Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Visste du at 90% av alle henvendelser tidlig i et purreløp (som betyr når en kunde mottar en betalingspåminnelse eller et inkassovarsel) er spørsmål om fakturakopi? Kunden finner faktisk ikke fakturaen! Bruker du AutoInvoice og AutoCollect? Da kan vi hjelpe hverandre ved at vi får tilgang på fakturakopien!  Vi vet at dette sparer alle parter for tid og fører til raskere betaling av forfalt faktura. Andre fordeler: Vi får tilgang på fakturakopi på saker du har sendt oss for oppfølging med et enkelt tastetrykk i vårt produksjonssystem Fakturakopi på inkassosaken blir tilgjengelig for sluttkunden i vår sluttkundeportal "MinSide" Ved kontakt med sluttkunden bistår vi med fakturakopi Hvordan komme i gang om du har en klient / et firma?  Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no  Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker ​Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com  Brukeren må ha adminrettigheter Lagre Hvordan komme i gang om du har flere klienter / firmaer?  Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no  Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker ​Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com  Brukeren må ha adminrettigheter Trykk på “Flere firma” (liste med alle firmaer / klienter fremkommer) Trykk på knappen “Alle admin(xx)” (*xx* henviser til antall klienter) Lagre    Tada! Så enkelt og så effektfull!   PS! Lurer du på hva AutoCollect er? Bli kjent med tjenesten her AutoCollect i Visma Business
Vis hele artikkelen
02-12-2022 11:39 (Sist oppdatert 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 594 Visninger
Visma Business-kunder kan endre betalingsbeløp på transaksjon før den sendes til bank. Beløpsredigering kan gjøres fra AutoPay-godkjenningssiden Gruppevisning eller detaljvisning   Krav: Kun for Visma Business fom v 16.10 Beløp kan bare reduseres Kun mulig på innland (ikke valuta) Ikke mulig på kreditnota             Beløpet kan endres flere ganger før godkjenning. Den nye verdien kan ikke være mer enn det opprinnelige beløpet, negativ eller 0. Alle beløpsendringer som er gjort av brukeren er synlige i transaksjonsdetaljer på godkjenningssiden og oversiktssiden "Vis hendelser". Visma Business varsles om endringene gjennom Visma Statusrapport når endelig status kommer fra bank. Betalingslinjen blir oppdatert med det som faktisk er (del)betalt i Autopay, og restbeløpet blir da korrekt på den åpne posten i Visma Business slik at det kan remitteres på nytt.
Vis hele artikkelen
08-03-2022 08:05 (Sist oppdatert 20-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 935 Visninger
Ny norsk mva-rutine 2022 - elektronisk innsending   Forutsetninger for å sende elektronisk mva-melding via Autoreport Dette forutsetter versjon 16.10.2 av Visma Business / Regnskapsbyrå. Servicen “Visma Business Host for OD MessageQueue” må kjøre både på server og for pc klient. MVA- og SAF-T koder må være satt opp riktig. Autoreport må være aktivert for aktuelt firma, og du må ha aktivert “Send til Autoreport” i “Autoreport behandling” under “Bedriftsinformasjon”. Hvis aktuelt firma ikke er oprettet/eksportert til Visma.net, vil integrasjonen med Autoreport feile, og MVA-meldingen vil ikke komme frem til Autoreport.           Ny mva-melding fra 2022 innebærer en del endringer i rapporteringen til myndighetene. Skatteetaten ønsker at flest mulig skal levere elektronisk, noe som skjer i to trinn. Først validerer Skatteetaten mva-meldingen direkte via et eget grensesnitt, hvor de sjekker om mva-meldingen inneholder korrekt informasjon. Hvis denne første testen hos Skatteetaten konkluderer med at mva-meldingen er OK, vil den bli sendt videre til Altinn.   Det er også viktig å merke seg at Autoreport har endret måten en autentiserer seg på mot Altinn. For å levere ny mva-melding er det ikke den gamle påloggingen io Autoreport under “Settings” som skal velges.      Autoreport har laget en ny innlogging mot ID-porten, og her må du logge deg på ved sending av mva-rapport, og den nye innloggingen vil være aktiv i 8 timer før du trenger å logge deg inn på nytt. Ny innlogging er beskrevet lenger ned i dette dokumentet.   Sende MVA-meldingen Selve prosessen for å sende den nye mva-meldingen starter med at du under tabellen “Avgiftstermin” velger “Behandling” og deretter “Send norsk mva-melding”.   Du får da opp en dialog som viser mva-meldingen:   Behandlingen i Autoreport Når du trykker på “Send” vil mva-meldingen bli sendt til Autoreport, og Autoreport vil bli trigget til å starte opp i et eget nettleservindu hvor du må logge på Autoreport, og også logge inn via ID-porten hvis du ikke har gjort dette tidligere på dagen (innloggingen til ID-porten via Autoreport er aktiv i 8 timer før du må logge inn på nytt).    Hvis du ikke får opp et nettleservindu med Autoreport, må du åpne opp autoreport.visma.com manuelt, og logge på Autoreport der.    Når du er logget inn via ID-porten vil nettleservindu se slik ut:   Etter at du så har sendt mva-meldingen, vil du i Autoreport få opp følgende skjermbilde:       Det neste som så skjer er at mva-meldingen blir validert direkte mot Skatteetatens regler, da vil du i Autoreport se en klokke med en pil rundt, og statusen “Sending in progress, please wait…”       Etter at valideringen er gjennomført og alt er OK, vil statusen endres til “Sending to Altinn”. Altinn vil bruke noen minutter på å kvittere tilbake, og hvis alt gikk bra også her vil ny status være en grønn hake med ring rundt, og teksten vil si “Report was sent successfully and accepted by government”.       Det kan tenkes situasjoner hvor enten valideringen hos Skatteetaten eller innsendingen til Altinn feiler. Dette vil isåfall skyldes feil av en eller annen art i mva-meldingen, slik som f.eks. manglende mva-nummer, avvik mellom registrert mva prosent og beregnet mva etc.   Hvis valideringen hos Skatteetaten feiler, vil du få en status markert med en rød ring med et hvitt utropstegn i, og teksten vil si “Report rejected by Skatteetaten, see feedback for more details”. Det vil da stå ytterligere detaljer i filen som du kan laste ned under “Download feedback”, med tilbakemelding om hva som må rettes opp før du kan sende mva-rapporten på nytt.       I noen, ganske sjeldne tilfeller kan det hende at mva-meldingen passerer Skatteetatens validering, men blir avvist etter at den kommer til Altinn. I disse tilfellene vil vi fremdeles få den røde ringen med hvitt utropstegn, samt en beskjed om at “Report was rejected by government, Altinn error code…”, etterfulgt av en mer detaljert beskrivelse av hva som er feil.      Også i dette tilfellet må feilen korrigeres feil før du sender ny mva-melding. Behandlingen i Visma Business 16.10 Statusene ovenfor vil også reflekteres inne i Visma Business, i tabellen “Autoreport arkiv”.   Det første som skjer når vi sender en mva-melding til Autoreport og deretter til Skatteetaten/Altinn, er at vi venter i inntil 2 minutter for å se om valideringen hos Skatteetaten gikk bra eller ikke.    Hvis valideringen gikk bra vil du ganske raskt få opp en dialog for Avgiftsoppgjør, for å produsere / oppdatere bunt.       Denne dialogboksen komme kun opp hvis mva-meldingen er blitt sendt til Skatteetaten og validert OK der.    Hvis valideringen feiler, eller hvis du ikke sender rapporten videre fra Autoreport innen 2 minutter, vil vi få en timeout for avgiftsoppgjøret, og du vil i stedet få beskjed om at “Rapporten besto ikke valideringer”.    Dette er altså ikke nødvendigvis en melding om at det er feil i mva-meldingen, det kan like gjerne skyldes en timeout fordi meldingen ikke ble sendt i tide.         Det er som ovenfor nevnt derfor ikke nødvendigvis slik at mva-meldingen feilet i valideringen hos Skatteetaten. For å finne ut av hva som forårsaker denne feilmeldingen må vi derfor gå inn i tabellen “Autoreport arkiv” for å sjekke status, alternativt sjekke statusen i Autoreport som vist i det ovenstående.    Hvis du ser status = 3 (Mottatt i Autoreport) samtidig som du ser feilmeldingen om at rapporten ikke besto valideringer, betyr dette at du har fått en timeout, hvor mva-meldingen er oversendt Autoreport, men ikke sendt videre derfra.      Det du da må gjøre er å gå inn i Autoreport og sende mva-meldingen derfra, eventuelt også i forkant logge på ID-porten ved behov, slik som beskrevet ovenfor i avsnittet om behandling i Autoreport.       I dette tilfellet ser vi at rapporten nå har status 4 (Mottatt i Altinn), og dette betyr at den har passert validering og er sendt OK til Altinn.   Det er mulig med en rekke ulike statuser her, de vanligste vil ventelig være 2 (Sendt), 3 (Mottatt i Autoreport), 4 (Mottatt i Altinn)samt 9 (Akseptert i Altinn), i tillegg til status 11 (Betalingsinformasjon mottatt) naturligvis.       I vårt eksempel ovenfor venter vi nå litt, før vi ser at vi får en ny status med 11 Betalingsinformasjon mottatt. Her får du også kvitteringen tilbake fra Altinn, som du kan dobbeltklikke på og åpne direkte fra tabellen.       Siden alt nå ser bra ut, ønsker du å opprette både bunt og bilag, og vi velger derfor “Behandling” i Autoreport arkiv, og deretter “Godkjenn norsk mva-melding”     Vi får da opp dialogen for avgiftsoppgjør:       Betalingsoppfordring, Bilag for betaling til Skattetaten Dette er dessverre foreløpig ikke på plass slik at betaling må håndteres manuelt. Vi håper å få dette på plass i versjon 17.01.   Typiske feilsituasjoner Som vi så ovenfor er det en rekke ulike statuser i Autoreport arkiv, og noen av disse statusene er forbundet med noen typiske feilsituasjoner.        Den vanligste feilsituasjonen er at meldingen blir stående i status 2. Sendt. Hvis det viser seg at mva-meldingen rent faktisk er mottatt i Autoreport, skyldes denne situasjonen at meldingskøen ikke kjører, slik at Visma Business ikke mottar tilbakemeldingene fra Autoreport. For å rette denne situasjonen må du inn på Windows services og starte opp Visma Business Host for OD MessageQueue.     Hvis det derimot viser seg at statusen er 2. Sendt men mva-meldinge rent faktisk ikke er sendt til Autoreport, kan det tenkes at firmaet du sender mva-meldingen fra ikke er registrert i Visma.net, og/eller at Autoreport ikke er aktivert der. Det kan også tenkes at Visma Cloud Gateway ikke er aktivert, og isåfall vil du få en feilmelding ved sending av mva-meldingen som ser slik ut:     Det en da må gjøre er å starte opp tjenesten Visma Cloud Gateway     Forbereder autentisering… Vennligst vent, rapporten blir validert. Dette kan ta en stund:  Etter en tid vil du få en feilmelding i Visma Business som sier “Rapporten besto ikke valideringen”.      Hvis du får denne meldingen ved sending av MVA-oppgave i Autoreport, kan årsaken være at klientmaskin er klonet med MSMQ component. Løsningen for dette er å deaktivere MSMQ og aktivere igjen på hver klientmaskin. MSMQ kan ikke være klonet.     "Report was accepted with anomalies” Denne meldingen kan du få om det f.eks. mangler bankkonto i mva-meldingen. Mva-meldingen blir godkjent, men om du har penger til gode så er det et tips om å legge inn bankkontonr. slik at dette også kommer med i mva-meldingen. Sjekk i så tilfelle om bankkontonr. er registrert i Bedriftsopplysninger, kolonnen Bankkonto.   Feil ved validering av mva-melding pga feil mva sats Sjekk i tabellen Merverdiavgift og aktuell SAF-T avgiftskode om det ligger gammel sats i kolonnen Sats og riktig sats i kolonnen Ny sats med “Fom. dato” (fra og med dato). I så tilfelle må Sats settes lik Ny sats da det er Sats som benyttes for mva-melding. Vi beklager feilen og den er planlagt rettet i versjon 17.  Ny rapportering mva 2022 - innsending 
Vis hele artikkelen
18-03-2022 16:03 (Sist oppdatert 30-03-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 12750 Visninger
Nytt behandlingsvalg for levering av mva melding:     Mva-melding for 2022 blir sendt til Altinn 3 i steden for Altinn 2.  Siden mva-melding for 2022 blir sendt til Altinn 3 så benyttes ID porten - MinId, BankId etc.  Mva-melding blir sendt via Autoreport, så brukeren må ha en bruker i Autoreport  Når du sender mva-melding blir du satt til Id porten for autentisering. Etter autentisering blir Mva-melding sendt for validering. Når validering er ok kan du sende mva-melding fra Autoreport. Mva-melding bekreftelse/kvittering (pdf) blir automatisk nedlastet til AutoReport arkivet Ved pålogging mottar Autoreport en token fra ID-porten som varer i 8 timer. Betalingsoppfordring er dessverre ikke klart ennå (v. 17.00)  Komplett og signert er ikke tilgjengelig i Altinn 3.  Rapporter før 2022 blir fortsatt sendt til Altinn 2   Utfordringer pr 01.03.2022 Rapporteringsperiode var feil i utgående mva.melding for alt annet enn to-månedlig rapportering - Korrigert i versjon 16.10.2   Desimaler i norsk mva.rapportering blir nå fjernet og erstattet med .00 for å oppfylle valideringskravene i Altinn. - Korrigert i versjon 16.10.2   Dette gjelder både VB og VB Byrå. Du har mulighet til å korrigere manuelt, om du ikke har mulighet til å oppgradere.   Det er mulig å laste opp XML-en til Skatteetatens portal (https://skatt.skatteetaten.no/web/mva/) Du kan redigere  desimalverdiene i XML-en før du legger inn filen i Altinn. Xml-filen blir lagret i reportdata i autoreport arkiv. Det er også mulig å legge inn tallene manuelt i portalen 
Vis hele artikkelen
04-03-2022 11:07
 • 7 Svar
 • 0 liker
 • 10571 Visninger
Bankavstemming   Forutsetninger: Aktiv bankavtale i visma.net AutoPay Komme i gang med visma.net AutoPay, les her: Brukertips Visma-Business-Oppstart-Visma-net-AutoPay-med-Visma-Business/ Visma Business versjon 14.10. Alle kunder på bankavstemming må benytte ver. 15.x og nyere. Ver.14.10 var pilotversjon, og sentrale feil ble rettet etter pilotkjøring. Lisens for “Visma Business Bank reconciliation”. Modulen har ingen begrensning på antall brukere, det er kun en Av/På-lisens. Uten lisensen vil ikke behandlingsvalgene for bankavstemming være tilgjengelige   Se gjennomgang av bankavstemming ( se vedlagte pdf ) :   Banktransaksjoner tilbake i tid: Det fungerer ikke hente ned banktransaksjoner tilbake i tid, Du kan kun hente ned/motta automatisk via visma.net autopay kontoutskrifts-transaksjoner fra det tidspunkt hvor dette aktiveres på bankavtalen i Autopay. Du kan registrere kontoutskrifts-transaksjonene manuelt tilbake i tid inne i Visma Business.   Formular bankavstemmingsrapport: Det ligger 2 formularer som standard til bankavstemmingsrapporten – formulartype lik 12. Et formular for innenlands – og et formular for valutakonto   I formularet som benyttes mot en innlands- konto så er det viktig at det er kolonnen  for "avstemming restbeløp" som er tatt frem og benyttes - ikke kolonnen for "avstemming restbeløp i valuta". "Avstemming restbeløp i valuta" kolonnen benyttes ved avstemming valutakonti da det er "Beløp i valuta" verdiene som ligger til grunn   Husk å velge riktig formular ved godkjenning av periodens avstemming. Du kan manuelt evt endre vindu for utskriftsoppsett – eller lage et nytt utskriftsoppsett med riktige kolonner – og knytte dette til et nytt formular   Versjonsendringer:   Versjon 16.0     Avstemming av regnskapstransaksjon med valuta   Avstemming av en hovedbokstransaksjon med valuta mot en tilhørende kontoutskriftstransaksjonen, var ikke alltid mulig. Dette fordi mange banker leverer kontoutskrifter kun med beløp i kontovalutaen, uten de tilhørende valutabeløpene. Avstemming er nå endret for bankkontoer i innenlandske valuta (dvs. kontoer hvor feltet Valutanr i tabellen Bankpartner er tomt, eller likt med feltet Valutanr i tabellen Bedriftsopplysninger). For disse vil kun verdien i feltet Avstemming restbeløp bli tatt hensyn til i avstemmingen, og ikke som tidligere også valutafeltet på transaksjonen. Godkjent avstemming vedlegg   Det er nå mulig å koble vedlegg til rader i tabellen Godkjent avstemming. Vedlegg kan for eksempel være PDF-filer med kontoutdrag fra banken, eller dokumenter med ekstra forklaringer av beløpene i avstemmingen.   Versjon 15.01.0 Manuell avstemming   I tidligere versjoner fikk man en advarsel når det ble gjort forsøk på å matche transaksjoner med ulike beløp. Nå er standard virkemåte at dette ikke er mulig, og en feilmelding returneres. Det er imidlertid mulig å få tilbake den "gamle" virkemåten ved å angi den nye parameteren Match transaksjoner selv om beløpene er forskjellige i feltet EBF-behandling 2 i tabellen Bankpartner.   Versjon 15.00 Automatisk avstemming som en del av behandlingen Bokfør bankgebyrer og renter   Når Direkte oppdatering er aktivert i dialogboksen Bokfør bankgebyrer og renter, blir avstemmingsprosessen automatisk utført. Den opprettede posten i tabellen Hovedbokstransaksjon blir automatisk avstemt med den refererte posten i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.   Merk: Kolonnen Kontoutskr.trans.nr har blitt lagt til i tabellene Bilag og Oppdatert bilag og som referanse til tabellen Kontoutskriftstransaksjon.   Bankreferanse-basert matchingsalgoritme for Automatisk avstemming   Det er lagt til en ny matchingsalgoritme for automatisk å kunne avstemme Hovedbokstransaksjon-poster med poster i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Algoritmen søker i disse to tabellene etter unike, matchende kombinasjoner av Bankreferanse og Avstemming restbeløp i valuta. Etter at matchingen er gjennomført, vil de resulterende Avstemt transaksjon-postene ha Algoritme angitt som 7 - Enkeltvise transaksjoner med samme bankreferanse.   Merk: Denne nye algoritmen får den høyeste kjøringsprioriteten av alle algoritmene for behandlingsvalget Automatisk avstemming. Ny kolonne for Bankpartnernr   Kolonnen Bankpartnernr er lagt til i tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon. Ved hjelp av denne fremmednøkkelen kan tabellen Bankpartner slås sammen med tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon.   Trekk tilbake godkjent avstemming   Nå er det mulig å trekke tilbake en bankavstemmingsrapport. Behandlingsvalget Trekk tilbake godkjent avstemming kan bare kjøres for den seneste godkjente rapporten. Dvs. hvis den valgte raden i tabellen Godkjent avstemming har det høyeste Avstemmingsnr. for en bestemt Bankpartnernr-verdi. I tillegg kan behandlingsvalget bare kjøres hvis Avstemt pr. dato for den valgte posten er nyere enn sperredatoen.   Bruk av feltet "Avstemming restbeløp" for matching   For bankkontoer i innenlandsk valuta benyttes nå feltet Avstemming restbeløp for matching av transaksjoner i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Feltet Avstemming restbeløp i valuta ble tidligere brukt både for bankkontoer både i innenlandsk og utenlandsk valuta, men benyttes nå kun for utenlandske kontoer.   Bankavstemmingsrapport   I filen for norske standardoppsett (norstd.txt), har formularet for Bankavstemmingsrapport blitt oppdatert med informasjon for "Bankkonto" og "Hovedbokskonto". Det finnes nå også to utskriftsformularer, et som skal benyttes for bankkontoer i innenlandsk valuta og et for valutakontoer   Konvertering av format på bankkontonr. ved import av kontoutskriftstransaksjoner   Enkelte banker kan sende kontoutskriftstransaksjoner for bankkontonr. med et annet format (BBAN eller IBAN) enn det som er angitt på den aktuelle bankpartneren. For bankavstemmingsformål blir nå bankkontonr. på importerte rader i tabellen Kontoutskriftstransaksjon lagt til med samme format som bankkontonr. på bankpartneren.   Feil fortegn på banksaldo   Ved import av kontoutskriftstransaksjoner ble negative verdier i saldofeltene for bank importert som positive. Dette er nå løst.   Bankavstemmingsrapport   Ved utskrift av Bankavstemmingsrapport ble ikke uavstemte transaksjoner for tidligere perioder spesifisert, noe som førte til differanse på rapporten. Dette er nå løst.   Import av kontoutskriftstransaksjoner feiler   Hvis XML-filen for kontoutskriftstransaksjoner kun inneholdt saldoer, og ingen transaksjoner (dvs. ingen <Entry>-elementer), feilet importen. Dette er nå løst.   Versjon 14.10 Utskrift og godkjenning av avstemning   Det er lagt til utskrift av Bankavstemmingsrapport. Dette har blitt gjort for en eller flere bankkontoer, for en bestemt regnskapsperiode/år. Hvis innholdet i rapporten er riktig, kan det godkjennes før de avstemte transaksjonene låses for videre behandling. Det opprettes en post for godkjenningen i tabellen Godkjent avstemming, som også vil inneholde PDF-rapporten.   Legge inn data manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon   Når man starter opp med bankavstemmingen, kan man noen ganger trenge å legge inn poster manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Dette kan nå gjøres direkte i tabellen. Radene som er lagt inn manuelt, vil ha verdien 1 - Manuelt registrert i det nye feltet Opprinnelse. Disse radene kan redigeres og slettes helt til de har blitt avstemt, mens rader med opprinnelsen 2 - Importert fra AutoPay er låst for redigering.   Ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon   Det er lagt til en ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon. Kolonnen viser hvilken avstemmingsalgoritme den automatiske avstemmingsrutinen brukte. Hvis manuell avstemming ble brukt, logges det også.   Gjenstående desimaler etter avstemming   Avstemmingen kunne for noen beløp føre til at 0,01 ble stående igjen i feltene for Avstemming restbeløp. Dette er nå løst.    
Vis hele artikkelen
03-05-2021 16:14 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 4 Svar
 • 3 liker
 • 18789 Visninger
Vedr spørsmål om hvilken versjon av Visma Business man må ha for å kunne levere nødvendig informasjon i SAF-T-format til Skatteetaten. SAF-T blir som kjent obligatorisk ved bokettersyn for transaksjoner registrert etter 1/1 2020.    Vi har kun eksport av saf-t fil, dessverre ikke laget en import av saf-t til Visma Business ISO-koder anbefales å være oppdatert i valutatabellen, med 3 lengdesiffer. I eldre versjoner i VB har det hendt at en har kopiert ISO-kode fra landtabellen, og disse inneholder kun 2 bokstaver. Skatteetaten tilbyr systemleverandører eller andre som utvikler løsning for å støtte SAF-T formatene, å delta på test via Altinn. https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/testinnsending/     Vi anbefaler at du kjører siste versjon vedr saf-t, da det er en del endringer. Dette er noen av endringene som ligger i versjonene:   Versjon 16.01: Delt eksportfil for SAF-T hvis antall transaksjoner er svært høyt Under behandlingsvalget Eksporter SAF-T er det lagt til alternativ for Eksporter grunndata og hver periodes transaksjoner i separate filer. Velges dette opprettes det én XML-fil med grunndata og 12 XML-filer med overskrift og hovedbokstransaksjoner.   Merk: Dette alternativet skal brukes av selskap med store datamengder der xml-filen blir større enn 2 GB hvis den eksporeres i en fil, fordi skattemyndighetene ikke kan håndtere filer som er større en 2 GB Utelat: Grunndata – utelater grunndata fra XML-filen Utelat: Hovedbokstransaksjoner – utelater hovedbokstransaksjonene fra XML-filen.   Versjon 16.0 Justert utlegg av data Bokstavene «MVA» legges ikke lenger ut i taggen <TacRegistration>   Versjon 15.10.1: Bilag uten Bilagsart Et problem ved eksport av bilag uten bilagsart har blitt løst.   Bilag anbefales å oppdateres med bilagsart, ved ikke angitt bilagsart ved bokføring tildeles automatisk bilagsart = 0 og denne finnes ikke i Masterdata. Dette kan for eksempeloppstå ved en filimport hvor bilagsart ikke er satt   Mva-beløp Fordeling av mva-beløp mellom transaksjoner kunne i noen tilfeller bli feil. Dette   er nå løst. Et litt smalt scenario i utfordringene rundt akkumulerte transaksjoner - når vi splitter det akkumulerte ut igjen på separate poster fant de en feil når det i samme journal var flere ordre med flere mva-satser innen hver ordre. - Versjon 15.10   Automatisk genererte transaksjoner Det er to oppsett i systemet som kan forårsake akkumulering av transaksjoner i tabellen Hovedbokstransaksjon, som kommer i konflikt med SAF-T-formatet. Disse to parametere i tabellen Bedriftsopplysninger blir endret under oppgraderingen av bedriftsdatabasene: Aut.gen.trans.beh. settes til 2 - Produseres fortløpende (anbefalt). Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) i Regnskapsbehandl. aktiveres. Med innstillingene satt som beskrevet over, vil all informasjon som kreves av SAF-T-formatet være tilgjengelig for hver transaksjon. Denne har ikke tilbakevirkende kraft, denne blir satt under oppgradering – men anbefaler at denne blir satt evt også før oppgradering     Versjon 15.01 Behandlingsvalget Eksporter SAF-T Behandlingsvalget Eksporter SAF-T har blitt flyttet fra tabellen Bedrift til tabellen Bedriftsopplysninger.   Oppdatert felt-mapping Mapping har blitt oppdatert for følgende tagger i filen: <GLPosting date> - Valuteringsdato (tidligere Opprettet dato) <JournalID> - Bilagsjour.nr (tidligere "A")   Versjon 15.0 Avrunding av strengverdier For å oppfylle spesifikasjonene for maksimal strenglengde for data eksportert til SAF-T, vil følgende datatyper avrundes på følgende måte: Kode: 9 tegn Kort tekst: 18 tegn Medium tekst 1: 35 tegn Medium tekst 2: 70 tegn Lang tekst: 256 tegn ISO-landskode: 2 tegn ISO-valutakode: 3 tegn SAF-T XML-fil, format Den eksporterte XML-filen ble ikke korrekt lagret i UTF-8-format. Dette er nå løst.   Det er noen som har fått feilmelding på ugyldige verdier i xml filen - "Invalid character in the given encoding.." Løsningen er da å lagre filen som utf-8 format, åpne filen i notepad+ og gjøre endringene   Generelt kan det feile på bruk i _ (understrek). Dette kan evt scriptes vekk. Vi har oppdaget at dette kan være satt på aktører, og filen kan feile her.     Versjon 14.10.1 Oppdatert fil for standardkontoer Skatteetaten har oppdatert filen for standardkontoer som benyttes i SAF-T. En oppdatert Standard_account.txt er inkludert i denne versjonen og kan importeres til tabellen Standardkonto.   Oppdatert til AuditFileVersion 1.10 SAF-T AuditFileVersion har blitt oppdatert til ver 1.10.   Filtrering av data Det er nå mulig å filtrere vekk Kundenr, Lev.nr og Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 12 uten data fra eksporten til SAF-T.   Versjon 14.10.0 XML-elementet NumberOfEntries (<n1:NumberOfEntries>) XML-filen som ble produsert av Eksporter SAF-T, viste antall Hovedbokstransaksjon i stedet for antall Bilag. Dette er nå løst. Utelatte XML-elementer Eksporter SAF-T eksporterte ikke XML-elementene GroupingCategory (<n1:GroupingCategory>) og GroupingCode (<n1:GroupingCode>). Dette er nå løst. Overflødige forekomster av XML-elementene CustomerID og SupplierID Eksporter SAF-T eksporterte XML-elementene CustomerID (<n1:CustomerID>) og SupplierID (<n1:SupplierID>) i linjene (<n1:Line>) under hovedboksposter (<n1:GeneralLedgerEntries>) for alle linjer, og ikke bare for linjer med en hovedbokskonto knyttet til kundereskontro og/eller leverandørreskontro. Dette er nå løst.   IB utelatt på resultatkontoer Eksport til SAF-T tok ikke med inngående balanse på resultatkontoer. Dette er nå løst.   Manglende Avg.kode når 0% mva. Eksport til SAF-T utelot elementer under <n1:TaxInformation> hvis raden i tabellen Hovedbokstransaksjon hadde en mva.kode med 0% mva. Dette er nå løst.   Man kan mappe mot næringsoppgave f.o.m. 14.10. Da må man bruke de feltene som heter Grupperingskategori og -kode. NB! Før denne versjonen blir ikke disse feltene tatt med i eksporten, selv om de finnes i databasen. Forarbeidet kan mao. gjøres i tidligere versjon, men ikke selve eksporten. Disse feltene må fylles manuelt med korresponderende kategori og koder, som finnes f.eks. her: https://github.com/Skatteetaten/saf-t/blob/master/Grouping%20Category%20Code/XML/RF-1167_Grouping_Category_Code.xml  Vi har ikke laget støtte for mappingforslag mot næringsoppgave, så det er evt. en manuell operasjon for dem som ønsker å bruke det.      F.o.m. 13.10 kan du importere SAF-T standardkonti til vbsys (fra fiilen Standard_account.txt som finnes i mappen Nor.Int der Business er installert, f.eks. C:\Visma\Business\Nor.Int), og deretter bruke behandlingsvalget "Angi standardkonto" på hovedbokskonti for å få et forslag til mapping mot 2- eller 4-sifret SAF-T-kode. Behandlingen kan kjøres enkeltvis for firma eller for flere firma av gangen via en tidsstyrt oppgave. Se også - https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Business-og/SAF-T-i-Visma-Business-versjonskrav/ba-p/242197    
Vis hele artikkelen
23-02-2021 15:52 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5455 Visninger
Matching i bilagsregistrering   Du har et valg på bilagsarten - kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag – som gjør at du enkelt kan huke av for postene du vil matche. Legg inn kunde/leverandør og trykk * i motref – da listes alle åpne poster og du kan markere posten(e) du ønsker med x i feltet betalingsreg i motref.tabellen   Fra hjelp:   Kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag Hvis avkrysset kopieres de åpne postene til feltet for motreferanser slik at du ser disse når du gjør oppslag i dette feltet. Det forutsetter at tabellen Motreferanse er koblet til tabellen Bilag. Merk: Det er begrensinger på hvor mange tabeller og felter du kan inkludere data fra når du benytter matchingsmetoden Kopier åpne poster ved oppslag, da dataene kun blir lest inn i minnet, og ikke ligger som rader i tabellen Motreferanse før du lagrer. Det betyr også at inkluderte felter forsvinner hvis du søker eller oppfrisker før du lagrer. Alle poster som ikke har kryss for betalt i feltet Betaling reg. i tabellen Motreferanse forsvinner når du lagrer.
Vis hele artikkelen
16-09-2021 08:23
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 958 Visninger
Valuta   Alle valutaene som du handler i, legger du inn i tabellen "Valuta". Hver rad i tabellen beskriver en valutakode. Tabellen ”Valutakurser” gir mulighet for innleggelse av daglige kurser og oversikt over historisk kurs. ”Valuta 2” gir mulighet til å føre med 2 valutaer på hver transaksjon. Når du starter opp Visma Business første gangen, ligger de mest vanlige valutakodene i henhold til standard ISO-koder inne. Har du behov for flere valutakoder eller ønsker å oppdatere for eksempel valutakursen på en av de eksisterende, kan du fritt gå inn å redigere i tabellen. Du bør minimum sjekke at kontohenvisningene til hovedbok stemmer, da disse blir brukt i de automatiske oppdateringene ved godkjenning av purrebrev, remitteringsgiro, rentenota og ved elektronisk betalingsformidling. Du bør ikke gå inn og endre en valutakode til en annen type valuta, hvis du har oppdatert bilag på koden. Ligger det verdi i kolonnen «Bankforb.nr», vil bankkontonummer til denne – blir benyttet ved produsering av bankkonto på fakturautskriften. MERK! Standard valutanummer for bedriften må bli lagt inn i tabellen "Bedriftsopplysninger". For standard valutanummer må du minimum fylle ut gyldige kontohenvisninger til hovedbok for å få startet purre, remitterings- og renteberegningsrutinene. Hvilken valutakode som blir benyttet i de ulike rutinene, blir styrt av valutanummeret som er oppgitt på kunden i tabellene "Aktører" og "Hovedbokskontoer" eller ved bilagsregistrering. Har du ikke fylt ut valutanummer noen av disse stedene, vil Visma Business bruke standard valutanummer fra tabellen "Bedriftsopplysninger". I valutatabellen defineres også hvilke konti f.eks purregebyr og fakturagebyr skal bokføres på.   Automatisk valutakurs oppdatering Har du aktivert visma.net Autopay på en av klientene i Visma Business, kan du slå på automatisk valutakurs oppdatering på alle klienter. Du aktiverer valutakursoppdatering i tabellen Bedrift.     Kort oversikt over valutaimporten: Valutakurser importeres daglig, bortsett fra bankens offisielle helligdager / helger. Valutakursene (midtkurs) utarbeides fra banken etter bankens stengetid. Disse kursene blir importert i løpet av kvelden.  I praksis betyr det at det er gårsdagens valutakurser som er den sistoppdaterte valutakurs i Visma Business. Bare eksisterende valutaer i Valuta-tabellen, som har en standard ISO-kode, blir importert. Tabeller / felt involvert: I Valuta-tabellen blir Salgskurs-kolonnen oppdatert I Valutakurs-tabellen opprettes en ny rad per dato. Valuta 2   Dersom bedriften inngår i et konsern som gjør opp regnskapet i en annen valuta enn den som er oppgitt i feltet "Valutanr", angir du konsernet sin valuta i feltet "Konsernvalutanr" i tabellen "Bedriftsopplysninger". Feltet refererer til tabellen "Valuta". Kontoutskrifter, saldolister og resultat- og balanserapporter kan bli presentert i denne valutaen. Konsernvalutaen som du definerer i tabellen "Bedriftsopplysninger", kan bare bli rapportert med en kurs for balanse og en for resultatkonti.   Med tabellen "Valutakurser 2", kan du ta vare på en valuta nummer to. Med tabellen "Valutakurser 2" kan du ta vare på en annen valuta på transaksjonen enn bokføringsvalutaen, og en faktureringsvaluta som kan bli beregnet enten ut fra bokføringsvalutaen eller transaksjonsvalutaen. Valuta nummer to er ment for rapportering til for eksempel morselskapet som bokfører i en annen valuta. Dette blir ofte brukt innenfor skipsfart hvor forskjellige fartøy rapporterer i forskjellige valutaer, men bokfører på en valuta i et selskap. I tabellen "Valutakurser 2" kan du angi valutakurser som gjelder fra angitte datoer. Kurser angitt i tabellen "Valutakurser 2", blir valgt før kurser fra tabellen "Valuta". Kursen som har lik dato eller nærmeste lavere dato enn en angitt kurs blir brukt. Parametere for valuta 2 stryring finner du i feltet «Regnskapsbehandling» i tabellen «Bedriftsopplysninger»:   Fast "Valutanr 2" Har du kryss i dette feltet, kan du ikke overstyre "Valutanr 2" andre steder enn i tabellen "Bedriftsopplysninger". Har du ikke kryss i feltet kan du overstyre feltet i tabellene "Aktører", "Hovedbokskontoer", "Driftsmidler", "Ansvarsenheter 1-12", "Bunter" og "Bilag". Det er ikke mulig å endre verdien i feltet "Valutanr 2" i tabellene "Oppdaterte bunter" og "Oppdaterte bilag". Hvis adgangsgruppen til brukeren har funksjonsadgang til å "Endre valuta 2 på transaksjoner", kan du også endre "Valuta 2" i tabellene "Kundetransaksjoner", "Leverandørtransaksjoner", "Hovedbokstransaksjoner", "Åpne kundeposter" og "Åpne leverandørposter".Fast "Valutakurs 2"   Fast «Valutakurs 2» Har du kryss i dette feltet, kan du ikke overstyre verdien i feltet "Valutakurs 2" i tabellene "Hovedbokskontoer", "Driftsmidler" og "Bilag". Det er ikke mulig å endre verdien i feltet "Valutakurs 2" i tabellen "Oppdaterte bilag". Hvis adgangsgruppen til brukeren har funksjonsadgang til å "Endre valuta 2 på transaksjoner", kan feltet også bli endret i tabellene "Kundetransaksjoner", "Leverandørtransaksjoner", "Hovedbokstransaksjoner", "Åpne kundeposter" og "Åpne leverandørposter".   Beregn "Beløp i valuta 2" fra "Beløp i valuta" Har du kryss i dette feltet, blir "Beløp i valuta 2" beregnet ut fra feltet "Beløp i valuta". Du kan ikke endre i feltet feltet "Valutanr 2", i tabellene "Åpne kundeposter", "Åpne leverandørposter", "Hovedbokstransaksjoner", "Kundetransaksjoner", "Leverandørtransaksjoner" og "Driftsmiddeltransaksjoner", hvis feltet "Beløp" er 0,00. Har du kryss i dette feltet kan ikke feltet "Valutanr 2" redigeres hvis "Beløp i valuta" er 0,00. Dette forhindrer at du ved en feiltakelse kan endre feltet "Valuta 2" når beregningsgrunnlaget for "Valuta beløp 2" er 0,00. Da vil også korreksjonstransaksjoner for bare "Valuta beløp 2" bli endret og det er ingen mulighet til å få den opprinnelige verdien tilbake. Hvis parameteret Beregn ”Beløp i valuta 2” fra ”beløp i valuta” er slått på må du registrere valutaforhold i ”valuta 2” tabellen.   Obligatorisk valuta 2 ved oppdatering bilag Hvis du har kryss i dette feltet, må feltene "Valutanr 2", "Valutakurs 2" og "Beløp i valuta 2" ha en verdi for å at bilaget skal bli oppdatert. Husk også å aktivere differanse kontroll på valuta 2 under «Debet/Kredit kontroll» i tabellen Bedrftsopplysninger.   Alle transaksjons- og saldotabeller inneholder opplysninger om valuta 2, beløp i valuta 2 og valutakurs 2. Dette gir mulighet til å hente rapporter i alternativ valuta enn den regnskapet føres i.  Ved utskrift av resultat- og balanserapporter har du mulighet til å velge rapporteringsvaluta.         Manuell valutajustering Vil du justere saldo på konto ihht gjellende valutakurs, kan dette gjøres manuelt. Du må da opprette egen bilagsart og i kolonne Bilagsart behandling må du krysse av for «Ikke oppdater valutabeløp». På denne måten justerer du kun beløp i NOK og saldo i valuta forblir uendret.  Dersom du kun vil oppdatere beløp i valuta eller valutabeløp 2 må du endre bilagsartbehandling i henhold til dette eller lage ny bilagsart. Dette kan være aktuelt ved differanse i beløp i valuta på reskontro som følge av feil valutakurs på matching.     Valutakorreksjon   Hensikten med valutakorreksjoner er å justere valutaposter i henhold til aktuell kurs ved rapporteringstidspunktet for å få regnskapet så riktig som mulig. NB! Denne rutinen skal kun benyttes for reskontro slik at tidligere valutakorreksjon blir reversert når post er oppgjort. Du kan bruke valutakorreksjon for beregning av endringer for hovedbok men valutakorreksjon må ikke gjennomføres da det ikke er reversibelt. I tabellen Valutakorreksjoner angir du konteringsregler for kalkulerte kursdifferanser. Du registrerer kontoer for tap/gevinst i balansen og resultatregnskapet. Du kan ha flere rader for samme kontotype med forskjellige kontointervall.   Eksemplet nedenfor viser hvordan du kan registrere i Tabellen Valutakorreksjoner.       Feltet Kontotype inneholder følgende valg i dialogen: Kunde Leverandør Hovedbokskonto Driftsmiddel I feltene Fra kontonr og Til kontonr registrerer du fra og til verdier for henholdsvis kunde-, leverandør og hovedbokskontonummer. Du bør vedlikeholde tabellen Valutakurser. Ved en kursregulering på en bestemt dato regulerer Visma Business med reguleringskurs i følgende prioriteringsrekkefølge: dagens kalkylekurs senest registrerte kalkylekurs før reguleringsdato den kalkylekursen du har angitt i tabellen Valuta dagens salgskurs senest registrerte salgskurs før reguleringsdato den salgskursen du har angitt i tabellen Valuta     I tabellen Bedriftsopplysninger finner du feltet Maks Valuta korreksjon hvor du angir maksimalt akseptert kursdifferanse i prosent og standard valuta. I feltet Valutakorreksjonsserie legger du inn bilagsserie som blir brukt ved postering av kursdifferanser.   Eksempel Eksemplet nedenfor viser hvordan du kan foreta en kursregulering fra tabellen Kundetransaksjoner.     Du kjører behandlingsmenyvalget "Valutakorreksjon" og får opp dialogen "Valutakorreksjon". Her velger du kursreguleringsdato. For å få riktig kursregulering forutsetter det at tabellen Valuta er vedlikeholdt. Behandlingsmenyvalget oppdaterer tabellen Valutakorreksjonsdata. Hvis det er generert linjer uten x i feltet Akseptert må du manuelt angi x på disse postene for at Visma Business skal kunne behandle de videre.   Eksemplet viser kursdifferansen i standard valuta. Dette beløpet blir postert som kursgevinst på den resultatkontoen du har angitt i tabellen Valuta korreksjoner. Det er nå klart for å oppdatere posten med behandlingsmenyvalget Oppdater valutakorreksjon.   Behandlingsmenyvalget oppdaterer feltene for valutakorreksjoner i tabellen Kundetransaksjoner. Se bilde nedenfor.   Kursgevinsten blir postert i en bunt med opprinnelseskode Valutakorreksjon. Visma Business lager bilaget pr. valuta, og valutanummeret blir angitt i feltet Ekstra tekst på bilagslinjen.   Hvis du foretar en ny kursregulering med lavere kurs slik at det blir et kurstap, lager Visma Business to nye bilag til tabellen Bilag når du kjører menyvalget Oppdater valutakorreksjon. Det ligger da et bilag med tilbakeføring av tidligere postert differanse og et med postering av ny differanse. Etter at fakturaen er innbetalt ligger det fremdeles en verdi i feltet Siste Valutakorreksjonsbeløp. Du må da foreta en ny kursregulering for å kunne tilbakeføre den siste kursreguleringen. Du bør derfor alltid ta hensyn til poster med verdi i feltene Restbeløp og Siste Valutakorreksjonsbeløp, når du gjør et utvalg på reskontroposter som du ønsker å kursregulere.  
Vis hele artikkelen
03-08-2021 14:27 (Sist oppdatert 03-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2158 Visninger
Periodisering   Du kan kjøre periodisering av bilag fra behandlingsmenyen på bilagslinjen Du vil da få opp denne dialogboksen:       Til start               Standarverdien er satt til 1 som er fra og med neste periode.                             Du kan også sette 0 (null) som betyr fra og med buntens periode. Ved å angi                             minus foran tallet kan du angi perioder bakover i tid   Varighet             Hvor mange perioder periodiseringen skal gå over. Ved å angi et negativt tall                             kan du angi perioder bakover i tid fra startperioden   Konto                 Angi hvilken motkonto som skal benyttes på transaksjonene   Debet/kredit     Angi om motposteringen skal til debet eller kredit   På bilagslinjen kan du hente frem feltet valuteringsdato ( trykk ctrl+o for å hente fra tabellen). Du vil da se riktig valuteringsdato på periodiseringstransaksjonene   Om du får feil – «mangler regnskapsperioder» – Sjekk tabellene regnskapsperioder og avgiftsterminer, at det ligger riktig her mtp periode og år, og periode og år ligger langt nok frem i tid mtp periodiseringen   I noen tilfeller kan det ligge feil i disse tabellene som kanskje ikke alltid er like lett å se. Slett da radene for periodene, og opprett ny rad med riktig regnskapsår og første periode – resten av periodene kan du fylle ut med +.  Det samme kan gjøres i avgiftstermintabellen. Det vil da bli fylt ut med riktige perioder.
Vis hele artikkelen
11-06-2021 15:25
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2379 Visninger
I løpet av mai måned 2021 ser vi at noen kunder har hatt utfordringer med at innbetalingsfiler i Visma.net Autopay er blitt lastet ned flere ganger til Visma Business   For å forhindre dette ble det implemenert endringer i Visma.net Autopay kvelden 1.juni. I tillegg blir det nå utviklet forbedringer i  Visma Business v.16 i forhold til håndtering gjeldende importer av innbetalinger (duplikatkontroll)   For kunder med Visma Business v.15, vil det komme en patch i slutten av juni. For de kunder som ikke oppgradere til Visma Business v.16 ved lansering, anbefaler vi installasjon av patch til Visma Business v.15 når denne releases.
Vis hele artikkelen
08-06-2021 13:55
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1113 Visninger
Vi får av og til spørsmål om mulighet til å benytte engelske tekster i kontoplanen. Dette er systemet klargjort for, men kreves litt bearbeiding før dette er klart. Dette gjøres på følgende måte:   Kontoplan: Hent frem 2 skjulte kolonner, Opplysning 2 og Navn 2     Kopier så verdien i fra Opplysning 2 til Navn 2   Gå så over de kontoer som mangler info i Navn 2, slik at opplysningene blir komplett. Når dette så er lagret er Navn 2 klar til bruk.   Rapporter: Når denne informasjonen å er lagt i Navn 2 kan dette benyttes i rapporter. For å få til dette må det justeres ved utskrift av f.eks resultatregnskapet.   Dette gjøres på følgende måte: I utskriftsdialogen - velg avansert og deretter Kontoer, her velges: Benytte “Navn 2”, og da hentes de opplysningene som er lagt i Navn 2 på kontonavnet.     For å få en komplett rapport på engelsk så er det 2 ting til som må gjøres:   Det første er å stille om språket til engelsk, dette gjøres fra toppmenyen:     Og det andre er at ved utskrift så må det velges en rapport definisjon som er engelsk:   Rapporten vil da ha en tilnærmet slikt utseende:    
Vis hele artikkelen
20-05-2021 14:47
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1404 Visninger
Avskriv restbeløp   Du kan avskrive restbeløp som ligger i åpen kundeposttabellen ved å høyreklikke – avskriv betalinger. Det blir da produsert avskrivingsbilag for fakturaer     Du har noen settinger i bedriftsopplysninger vedr dette Maks betalingsavvik annet og maks betalingsavvik kontantrabatt Betaling avskrivingskonto annet og og betalings avskrivings konto kontantrabatt Betaling avskrivingsserie   Du har også tre settinger i regnskapsbehandling i bedriftsopplysninger : avskriv restbeløp istedenfor betalingsavvik avskriv negative beløp kjør avskriv betalinger etter oppdatering av bunt Sistnevnte gjør at avskriving blir kjørt automatisk etter oppdatering så du slipper å kjøre dette fra åpen posttabell     Alle rader i tabellen åpen kundepost vil bli behandlet, det er dessverre ingen mulighet for å markere kun en rad (Dersom Avskriv restbeløp i stedet for betalingsavvik ikke er valgt vil feltet Bet.avvik annet bli benyttet for avskrivningsbilaget, og kun valgte rader vil bli behandlet.)    
Vis hele artikkelen
06-05-2021 07:25 (Sist oppdatert 06-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1252 Visninger
Med Visma.net AutoPay kan man motta innbetalinger både med og uten KID. For å motta disse filene fra banken, må det legges opp et Factoringselskap med "Fact.behandling" 2. OCR/KID definisjon. Her må feltene "Bankkonto" og "OCR bankkontonr" (hovedbok) fylles ut.     Dersom KID benyttes: I feltet KID kunde/lev.-sifre fylles ut antall siffer i kundenummeret. I feltet KID ref.nr.-sifre fylles ut antall siffer i fakturanummeret. I feltet factoring ID kan du definere hvor i KIDen kundenummer og fakturanummer ligger. Ekspempel hvis KID er 9876501234567: - Kundenummer: 98765 - Fakturanummer: 123456 - Factoring ID blir da 1;7 Dersom du ikke fyller ut antall siffer i kundenummer og fakturanummer kan du skrive 0;0 i Factoring ID feltet, da tolkes KID i sin helhet. Dersom det faktureres med ulike KID-oppsett, er det bare å legge opp flere linjer i Factoringselskap, en for hver KID-definisjon.   Det siste som må fylles ut er feltet "Betalingsbehandling" (se boks i bildet over). Her kan du krysse preferanser for bokføring, oppslag i reskontrotabeller, matching, KID-kontroll m.m. Du kan også krysse av for spesielle tilfeller av KID hvor f.eks fakturanummer kommer før kundenummer, eller KID kun består av fakturanummer.    Når en innbetaling kommer i bilagsregistreringen, kan du alltid se hvilken informasjon om betaler som har kommet med filen. Det gjør du ved å velge "Behandling" og "Vis betalingsinformasjon". Denne er særlig nyttig for innbetalinger uten KID.   Du kan også se alle innbetalinger i Visma.net AutoPay, ved å laste ned PDF innbetalingsfil under "Nedlastninger" i oversiktsfanen dersom du har rollen "AutoPay Accountant" i Visma.net. 
Vis hele artikkelen
02-05-2021 22:36
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1574 Visninger
Etter tids bruk av Visma Business vil det være behov for vedlikehold og opprydding av utgåtte ansvarsenheter. Det er da lurt å legge på verdier slik at disse hindres i å bli benyttet ved feil valg.   Mulighetene for en slik opprydding kan gjøres slik:       Her har jeg gjort følgende: Status: Satt på ønsket status, f.eks: 3 [Avsluttet], dette kan brukes i etterkant for selektering ved utskrift av tilsvarende ansvarsenheter. Start og slutt dato: Dette benyttes for å angi når en tenker å starte med, og senere avslutte med en ansvarsenhet. I tillegg kan en legge inn de virkelige datoene som dette skjer på   Så har vi det feltet som er kanskje mest viktig i tilfelle for å hindre bruk, nemlig ansvarsenhetsbehandling.     Ved å sette på Sperret så hindrer dette at ansvarsenheten blir benyttet, og i Visma Business får brukeren varsel om at dette er sperret. Dette vil også gjøre at denne ansvarsenheten ikke dukker opp i søk i dokumentsenter.
Vis hele artikkelen
22-04-2021 11:06
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1007 Visninger
Ved betaling av skatt og avgifter til Kemner krever mange banker en kode 'TAX' ved remittering via Visma.net AutoPay   Denne koden blir automatisk generert ved remittering direkte fra lønnssystem, eks Visma Lønn, men mangler dersom man remitterer uten korrekt oppsett fra Visma Business. Oppdrag vil i slike tilfeller avvises med meldingen FF06 - Invalid category purpose code   For å kunne remittere skatt og avgifter fra Visma Business må man sette leverandørpreferanse Betalingsmottaker skatt   
Vis hele artikkelen
24-02-2021 07:26
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1285 Visninger
Etter oppgradering til Visma Business v.14 opplever noen at Message Queue stopper og får denne feilmeldingen ved manuell henting av returdata på enkelte klienter   Dette skyldes forsøk på nedlasting av en ''tom kontoutskrift'' (inneholder kun saldo) på klientene som får meldingen (løst i VB 15.01)   Løsning for VB v 14.x: Gå inn i visma.net autopay / fanen Oversikt. Hent fram kontoutskrifter som ikke har nedlastingsdato og merk disse som nedlastet Restart MQ og hent manuelt på nytt, denne meldingen vil da forsvinne   Anbefaler alle som ikke har tatt i bruk bankavstemmingsmodulen i Visma Business om å slå av nedlasting av kontoutskrifter på avtalen i autopay (fane: Velg tjenester) fram til Bankavstemmingsmodulen tas i bruk
Vis hele artikkelen
05-10-2020 10:00
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1506 Visninger
Spesifikke forutsetninger for Visma.net Expense-integrasjon i tillegg til de generelle Visma.net-forutsetningene.   Det er viktig å sette seg inn i mulighetene som finnes før en starter med oppsett og kobling. i hjelpefilen til Visma Business, les også disse dokumentene: Oppsett: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/reference/r_Expense_integration_setup_Business.html Generere bunter/bilag: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/concept/c_booking_expense_claims_to_accounting.html Refakturering: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/concept/c_sending_expense_claims_to_reinvoicing.html   Det er også laget et webinar som kan skaffes fra Visma Academy som viser rutinen med oppsett av Expense og Visma Business, samt hvordan dette fungerer i praksis. Klargjøring i Visma.net Expense     OBS: Benytter man flyt som inkluderer betaling i autopay, men har utlegg som er betalt av arbeidsgiver (f.eks kredittkort betalt av arbeidsgiver),og ikke skal utbetales via autopay, er det viktig at dette hukes av for i Expense (Betalt av arbeidsgiver). Systemet krever at denne reisen skal få status betalt og da må det sendes til Autopay for at Expense skal kunne sende melding til ERP.  Derfor er det viktig at dette kontrolleres før reisene godkjennes. Innstillinger Visma Business: Master Data Management (MDM) integrasjon må være aktivert.   Bedriftsbehandling i Bedriftstabellen Hvis Behandle innkommende bokføringsdokumenter automatisk er aktivert, behandles dokumenter automatisk når de blir mottatt fra Visma.net Expense.     Bokføringstilfeller: Inngående regnskapsdokumenter i  Bedriftsopplysninger tabellen   Det er mulig å aktivere en automatisk oppdatering av bunter ved å velge direkte oppdatering. Bare bunter uten feil vil bli automatisk oppdatert. Expense bilagsserie i Bedriftsopplysningertabellen.     Hent frem”Expense Bilagsserie - legg inn den nye serien her:     Bilagsnummer vil bli hentet fra denne serien når det blir opprettet nye bilag, og innkomne bilag vil få Opprinnelse 2 - Expense. Ordrebehandling 1: Spesialbehandling (faktura) i Bedriftsopplysninger-tabellen   Hvis Opprett separate ordrer fra Visma.net Expense er aktivert, vil Del opp-behandlingen automatisk bli utført på den nyopprettede salgsordren. Mer spesifikt vil det opprettes nye seperate ordrer for hver kunde fra den første salgsordren fra Visma.net Expense. Hvis dette alternativet er deaktivert, opprettes bare en salgsordre for hvert behandlet dokument. I dette tilfellet kan brukeren manuelt utføre Del opp-behandlingen for å opprette nye ordrer for hver kunde. Brukeren kan også manuelt utføre Overfør-behandlingen for å flytte ordrelinjer til    Produkt mapping for viderefakturering   Kostnadstyper fra Visma.net Expense må kobles mot produkter i Visma Business slik at viderefakturering skjer mot rette produkt. Her er det viktig å sjekke hva som står i hjelpefilen i forhold til Standard Expense typer slik at det blir unike koblinger mot produktet i Visma Business. http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/reference/r_Expense_integration_setup_Business.html Koblingen som settes på de forskjellige produktene som en ønsker å benytte i VB, hentes fra Leveringsalternativ.   Se f.eks Bilgodgjørelse:   I Visma Business blir det da slik på produktet:     Viktig at denne koblingen er unik for produktene, og at det også settes opp bare en slik kobling pr produkt.   Viktig å huske på at Visma.net Expense operer med brutto priser, mens Visma Business med nettopriser. Og for å korrekte priser skal benyttes som grunnlag for fakturering og mva behandling er det viktig å benytte korrekt behandlingsmåte på de produktene som ikke skal ha mva fradrag på prisene fra Expense, f.eks Bilgodtgjørelse og Diett.     På alle produkter kan det også være lurt å sette på unntas lagerhåndtering:    
Vis hele artikkelen
15-06-2020 10:16
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1890 Visninger
På alle leverandører hvor det skal foretas utlandsbetalinger må det legges inn noen ekstra opplysninger som for eksempel SWIFT-kode (BIC): 1. Gå til Administrasjon > Aktører > Leverandører. 2. Legg inn bankkontoen etter IBAN standarden for de land som bruker det. (IBAN og BIC er et krav innen EU/EØS + Sveits) 3. Legg inn SWIFT-kode (omtalt som BIC/SWIFT-adresse av bankene) 4. SWIFT-adresser legges kun inn når IBAN ikke brukes, men må da legges inn. 5. Noen få land, bla. USA, krever Clearingkode/bankkode. Dette legges inn i feltet "Bankfilial". 6. I feltet "Lev.pref." bør du krysse av for "Utlandsremittering". 7. Se for øvrig DNB sine sider om krav til utlandsbetalinger. 8. Feltet ''Landnummer'' på leverandør må fylles ut, men ikke for Norge (47). 9. Utenlandsk landnummer må unntas fra moduluskontrollen    For mer utfyllende informasjon se pdf
Vis hele artikkelen
12-06-2020 10:52 (Sist oppdatert 12-06-2020)
 • 4 Svar
 • 4 liker
 • 7780 Visninger
Vi ser at noen brukere har utfordringer etter aktivering av 2FA. Ved opplasting av betalingsforslag henger rutinen seg uten at godkjenningsbildet med passord og kode kommer opp: Får fram 2FA loading og så stanser prossessen. Dette kan være enkelte brukere, på enkelte av deres klienter.   Årsaken ser ut til å være problemer med  "embedded'e" (innebygde) sider i Visma Business for Autopay når de benyttes i kombinasjon med 2FA, disse sidene er bygd mot Internet Explorer.   Internet Explorer vil bli erstattet med Microsoft Edge, foreløpig planlagt v. 15.10 desember 2020.   For de av brukerne som opplever problem anbefaler vi en sjekk av brannmur mot Internet Explorer, dersom det ikke løser problemet foreslår vi workaround:   Unnlate å bruke de embeddede vinduene i kombinasjon med 2FA frem til dette er løst, og benytt muligheten i bedriftstabellen i Business med å definere at godkjennings-bildet  automatisk kommer opp ved opplastning av betalinger, dette fungerer med 2FA og bl.a. google chrome. Her må annen nettleser enn Internet Explorer være definert som standard nettleser i Windows settings    
Vis hele artikkelen
28-05-2020 07:14 (Sist oppdatert 08-06-2020)
 • 3 Svar
 • 1 liker
 • 3700 Visninger
For dere som ønsker å purre og skrive ut Rentenota selv fra Visma Business 
Vis hele artikkelen
29-05-2020 08:49
 • 1 Svar
 • 3 liker
 • 4823 Visninger