Mine områder
Hjelp

"Manuell" Purring/ Renteberegning

29-05-2020 08:49
  • 1 Svar
  • 3 liker
  • 4557 Visninger

BYRÅ

 

Egenskaper purring/ renteberegning

Hvis det er ønskelig å purre og/eller renteberegne kunder fra Visma Business, må en del egenskap settes opp. Selv om purring og renteberegning kjøres adskilt, ligger mye av oppsettet samlet.

 

Start med Bedriftsparameterne under

"Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Grunndata | Land"

 

Land.png

 

Oppsett for  Gebyr-, rente- og purreinformasjon ligger pr. Landkode slik at det er mulig å tilpasse etter lover, regler og andre vilkår som kan variere fra land til land. Purres det til andre land enn Norge må også disse landkodene settes opp.

 

Feltet Landnr i tabellen Bedriftsopplysninger refererer til landet som brukes når ingen andre land er angitt.

 

Kontroller at det under arkfanen "Nummerserier" og overskrift "Bilagsserier – Reskontrodokumenter" er valgt noen serier. Hvis disse mangler vil utskriften feile.

Nummerserier.png

 

Under Reskontro | Purre/ rentebehandling finnes flere innstillinger

 

Purrebrev

 

Purrebrev.png

 

Under arkfanen "Purrebrev" defineres det hvor mange purringer det skal sendes, og hvor ofte de skal sendes. Oppsett for minste beløp som skal purres, og beløpet på purregebyret for hvert purrenivå.

 

Dersom ikke alle kundene skal purres like mange ganger som standarden, kan dette overstyres ved å legge inn antall purringer før inkasso under feltet "Maks. ant. brev" under "Vedlikehold kunder".

 

Rentesatser

 

Rentesatser.png

 

 

Dere må selv følge med på hvilken rentesatser som til enhvert tid er gjeldende.  Ved overgang mellom to satser er det mulig å legge inn en fra dato under arkfanen "Rentesatser" slik at det blir beregnet korrekt rentesats.

 

Er det ikke valgt noen rentesats her vil den hente satsen som ligger inn under "Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Grunndata | Land".

 

Bokføringsregler

 

Bokføringsregler.png

 

I arkfanen "Bokføringsregler" legges inn konti som skal benyttes ved bokføring. Det må legges inn konohenvisning på alle aktive valutaer.

 

NB! Dersom dere ikke ønsker at beregnet purregebyr og renter ikke skal bokføres må dere endre oppsettet under "Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Regnskap" under feltet  "Bokføringstilfeller"  i arkfanen "Regnskapsbehandl."

 

BY_Bokføre Purregebyrer.png

 

Fjern avkryssing for "Bokføring"  i feltene "Purre/ rentegebyr" og eventuelt "Renteberegning".

 

Purretekster

 

Purretekster.png

 

I arkfanen "Purretekster" vedlikeholdes tekstene på purrebrevene. 

Sendes det purringer til kunder i flere land kan det lages tekster på flere språk. Bemerk at alle land det sendes purringer til må ha purretekster. Tekst nr henviser til hviken purring teksten tilhører.

 

Da er oppsettet klart, og selve purringen kan startes.

 

Purrerutinen

Selve purrerutinen finner du under "Regnskap | Kundereskontro".

 

 Regnskap_Kundereskontro.png

 

 

 

Åpen postliste

 

Åpen postliste.png

Under arkfanen "Åpen postliste" vedlikeholdes de åpne postene på kundene slik at det kun er reele poster som ligger her.

 

 

Vedlikehold åpne kundeposter

 

Vedlikehold åpne kundeposter.png

Ved behov kan enkelte kunder eller fakturaer unntas fra purring. Dette vedlikeholdes under arkfanen "Vedlikehold åpne kundeposter".

 

 

Fritatte poster

 

Fritatte poster.png

 

Under arkfanen "Fritatte poster" finner du dere fakturaene som er unntatt for purring.

Dersom dere har kunder dere av en eller annen grunn aldri skal sende purringer til eller renteberegnes, kan dere inne under vedlikehold kunder under arkfanen"Generell informasjon" krysse av for dette under feltet"Kundepref".

 

Purrefritak_Kunde.png

 

Kryss av for "Purrefritak" og/ eller "Rentefritak"

 

Purringer

 

Under arkfanen "Purring" lages purreforslaget, og eventuelt vedlikeholdes og til slutt skrives purreblankettene ut.

 

Purring_Lag purreforslag.png

 

 Under arkfanen "Lag purreforslag" finner dere alle poster som er klar til å bli purret.

Marker ønskede kunder og velg

"Behandling |  Oppdater purreforslagsstatus"

 

Du får opp følgende boks som du velger <OK> i.

 

Purreforslagstatus.png 

 

 

Vedlikehod purreforslag samlet.png

 

Under arkfanen "Vedlikehold purreforslag samlet" får dere en oversikt over alle åpne poster som er generert til et purreforslag. Postene er nå blitt markert med 1 under «Purreforsl.stat.»

For å unnlate noen poster må statusen endres fra 1 til 2.

 

 

Purreforslagsstatus.png

 

 

Utskrift av purringer.png

 

 

 

Purringene skrives ut under arkfanen "Utskrift av purringer". De kan skrives ut eller sendes via e-post. Velg utskrift til ønsket format.

 

Når godkjenningen bekreftes etterpå forsvinner alle poster. Har dere krysset av for bokføring under "Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Regnskap", blir det dannet en bunt.

 

 

Kopi av purringer

Ønsker dere at dokumentet for purring skal bli tatt vare på settes dette opp under "Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Ordre/AutoInvoice/Logistikk | Ordrebehandling"

I arkfanen "Ordrebehandling" krysser dere av for "Purringer" under "Dokumentkopier".

 

BY_Dokument_Purringer.png

 

Det er ikke mulig å velge "Rentenottaer" her, så et annet alternativ kan være å lagre utskriften til egen fil. Dette oppsettet finnes under

"Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Grunndata | Firmaopplysninger"

Kryss av for "Purringer", og eventuelt "Rentenotaer" under feltet "Faks og e-post behandl."

 

NB! Husk også på å fylle ut PDF-sti for rapportene nederst i vinduet.

 

BY_Lagre_Purrefiler.png

 

 

 Renteberegning

 

Rutinen for renteberegning finner dereunder "Regnskap | Kundereskontro"

 

Her må det taes stilling til hvordan for sent betalte poster skal oppbevares. Ligger det ingen valg her blir ikke postene tatt vare på. Denne innstillingen har ingen tilbakevirkende kraft.

 

 

Reskontrobehandling.png

 

 

I tillegg bør dere gå igjennom andre oppsett i dette vinduet og  ta stilling til hvilke oppsett dere trenger.

Skal f.eks lørdag og søndag være betalingsfrie dager? Hvor mange rentedager beregnes i året?

 

I tillegg bør dere også ta stilling til de oppsett vi tidligere i dette dokumentet har vært igjennom også vedr. renteberegning under "Administrasjon | Bedriftsparameter | Land" og "- Valuta".

 

 

Utskrift av rentenotaer.png

 

 

 

Marker ønskede kunder og velg utskrift.  

 

Åpne kundeposter.png

 

Under arkfanen "Åpne kundeposter" vil dere få en oversikt over alle poster som er renteberegnet.  Kolonnene "Renter fra dato" og "Renter til dato" vil oppdatere seg dersom samme poster blir renteberegnet flere ganger.

 

Kommentarer
roy-LR
PARTNER
av roy-LR

Takk, denne var til god hjelp. 🙂
Eneste vi måtte passe på ennå var å legge inn land og valuta (47) på kunde som blir purret

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"