avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Det er gjort noen endringer i kommuneregisteret fra 2017 til 2018, som dessverre ikke rakk å bli med i den siste versjonen av Mamut, f.eks har mange Trøndelagskommuner fått nytt nummer. Vi har derfor laget en systemoppdatering som vil rette dette, for de av våre kunder som ønsker/har behov for et oppdatert kommuneregister. 
Vis hele artikkelen
Iblant kan det finnes behov for å skrive ut originalfakturaen på nytt, uten ordet Kopi på utskriften.
Vis hele artikkelen
Fra og med januar 2018 er det endringer i innrapportering av permisjon i A-meldingen. Permisjonsbeskrivelsen permisjon er erstattet med fire nye typer permisjoner: Permisjon med foreldrepenger Permisjon ved militærtjeneste Utdanningspermisjon Velferdspermisjon
Vis hele artikkelen
Nedenfor kan du lese om de viktigste endringene i de siste versjonene av Mamut One.
Vis hele artikkelen
  For 2018 er det gjort store endringer på regelverket for skattefri diett.  Dette innebærer at man har noen få diett satser som er trekk og avgiftsfrie for 2018. Skal ansatte motta høyere diettgodtgjørelse enn dette, skal da overskytende beløp beskattes og annen lønnsart må brukes til dette beløpet.  
Vis hele artikkelen
Fra og med 2018 er strukturen for elektroniske skattekort endret fra Skatteetaten.  Nå vil de være delt inn i forskjellige typer kort, avhengig av hva slags forhold det er mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For eksempel om man er hovedarbeidsgiver, biarbedsgiver eller utbetaler pensjon.  Arbeidsgiver må altså i større grad ta stilling til hvilken type arbeidsgiver de er og velge korrekt skattekort deretter.  
Vis hele artikkelen
Ved føring av fri bil i Mamut har du full historikk over alle bilene som blir lagt inn på de enkelte ansatte, og du kan legge inn ubegrenset med firmabiler. Tabellen nedenfor viser satser for 2017.
Vis hele artikkelen
For regnskapsåret 2016 har myndigheten besluttet å øke satsen for mva lav sats fra 8% til 10%. Under leser du hvordan du får dette oppdatert i Mamut.
Vis hele artikkelen
Dette kurset gir deg en gjennomgang av alle de viktigste elementene og funksjoner i programmet. Vi gjør det enklere for deg å komme i gang og lærer deg å effektivisere din bruk og utnyttelse av programmet. Kurset passer for alle som skal starte opp med programmet eller som nettopp har tatt programmet i bruk.   Du kan enkelt bytte mellom de ulike kapitlene i videoen ved å benytte menyen oppe i venstre hjøren i videoen Kapitel 1 - Introduksjon Kapitel 2 - Skrivebordet Kapitel 3 - Firmainnstillinger Kapitel 4 - Brukerinnstillinger Kapitel 5 - Hvordan komme i gang Kapitel 6 - Rapporter Kapitel 7 - Avslutning                        Trykk på Play-ikonet for å starte kurset!      Vi har en rekke andre relevatne kurs for deg som Mamut kunde. Du vil finne alle om du går til   www.visma.no/kurs Noen utvalgte annbefalinger:   Regnskap i Mamut  Dette er kurset for deg som vil  lære: •  Å bokføre bilag i bilagsregistrering  • Hva en reskontro er, og hvordan den brukes • Enkel avstemming av hovedbokskonto og avgiftsoppgaven   Grunnkurs Lønn Dette er kurset for deg som vil lære: • Enkel registrering av ansatte • Effektiv lønnsregistrering • Full oversikt på dine ansatte   CRM, salg og innkjøp i Mamut Dette er kurset for deg som vil lære: • Å følge opp kundene dine på en bra måte • Effektivt sende tilbud/ordre til dine kunder • Kontroll på innkjøp og lager      
Vis hele artikkelen
Det er mulig å invitere eksterne brukere, som ikke er brukere av deres Office365, til å bruke deres SharePoint. Dette krever ikke ekstra lisenser.
Vis hele artikkelen
Dersom du vil resette et passord på en Office365 e-post konto kan dette gjøres fra kontrolpanelt til Microsoft.
Vis hele artikkelen
Med Office365 Small Business Premium og Enterprise E3 får du tilgang til å laste ned Microsoft Office Professional Plus. I denne pakken ligger blant annet SkyDrive Pro. Dette er et verktøy for blant annet å organisere dokumenter og kontakter på din lokale maskin. I tillegg gir den sømløs integrasjon mellom dine lokale Office-programmer og din Sharepoint.
Vis hele artikkelen
Microsoft Office 365 Troubleshooting Tool er et verktøy som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken i Office 365 Community. Dette er en selvhjelpsløsning som gir deg mulighet til selv å løse spørsmål og problemstillinger som måtte dukke opp når det gjelder bruk og administrering av Office 365.
Vis hele artikkelen
Slik går du frem for å endre språket:
Vis hele artikkelen
Hvis margene ikke kommer riktig på utskrifter fra Mamut Application Hosting, så har Microsoft publisert en hotfix som skal løse dette problemet.
Vis hele artikkelen
Hvis du ikke har gitt tilgang til en gruppe sendere for en distribusjonsgruppe, vil avsender få en slik feilmelding:
Vis hele artikkelen
Med kontotilkobling kan du koble en Hotmail-, Yahoo! Mail- eller Gmail-konto til din Office 365-konto. Når du har opprettet en tilkobling, kan du bruke Outlook Web App for å sende e-post fra e-postadressen for den andre kontoen og se e-post som sendes til den andre kontoen. Hvis du kobler til en annen konto enn en Hotmail-konto, må du kontrollere at du har aktivert POP- eller IMAP-tilgang fra kontoen før du oppretter tilkoblingen.
Vis hele artikkelen
Domener Behov for et domenenavn DNS-administrasjon i forbindelse med overføring av domene til MyMamut Mamut ID og myMamut Hvordan opprette Mamut ID? (ink. video) Hvordan legger jeg til nye brukere av Office 365? (ink. video) Exchange Online / Outlook Hvordan opprette et alias for min E-post? Hvordan opprette en distribusjonsgruppe? Jeg får feilmelding når jeg sender til min distribusjonsgruppe Slik setter du opp din Exchange-konto i Outlook Hvordan migrere gammel e-post og data fra Outlook 2010 til Office 365? Hvordan kan jeg knytte mine eksisterende POP eller IMAP-kontoer til Office 365? SharePoint Online Hvordan invitere eksterne brukere til SharePoint Hvordan koble til SkyDrive Pro (tidligere SharePoint Workspace)?  Microsoft Office Desktop Apps Hvordan laste ned og installere Microsoft Office Professional Plus (Office 365)?  Troubleshooting Office 365 Troubleshooting Tool Office 365 Tools and Diagnostics  (Engelsk) Troubleshooting Office 365 Desktop Setup (Engelsk, video)
Vis hele artikkelen
Med Office365 P1 har du ikke tilgang til en lokal installasjon av Office Proffesional Plus, men om du har en lokal installasjon av Office fra før, ønsker du kanskje å lagre i skyen også fra den. Dette er mulig selv om du ikke har Sharepoint Workspace. Måten å gjøre dette på er å koble en nettverksstasjon til ditt dokumentområde på Sharepoint.
Vis hele artikkelen
I forbindelse med Finanstilsynets skjema KRT-1175 IKT-Risiko, som alle autoriserte regnskapsførerselskaper skal fylle ut (ref. http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Brev/2015/Tematilsyn-2015---IKT-risiko-i-regnskapsforerselskaper/ ) har Visma Mamut AS utarbeidet denne artikkelen for hjelp til utfylling. Vær oppmerksom på veiledningens punkt om dette her: http://www.finanstilsynet.no/Global/Ekstern%20regnskapsf%C3%B8ring/Tilsyn%20og%20overv%C3%A5king/Tilsyn/Vedlegg_til_tematilsyn_2015.pdf Vi har valg å berøre/kommentere kun de punkter som har med utkontraktering av IKT-virksomhet å gjøre: Punkt 4 og 7 med utvalgte underpunkter (de underpunkter som ikke er beskrevet er utenfor Mamut Application Hosting). 4.2 Gjelder utkontrakteringsavtalen(e)                 4.2.1 lagring av regnskapsførerselskapets oppdragsdokumentasjon? Svar: Nei. Begrunnelse: Regnskapsfører velger selv om oppdragsdokumentasjon med sine klienter skal lagres på Mamut Application Hosting eller ikke. Avtalen mellom Visma Mamut AS og kunden/regnskapsfører omfatter ikke denne oppdragsdokumentasjonen. 4.2.2 lagring av oppdragsgivers regnskapsmateriale? Svar: Ja, men når det kommer til fysisk regnskapsmateriale (scannede filer etc) er dette opptil hver enkelt regnskapsfører å velge (som punkt 4.2.1) Referanse til avtale: Punkt 1 avsnitt 4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 4.2.2.1  Hvilke(n) leverandør(er) benyttes: Visma Mamut AS.                 4.2.3 drift av IKT-systemer? Svar: Ja. 4.2.3.1  Hvilke(n) leverandør(er) benyttes: Visma Mamut AS. 4.3 Innebærer utkontrakteringen at eksterne får tilgang til:                 4.3.1 taushetsbelagt informasjon? Svar: Ja/Nei Begrunnelse: Dette avhenger av om regnskapsfører/kunde blir lagt taushetsbelagt informasjon på serverne. Referanse til avtale: Punkt 1 Personvern avsnitt 4 under Generelle bestemmelser.                 4.3.1 personopplysninger? Svar: Ja Begrunnelse: Opplysninger om brukerne av tjenesten samt ansattregister i Mamut innebærer personopplysninger. 4.4 Foreligger det skriftlig avtale med leverandøren(e) Svar: Ja. Referanse til avtale. 4.5 Har regnskapsførerselskapet tilstrekkelig kompetanse til å vurdere sikkerhetsmessige, lovmessige og driftsmessige krav ved inngåelse og oppfølging av utkontrakteringsavtalen? Dette er regnskapsførerens vurderinger. 4.6 Inkluderer beslutningen om utkontraktering en vurdering av om leverandøren har:                 Dette er regnskapsførerens vurderinger. 4.7 Gir utkontrakteringsavtalen(e) regnskapsførerselskapet rett til:                 4.7.1 innsyn i den utkontrakterte virksomheten? Svar: Nei. 4.7.2 - kontroll med den utkontrakterte virksomheten? Svar: Nei. 4.7.3 å kreve at det iverksettes tiltak for å sikre at systemet ivaretar sikkerhetsmessige, lovmessige og driftsmessige krav som gjelder for regnskapsførerselskapet? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.1 avsnitt 2 samt 2.3.2 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 4.8 Sikrer utkontrakteringsavtalen(e) at Finanstilsynet kan gis tilgang til alle opplysninger som er nødvendig for tilsynet med regnskapsførerselskapet?:                 Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 1 Personvern avsnitt 3 siste setning under Generelle bestemmelser. 4.9 Avtaleklausuler om taushetsplikt 4.9.2 - Gir utkontrakteringsavtalen(e) regnskapsførerselskapet rett til: 4.9.2.1 - bekreftelse, minst årlig, på at taushetsbelagt informasjon er behandlet i samsvar med avtalen? Svar: Nei. 4.9.2.2 - løpende informasjon om hvilket land opplysningene oppbevares i? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.3.3 under Tjenesteavtale Internettløsninger.   4.9.2.3 - taushetspliktlovgivningen i det aktuelle landet? Svar: Nei. 4.9.2.4 - avtaleparten benytter underleverandører og opplysninger som er underlagt regnskapsførerselskapets taushetsplikt overlates til disse? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.3.2 under Tjenesteavtale Internettløsninger.   4.9.2.5 - oppsigelsesrett dersom avtaleparten benytter underleverandører og opplysninger som er underlagt regnskapsførerselskapets taushetsplikt overlates til disse? Svar: Ja. Merknad: Generell oppsigelsesrett. 4.9.3 - Pålegger utkontrakteringsavtalen leverandøren en plikt til å varsle regnskapsførerselskapet dersom taushetsbelagt informasjon kommer på avveie? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 1 Personvern avsnitt 5 under Generelle bestemmelser. 4.10 Behandling av personopplysninger 4.10.1 - Har regnskapsførerselskapet inngått databehandleravtale med leverandøren? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 1 Personvern avsnitt 5 under Generelle bestemmelser. 4.11 Avtaleklausuler om endringer 4.11.1 - Sikrer utkontrakteringsavtalen(e) at regnskapsførerselskapet på forhånd gjøres kjent med endringer som leverandøren gjør? Svar: Nei/Ikke alle. Referanse til avtale: Punkt 12 under Generelle bestemmelser. 4.11.2 - Kan regnskapsførerselskapet si opp utkontrakteringsavtalen(e) før utløp dersom endringene gjør at regnskapsførerselskapet ikke kan ivareta sine plikter etter lov eller oppdragsavtaler? Svar: Ja. Merknad: generell oppsigelsesrett. 4.12 Avtaleklausuler om oppbevaring og tilgang 4.12.1 - Dersom det følger av oppdragsavtalen at regnskapsførerselskapet skal oppbevare oppdragsgivers regnskapsopplysninger med kontrollspor, og oppbevaringen utkontrakteres, sikrer da utkontrakteringsavtalen tilgang til opplysningene i hele oppbevaringsperioden? Svar: Ja. Begrunnelse: Frem til oppsigelse av kontrakt. Da er regnskapsfører selv ansvarlig for å kopiere disse dataene for videre oppbevaring. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 4.12.2 - Dersom det følger av oppdragsavtalen at regnskapsførerselskapet skal oppbevare oppdragsgivers bilag, og oppbevaringen utkontrakteres, sikrer da utkontrakteringsavtalen tilgang til bilagene i hele oppbevaringsperioden? Svar: Ja. Merknad: Dersom bilag lagres på server frem til oppsigelse av kontrakt. Da er regnskapsfører selv ansvarlig for å kopiere disse dataene for videre oppbevaring. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 4.12.3 - Sikrer utkontrakteringsavtalen(e) tilgang til regnskapsførerselskapets oppdragsdokumentasjon i hele oppbevaringsperioden? Svar: Ja. Merknad: Dersom oppdragsdokumentasjon lagres på server frem til oppsigelse av kontrakt. Da er regnskapsfører selv ansvarlig for å kopiere disse dataene for videre oppbevaring. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger.   4.12.4 - Inneholder utkontrakteringsavtalen(e) opphørsklausuler som særlig regulerer: 4.12.4.1 - urettmessig endring, herunder sletting? Svar: Nei. 4.12.4.2 - urettmessig tilgang? Svar: Nei. 4.12.4.3 - mulighet for enkel gjenfinning? Svar: Nei. 4.12.4.4 - lesbarhet og mulighet for etterkontroll? Svar: Nei. 4.12.4.5 - mulighet for utskrift på papir ved elektronisk oppbevaring? Svar: Nei. 7. Drift og vedlikehold av IKT-systemer 7.2 - Dekker retningslinjene eller eventuell utkontrakteringsavtale: 7.2.1 - sikkerhetskopiering? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 7.2.2 - tilbakelegging av data? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 7.2.3 - oppdatering av programvare? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Mamut Serviceavtale. 7.2.4 - oppdatering av virusprogramvare? Svar: Ja. Se egen supportartikkel som skal lages. 7.2.5 - sletting av tilgang til IKT-systemene ved opphør av ansettelsesforhold? Svar: Ja/Nei. Begrunnelse: Dette gjennomføres selv i myMamut hvor man legger til og fjerner brukere. 7.2.6 - at IKT-systemene til enhver tid ivaretar sikkerhetsmessige, lovmessige og driftsmessige krav? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.3.2 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 7.2.7 - at eventuelle utkontrakteringsavtaler til enhver tid ivaretar sikkerhetsmessige, lovmessige og driftsmessige krav? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.3.2 under Tjenesteavtale Internettløsninger.
Vis hele artikkelen
Nedlastinger