Mine områder
Hjelp

Regler for arbeidsgiveravgift fra 01.01.2007

07-03-2007 08:00 (Sist oppdatert 12-11-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 886 Visninger

Fra og med 01.01.2007, vil den differensierte arbeidsgiveravgiften bli delvis gjeninnført, og det er ikke lenger refusjon av arbeidsgiveravgift for de over 62 år.

Gjeninnføringen innebærer at man i korte trekk går tilbake til de fem sonene og satsene som var i 2003. I tillegg opprettes to nye soner, hvorav den ene skal fortsette en fribeløpsordning. I tillegg vil enkelte kommuner bytte sone. Beregningsreglen skal endres slik at det nå er kontorkommunen som styrer hvilken sats som skal benyttes i beregningen, og ikke den enkelte ansattes kommune.

 

I Mamut er det lagt til rette for dette. Det eneste du som bruker må passe på, er at det er registrert en kommune i firmainnstillingene dine. Disse finner du ved å gå på Vis – Innstillinger - Firma. I feltet for Kommune må det stå et gyldig kommunenummer.

De nye sonene og satsene blir som følger:

Sone 5:          0,0%

Sone 4a:        7,9%

Sone 4:          5,1%

Sone 3:          6,4%

Sone 2:        10,6%

Sone 1a:      10,6% (inntil fribeløpet, deretter 14,1%)

Sone 1:        14,1%


Fribeløpet er økt til kr 500.000,-, bortsett fra for veitransportbransjen (statuskode GG), hvor det gamle fribeløpet skal være gjeldende (kr 250.000,-).

Dersom du er innenfor veitransportbransjen, endrer du fribeløpet ved å gjøre følgende:

  1. Velg Vis – Innstillinger – Regnskap.
  2. Velg fanekortet Modulinnstillinger.
  3. Klikk på knappen Lønn.
  4. Velg Lav sats i nedtrekkslisten for Fribeløp for arbeidsgiveravgift.

I samme vindu kan du sette følgende innstillinger for arbeidsgiveravgift:

BRUK VANLIGE SATSER FOR ARBEIDSGIVERAVGIFT 

Etter installasjon av ny versjon vil innstillingen for ”Bruk vanlige satser for arbeidsgiveravgift” være standard. Det skal benyttes vanlige satser frem til fribeløpet er nådd.

Ved utskrift av terminoppgaven gjøres det en sjekk på om fribeløpet er brukt opp. Hvis det ikke er det, forstetter systemet å bruke vanlig sats i neste termin.

Rest av fribeløp kalkuleres før hver lønnsavregning basert på foregående, hele AGA-terminer. Dersom man avregner lønn i periode 3 før terminoppgave for termin 1 er skrevet ut, får man beskjed dersom fribeløpet er brukt opp og at det heretter må benyttes nye AGA-satser.

 

BRUK OVERGANGSSATSER FOR ARBEIDSGIVERAVGIFT

Dersom du får melding om at fribeløpet er brukt opp, får du spørsmål om du ønsker å endre innstillingene for arbeidsgiveravgift. Dersom du svarer ”Ja” på dette spørsmålet endres innstilling for beregning av AGA til å benytte overgangssatser for neste termin.


UNNTAK: SKAL IKKE BRUKE OVERGANGSSATSER
 

Denne innstillingen vil være aktuell å benytte for virksomheter som ikke omfattes av EØS-avtalens statsstøtteregler. Dette gjelder jordbruk, skogbruk, fiske og en rekke andre relaterte næringer.


UNNTAK: SKAL KUN BRUKE OVERGANGSSATSER (UTEN FRIBELØP)
 

Foretak som driver virksomhet innen nærmere angitte næringer (de såkalte EØS-næringene), må fortsatt beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats av lønn og godtgjørelse, uavhengig av hvor den ansatte er bosatt. Dette gjelder nå også transportsektoren.

 

Oversikt over hvilken sone de enkelte kommunene tilhører, finner du her.

Finansdepartementets side for differensiert arbeidsgiveravgift finner du her.

Bidragsytere