Mine områder
Hjelp

Periodisering

27-03-2020 10:28
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 2709 Visninger

For å periodisere i Visma Business er det viktig å tenke ut hvor vi ønsker å gjøre dette.

Det er 2 hoved muligheter som vi ønsker å presentere:

  • Bilagsbehandling i Visma Business
  • Benytte Dokumentsenter

 

Periodisering i Visma Business

Forarbeid 

 

Når Visma Business benyttes så tas det utgangspunkt i balanse-kontoene. Det som kan være lurt å gjøre på disse kontoene er:

  • Sett på valget Periodisering - da vil dialogen automatisk dukke opp ved bruk av disse kontoene.
  • Ta vekk avg.kontr. - da vil det være mulig å benytte mva behandling på disse kontoene.

 

GeirM_0-1585300975059.png

 

Føring av bilag

 

Fakturaen føres som en inngående faktura, men viktig ved periodisering at Debet konto er konto for forhåndsbetalte kostnader - 17XX.

 

Når f.eks konto 1700 er merket for periodisering vil denne dialogen dukke opp:

 

GeirM_1-1585300975061.png

 

GeirM_2-1585300975022.png

Denne kan også nås ved hjelp av behandling og valget periodisering. 

 

 

Periodisering

 

For å foreta selve periodiseringen så er det greit å vite følgende fra hvilken periode gjelder kostnaden og hvor mange perioder gjelder dette.

GeirM_3-1585300975008.png

 

GeirM_4-1585300975060.png

 

 

I eksempelet har vi mottatt faktura på husleie, fakturadato er 05.01.2020.

Kostnaden gjelder fra Januar, periode 1, og gjelder for januar til mars.

 

Til Start viser hvor stort avvik det er på perioder fra valuteringsdato for bilaget og når 1. periode i kostnaden skal starte. i Eksempelet vil det ikke være avvik og derfor 0 i Til start.

 

Varighet er 3 mnd, og er derfor angitt i feltet 

Det angis også konto for motpostering, her er kostnaden husleie og derfor valgt 6300 i debet.

Resultatet av periodiseringen vil da bli som følger:

GeirM_5-1585300975012.png

 

Her har vi lagt mva fradraget på konto 1700, og det vil da bli nettobeløp som periodiseres.

Legg merke til Valuteringsdatoen på bilagslinjene. Disse vil nå fordele kostnaden på de forskjellige periodene.

 

Resultatet av periodiseringen skjer direkte i bilagsbilde og greit å kontollere før en foretar oppdatering av bunten

 

 

Periodisering via dokumentsenter.

 

Når det velges å periodisere fra dokumentsenter så er det viktig å vite at her tas det utgangspunkt i en kostnadskonto, og periodiseringen skjer via en felles periodiseringskonto.

Forarbeid

På Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Regnskap - Regnskapsbehandling settes det på hvilke kontoer som ønskes som periodiseringskonto:

GeirM_6-1585300975017.png

 

Her har vi valgt 1700

Dokumentsenter behandling

I dokumentsenteret er det lurt å hente frem 2 kolonner for å angi periodiseringen, dette er:

Periodiseringsstart år/periode og Periodiseringsslutt år/periode.

 

Når bilaget behandles angis dette men verdiene år/periode.

 

I eksempelet har vi forsikring faktura mottatt i januar, men gjelder fra februar 2020 til januar 2021.

GeirM_7-1585300975006.png

 

GeirM_8-1585300975009.png

 

Bokføring

Når denne overføres til ERP tas verdiene for periodisering med over og danner grunnlaget for bokføring som skal skje.

GeirM_9-1585300975009.png

 

Når vi ser bilagslinjen for dette bilaget så ligger den som en linje i visningen, og selve periodiseringen vil ikke skje før vi oppdaterer bunten.

 

Resultatet av periodiseringen kan leses ut fra f.eks spørring/kontroll hovedbok

 

GeirM_10-1585300975002.png

 Alternativ måte å løse dette på er og overføre bilag/dokument til Visma Business for så å bruke metode nevnt under “Periodisering i Visma Business”.
Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"