avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Contracting

Finn informasjonen du trenger om Visma Contracting - innenfor alt fra prosjektregnskap, til lager, til integrasjoner med håndholdte enheter. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Oppsett av blanketter og skrivere i blankettstyringen. Hvordan tilpasse blanketter i blankettdefineringenDette kan gjøres som systembruker. Dette blir da standard for alle brukere. Avvik gjøres på hver enkelt bruker, under samme menyvalg. Det må ikke ligge blankette på brukeren uten at det er satt opp hvilken skriver som skal benyttes. Ellers vil blanketten ikke kunne skrives ut av denne brukeren. Blanketter på systembruker: Dette gjøres fra menyen for blankettstyring fra system: Velg menyen: System- Skriver/Blanketter- Blankettstyring     Du har nå alle blanketttypene til venstre, med Nr. og Navn. I neste kolonne finner du Skriveren. Her kan du benytte F6-tasten. Da får du fram alle skrivere som du har tilgang til fra din arbeidsplass. Velg skriver og ev. orientering , arkskuff og antall kopier. Det er viktig at du her ikke velger skriver som er fysisk koblet til den PCen du sitter ved. Pass også på at det ikke står " hake" for matriseskriver, hvis du ikk henter opp en matriseskriver. Kopiene til slutt, betyr at systemet for eksempel skriver alle dokumentene en gang, deretter skrives de en gang til. Hvis dette valget ikke er gjort, vil alle dokumenter kunne i antall eks. du har  valgt etter hvert. Du må selv sortere de fra hverandre, hvis de ikke skal være sammen. I neste kolonne finner du skrifttype og størrelse. Trykk F6-tasten. Velg skrift og størrelse. I de siste kolonnene har du blanketten du skal benytte. Stå med markøren i kolonnen Def. Når du trykker F6-tasten. Du får nå opp alle de blanketter du kan velge mellom for denne blanketttypen. Vær oppmerksom på at kun blanketter beregnet for laser skriver kommer opp hvis du har valgt en laser skriver. Og bare blanketter for matriseskriver, hvis det er en matriseskriver som er valgt. Alle blanketttyper MÅ være satt opp riktig fra systembruker. På den enkelte bruker vil, i utgangspunktet, blankettstyring være tom. Dersom noen brukere ønsker å benytte andre skrivere eller blanketter, må de legge dette inn i sin egen blankettstyring. Det er da viktig at man fullfører med skriver og blankettdefinisjon. Tilpass blanketter i blankettdefineringen Dette gjøres fra menyen for blankettstyring fra system: Velg menyen: System- Skriver/Blanketter- Blankett-definering   Obs! Viktig! Kopier ALLTID blanketten til nytt blankettnummer FØR du begynner å gjøre endringer. Da tar du en sikkerhetskopi. Rutine for Blankettstyring og blankettdefinisjon Linje(cm) = Antall cm fra toppen av siden hvor denne linjen skal skrives. Pos ( cm) = Antall cm fra venstre kant hvor denne linjen skal skrives Antall = Antall linjer frem etter at linje er skrevet. (Linje cm er da blank på neste side) Type= Type linje ( Benytt F6-tasten for å finne typer. Se neste side) Skrift = Skrifttype og størrelse som skal benyttes på linjen og påfølgende linjer. Tekst = Tekst som skrives på blanketten på oppgitt linje og posisjon. For linjetype 10, er det plassering va logo-bidlet som skal settes inn her. Feltnr= Felt som skal hentes til blanketten. Disse kan være forskjellig på forskjellige blanketter. ( Benytt F6 for å se mulige felter) Format= Format på feltet som skal skrives ut. For Logo ( linjetype 10) er dette størrelsen på logoen. Just. = V= Venstrejustert ( Pos er første posisjon som skrives) H= Høyrejustert ( Pos er siste posisjon som skrives) Repeter= Antall repetisjoner av linjetypen ( eks. varelinjer på en faktura)     Nærmere beskrivelse av feltene Type, Feltnr, og Format følger på de neste sidene. Type = Linjetyper - Denne typen benyttes til å fortelle systemet hva slags linje som skrives ut. - Dette gjør at man kan sørge for at en linje, f. eks, ikke skrives hvis det er kreditnota. - Definisjon av logo/bilde må settes inn i en sti for hvor bildet ligger. Trykk F- fasten under kolonnen "Felt", bla deg fram til du finner logoen, og velg denne. Denne MÅ ligge på serveren. Det kan være lurt å kopiere den inn i et eget område under \Contracting\. -Vær oppmerksom på at størrelsen kan du prøve deg fram til snere, ved å angi format. - Dersom logoen er i farger vil den ofte bli dårlig på en sort/hvitt skriver. Velg en fargeskriver eller få logoen i sort/hvitt. -Feltnr = Felt som skal hentes fram på blanketten - Når du henter frem feltlisten her vil du også se den standard formatteringen som blir lagt inn. Denne kan du endre. N= Nummerisk felt, skrive også foranstilte 0-nuller. Z= Nummerisk felt, foranstilte 0-nuller skrives ikke. A= Alfra katakterer ( bokstaver og tall) Det kan benyttes Z9 som betyr 9 siffer numerisk uten desimaler. Z9,2 som betyr 9 nummeriske siffer og 2 desimaler. Eller en z pr siffer, med punktsetting. Eks. zzz.zzz.zzz.zz. Eller en n pr siffer. Eks. nnn.nnn.nnn.nn Eller en blanding. Eks. nnn.nnn.nnz.zz Benytt minustegn- bak, for å fortelle at tallet kan være negativt. HUSK: Punktum er 1000 skille, komma er desimalskille. A20 betyr alfa 20 karakterer. Test blanketten ved å skrive ut. Benytt gjerne PDF- skriver. Velg blankett og skriver ved utskrift. Får du uventet sideskift? Kontroller kolonnen Linje ( cm). Her MÅ du ha stigende nummer. Hvis de plutselig kommer en lavere nummerverdi, vil skriveren skrifte side. Når du har laget blanketten ferdig, kan du skifte til denne blankettdefinisjonen i blankettstyringen.
7 0
Postet av
Etter oppstart av eFaktura til privatkunder bør følgende oppsett kontrolleres i AutoInvoice.Logg inn i deres AutoInvoice: https://autoinvoice.visma.com/ Ved fakturautsendelse til kjøper, er første alternativ alltid å sende faktura elektronisk. Hvis mottakers elektroniske fakturaadresse (EIA) ikke finnes på fakturaen; vil fakturaen enten bli omdirigert og sendt via e-post, eller sendt som post via AutoInvoice utskriftstjeneste. Sett følgende kode for å aktivere printertjenesten: (Husk å lagre nederst) Dere velger selv om dere vil ha en fast mailadresse for eventuelle feilmeldinger eller om brukeren som fakturerer skal ha meldingen. Når det blir sendt en forespørsel til en privatkunde for å aktivere eFaktura, har kunden tre dager til å aktivere avtalen før fakturaen sendes videre til alternativ behandling. Her kan du velge om du ønsker å sende en automatisk påminnelse til kunden som sendes dagen etter første forespørsel. Dersom det foreligger en e-post adresse og et telefonnummer på kunden, vil påminnelsen sendes både som en e-post og en SMS.
1 0
Postet av
Har akkurat ansatt en som fyller 60 i år, og han skal da ha 14,3 % feriepenger. Men under lønnstaker > personalia er det bare to alternativer, 10,2% og 12%. Hvordan løser jeg det for å avsette korrekt sum for han som snart skal begynne?
3 0
Postet av
Må innrømme at vi er rimelig noob på contracting. Har hatt autofakt i mange år, men ikke tatt det i bruk.Helt enkelt, hvordan er det man overfører/oppdaterer fakturaer, slik at de blir lagt inn i ordren?Vi kjører ikke regnskap i contracting..
1 0
Postet av
Hei Vi har akkurat hatt lagertelling.Når vi går inn på spørring, kommer det en helt annen sum i "Akkumulert" fanen, enn i sedlene og oppsummert materiell. Hvorfor?
1 0
Postet av
HeiHar en ansatt som har vært syk i 2017 og ikke avviklet ferie.   Ifølge loven skal feriepenger da overføres til 2018 sammen med feriedager tilgode.Hvordan gjøres dette?    Går det automatisk i contracting når jeg kjører feriepengelisten for utbetaling 2018?  Eller må det resterende beløpet føres manuelt?  Når jeg er inne og kikker på feriepengelisten står det et beløp som ikke er utbetalt.   Dette stemmer med avstemmingsliste feriepenger som jeg har kjørt. Siv Ingebretsen
1 0
Postet av
HeiVi betaler ut diett til de som bor med overnatting med kokemulighet, Har nå skjønt at kr 88 av dette er trekkefri, resten skattepliktig. Hvilke lønnsarter bruker vi til det og hvordan er de bygget opp?
1 0
Postet av
Kan det komme en oppdatering hvor jeg kan skrive ut/sende til excel en oversikt over hvilke varer som er kommet inn og hvilke varer som er gått ut pr lager? Vi følger nøye opp alle bilene vi har samt hovedlager. Da er det viktig for montørene å se hva som er skjedd på lageret. På forhånd takkMvhHarald NordhelleKristiansand Elektro AS
1 0
Postet av
De viktigste endringene omfatter: Lønn A-melding Skattekort Fraværsregistrering Ordre Fakturareserve Boligmappa Handyman/SpeedyCraft - lagerbevegelser Mindre rettelser vedrørende ordrebehandling, håndterminal, fakturering, Visma Dokumentsenter og regnskap fremkommer av korreksjonsbrevet. VIKTIG at dette leses nøye.
0 0
I Visma Contracting er det ønskelig og stort behov for at det på hovedbokskonto skal kunne legges inn % sats for hvor stor del som skal fradragsføres i mva, resten skal legges til på kostnadskonto.Dette er aktuelt f.eks ved bygg som har leietaker innenfor loven og utenfor loven. Da får du fradrag ing mva kun for % i forhold til utleide arealer innenfor loven. Dette er en fuksjon i visma business ihverfall.
0 0
Postet av
Relevante linker