avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Isabel Hernandez VISMA onsdag
Ved innlesing av tilbakemelding på A-meldingen kan du få denne meldingen på dine ansatte: MAGNET_EDAG-108 - Rapportering mangler. Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold.. Alvorlighetsgrad: Øyeblikkelig Dette er en av de vanligste feilene vi hører om. Dette skjer når man har rapportert et arbeidsforhold i en måned som ikke samsvarer med det som er rapportert måneden før. Opplever man en EDAG-feil fra Altinn, skal man alltid først konsultere Altinn sin egen oversikt over feil : Altinn Feiloversikt Den oppdateres jevnlig av Altinn og har gode forklaringer. Meldingen sier både i Mamut og på feiloversikten til Altinn : "Rapportering mangler. Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold." Med det menes at man i måneden før har sagt at aktuell ansattes arbeidsforhold er uten sluttdato. Dermed forventes det av Altinn at samme ansatt også er med som ansatt i rapporteringen i måneden etter.  Men det er ansatte ikke, og da får man EDAG 108. Altinn sier at rapportering på ansatte med et åpent arbeidsforhold mangler. Dette er en feil man må korrigere innen fristen, og sende ny A-melding. EDAG 108 kan i Mamut komme av flere årsaker: 1. En tidligere ansatt har feilaktig stått oppført som ansatt uten sluttdato. Dette har pågått over en eller flere måneder. Den tidligere ansatte er dermed rapportert inn som aktiv ansatt i disse månedene. Man oppdager feilen og retter sluttdatoen til den datoen ansatte faktisk sluttet. Sluttdatoen er typisk opptil flere måneder bakover i tid. Det betyr i praksis at man har feil rapportert arbeidsforholdet til denne ansatte i like mange måneder som dato edringen berører. Når man så sender neste måneds A-melding er ansatte ikke med, da det først nå er definert sluttdato. Altinn vet ikke da om at ansatte har sluttet og forventer å høre mer fra dette arbeidsforholdet. Da blir det feil.    Løsning: Man retter sluttdatoen i personalkortet under vis - lønn - personalregister - velg ansatt - lønn - a-melding. Man må så sende ny A-melding for alle måneder endringen berører inkludert måneden ansatte sluttet.    Merk at tilbakemeldingen fra Altinn inneholder også informasjon om måneden etter. Siden man bare kan sende en og en ny A-melding, vil måneden etter vise feil inntil du også har sendt den på nytt. Og slik vil det repeteres til du har rettet alle. Du identifiserer at det er neste måned feilen kommer på ved at det står f.eks. "Kalendermåned                      201X-06" i tilbakemeldingen. Da er all informasjon derfra og ned, inkludert feil, kun for juni måned. Sendte du inn mai (05), så vet du at de feilene ikke gjelder nåværende innsending. 2. Man har byttet virksomhetsnummer på ansatt Det kan være flere årsaker til at dette fører til feil, se denne artikkelen for mer informasjon   3. Man har byttet lønnssystem. Hvis man hadde de samme ansatte siste måneden i det gamle lønnssystemet, som man har i første måneden i Mamut, skal Altinn ikke reagere på dette. Det er også viktig at startdatoen på arbeidsforholdet i det gamle lønnssytemet er identisk på alle ansatte i det nye lønnssystemet.  Det vil også gå bra om nye ansatte registreres for første gang i nytt lønnssytem i den første måneden det brukes. Hvis avvik vil man få tilbakemeldingen EDAG 108 . Løsning:  Finnes to måter å løse/unngå dette på: A) Først sjekk at alle ansatte som ikke hadde sluttdato i siste måned man brukte gammelt lønnsystem også er opprettet i nytt lønnssytem. Det er også like viktig at alle disse som er overført til nytt lønnssytem har identisk start dato i nytt som i gammelt. Ansatt må registrers i nytt lønnssystem mot samme virksomhetsnummer som ansatte var regsitrert mot i gammel lønnsystem. Skal ansatte bytte virksomhetsnummer, må du se punkt 3 over og sette sluttdato i gammelt lønnssystem. Da kan du bruke annet virksomhetsnummer i nytt lønnssytem. Merk at lønnsansiennitet kan settes til det man ønsker uavhengig av overstående. B) Alternativt kan du sette sluttdato til siste måned man brukte det gamle lønnssystemet på samtlige ansatte. Send så ny A-melding for denne måneden i det gamle systemet. I Mamut, sett startdato på alle ansatte fra og med første måned man skal sende A-melding i Mamut. Merk at lønnsansiennitet kan settes til det man ønsker uavhengig av overstående. Merk at man i begge alternativene over fint kan registrere helt ny ansatte i nytt lønnssytem uten å tenke på å gjøre noe med det i gammelt system.  4. Det er sendt A-melding tilbake i tid med EDAG 108 feil på ansatt som ikke har sluttet. Feilen kommer typisk på den delen av tilbakemeldingen som gjelder måneden etter. Dette kan være likt punkt 2 over, ved at ansatte har byttet virksomhetsnummer(avdeling). Men når man sender a-melding tilbake i tid brukes nåværende virksomhetsnummer, som ikke samsvarer med det ansatte hadde i perioden måneden du erstatter har. Løsning: Bytt virksomhetsnummer tilbake til det gamle. Send A-meldingen tilbake i tid slik opprinnelig ønsket. Og så rett tilbake virksomhetsnummeret, slik at det blir riktig for fremtidige a-meldinger.  5. Man har sendt nullmeldinger for en måned og får edag 108 på tilbakemeldingen. Hvis man har sendt nullmelding for alle innsendte A-meldinger for en måned, har man i praksis ikke levert noe den måneden. Da vil Altinn etterlyse alle ansatte for den måneden da de jo er slettet/fjernet. Det løses ved å sende ny A-melding igjen Er forøvrig ikke nødvendig å slette alle A-meldinger for en måned annet enn om man ikke skal bruke et lønnssystem den måneden og likevel ved et uhell har gjort det. Skal man ikke bytte lønnssystem, er det bare å sende ny a-melding for samme måned og da kommer alle ansatte på plass. Da forsvinner normalt sett feilen. 6. Man har sendt A-melding fra mer enn et lønnssystem i måneden før eller samme måned Hvis dette er i forbindelse med bytte av lønnssystem, se punkt 4 over.  Har man ikke byttet lønnsssytem i det siste, så har man blandet innsendinger fra forskjellige systemer ved et uhell. Da må den A-meldingen som er sendt fra det systemet man ikke skal bruke nullstilles. Den vanligste er at man har sendt A-melding direkte fra Altinn. Da får man ofte feil på samme måned og/eller neste. Nullstill den A-meldingen man har sendt fra Altinn. Dette gjøres i Altinn eventuelt ved hjelp fra Altinn support. 
Vis hele artikkelen
av Isabel Hernandez VISMA
Når man får MAGNET_EDAG-108 på tilbakemeldingen fra Altinn, kan dette skyldes at man nylig har byttet virksomhetsnummer på den ansatte (F.eks. avdeling internt på ansattes arbeidsforhold).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Om du ønsker å endre visningen av ditt navn på brukeren din her i Community, eller under Nedlastinger, så kan du enkelt gjøre det selv.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
    --- OBS! Fra og med sommeren 2018 har vi lansert en løsning for elektronisk fakturering (EHF/e-faktura) i Mamut One.  Den nye løsningen, som baserer seg på Visma AutoInvoice, er fullintegrert i Mamut One og er bygget for å kunne tilby en enklere, bedre og mer stabil tjeneste enn det vi har i dag gjennom Mamut Online. Løsningen er allerede i testing hos et utvalg kunder og rulles ut for alle i løpet av høsten. Dersom du kunne tenke deg å teste denne løsningen allerede nå kan du  kontakte  vår support avdeling. Vi vil da tilgjengeliggjøre løsningen på din lisens, og du vil motta en informasjonsmail om veien videre   Som en følge av dette er det besluttet at  Mamut Online legges ned i mai 2019 . Det betyr at fra mai 2019 ikke vil lenger kunne benytte tjenester i Mamut Online eller logge deg på  www.mamutonline.com  fra PC eller mobil. Benytter du kun Mamut Online til elektronisk fakturering i dag bør du bytte til den nye løsningen så snart som mulig. For brukere som benytter annen funksjonalitet i Mamut Online anbefales en samtale med våre rådgivere om alternative løsninger for å dekke de behovene. De kan kontaktes  her   Alle brukere vil motta informasjon om hvordan man kan benytte Visma Autoinvoice direkte i Mamut løsningen høsten 2018. ---
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
I Mamut kan du enkelt linke til andre nettsider. Det kan gjøres enten ved å markere en tekst og klikke Sett inn hyperlink eller ved å skrive inn linken direkte i teksten. Slik går du frem: Velg   Vis   -   Netthandel   -   Rediger hjemmeside. Velg fanekortet   Innhold. Finn siden du ønsker å legge inn en link på. Marker teksten du ønsker å linke. Klikk   Sett inn hyperlink. Velg om du vil linke til en   URL, et   Produkt   (Vær oppmersom på at dersom du linker til et produkt vil produktet legges direkte i handlekurven når besøkende klikker på linken), en   Nyhetsside, en   Underside   eller en   Kontaktside   i nedtrekkslisten   Type. Velg deretter ønsket verdi i nedtrekkslisten til høyre.   Klikk   OK.   Under   Avansert   kan du i tillegg angi Målramme   (Target), slik at du kan bestemme om linken skal åpnes   Standard, i   Nytt vindu, i en   Overordnet ramme   (Parent frame), i   Samme ramme   eller i   Øverste ramme. Dette gir deg som administrator langt bedre muligheter til å skreddersy ditt nettsted. TIPS:   Du kan også linke et bilde til en nettside ved å markere bildet og klikke   Sett inn hyperlink.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
I Mamut Business Software har du mulighet til å legge inn filer som vedlegg på undersider på ditt nettsted. Hvor mange vedlegg som du kan laste opp og hvor store disse kan være avhenger av hvor stor lagringsplass dere har på vår server, som igjen avhenger av hvilken versjon av Mamut dere har.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Noen ganger kan det være ønskelig å linke til interne sider på eget nettsted. Dette kan f.eks. være aktuelt dersom du har skrevet en nyhet, og ønsker å henvise til en underside for mer informasjon som har med nyheten å gjøre. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
 I Mamut kan du linke et bilde til en ønsket Internettadresse (URL). Ved å klikke på bildet vil nettleseren åpne linken du har spesifisert.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Fraktkostnader og gebyrer må først legges inn som produkt i produktregisteret. Deretter knyttes disse opp mot leveringsmetode og betalingsmetode i fanekortene for dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Slik går du frem for å få linker til å åpnes i et nytt vindu:  Velg   Vis, pek til   Netthandel   og klikk   Rediger hjemmeside. Velg fanekortet   Innhold. Finn siden du ønsker å legge inn en link på. Marker teksten du ønsker å linke. Klikk   Sett inn hyperlink. Velg om du vil linke til en   URL, et   Produkt   (Vær oppmersom på at dersom du linker til et produkt vil produktet legges direkte i handlekurven når besøkende klikker på linken), en   Nyhetsside, en   Underside   eller en   Kontaktside   i nedtrekkslisten   Type. Velg deretter ønsket verdi i nedtrekkslisten til høyre. Klikk knappen Avansert   og angi Målramme   (Target). Du har følgende valg:   Standard, i   Nytt vindu, i en   Overordnet ramme   (Parent frame), i   Samme ramme   eller i   Øverste ramme    Klikk   OK. En annen måte å opprette linker som åpnes i et nytt vindu, er å importere en HTML-side med ønsket link og korrekt kode. Et eksempel på en slik kode som inngår i et HTML-dokument der link åpnes i eget vindu er; <a href="http://www.mamut.com/" target="_blank">http://www.mamut.com/</a>   Import av HTML-fil gjøres ved å opprette f.eks. en nyhet eller underside, for så klikke knappen   Åpne HTML-fil. Så snart du har importert filen, kan du publisere nettstedet på nytt. MERK: Når du benytter funksjonen for å importere HTML-fil, vil det eksisterende innholdet på den aktuelle siden overskrives. Du har likevel muligheten til å bruke alle de vanlige funksjonene i Mamut etter import av HTML-fil.   Vi gjør samtidig oppmerksom på at Mamut ikke supporterer hvordan HTML-dokumenter opprettes, men det er som regel oppgitt forklaring på dette i hjelpefilen til såkalte HTML-editorer (f.eks. Microsoft Frontpage).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Det er støtte for kredittkorttjenester i handlekurvløsninger i Mamut Business Software (dvs. i alle systemer fra Mamut som leveres med handlekurvløsning). Det betyr at brukere av Mamut Business Software kan tilby sikre kredittkort-transaksjoner; viktig og attraktiv funksjonalitet i elektronisk handel. I Mamut kan du velge mellom betalingsløsningene WorldPay og norske Netaxept. Tilleggsproduktet Mamut BBS Netaxept forutsetter at du har en gyldig lisens på Mamut Enterprise E3, E4 eller E5. Vær oppmerksom på at du må påregne en implementeringstid på ca. 7-14 dager fra du starter prosessen til du er klar med kortbetaling i din nettbutikk. Ønsker du mer informasjon om, eller bestille, Mamut BBS Netaxept eller WorldPay, ta kontakt med vår salgsavdeling på telefon 23203500
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Du har selv mulighet til å velge hvilken produktgruppe som skal vises som standard når kunder besøker din nettbutikk.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Endring av bakgrunnsfarge på ditt nettsted kan gjøres på hovedsiden, undersider og nyheter. Knappen for endring av bakgrunnsfarge finner du i verktøymenyen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
I Mamut Business Software kan du registrere rabatter på flere nivåer, et såkalt rabatthierarki.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Med tilleggsproduktet  Mamut Enterprise Partner Web  er det mulig å gi kunder pålogging til nettstedet og egne rabatter. Her kan du lese mer om rabatter når du har dette tilleggsproduktet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
I Mamut har du flere muligheter for å bestemme hvordan prisene skal vises i nettbutikken. Du kan f.eks. bestemme øreavrunding, antall desimaler, benevning foran og bak pris m.m. Innstillingene gjøres i  Nettstedinnstillinger .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
I Mamut Business Software er det mulig å ta i bruk bare nettbutikkdelen. Dette kan være aktuelt dersom du har hjemmesider som er produsert eksternt eller dersom du bruker et annet program enn Mamut til å vedlikeholde og oppdatere ditt nettsted.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Ønsker du å selge produktvarianter i din nettbutikk, kan du følge i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA onsdag
Et nettsteds synlighet på søkemotorer er avhengig av flere faktorer. Faktorene varierer mellom de ulike søkemotorene, men noen av de viktigste er listet opp i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
Nedlastinger og linker
Påloggede brukere (270)