Mine områder
Hjelp

Detaljer mva-melding - kontroll med pivot

27-09-2022 13:21
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 442 Visninger
Beskrivelse av hvordan man kan bruke Pivot-tabell for å kontrollere detaljer mva-melding for å finne defferanse mellom beregnet og avsatt mva på mva-meldingen.
 
Her følger en beskrivelse av hvordan man kan bruke Pivot-tabell til å kontrollere Detaljer mva-melding for å finne differanse mellom beregnet og avsatt mva på mva-meldingen.

Hent opp mva-meldingen under Regnskap=>Hovedbok=>MVA=>Mva-melding 2022
 
mva.JPG
Klikk på knappen Detaljer mva-melding.
mva1.JPG
Velg den mva-koden det er differanse på
(I eksempelet er det ikke differanse på mva-kode 1, men tar ut tall her for å få noen å vise)
mva2.JPG
Nå får man opp en detaljert oversikt i excel som benyttes for kontroll.
mva3.JPG
Marker øverste linjen og slett denne ved å klikke på høyre museknapp og velg Delete.
Sorter deretter på bilagsnummer.
mva4.JPG
Nå kan man sjekke hva som er ført på hvert enkelt bilag og finne ut om det er noe som er beregnet, men ikke avsatt, eller omvendt ved å sjekke alle bilagsnumrene nedover i arket.

Dersom det er mange bilag (noe det som regel er) kan det være en fordel å lage en Pivot tabell for å lette arbeidet med å finne differansene.
mva5.JPG
Da får man et nytt ark som man kan bearbeide, ved å sette inn det man ønsker å se i tabellen.
mva6.JPG
Sett hake for Bilag, Beregnet mva, Bilagsbeløp2
mva7.JPG
Flytt Beregnet mva og Bilagsbeløp2 over i feltet Values ved å holde musepekeren over feltet og dra over med klikke venstre museknapp eller ved å klikke på linjen og deretter klikke på Move to Values
mva8.JPG
Endre verdien på feltene til summer i stedet for antall på Beregnet mva og Bilagsbeløp2 ved å klikke på nedtrekksmenyen og velg Value Fields Settings
mva9.JPG
Her velges Sum (Summer) i stedet for Count (Antall)
 
mva10.JPG
 
Gjør tilsvarende for Bilagsbeløp2

Da får man en tabell som man kan bruke for å sammenligne beløpene.
Her kopieres beløpene i kolonne B og kolonne C for å kunne lage en formel med Beløp i B minus Beløp i C, fordi man ikke kan lage en formel direkte som er brukbar for kopiering
mva12.JPG
1. Marker alle beløpene i kolonne B ved å stå i Cellen B4 og klikk Shift+End+Pil ned.
Kopier ved å klikke Ctrl+C og deretter Ctrl+V for å kopiere inn tallene i Kolonner E
 
2. Gjør tilsvarende for Kolonne C, som kopieres inn i Kolonne F

Nå har man et utgangspunkt for å legge inn en formel i Kolonne G
Stå i G4, skriv inn = og klikk på E4, deretter + og så klikker man på F4 og til slutt Enter
mva13.JPG
Når formelen er lagt inn i G4 kopieres denne ned i alle Cellene under ved å dobbeltklikke på plussen som dukker opp når du holder musepekeren nederst i høyre hjørne i Cellen G4.
mva14.JPG
 
Nå har man et fint utgangspunkt for å finne de bilagene det er differanse i.
I eksempelet mitt er det det kun øreavrundinger som lager differansen.

Finner man differanser kan man gå tilbake til oversikten over alle bilagene (det opprinnelige arket) og finne hvilken Bunt det er feil i.

Sannsynligvis må du ha hjelp til å korrigere dette av oss på support (eller kanskje konsulent), enten ved at vi åpner bunten eller at vi går inn og korrigerer rett på posten, med et par manuelle rutiner vi har som er passordbelagt. Men det er supert om "grovarbeidet" er gjort i forkant.

Lykke til og håper du finner ut av det.
Oppskriften kan benyttes i mange sammenhenger hvor man trenger å finne differanser, så Pivot-tabell er et nyttig verktøy🙂
 
Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"