avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Skattefrie organisasjoner og innrapportering av utbetalinger på under kroner 10.000 i A-meldingen

22-12-2016 21:06 (Sist oppdatert 14-08-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1916 Visninger

Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10.000 kr. Overskrider man beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om hele beløpet.

 

Som hovedregel er skattefrie organisasjoner pliktige til å betale arbeidsgiveravgift av all lønn eller annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag; herunder også av lønnsutbetalinger under kr 10.000 pr lønnsmottaker i inntektsåret.

(I 2015 var grensen 8.000 pr lønnsmottaker i inntektsåret)

 

I 2015 måtte man, som skattefri organisasjon, selv ha oversikt over om ansatte var under eller over oppgavepliktig grense og utelukkende rapportere lønnsinntektene på de ansatte, hvis de kom over grense for oppgavepliktig lønn.

 

Fra 2016 er det laget en ny skatte- og avgiftsregel som du kan benytte dersom du fortløpende ønsker at innrapportere lønn under den oppgavepliktige grense på 10.000 kr. Når denne brukes er det ikke lengre nødvendig å vurdere om beløpene som utbetales passerer grensen på 10.000 kr. eller ikke.

 

Skatte- og avgiftsregelen heter “skattefriOrganisasjon”. Denne vil være tilgjengelig, når du har oppdatert Mamut til versjon 20.1.1822, og den kan brukes på A-meldinger, som gjelder fra og med Januar 2016.

 

Nyeste versjon av Mamut kan lastes ned på følgende link:

https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Mamut-One/Last-ned-nyeste-versjon/Oppdatering-av-eksi...

 

Hvordan håndterer du som skattefri organisasjon utbetalinger under oppgavepliktig grense i Mamut i 2016?

 

Det anbefales, at du fortsetter med samme løsning, som er benyttet i 2015, også i 2016 hvor utbetalinger på under 10.000 kr. kjøres på en lønnsart med A-meldingskoden “Inntekt - Kontaktytelse - Ikke skattepliktig inntekt”. Denne lønnsart skal ha følgende innstillinger:

 

 

 

Inntekter ført på lønnsarter med denne koden vil ikke bli innrapportert i A-meldingen. Arbeidsforholdet til den ansatte, beregnet arbeidsgiveravgift samt andre inntekter/fradrag/forskuddstrekk vil bli innberettet som vanlig.

 

Vær oppmerksom på at når man benytter A-meldingskoden «Inntekt – Kontantytelse – Ikke skattepliktig inntekt» vil, og skal, dette gi avviket «MAGNET_EDAG-184 Sum avgiftsgrunnlag totalt for kalendermåneden er ulik sum avgiftspliktige inntekter for alle inntektsmottakerne. Avviket kan være korrekt ved for eksempel utbetalinger under rapporteringsgrensen for inntektsmottakere eller rapportering for foretak som ikke er pliktige til å betale arbeidsgiveravgift.». Dette er et retningslinje avvik, og man kan se bort fra dette under forutsetning av at beløpene som oppgis i avviket stemmer.

 

For å kontrollere om ansatte har fått utbetalt høyere enn 10.000 kr. i 2016 anbefales det at utskrive rapporten “Utbetalinger pr. ansatt/lønnsart” med utvalg på lønnsarten, som er benyttet for Lønn under oppgavepliktig grense og på den måte sjekke om noen ansatte er kommet over grensen på 10.000 kr.

 

Hva gjør jeg hvis jeg har ansatte som har fått mere enn 10.000 kr.?

 

Overstiger lønnen til ansatte 10.000 kr. anbefales det å opprette en ny lønnsart med den nye skatte- og avgiftsregel  “skattefriOrganisasjon”. I dette eksempel tas det utgangspunkt i at man ønsker å innrapportere lønnen på A-meldingskoden “Inntekt - Kontantytelse - Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv”.

 

Før dere oppretter denne lønnsarten må dere gå til: Fil - Systemdato og endre systemdato til eks. 01.12.16. Husk at det er viktig å sette tilbake systemdato etter at du har opprettet lønnsarten.

 

Gå til Vis - Lønn - Lønnsarter og finn standardlønnsart “150 - Styrehonorar, innlending”.

Marker denne og klikk Dupliser (Ctrl + G).

Velg Ja og Ja.

 

Angi ønsket beskrivelse øverst og velg fanekortet Innstillinger for A-melding. Her velges skatte- og avgiftsreglen “skattefriOrganisasjon”.

 

Lønnsarten vil da se ut som følgende:

 For å korrigere slik at hele lønnsbeløpet for 2016 innberettes, må det lages en ny lønnskjøring. Dette kan gjøres i desember.

 

I nedenstående eksempel har den ansatte mottatt kr 10 000 i oktober.

Dette er kjørt i lønnsregistreringen med utbetaling i oktober, og arbeidsgiveravgiften av de 10 000 er innrapportert i A-meldingen for oktober.

 

I desember mottar den ansatte 5 000 ekstra, og da må følgende gjøres for få innrapportert hele inntekten på til sammen 15 000 på den ansatte (i eksemplet innrapporteres det på Inntekt - Kontantytelse - Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv med skatte- og avgiftsregel “skattefri organisasjon”, men det kan selvfølgelig også være på en annen lønnsart/A-meldingskode f.eks. fastlønn, som er satt opp skatte- og avgiftsregel “skattefri organisasjon”):

 

 

Ved å følge ovenstående får man i desember innrapportert hele inntekten på den ansatte på A-meldingskoden Inntekt - Kontantytelse - Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv med skatte- og avgiftsregel “skattefri organisasjon”, men man får kun arbeidsgiveravgiften av differansen på de overskytende 5 000 med i A-meldingen. Arbeidsgiveravgiften på de 10 000 er allerede innrapportert i A-meldingen for oktober.

 

Fra 2017 kan man unnlate at benytte lønnsart tilsvarende lønnsart 84 (i ovenstående eksempel) til utbetalinger under 10.000 kr. og i stedet benytte en lønnsart tilsvarende lønnsart 151 (i ovenstående eksempel) fra første krone. Da slipper man løpende at vurdere om beløpene som utbetales passerer grensen på 10.000 kr. eller ikke.

 

NB: Man må dog være oppmerksom på at det blir nødvendig å overstyre skattetrekk på lønnsutbetalinger under 10.000 kr. hvis man ikke ønsker beregning av forskuddstrekk på denne type utbetalinger.

 

Man kan overstyre skattetrekk i lønnsregistreringen ved at markere for “Overstyr skattetrekk” og legge lønnsart 991 eller 992 til i lønnsregistreringen med et beløp på 0 kr.

 

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips