eksempel:

Bilgodtgjørelse: Avtale kr 4,03 - trekkfritt kr 3,50 = trekkpliktig kr 0,53

Døgndiett: Avtale kr 780 - trekkfritt kr 578 = trekkpliktig kr 202

 

NB! De nye diett- og bilgodtgjørelse-satsene er dessverre ikke automatisk oppdatert i den siste versjonen av Mamut, versjon 22.1.1333. Løsningen er å manuelt oppdatere eksisterende lønnsarter/lage nye lønnsarter å legge inn satsen manuelt i formelfeltet på lønnsartene.

Bidragsytere
Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Hva er diett for nytt døgn over 6 timer?

Skal det være kr. 780,- eller kr. 307,- (som i 2018)?

 

Trekk 30% for lunsj på dagdiett (kr. 570,-).

Skal 30% trekkes av kr. 570,- eller kr. 780,- (som i 2018)?

Hei!

 

Diett for nytt døgn over 6 timer:

Statens sats: kr. 307

Skattedirektoratets sats: styres av type overnatting døgnet før, eks: overnatting på hotell: kr. 578

 

Trekk for lunsj på dagreiser: 30 % trekk:

Statens sats: 30 % av 780 (uavhengig av reisens varighet).

Skattedirektoratets sats: varer reisen 6-12 timer: 30 % trekk av 200 kr

varer reisen over 12 timer u/overnatting: 30 % trekk av 400 kr

 

 

Med vennlig hilsen
Isabell Hernandez
Supportkonsulent
Visma Mamut AS

 

CONTRIBUTOR *

Jeg har et teknisk spørsmål. Finnes det noen anbefalinger for hvilke lønnsarter jeg kan benytte når jeg skal lage en lønnsart for trekkpliktig diettgodtgjørelse for reise 6-12 timer? Kan jeg overskrive feltet "Formel - lønnsgrunnlag" uten videre? Hva betyr garates og tallet som står i parentes på lønnsartene?

(updated by Isabel Hernandez VISMA ‎09-01-2019 14:49 )

Hei!

 

Du velger selv ønsket nummer ved opprettelse av ny lønnsart. Nummeret har ingen betydelse, så der kan du velge et nummer som ikke er i bruk fra før. Det viktigste er avhukninger og a-meldingskode samt kontoer. Du velger selv om du lager en helt ny lønnsart, eller om du velger å duplisere f.eks. LA 870 som er en standard lønnsart i Mamut for trekkpliktig diett, for å så redigere denne. Garates-kodene som vises i standard lønnsarter i Mamut er systemopprettede formler, det går helt fint å overskrive de ved å legge inn satsen/beløpet manuelt direkte inn i formelfeltet. Man må da bruke punktum i stedet for komma som desimaltegn.

 

Ta gjerne kontakt med Mamut Support direkte via telefon (tlf: 815 55 470),  e-post (support@mamut.com) eller chat dersom det er flere spørsmål relatert til artikler eller programmet. 

 

Med vennlig hilsen
Isabell Hernandez
Supportkonsulent
Visma Mamut AS

 

 

 

 

CONTRIBUTOR *

Takk for et grundig svar. Når du nevner LA 870 som eksempel, ser jeg at denne lønnsarten på innstillinger for a-melding er benevnt som "Inntekt - utgiftsgodtgjørelse - Reise kost". Denne trekkfrie dietten (LA 860) har a-meldingskoden "Inntekt - Utgiftsgodtgjørelse - Reisekost med overnatting på hotell". Bør det være samsvar mellom a-meldingskodene som gjelder lønnsarter med overnatting på hotell? Da jeg redigerte lønnsarter ble jeg bedt om å sjekke avhukinger på lønnsarten med denne meldingen: "Det kan være ugyldig kombinasjon av arbeidsgiveravgift og A-meldingskode". Er det en standardmelding eller en melding som kommer fordi jeg har gjort en feilregistrering?

Hei!

 

Dersom du velger å opprette nye lønnsarter eller kopiere eksisterende lønnsarter som f.eks. LA 870, som jeg brukte i eksempelet her over. Så må du også redigere den nye lønnsarten og legge inn riktige avhukninger, a-meldingskode og kontoer, dersom det ikke skal være helt lik den lønnsarten som du valgte å kopiere. Dersom du er usikker på hvilke innstillinger den nye lønnsarten/e du oppretter skal ha, anbefaler jeg at du tar kontakt med en autorisert regnskapsfører eller Skatteetaten som kan besvare slike spørsmål. 

 

Mamut support kan dessverre ikke besvare hvilke type innstillinger dupliserte/egen opprettede lønnsarter skal ha. Vi kan kun informere om hvilke oppsett standardlønnsarter er lagt opp med, dersom kunder spør om det. Da dette er data som finnes lagt opp i systemet. 

 

Da dette ikke er et supportforum, så anbefaler jeg dere til å ta kontakt med Mamut support direkte fremover ved spørsmål:

Telefon: 815 55 470,  e-post: support@mamut.com eller chat (start chat via Visma Community eller i ditt Mamut-program under Visma Mamut Supportsenter).

 

 

 

Med vennlig hilsen
Isabell Hernandez
Visma Mamut AS