Mine områder
Hjelp

Slik fungerer MVA-meldingen i Mamut fra 01.01.2022

09-03-2022 11:42 (Sist oppdatert 29-03-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 7427 Visninger

Under følger en beskrivelse av MVA-meldingen i Mamut slik den fungerer etter endringene fra myndigheten 01.01.2022. 

Ny MVA-melding fra 1/1 2022

Bakgrunn for endringene:

 

Fra 1/1 202022 Fra 2022 går Skatteetaten over til en ny måte å stille opp MVA-meldingen. Denne baseres på SAF-T-koder og bruker en helt ny løsning for innrapportering. Beløpene i den nye rapporten rapporteres pr. SAF-T-kode.

 

Hvordan dette fungerer i Mamut:

 

Det vil ikke støttes direkte innsending av MVA-meldingen via Mamut. I Mamut kan du skrive ut en rapport som gir deg underlaget for å taste inn beløpene i Skatteetatens portal: https://skatt.skatteetaten.no/web/mva/

 

For å få tilgang til den nye rapporten, så må du ha installert Mamut  - versjon 25.0. Du kan sjekke hvilken versjon du har installert under Hjelp - Om i ditt Mamut-program. Har du en eldre versjon enn 25.0.1046 anbefales du å oppdatere. Du finner mer informasjon om oppdatering her.

 

Mapping av avgiftskoder

 

For at beløpene på rapporten skal rapporteres i riktig kategori, må MVA-koder i avgiftsregisteret i Mamut knyttes til korrekt SAF-T mva-kode. I ny klient gjøres dette automatisk, men dersom du aldri har gjort denne tilknytningen må dette gjøres i avgiftsregisteret ved å gå inn i Innstillinger - Regnskap - Regnskapsinnstillinger - Vedlikehold av avgiftssatser. 

 

Det er knytningen til SAF-T-koden som avgjør om og hvor beløpene rapporteres i det nye oppsettet. Det er de samme beløpene som tidligere som skal rapporteres inn, men de er nå ikke gruppert i delsummer, men rapporteres pr. kode. 

 

Hvor henter MVA-meldingen beløpene fra i Mamut?

 

Slik er SAF-T-kodene gruppert i det nye oppsettet:

LineSalvesen_0-1646822401960.png

 

 Slik er avgiftskodene i Mamut knyttet til SAF-T-koder i ny klient:

LineSalvesen_1-1646822401970.png

 

Les mer om mapping av avgiftskoder her: 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Mamut-One/Hvordan-fa-mappet-kontoplan-og-avgiftsregister...

 

OBS: Vær klar over at direkteføringer mot kontoer for inngående MVA ikke blir med i MVA-meldingen. Det anbefales å bruke en avgiftskode når man skal føre bilag med MVA. Alternativt kan man legge inn korrigert beløp i MVA-meldingen når den registreres i Skatteetatens portal.

 

Det anbefales å avstemme den nye rapporten mot den gamle rapporten til man er trygg på at alle koder er korrekt mappet til SAF-T-koder. 

Mer informasjon om den nye MVA-meldingen kan finnes her: 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/modernisering/

Bidragsytere