Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 17:41
Her finner du en oversikt over hvilke skjemaer kan i dag overføres fra Mamut til Altinn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 17:16
Ansatte over 60 år har rett til en ekstra ferieuke. På bakgrunn av dette skal det avsettes 2,3 % ekstra feriepenger fra det året den ansatte fyller 59. I Mamut er det lagt inn en sjekk på ansatte som er over 59 år, eller fyller 59 år samme år, men som ikke er huket av for 2,3 % ekstra feriepenger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 17:15
Standard i Mamut er det lagt opp til at du skal kunne ha opp til tre diverse trekk. Har du behov for mer enn disse tre, kan du enkelt opprette dette. Først må du opprette en ny lønnsart for Diverse trekk, og så opprette selve trekket på den ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 17:11
Fradragsberettiget fagforeningskontingent reduserer grunnlaget for forskuddstrekk. Fradraget er begrenset til kr. 3.850 pr. år (gjelder for 2018). Grunnlaget for forskuddstrekk kan dermed reduseres med maks 3.850 kr. pr. år.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 16:37
I denne artikkelen får du en kort oversikt over prosessen rundt innsending, kontroll og tilbakemelding av A-meldingen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 13:23
Inntektsmottakere som ennå ikke har mottatt Fødselsnummer/D-nummer skal midlertidig rapporteres med en internasjonal identifikator, sammen med navneopplysninger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 13:11
Når man sender inn en A-melding vil denne sjekkes mot et sett forretningsregler, og dersom innholdet i A-meldingen bryter med en av disse forretningsreglene vil du få melding om dette når tilbakemelding hentes
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎25-01-2019 13:11
Ved henting av tilbakemelding for A-Melding, samt bestilling og henting av Elektroniske skattekort, så kreves det en autentisering mot Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 17:18
Arbeidstakere som tidligere er rapportert på skjema  RF1199 "Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere"  skal nå rapporteres i a-meldingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 16:46
Ved innlesing av tilbakemelding på a-meldingen kan du få denne meldingen på dine ansatte: MAGNET_EDAG-252 - Inntektsmottakere med ordinært eller maritimt arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet. Alvorlighetsgrad: Øyeblikkelig
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 15:49
En a-melding skal sendes inn for hver kalendermåned, uavhengig av hvorvidt de ansatte har mottatt lønn i perioden eller ikke. Frist for innsending vil vanligvis være den 5. i påfølgende måned.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 15:35
Obligatorisk tjenestepensjon, firmaets andel skal som tidligere rapporteres på firmanivå og ikke på den enkelte ansatte. For å få til dette kan du benytte den ferdig oppsatte lønnsart 615, eller opprette din egen dersom du ønsker det.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 15:27
I Mamut kan du velge mellom Innskuddsbasert og Ytelsesbasert tjenestepensjon. Vi skal her gå gjennom Innskuddsbasert ordning.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 15:20
Lønnsbilaget som blir ført fra lønnsmodulen i Mamut viser kun totalsum per konto, og ikke alle debet/kredit føringene som blir gjort mot samme konto, i samme bilag. Du vil her få en oversikt over føringer som gjøres mot konto for arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger, både ved føring av feriepenger, månedslønn og 4/26 trekk ved utbetaling av feriepenger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 15:18
I Mamut har du mulighet til å ta ut rapportene:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 14:08
Lønnsarter måtte tidligere være knyttet til en LTO-kode for rapportering på Lønns- og trekkoppgave. LTO-koder er utgått pga a-meldingen og erstattes av beskrivelser og spesifikasjoner. For å rapportere dette korrekt må alle de lønnsarter du benytter kobles til riktig beskrivelse i a-meldingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 13:10
Det er ikke mulig at slette ansatte, som tidligere har vært i bruk i systemet. Det du i stedet kan gjøre er å sette vedkommende som Inaktiv.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎24-01-2019 10:25
Nedenfor følger en kort forklaring på hvordan du behandler "F orskudd ", "F ast forskudd " og "T idligere utbetalt forskudd " i Mamut.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎23-01-2019 18:15
Med A-meldingen vil man motta en tilbakemelding på innsendte opplysninger kort tid etter at disse er levert.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎23-01-2019 17:30
Fra 22.06.2018 er statens sats for kilometergodtgjørelse 3,90 kr pr. km der 3,50 av dette er skattefritt. Hvis man utbetaler 3,90 kr pr. km må man skatte av 0,40 kr pr km. I denne forbindelse blir det ikke gjort noen endringer på standard lønnsarter/satser for kilometergodtgjørelse i Mamut. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nedlastinger og linker