avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR for 7 timer siden
Kunder som ikke betaler fakturaer selv etter å ha mottatt betalingspåminnelser kan du sende inkassovarsel til. I Regnskapsinnstillingene kan du sette hvor mange betalingspåminnelser kunden skal motta før det evt. blir aktuelt med et inkassovarsel.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 14:01
Nedenfor er det beskrevet hva de forskjellige meldingene innebærer og hva du kan gjøre for å gjennomføre disse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 14:00
Når du starter veiviseren for årsavslutning i Mamut Business Software, vil det bli gjennomført en analyse der programmet sjekker om alle obligatoriske punkter er gjennomført. Dersom det er noe som ikke er gjort, vil du få frem en liste over punkter som må utføres før en årsavslutning kan foretas.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 13:54
I prosjektmodulen kan du klikke på knappen Budsjett for å legge inn budsjett for bla. ”Antall timer registrert”. Etter hvert som prosjektet løper kan det være interessant å sammenlikne dette med virkelig antall timer som er brukt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 13:53
Akkord kan knyttes mot et prosjekt ved å benytte timeregistreringsmodulen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 13:52
Jeg har registrert og godkjent en timeseddel, og det har blitt opprettet en ordre på bakgrunn av denne. I ettertid viste det seg at ordren ble opprettet på feil kontakt, hva kan jeg gjøre med dette?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 13:52
Opprettelse eller redigering av eksisterende Timetyper eller Timetyper pr. prosjekt gjøres fra Standardregisteret.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 13:51
Flere og flere bedrifter ser nytten av å registrere timer for å ha kontroll over tidsforbruk bl.a. i forbindelse med prosjekter, lønnsutbetaling og viderefakturering. Mange ansatte registrerer daglig hvor mange timer de har jobbet med ulike prosjekter, konsulenttimer som skal viderefaktureres kunder, antall arbeidstimer, overtidstimer, ferie, sykdom og annet fravær. Ved hjelp av modulen Timeregistrering kan du og dine ansatte registrere de typer timer som er viktig for din bedrift å holde rede på. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 13:43
Ved hjelp av funksjonen Timetyper pr. prosjekt kan du fastsette standardinformasjon for hvert enkelt prosjekt. Registreringene som er gjort i Timetyperegisteret vil vises i vinduet Timetyper pr. prosjekt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen MODERATOR ‎20-04-2018 13:14
Dersom du ønsker å opprette flere egendefinerte felter i  Kontaktregisteret , gjøres dette i  Standardregisteret .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 12:05
Når en timeseddel er ferdigregistrert, vil du kunne overføre timelinjer til ordre-/prosjektmodulen. Hvilken status overføringen skjer fra, vil variere ut i fra hvilke statuser det er bestemt å bruke i Firmainnstillinger. Overføringen kan finne sted fra statusene Ubehandlet, Ferdigregistrert eller Klar til overføring basert på innstillingene som er satt. Slik går du frem:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 11:57
I Timetyperegisteret kan du linke timetyper til lønnsarter eller produkter for å forenkle registreringen av timelinjer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 11:01
I timeregistreringsfeltet registreres det antall timer som er utført, linjevis. De timene som skal inngå i det samme beregningsgrunnlaget registreres på hver sin linje. Dette kan være for eksempel en arbeidsdag, eller et enkelt konsulentoppdrag. Hovedsaken er at timene i den enkelte linjen skal beregnes samlet ut fra samme timepris/timelønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 10:43
Alle timesedler opprettes og lagres i timeregistreringsmodulen. Noen ønsker å lage en timeseddel pr. dag pr. ansatt, noen oppretter en timeseddel i uken pr. ansatt, mens andre igjen oppretter en timeseddel på tvers av ansatte med timer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 10:37
Men status/analyse kan du eksportere regnskapsdata til Pivot i Excel.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 10:37
Når en timeseddel er ferdigregistrert vil du kunne overføre timelinjer til lønnsmodulen. Hvilken status overføringen skjer fra vil variere ut ifra hvilke statuser det et bestemt å bruke i Firmainnstillinger. Overføringen kan finne sted fra statusene Ubehandlet, Ferdigregistrert eller Klar til overføring basert innstillingene som er satt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 10:35
I denne artikkelen får du en detaljert beskrivelse på hvordan opprette et produkt i ditt Mamut-program.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 10:34
I Mamut One Enterprise E5 er det mulig å bokføre produktkostnad når varer tas ut av lager. Standard oppsett er kostnadsføring ved innkjøp, men du kan selv endre dette. Ved overgang fra kostnadsføring ved innkjøp til kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lager, vil endringen først tre i kraft for produkter som føres inn på lager etter at denne innstillingen er satt. Dette betyr at varer som allerede ligger inne med en beholdning, ikke blir kostnadsført ved fakturering før lageret har rullert, og nye varer er tatt inn på lager.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 10:32
Om du har mottatt en faktura fra utlandet, så skal den være uten MVA. Norske kunder skal eksempelvis ikke betale amerikansk MVA.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm COMMUNITY MANAGER ‎20-04-2018 10:31
Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten, som i sin tur betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen), og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.
Vis hele artikkelen