Mine områder
Hjelp

Slik bruker du kunde-/ og leverandørreskontroen (video)

19-04-2012 09:00 (Sist oppdatert 28-01-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3646 Visninger

Denne artikkelen går gjennom funksjonaliteten som finnes i reskontroen, og hvordan man enkelt kan tilpasse den etter sine behov. Den vil ta utgangspunkt i kundereskontroen, men samme funksjonalitet vil også gjelde for leverandørreskontroen.


 


Gå til VisRegnskapKundereskontro for å åpne kundereskontroen.

 

Inn-/utbetaling:

Marker aktuell post og klikk på Inn-/utbetaling  når du skal føre en innbetaling fra kunder. Skriv inn ønsket betalingsdato øverst, og velg ønsket konto. Når man klikker ok vil det bli opprettet et betalingsbilag i hovedbok.

 

Har kunden bare delbetalt fakturaen, så kan man her overskrive beløpet, men postene vil da fortsatt bli liggende under åpne poster. Blir posten fullt ut betalt, så vil fakturaen og betalingen legge seg under lukkede poster.

 

Er det noen kontoer som savnes i denne nedtrekkslisten så kan dette legges inn under Vis Innstillinger Regnskap – Modulinnstillinger - Inn-/utbetaling. Det kan her være greit å legge inn kontoen for Øreavrunding, slik at du enkelt kan føre bort poster der det er noen få ører som er utestående.

Match/Link:

Dersom det finnes flere poster mot samme kunde, så kan disse linkes eller matches mot hverandre. Det gjøres ved å markere posten og klikke på match/link. Deretter huker man av for de postene som skal linkes/matches mot den aktuelle posten. Går postene i 0 blir de matchet, og de forsvinner da fra åpen post listen. Dersom summene av postene ikke går i 0, så blir de linket mot hverandre, men vil fortsatt finnes under åpne poster. Totalsaldoen av postene som har blitt linket vil vises i kolonnen for Saldo.

Redigere poster:

Markerer posten og klikk Rediger Her kan man koble posten mot prosjekt og avdeling, endre forfallsdatoen, sette innstillinger for purring, med videre.

Snarveier til andre moduler:

  • Gå til kontaktkortet (Ctrl + K)
  • Gå til faktura (Shift + F9)
  • Gå til bilag (Ctrl + Shift + G)

Kundeliste:

Når man åpner reskontroen kommer man standard inn i Kundelisten. Den gir en enkel oversikt over alle åpne poster. Her kan man sortere på ønsket kolonne ved å klikke på den, endre på kolonnestørrelser, samt endre størrelsen på øverste og nederste vindu ved å dra i den grå midtlinjen.

 

Utvalgsmuligheter:

-      Nedtrekkslisten for Utvalg:

o    Kunder – Åpne poster

o    Kunder – Åpne poster, Saldo=0

o    Kunder – Åpne poster, Saldo<0

-      Søke opp en kunde enten ved å skrive inn kundenummeret rett i feltet, eller klikke på den grå knappen og søke opp kunden.

-      Knappen utvalgsinnstillinger (Ctrl + F5)

Merk: Endrer man utvalget må man klikke en gang i vinduet for at utvalget skal oppdateres.

 

Brukerinnstillinger:

For å tilpasse vinduet må man klikke på Brukerinnstillinger. Velg fanekortet Kundeliste. Her kan man velge hvilke kolonner som skal vises i øvre del av vinduet.

 

Velg deretter fanekortet Detaljer. Her velger man hvilke kolonner som skal vises i nederste del av vinduet. Innstillingene som settes her vil også gjelde i nederste vindu inne på Reskontroliste.

Reskontroliste:

Klikk på Reskontroliste på venstre side. Her vises en mer detaljert oversikt over postene, med flere søkemuligheter, samt at man får muligheten til å se lukkede poster. Merk at de fleste knapper og utvalgsinnstillinger under Kundeliste også finnes her, og brukes på samme måte.

 

Brukerinnstillinger:

Klikk på Brukerinnstillinger og velg Reskontroliste. Huk av for kolonnene som skal vises.

 

Klikk deretter på Innstillinger for utvalg som skal vises. Her kan man velge hvilke alternativer som skal være tilgjengelig i nedtrekkslisten for utvalg. Merk at det her er delt opp i hva som skal vises under henholdsvis åpne- og lukkede poster.

 

Søkemuligheter:

-      Det samme som under Kundeliste

-      De tre boksene til høyre for kundesøket. Alle boksene har samme utvalg, men her kan man velge mellom 11 forskjellig søkekriterier, og sette opp de tre som brukes mest.

 

Aldersfordeling:

Klikk på Aldersfordeling på venstre side. Aldersfordeling gir en oversikt over hvilke kunder som har utestående fordringer og om disse postene har forfalt til betaling. Listen viser en linje per kunde og postene er delt inn i ulike grupper etter hvor mange dager forfallsdatoen er overskredet med. Ønsker man å endre intervallet som er forhåndsdefinert, så gjøres det inne på brukerinnstillinger. Klikk da på Brukerinnstillinger og velg Aldersfordeling. Her kan man sette de intervallene man selv ønsker.

Saldoliste:

Klikk på Saldoliste på venstre side. Her får man en oversikt over inngående saldo, bevegelse og utgående saldo for hver periode. Velg mellom å se saldo for Alle kunder, eller for én enkelt kunde.

 

Ved å klikke på Reskontroposter pr. periode kan man gå videre ned i tallene og se på posteringslinjene som danner grunnlaget for saldoen.

Innstillinger:

Klikk på knappen Innstillinger på venstre side. Her skal man huke av for den funksjonaliteten man ønsker å benytte seg av. Når man huker av for en funksjon ser man også at Innstillingsknappen på høyre side blir aktivert. Vi anbefaler at man går gjennom innstillingene for hver enkelt funksjon som man huker av for.

 

Når man klikker Ok ser man at funksjonaliteten man huket av for vises i form av snarveier på venstre side.

 

Merk: Vi gjør oppmerksom på at noe av funksjonaliteten som beskrives her ikke er tilgjengelig for alle Mamut produkter.

Aktuelt brukertips